Gyöngyszem a Dunakanyarban: Vác

Az Ars Sacra 2013. évi programjában meghirdettek egy vezetést a váci Püspöki palotában. Ám hiába mentem, vezetés nem volt. Talán szerencsére. Mert ugyan még ma is kifogásolom, hogy akárkinek a hibájából is jelent meg tévesen a program arra a napra,
úgy gondolom, még ha egy ember is téved be ez alkalomból (idő, benzinpénz, kilométerek) a hatalmas Püspöki Palotába, nem hiszem, hogy nem akadt volna egy felszabadítható ember, aki legalább végigkísért volna az épületben.

De ha már itt vagyok, gondoltam megnézem a várost. El is indultam csak úgy vaktában, azaz torony iránt, s hamarosan elképedve, s nagy elragadtatással láttam, hogy Vác egy gyönyörű kisváros!

Vác P1380066 a Főtér

Vác szemem elé táruló látványa lenyűgözött. Itt élek nagyon sok évtizede a tőszomszédságában, s bár mindig készültem megnézni a Székesegyházát és a Magyarországon egyetlenként számon tartott Diadalívét, eddig csak átutazóként érintettem.
Nem találtam annyira vonzó célpontnak. De miért? Elgondolkodom. Azon túl, hogy az első magyarországi vasútvonal Budapest és Vác között épült meg, az én fejemben csak egy iparváros (Dunai Cementmű, Forte filmek) képzete társult hozzá. No meg a váci fegyház, ahová leginkább a politikai foglyokat vitték.
És most, hogy látom ezt a nyüzsgő, minden ízében élő, emberléptékű és csinosan kitatarozott városkát, utánaolvasok. S már értem.

Vác P1370999 Dóm

Mint bármely hazai helységnél, Vácnál is sok minden adaptálható a magyar történelem eseményeiből, egy dolog azonban kiugróan más: életében a kezdetektől meghatározó
az egyházi központi szerep. A váci püspökség az első püspöki székhelyek sorába tartozik,
s bizonyos korszakokban fontossága okán a királyi városok után az első helyen említik. Számos nagy formátumú püspöke volt, akik a város jelentőségét növelték, s ennek hagyományain kiemelt szerepet vállalt az egyházi oktatási intézmények működtetésében is.
Hát ezt a hagyományt törölte el, semmisítette meg az előző rendszer, s alakítottá át Vácot egy nagyipari munkásvárossá.
A rendszerváltás óta, a város látványosan megújuló történelmi épületeivel, szemmel láthatóan visszatért régi hagyományaihoz, új feladatokat keresett magának. A felszámolt nagyipar és nyomában keletkezett hatalmas munkahelyi gondok után gazdaságát átstrukturálta, s újra tényezővé vált az oktatás terén az egyház is. Utóbbi a városban az egyébként is jelentős iskolahálózatot gazdagítva, intézményfenntartóként több főiskolát is nyitott.

Vác P1380476 Dóm kapu (1)

S akinek a nevével feltétlen sokat találkozunk a városban, az Migazzi Kristóf püspök, akinek nagy szerepe volt a város máig megőrzött arculatának kialakításában. És mindjárt itt el is jutunk a másik, a város történelmi emlékezetét alakító eseményhez, Mária Terézia és családja 5 napos itteni látogatásához 1764. augusztusában, amelyre Migazzi püspök – s nem mellesleg bécsi hercegérsek – meghívására került sor.

A város első számú nevezetességének, a székesegyháznak a felépítése is leginkább az
ő nevéhez kötődik. Miután elődjét, Eszterházy Károly püspököt egri érsekké nevezték ki,
az osztrák tervezők által elkezdett székesegyház alapjaira egy szerényebb épületet valósíttatott meg az olasz Canevale tervei alapján, belső terében Maulbertsch freskókkal. Ez a “szerényebb” épület is tekintélyes méreteivel mintegy ötezer ember befogadására alkalmas. Igaz elmaradtak a római Szent Péter bazilika mintájára tervezett kolonnádok, amikkel a teret körbefogó egyházi intézményekhez csatlakozott volna, de az épület, az akkor forradalminak számító újításaival, ma is egyedülálló példa hazánk egyházi építészetében.
A tér baloldalán a székesegyházra tekintő piarista tömb gimnáziumában koptatta a padokat Madách Imre, mint ahogy máig sokan járnak a Felvidékről Vác egyházi iskoláiba. A piarista rendház gyönyörű kőkapuja és barokkos díszei ma még egy kissé omladozó házfalon tanúskodnak a régmúlt időkről.

