Genfi tó

rade_geneve-1-wikimedia-commons

Többször megígértem már, hogy egyszer írok egy önálló fejezetet is a Genfi tóról. Noha a genfi fejezeteim kapcsán már sok minden elhangzott eddig is róla, azért ennyiben mégsem rendezhető le jelentősége, de szépsége folytán sem. S ez utóbbira erősen támaszkodva, igyekszem mostani írásom újra felhasználni arra is, hogy ünnepibb karaktert adjak e bejegyzésnek. A véletlen ugyanis úgy hozta, hogy ez épp a 300.-ik poszt a blogomban.
S az első jubileumi kiadásomat is, a 100-ikat, éppen a Genfi tó karácsonyi arcaival próbáltam kissé ünnepélyesebbé varázsolni.

Saléve P1360709 Genf és a Genfi tó a SaléverőlNyon0105 St Prex varkapuGenfi tó, Hermance 011 HattyúkRolle
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

montreux-23-grand-hotel-suisse1.jpg

evian-18-hegyek-a-varoshaza-mogott

Lavaux

A Genfi tó a szuperlatívuszok vize: legenyhébb klíma, Svájc legnagyobb s Közép-Európa  legbővizűbb tava.

Klímája kedvez a szőlőtermesztésnek,  s a
12. században Lavaux régiójában kialakított teraszos művelésével 2007. évben bevonult az Unesco Világörökségi helyszínei közé is.

A tó hosszúsága 73 km – szélessége 14 km.
A svájci partszakasz hossza közúton 121 km, a francia szakaszé 54 km. Bár felszíni területével a mi Balatonunk után “csak” a második legnagyobb címre jogosult, ám vízmennyiségével toronymagasan megelőzi azt.

Átlagos víztérfogata 89 km³ (Balaton: 1,9 km³). Legnagyobb mélységét Lausannenál mérték, 310 méterrel, ám átlagos mélysége is kitesz 154,4 métert!
(Balaton: legnagyobb mélysége 12,5 m – míg átlagban 3 – 3,6 m )

Az 580 km² vízfelületű, – 60%-ban svájci, 40%-ban francia területre eső – tavat szokás három egységre osztani: Haut Lac, Grand Lac és Petit Lac.

Genfi tó felosztása 3 részre

Legfőbb vízellátója a Rhône, amely a tó délkeleti végénél, Le Bouveretnél belépve, a tó délnyugati csücskénél, Genfnél hagyja el azt, s egyben az elsődleges lefolyását is biztosítja. A Rhône -nak mintegy 11,4 évre van szüksége, míg megteszi ezt az utat a tavon keresztül.

A Genfi tó több jégkorszak alatt alakult ki. Mintegy 20 000 évvel ezelőtt a  genfi tájat – (konkrét adataim leginkább erről a területről vannak, így példáimat is innen merítem) -még 600 méter vastag jég takarta. Az Alpokból lefutó gleccserek vájták ki a tó medencéjét. A Petit Lacnak, azaz a Kis tónak a keskeny nyúlványa éppen a lefolyó vizek maguk előtt görgetett morénája lerakodásának eredménye. A gleccserek visszavonulása után a tó még mintegy 30 méterrel magasabban feküdt mint manapság.

A földfelszín topográfiája, a partvonalak elhelyezkedése gyakran változott az árvizek,
a kőzetlerakodások, erózió következtében. A Genfi öböl kifolyásánál a Rhône és L’Arve öszzefolyása is számos módosuláson ment keresztül, nemegyszer teljesen elszakadva a tótól.

tó jégkorszaki

A genfi kikötőben található diolinkövek, a Repére Pierre du Niton (RPN) ilyen jégkorszakból származó, itt lerakott kőzet tömbök (ún. Findling-ek), amelyek a mai napig a referencia pontjai a svájci magasság méréseknek.

A tó partvidékén az emberi jelenlétnek (csekély) nyomait már a paleolitikumból fellelték, míg a neolitikum (Alleman, Gland, Lutry) és a bronzkor (Lausanne, Morges, Thonon, Genfi medence) parti települései (i.e. 1000 – i.e.800 ) nagyrészt elsüllyedtek, vagy későbbi építkezésekkel lerombolták azokat.

parti települések

Krisztus előtt az 5. századtól kelta törzsek telepedtek le a vízpart közeli területeken.
A déli parton az Allobrogok, az északin a Helvétek.

