Český Krumlov – a világörökség városa (2.)

A mai Český Krumlov történelmi magja spontán módon a vár oldalában, az ún. Latránban alakult ki, s igazából a hasonló nevű főutcája köré csoportosul. Lévén a terület az
osztrák-cseh határvidéken, a népessége már kezdetektől mind a cseh, mind a német nemzetiségiekből tevődött össze, helyenkénti olasz keveredéssel.

tkp 0003A Latránon végigsétálva akár házanként elmerülhetünk a múlt faggatásába, mivel mindnek megvan a maga története – az alkimisták házától az egykori udvari festő lakhelyén át a kastélyi gyógyszertárig, vagy éppen Egon Schiele kedvenc kávéházáig, a Caffé Finkig.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270415
Český Krumlov 2013 húsvét P1270691 (1)
Český Krumlov 2013 húsvét P1280177 (1)Itt található a képeken már bemutatott, 1350-ben alapított minorita és klarissza kolostor és  Szent Wolfgang templom együttese a kerttel, – ahol később egy keresztes lovagrend kapott helyet. Mellette a régi fegyvertárból lett, ma már inkább csak a nyári főszezonban működő, ám látogatható sörgyár, melyből az első főzet az 1630-as évek elején került ki.
Ám a helyi sörfőzés kezdeteit sokkal korábbra, az 1200-as évekre vezetik vissza, amikor már számos kis serfőzde működött a városban.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270052 (1)A Latrán felső végét a Budějovice-i kapu nyitja, s innen fut bele a főutca a Moldván átvezető híd előtt, a kecses kis Szent Jost templom tornyába, amely már csak mint városi dísz(let) működik.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270423 (1)
Český Krumlov 2013 húsvét P1280234 a (1)A XIV. században alapított templom eredetileg a mellette álló kórházhoz és szegényházhoz kapcsolódva szolgálta a hívők lelki életét. II. József szekularizációs rendelete kapcsán a templomot megszüntették, s az épületet eladták az egyik krumlovi polgárnak. Mivel a városlakók ragaszkodtak szeretett templomtornyukhoz, az volt a kikötés, hogy annak eredeti formájában fenn kell maradnia. Így is történt, miközben a templomból és kórházból lakóházat alakítottak ki, a torony máig a város dísze és egyik jelképe maradt.

Véres történetek is kötődnek a városrészhez.

C.K. vor dem Jahre 1835 2792bÉspedig a kis fahídnak a Szent Jost toronnyal szemközti oldalán áll a borbély háza, mely egykor a városi erődítmény falához, illetve az itteni városkapuhoz épült.

Ez a városi fürdő épületeként is szolgált, s mint ezek a középkorban nem ritkán, könnyebb erkölcsű hajadonok tartózkodási helye is volt.

A XVI. század végén, az akkori borbély 4 lánya is feltehetőleg élt a hely adta lehetőségekkel, s a legkisebben, Markétán megakadt II. Rudolf német –római császár, és cseh király egyik balkézről származó, s nem éppen épelméjű gyermekének, don Julius Caesar de Austriának a szeme.
(1601-ben az utolsó Rosenberg súlyos adósságai miatt ugyanis a várat kénytelen volt átengedni a császárnak, aki rövid időre ide szállásolta be házasságon kívül született fiát.)
A számító szülők persze nem ellenezték a kapcsolatot, noha a férfi durván bántalmazta,
s haragjában meg is szurkálta a lányt. A történet 1608. februárjában végül tragédiába torkollott, amikor az őrült don Julius meggyilkolta a lányt.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270613 (1)Az Óvárosba vezető kis fahídnak is Borbély híd a neve.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270616

Český Krumlov 2013 húsvét P1260995

Letekintve a vízbe, láthatjuk azokat a zúgókat, amelyek régen a vízimalmokat éltették, ma pedig a vadvízi evezés szerelmeseinek kedvelt helyszíne.

Fotó Heyek Andrea - P1170149

A kis fahídon átérve abba a hurokba jutunk, amellyel a Moldva festői ölelésbe fogja
a minden lépésnél gyönyörködtető részletekkel teli Óvárost.

Český Krumlovtkp, txt 0013

Český Krumlov 2013 húsvét P1270602 (1)

Balra a vízzel párhuzamosan, valamikor a malomig futó utcácska, a Parkán, mely a városi védőfal nevét viseli, kis kézműves házaiban ma már panziók, hangulatos kiskocsmák sorát rejti.