Vác, Piarista rendház

Ám a Piaristák kéttornyú temploma irányában tovább haladva, hamarosan elérünk a város fő terére, ahol már szemet gyönyörködtető a 2006-ban befejezett gondos restaurálások nyomán kialakult városkép.

Vác P1380136 Főtér, Szent Hedvig

Vác P1380339

A Március 15.-e tér központját alkotó romkert annak az ötszáz éven át állott Szent Mihály plébániatemplomnak a nyomait őrzi, amelyet a tatárjárás után ide betelepített németek építettek maguknak, körülötte lakóházaikkal.

Vác P1380080 Főtér, Szent Mihály plébániatemplom

Ma a város apraja nagyja természetes közegeként használja, ki-ki habitusa szerint.
A kisebbek a nagyival ügyesen tolják az éppen megüresedett babakocsit, a kiskamaszok fociznak, a valamivel “korosabb” nemzedék, pedig ide ugrik ki ebédszünetben egy cigit elszívva szemlélődni. A kőpárkányokon éppen összefutott ismerősök ülnek le egy kis traccspartira.

Vác P1380088 a Főtér, romkert és aranygömbök

Vác P1380072 Főtér, pagoda

Vác P1380455 Főtér, traccsolás

De számomra a tér fénypontját a kívül barokk, belül rokokó Fehérek temploma adja.
A nevét az építtető domonkos rendi barátok csuhájáról nyerte.

Vác P1380098 Főtér, Fehérek temploma

Vác P1380121 Fehérek temploma, rokokó

Furcsa alakú tornyát akkor kapta, amikor nem sokkal a templom építése után leégett, s ideiglenesen befedték. S azóta így maradt.

Vác P1380445 Főtér, torony galambokkal

A templom 1995. évi felújításakor itt meglepő és páratlan leletekre is bukkantak.
A templom alatt egy több mint 150 évvel korábban befalazott kripta lejárata tárult fel.
A kriptában 262 gazdagon festett koporsót leltek, benne díszes öltözetükben a mumifikálódott halottak, egykori váci polgárok. Az elzárt helység különleges mikroklímája tette lehetővé, hogy évszázadokkal korábban eltemetett emberek, öltözékük és tárgyaik ilyen épségben megmaradhattak. Ma a leletekből a tér 19. számú házának pincéjében Memento Mori kiállítás látható.

Memento Mori, Vác, f

A különleges alakzatú, ék alakba szűkülő tér mindkét oldalán szépen karban tartott régi lakóházak és történelmi épületek sora teszi kellemessé a sétát, vagy csak üldögélést is
a középen futó parkosított sáv pihenő szigetein. És az itt látható házak többségénél ugyancsak felmerül valamilyen formában Migazzi neve. A városháza helyén pl. 1680-as térkép szerint még török fürdő állt, pár évtized elteltével azonban már a jelen funkciót jelölik a dokumentumok. A mai épület végleges befejezését is aztán a püspök rendeli el, Mária Terézia küszöbön álló érkezése előtt. Mint ahogy akkor a Városházával szemben levő – két lakóház összeépítéséből létrehozott – püspöki palotájában szállásolta el a magas vendégeket. Ez utóbbi épületben hozták később (1802.) létre az ország első siketnéma intézetét, mely azóta is ebben a formában működik.

Vác P1380277 Főtér, városháza

Vác P1380275 Főtér, Siketnémák

Aztán van itt az Irgalmasok (betegápoló) rendje által létrehozott egykori kórház, ami ma újra az, s az épületen belüli kis kápolnát a tetőn elhelyezett huszártorony jelzi. A volt nagypréposti palotában Váci Egyházmegyei gyűjtemény, szomszédságában a Pannónia ház Váci Értéktárának közérdekű muzeális tárgyaival, amely ház Petőfi emlékeket (is) őriz. Vándorszínész korában lekésve a kompot, itt töltött az akkor még uradalmi kocsma és első emeleti hét szobájával Aranyszarvas Vendégfogadóként futó műintézményben egy rossz álmoktól kísért éjszakát.
De még csak nem is ezek a dolgok teszik a teret szerethetővé, hanem annak egész hangulata.

Vác P1380436 Főtér,irgalmasok, szkút

Vác P1380303 Főtér, víz

Vác P1380432 Főtér, puttó

Vác P1380312 Főtér, Mária Inmaculata

Vác P1380427 Főtér, kapu

Vác P1380334 lámpa

Az Észak felé lassan újra utcává szűkülő tér két oldalán már arányosan kisebb házak követik egymást az egykori Bécsi kapuig, amely lebontásáig a püspöki város határát jelölte. A kaput akkor bontották le, amikor a királynői látogatásra készültek, s eme esemény hangsúlyozására egy még különlegesebbet, egy Diadalívet emeltek azon a helyen, ahol az illusztris vendégek partra szálltak.