Nyon 25 Esplanade des Marronniersen ErvinAmikor a Rómaiak az i.e. 2. század végétől a régióban előretörtek, a tó vidékét három közigazgatási területhez sorolták be. Az egykori allobrog terület – a mai Genf és Thonon között – Gallia Narbonensis része volt;
a helvétek először Belgica, majd Germania superior része voltak; a tó keleti csücske -a mai Wallis/Valais és
Nagy St. Bernhardt – Alpes Graiae et Poeninae provincia volt.

Nyon római kolóniáját Colonia Iulia equestrisnek hívták, Lausanne és Genf galloromán Vicik (gazdasági központok) voltak, utóbbi a 3. század végétől elnyerte a Civitas rangot. Kikötők létesültek, Genfben pedig egy római hidat építettek a Rhônera.

A tó közelében található számos Villae, sűrűn betelepült helységek voltak.

A területen korán meghonosodott a kereszténység.
Püspöki székhelyek voltak Genf, Octodurum (=Martigny) és Lausanne. (6./7. század)

Lausanne - Notre Dame katedrális

443. után a burgundok települtek be a régióba, 534-től a Merowingok, majd a Karolingok uralma alá került.

SvajcKantonok (1)A tó történetében számon tartják az ún. Tauredunum katasztrófát, amely során 563-ban a Wallisban (Valais) – közelebbről egyértelműen még nem lokalizált – hegy földcsuszamlás következtében a tóba szakadt, s egy Genfig kiható 13 méter magas árhullámot (cunamit) idézett elő.
Ennek során a kőzápor több falut elpusztított, s az árhullám elöntötte először Lausannet, majd Genfet is, ahol többek között lerombolta a Rhône hídját is.

Ma a tó vízszintjét Genfben a Barrage du Seujet vízmű által szabályozzák, így annak ingadozása évszaktól függően 60 cm körül határolható be. A legalacsonyabb vízállást január és április közötti időszakban mérik.

A Genfi tó területének történelme a kora középkorban viszonylag nyugodt és stabil volt. 1032-től a terület átkerül a Szent Római Birodalom tulajdonába, ahol a püspökök megosztoztak a helyi földesurakkal az uralomban. A földesurak idejét idézi még ma is az a számos, és rendkívül jól karbantartott vár és kastély, amely bárhol járj, sűrűn utadba kerül.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Morges 029 Ablak belso es festett ajto
OLYMPUS DIGITAL CAMERAprangins-05-belso-udvar1
Hermance 001 Vartorony
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A fenti,  Thonon-i vár a Savoy grófi dinasztiának a francia oldalon épített székhelye volt, amit folyamatosan szerettek volna Genffel felváltani.

242_001 Escalade
Leghíresebb ilyen vesztes csatájuk
az 1602. évi Escalade, amit a győztes genfi polgárok a mai napig nagy külsőségek közepette ünnepelnek.

2008.12.30 0044 Genf jelmezes felvonulás és ünnepség

Mindazonáltal a 11. századtól a Savoyaiak hatalmi pozícióba kerültek a déli oldalon, s 1207-től már a püspöki székhelyeken kívül az északi parton is ők uralták a teljes
Genfi medencét, valamennyi kereskedelmi útvonallal egyetemben.
Csaknem 300 évig nevükkel fémjelezhető a helyi történelem. Uralmuk szimbólumaként építették a 13. században a Montreaux mellett a tóba benyúló Chillon várát, amely ma a tó legnevezetesebb turisztikai célpontja.

Chillon vára 004

Chillon a Nagy St. Bernhardton át az Olaszországba vezető katonai út őrzésére és elzárására épült. A hegyekből a tóra vezető szorost uralja, s így hiánytalanul teljesült árumegállító és vámszedő joga is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chillon vára

A gyönyörű és belülről is vadregényes várat, mint ahogy a Genfi tó szépségeit is, gyakorlatilag a 19. századi külföldi turisták fedezik fel maguknak, és hozzák divatba.
A romantikus történelmi utazások egyik csaknem kikerülhetetlen ulticéljává vált ez a vár is, különösen, miután Byron itt járva, megénekelte a Genfi Szent Viktor kolostor rendfőnökének, Bonivardnak a történetét, aki 1532-től 4 évig egy oszlophoz láncolva foglyoskodott itt a pincebörtönben, mivel Genf függetlenségét támogatta.
Byron ekkor (1816.) bele is karcolta nevét az egyik oszlopba, ami természetesen újabb ponttal gazdagította a vár kihagyhatatlan látnivalóit. Byron nyomában aztán a művészek, írók, festők nemzedékei indultak meg és gazdagították tovább a legendáriumot.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

További történelmi bonyodalmakkal itt már nem is szándékozom olvasóimat fárasztani, hiszen még úgy is megírásra vár Genf története. Innentől majd Genf város történetével folytatva, a különösen érdeklődők számára, nagyjából átültethetőek a fő mozgásirányok a tó egészére is.