Český Krumlov, a városban CIMG1420 cégér

Český Krumlov 2013 húsvét P1270716 (1)

Középkori jegyeket őriz és hagyományos cseh receptek alapján készült ételeket kínálnak a Dwau Maryihoz címzett kocsmában, mindjárt az utca elején.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270706 - Parkán (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1280235 U dwau Maryí (1)

Innen nem messze levő házban (Parkán 111) lakott egy ideig Egon Schiele édesanyja, akinek révén nyilvánvaló a festő kötődése a városhoz, itt töltött alkotó éveit és inspirációit ma már a város is híven ápolja, a Siroka utca volt városi sörgyára épületében berendezett Egon Schiele Art Centrumban.

Azonban mint annyi más művész esetében, életében ő sem részesült az általa oly nagyon szeretett városka polgárainak megbecsülésében. Ellenkezőleg, azokat sokkolta ő és művésztársai, illetve 1911. májusától vele együtt ideköltöző barátnője – Wally Neuzil, egykori Gustav Klimt modell – szabados, konvekcióktól mentes életformája, amely miatt elég gyorsan távozásra is késztették őket.

Egon Schiele galéria

Český Krumlov 2013 húsvét P1270810 E. Schiele (1)

A Siroká utca, a város legszélesebb utcája, ezért egykor itt rendszeresen rendeztek vásárokat.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270803

Český Krumlov 2013 húsvét P1270791 (1)

Az utca házai gazdag ornamentikával és figurális – elsősorban szentek – motívumokkal ellátott oromzatai folyamatos megállásra késztetnek.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270795 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1270838 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1270841 (1)

Sok műemlék ház között az egyik legérdekesebb homlokzatú épület, a minden bizonnyal a vár falfestményeit is kivitelező festőműhely remeke, a kis Na Lauži (Tavacska) tér sarkán.

Fotó Heyek Andrea - P1170099 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1270845 (1)

Český Krumlov, a városban DSC_0642 (1)

A terecske összeér a város főterével, a Svornosti térrel, ahol jellemzően reneszánsz stílusú házak hullámzó oromzatai adják a hátteret a pestis emlékoszlopnak, amelyet nyáridőben üdítő szökőkút is keretez.

Český Krumlov oromzatok, főtér

Český Krumlov 2013 húsvét P1270511 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1270514

Az Óváros négyzetes alakú főtere, s az annak sarkaiból a városfalakhoz futó utcácskái tipikus példái a “zöldmezős” település alapításnak, mértani hálózatával. A 15. század elején a város irányításában és gazdálkodásában változás áll be, amikor is annak élére polgármestert, és az őt segítő 12 fős városi tanácsot állítják. A város vezetésében természetesen csak vagyonos polgárok (mészáros, takács, malátakészítő) kaphattak szerepet, ám a tanácstagok jóváhagyása még mindig a Rosenbergek kezében volt.

Fejezetek az új, reneszánsz városháza épülete történetéből

Fejezetek az új, reneszánsz városháza épülete történetéből

Itt áll a régi városháza, – ma szálloda – illetve az új, melynek falain belül Kínvallatási múzeum is helyet kap. A két városházát összekapcsoló zöld színű, hegyes tetős épület udvarában nagyon jó – és áraiban igen kedvező – étterem működik, melyet szállásadónk tanácsa nyomán kerestünk fel, s a Maštalt csak ajánlani tudom.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270521 (1)

Mastal étterem (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1270538 ab (1)

A másik általa javasolt lehetőséggel – Šatlavské – az itt eltöltött idő rövidsége miatt mi nem éltünk, de ugyanennek az épületnek a falán cégtábla jelzi a követendő irányt.

Fotó Heyek Andrea - P1170100 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1280051

Český Krumlov 2013 húsvét P1270618A főtérről „torony iránt” elindulva,
hamar megtaláljuk a hatalmas, gótikus
St. Vitus templomot, mellette a Horni utcában számos egykori, vagy ma is egyházi tulajdonú épületet: kápláni ház, prelátus, jezsuita kollégium- és papnevelde. Ez utóbbi kiemelkedő hatalmas sárga tömbje a várból, avagy a Moldva vár felőli partjáról, vagy a kis Borbély hídon állva azonnal feltűnik a szemlélőnek.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270121

A város ezen része mintegy egyházi ellenpólusa a szemközti sziklán tornyosuló  váregyüttesnek, a világi hatalom jelképének.