Vác P1380344 a Bécsi kapu előtt

Vác P1380351 látvány a Bécsi kaputól

A régi Bécsi kapu egykori méreteit és magasságát a helyén állított fém zászlórudak érzékeltetik, ám innen már látható az az egyedüli látvány, amellyel hazánkban csak Vác büszkélkedhet.

Vác P1380420.Bécsi kapu

Vác P1380386 Kőkapu

Az uralkodói látogatás mindig fontos esemény – és kegy – egy város életében. Mária Terézia látogatását is gondos előkészületek – építkezések – s az illő látványos fogadtatás, ünneplés és szórakoztatásuk aprólékos kidolgozása kísérte. Mária Terézia és családja
(I. Ferenc német-római császár, valamint 4 gyermekük József, Lipót, Anna és Krisztina) hajóval érkeztek 1764. augusztus 27.-én a Dunán. A magas uralkodói vizitet állítólag eredetileg csak két napra tervezték, ám “Ő Fölségeik” olyan jól érezték magukat, hogy
öt napig maradtak.

A tekintélyes méretekkel rendelkező Diadalív, melyet a Váciak egyszerűen Kőkapunak neveznek, kétoldali homloklapjain a feliratos márványtáblák mellett az uralkodóház tagjainak körbezárt domborművű képeit helyezték el. Az érkezési, azaz Kisvác felöli oldalon az uralkodó pár – Ferenc császár és Mária Terézia mellképe.

Vác P1380399 Kőkapu, medaillonok

A Diadalív rekord idő alatt, mindössze öt hónap alatt készült el – s több feljegyzés szerint Mária Terézia ezért nem is bízott biztonságában, – így nem hajtott el alatta, hanem azt megkerülve gyalog sétált be mellette a városba. A Kőkapunak tulajdonított másik legendás történet szerint, egy évre a kapu felállítása után, azon a napon, amikor Ferenc császár Innsbruckban meghalt, a váci Kőkapu falába illesztett medalionját a mennykő leütötte.
Az esemény köré fűződő számtalan formában élő legendák is mutatják, hogy ez az öt nap kétszáznegyven év elmúltával, máig hatással van a Duna-parti város életére, fontos eleme a város kulturális örökségének.

Aki elsétál idáig, óhatatlanul megismeri egy kevésbé fényes emlékű és jelentésű intézmény, a Váci fegyház és börtönnek az egész baloldali útszakasz Diadalívig futó, rácsokkal és szögesdrótokkal félreismerhetetlenül meghatározott építményét. Merőlegesen vezet mellette egyenesen a Váci révhez az a rövidke kis utcácska, mellyel elérkeztünk Vác egy másik megkapó szépségének élvezetéhez : a szépséges Duna-parthoz. Velünk szemben a Szentendrei sziget – a Tahitótfalusi révvel – s Pilis hegység hullámzó kék vonulatával, jobbra a Dunakanyar s a Naszály hegy 652 méter magas sasbércével, balra a korzó és park nagyvonalú tereivel a kikapcsolódás minden formájához.

Vác P1380207 DunapartPilis, Naszály

Vác, Dunapart kollázs

És ehhez a partszakaszhoz csatlakozik az az itteni Tabán ódon városrésze, amely sok művésznek adott ihletést, többek között Fényes Adolf ecsetjét is többször “vezette”.

Vác P1380270 Tabán, Galéria utcája

Vác P1380272 Tabán, Görög templommal

Fényes Adolf Kisvárosi délelőtt, 1904 -2

Számos gyönyörködtető részlet további bemutatásától terjedelmi okokból most eltekintek, de remélem talán sikerült kedvet csinálnom a Dunakanyar ezen ékszerdobozának felkereséséhez mindazoknak, akik hozzám hasonlóan eddig ezt elmulasztották.
És ha autóval esetleg Budapest felől érkeznének, rögtön a város bejáratánál készüljenek fel a kis Gombás patak barokk hídjának elragadó látványára, s legjobban teszik, ha mindjárt le is parkolnak, és visszaballagnak a szépségek közeli befogadására.

Vác P1380498 Gombás patak hídja, Venetianus, római vértanú

Vác P1380506 Gombás patak hídja, Szent KamillVác P1380505 aa Gombás patak hídja, Szent Péter és Pál apostolokVác P1380497 Gombás patak hídja, Szent Tádé

Vác P1380514 Gombás patak hídja

Vác P1380503 Gombás patak hídja gyermek

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, hidak, kultúrtörténet, Magyarország, Vallás, Városnézés
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Peter szerint:

    gyönyörű

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.