A tó közvetlen hasznosításával kapcsolatban természetesen a hajózás jelentős szerepet kapott. A Genfi tó a legfontosabb kereskedelmi útvonalakat keresztezi Olaszország, és az Északi tenger; illetve Dél-Franciaország és Közép-Európa között.
Ledischiff_ufm_Vierwaldstaettersee- NauenEmiatt a kereskedelmi hajózás (különösen fa, építőkövek, – de gabona, bor, só és sajt is) élénk forgalmat bonyolított itt le.
A 18. század végéig jellemzően a
Nauen-ekkel (kormányrúd nélküli egyvitorlás uszály szerű hajók, ladikok) zajlott az áruszállítás, ezeket váltják le a nagyobb csónakok háromszögű vitorlákkal, valamint a gőzhajók. Szerény számban, de előfordultak hadiflották is (1288-ban a Savoyai grófok pl. 4-5 gálya fölött rendelkeztek).

338_001 sortie de la rade (1906) cpa suisse

Ugyancsak a turizmus 19. század eleji beindulása hatására sétahajók is bővülő számban jelennek meg a tavon. Az első 200 személyes utasszállító hajót – Tell Vilmos név alatt – az amerikai Edward Church kezdeményezése keltette életre. A siker olyan nagy volt, hogy azt hamarosan további “barques à feu” k követték. A különböző hajóstársaságok 1873-ban egyesültek, s virágkoruk, a Belle Epoque 19 hajójából 11 ún. szalonhajó volt.

Légendes des mers

Lac Leman 1925 Panorama 610_001

A turizmus fellendülése nyitotta csak ki a helyiek szemét a természeti szépségeikre: a tó értékére, az azt körülölelő hegyekre, szőlőlankákra, panorámára. Jellemző módon pl. a
19. század elejéig a házak még hátfalukat fordították a tó felé. A fellendülő idegenforgalom tette aztán a régió fő bevételi forrásává a szállodaipart, a gasztronómiát és a közlekedést.

Genfi tó turista tkép

Genfi tó luxus, üdülés - kollázs

Ezt követően aztán mind a helyi lakosok, elit rétegek, mind hírneves külföldiek választották első, vagy második otthonuknak a tó partján megbújó – sokszor luxusvillákat – egy nyugodt, visszavonult életvitelhez. Hogy csak kettőt említsek itt: Audrey Hepburn
30 évet élt itt közösen 2 gyermekével és élettársával Tolochenazban 1993-ban bekövetkezett haláláig. Háza a La Paisible ma is privát tulajdon, és nem látogatható, de sírja a helyi temetőben felkereshető.

Vevey 11 Belvarosi utca

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az meg már csak ízlés kérdése, hogy Vevey-t, a gyönyörű, Montreaux melletti kis üdülőfalut ki azonosítja először az élelmiszer ipari óriáscéggel a Nestlével, mely innen indult világhódító útjára, s ma is itt a székhelye – vagy az örök emlékű színészóriás,
Charlie Chaplin utolsó 25 évének helyszínével. Itt a hegyoldali kis faluban,
Corsier sur Veveyben található a Manoir de Ban – a birtok és a ház, ahol feleségével és
8 gyermekével éltek – s amely múzeummá alakítása már évek óta beszédtéma.

Én Chaplinre szavazok:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Márai Sándor Chaplinről:

“A század egyik nagy költője volt, Walt Disney mellett a mozi Dickense. A tramp, a kis csavargó, aki harcol a gonosz világ hatalmasai ellen – ez több volt, mint pojácbravúr, költészet volt. Ugyanakkor volt Chaplinben – a vigyorgó figurában – valami perverz. Megríkatta az embereket, de a tramp az álarc mögött perverz-kegyetlenül vigyorgott. ” (Napló 1978-1979)

Genfi tó - Lac Leman

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reklámok

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: Svájc, Történelem, Természet, Utazás
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.