Český Krumlov 2013 húsvét P1280063 (1)

Főtér 1893

A főtér hátterében a St. Vit templom barokk tornya – archív fotó 1893

A Szent Vitus plébániai templomot 1407-ben kezdték építeni, eredetileg egy kisebb templom helyén.  1585-ig temető vette körül, amelyre néhány sírkő emlékeztet.
1893-94 ben került az eredetileg barokk kupolás templomtorony helyére a mai karcsú, újgótikus torony.

A templom jobb oldalán látható szép attikás reneszánsz homlokzat a város legrégebbi (alapítás 1410.) iskoláját – ma zeneiskola – jelzi, ahol elsősorban szegény gyermekek iskoláztatása folyt.

Sajnos ott tartózkodásunkkor a templom zárva volt, ezért belsejét nem tudtuk megtekinteni, amelyben többek között egy monumentális domborműves Rosenberg síremlék is helyet kapott.

Mellette a Kaplanka késő gótikus épülete a kezdődő reneszánsz stílusjegyeivel, oldalfalába beépített 16. századi sírkövekkel. ( Többek között egy pékmesteré, kezében a pékmesterek cégérével, a pereccel.)

Český Krumlov 2013 húsvét P1280069

Fotó Heyek Andrea - P1170113 (1)

A káplánház sarkánál befordulva a Horni utca baloldalán egykori tehetős kézművesek (szűcs, szabó, kovács, takács, fuvaros, pék ) és vállalkozók szépen tatarozott házai gyönyörködtetnek.

Český Krumlov 2013 húsvét P1280101

A Horni utca jobb oldalán,  a már említett egyházi intézmények tekintélyt parancsoló tömbjei sorakoznak.

Gyakorlatilag már a templom hátsó oldalához csatlakoztatva a prelátus épülete található, melynek igen szép udvari részén készültek a lenti fotók.

Český Krumlov 2013 húsvét P1280095

Český Krumlov 2013 húsvét P1280093

A Horni utca bal oldalát elfoglaló legtekintélyesebb épület azonban az egykori jezsuita kollégium épülete, ahol a jezsuiták 1773-ig a rend megszűnéséig székeltek.
Az épület földszintje a diákok, az emelet a szerzetesek részére szolgált. (Belső udvara falfestményein többek között ez a korszak is visszaköszön.)
Ma a Růže nevű szálloda működik falai között.

Český Krumlov, a városban CIMG1421 a (1)

Jezsuita kollégium

Český Krumlov 2013 húsvét P1280125S a szép vaskapun át tekintetünk már a túloldali jezsuita papnevelde parkjába visz, ahol csodálatos panorámában van részünk, mellvédjéről körbepillantva.

Český Krumlov 2013 húsvét P1280132 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1280112

Český Krumlov 2013 húsvét P1280114

S kihagyhatatlan kilátás a vár irányába, és az alant elterülő Parkán utca tetőire.

Fotó Heyek Andrea - P1170127 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1280134S itt már az épület le is zárja az utcát, a Moldva kanyarulatának legszűkebb helyén kivájt szoros fölé magasodó sziklagerincen.

A szorosról a Parkánon végighaladva nyerhettünk egészen különleges benyomást.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270731

Český Krumlov 2013 húsvét P1270155 -korábbi híd a Benes híd helyén

A Moldva ide közel eső másik hídján, a számunkra kevésbé jó csengésű Beneš hídon át, még kis sétát tehetünk az Óváros hurokba fogott része alatt délre. A híd túlsó végén álló Nepomuki Szt. János szobortól jobbra fut le a Rybářska utca, amely máig megtartotta az egyik oldalán beépített parti utca jellegét.

A hídon balra tekintve a malomárok mellett a régi papírgyárat és textilfestő műhelyt látjuk, majd immáron a fölöttük tornyosuló  Szent Vitus plébánia templom eddig ismeretlen oldalát vehetjük szemügyre, ahol először mérhetjük fel lenyűgöző méreteit és gótikus pompáját.

Český Krumlov 2013 húsvét P1270894 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1270918 (1)

A vízben visszatükröződnek a prelátusnak és kollégiumnak az egykori városfalra épült vonulatai.

Český Krumlov 2013 húsvét P1280028 (1)

Český Krumlov 2013 húsvét P1270922 (1)

Mivel a város még számos kis csodát rejt, innen egy következő fejezetben szeretném folytatni útunkat, talán már kevésbé leíró jelleggel – inkább csak képi impulzusok révén.

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: Csehország, Utazás, Városnézés
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.