Velence, Dózse palota belső 1.

John Singer Sargent, La Riva 1903-1904

A Dózse palota építéstörténetében három markáns fejezetet szoktak megkülönböztetni, miközben az lényegében állandóan épült. Az első, ma már nem látható formáját kötik Sebastian Ziani dózse (1172-1178) nevéhez, – ő volt az első dózse, akit nem a Népgyűlés, hanem a Nagytanács választott –  amikor az eredeti épületet minden irányban kibővítteti,
s ezzel nagyjából felveszi a mai alaprajzát. Ezután a palota évszázadokig érintetlen maradt, egészen a 14. századig, amikor az akkori bizánci stílusban épült épületet gótikus jegyekkel váltják fel. A bizánci palota egykori szépségéről nyomok találhatók I.Ottó, illetve V. Henrik német-római császárok látogatását leíró krónikákban.

2014 nyár P1460920 Velence

A bizánci palota feltehetőleg tornyokkal, esetleg külső szobordísszel, színes burkolattal ellátott 4 szintes épület volt, főfrontjával a Piazzetta felé nézve. Ennek hátsó, csatorna felőli részén helyezték el biztonsági és titkossági okokból is, a tanács (feltehetőleg az első emeleten, nagyjából a Sóhajok hídja jelenlegi helye körül) üléstermét, közelében a kancelláriát s tovább, a negyedik szinten a Gabbia (=ketrec), később Torresella = kis toronyként emlegetett börtöncellá(ka)t. Utóbbi még látszik egy 1500-ból származó, Dürernek tulajdonított velencei látképen a szőlős (Noé részegsége) oszlop fölött.

CIMG4831 Sóhajok hídja

Azaz, a legendás ólombörtönök helyéig jutottunk el, amelyek köztudatban rögződött, különlegesen kegyetlen hírét valószínűleg a romantikus irodalom táplálta (mint ahogy a Sóhajok hídja elnevezés is Lord Byron tollából származik). Több eredeti forrás alapján a börtöncellák normál, szobaméretűek voltak gerenda mennyezettel, amelyek fölött a lefutó lapos ólomtető legkisebb távolsága 5 méter, a legmagasabb pontján 9 méter volt!

Alig 30 évvel a Nagytanács termének megépülte után, azonban már felvetődött az igény egy tágasabb és díszesebb helyiség iránt. 1340-ben határozták el, hogy annak helye a tengerre néző oldalon kell legyen.

2014 nyár P1460942 Velence

Ez volt a nyitánya a gótikus átalakításoknak, amelyek gyakorlatilag csaknem egy évszázadon át tartottak, csak a dekorációs munkák (plafon festés, kőfaragások) 60 évet vettek igénybe!

2014 nyár P1460926 Velence, Guariento di Arpo - Il Paradiso (1365-66)

A Nagytanács első ülésére az új, pompás teremben csak 1423-ban került sor. Ezen a napon iktatták be Foscari dózsét hivatalába.

Francesco Foscari BastianiA Nagytanács hatalmas termének, mely gyakorlatilag az egész tenger felőli frontot elfoglalja, megtartásához építették az alatta elhelyezkedő két szinten az oszlopok sorával (felső szinten kétszer annyi, mint az alsón) erősített árkád rendszert. Ezt, az Új palotának nevezett részt, akkor még csak egy szűk sáv választotta el a tengertől, ám így is nagy kontrasztot képezett a Piazzetta felőli, hagyományosan főfrontnak, a nemesség találkozási helyének számító régi, inkább már romosnak nevezhető bizánci palotához képest, amelyet időről időre alakítgattak szükség szerint, 1-1 újabb helyiség, összekötő folyosó, stb. hozzárendelésével.

Ekkor azonban már Velence gazdagságának megrogyása idejénél járunk, a kincstár kimerítve. A szenátus – félve magától is – az egyre inkább megszülető gondolat ellen, a régi palota átfogó rekonstrukciója iránt, hozott egy határozatot, mely szerint tilos a régi palota újjáépítése. Sőt, még az is, aki csak szóba hozná ezt, ezer dukáttal büntetendő.

Ennek ellenére akadt egy bátor ember, aki Velence érdekét, méltóságát tartva szem előtt – mocenigo-tommaso-doge64igaz, kicsit segítségére volt ebben egy 1419-es tűzeset is – a szenátus elé lépett, s meggyőző beszéd mellett lehelyezte az ezer dukát büntetést az asztalra, s kimondta a mindenki által palástolt gondolatot.

Tommaso Mocenigo dózse volt ez, ki mint azt maga is hangsúlyozta, egyéni érdek nem vezeti, hiszen mire egy új palota falait felhúznák, őt már biztos átszólítják a másvilágra.

Ez idő tájt a Nagytanács terme még építés alatt volt, s lényegében  Palazzo Ducale négy különálló épületcsoportból állt: a dózse lakosztályaiból, a közügyek hivatalaiból, a szenátus házából és az állami börtönökből.

Mocenigo dózse pénze névtelenül bekerül az építkezési költségekbe, s az azt elrendelő rendeletre következő évben a dózse meghal. Egy évvel a Nagy Tanács pompázatos termének átvétele után megtörténik az első kalapácsütés, mely a régi bizánci palotát teljesen eltünteti az idők során, s átadja helyét a reneszánsznak. Ma ennek a két stílusnak, a gótikusnak és a reneszánsznak az elegyét láthatjuk az épületen. Miután 1479-ben egy újabb nagy tűzben elpusztult a csatorna (Sóhajok hídja) felőli épületek legnagyobb része, szükségessé vált ennek a szakasznak (Rio di Palazzo) is az újjáépítése, melyre a kor legnagyobb reneszánsz építészei kapták a megbízást a 16. század kezdetén.

2014 nyár P1460704 Velence

Itt talán le is zárulna a palota építéstörténete, ha 1574-ben majd ezt követően 1577-ben nem pusztítja a palotát hatalmas tűzvész, amely tönkreteszi a teljes belső berendezést köztük a Nagytanács nagyméretű festményét Guariento Paradicsomát, amely helyébe majd Tintoretto fest egy újat, továbbá értékes művek Bellinitől, Carpacciotól, Veronesetől és Tintorettotól semmisülnek meg.

A palota inkább csak egy váz maradt s  heves vita zajlott az ügyben, hogy az egész épületet bontsák-e le, s helyében egy teljesen új szülessen (pl.Palladio) – de Velence nagy építészei, élükön Sansovinoval a régi, gótikus palota helyreállításáért küzdöttek, és nyertek csatát.

Ezen túl már csak egy jelentősebb változás volt a palota történetében, amikor a börtönöket átvitték a csatorna másik felén álló épületbe, s köztük az átjáró hidat, mely a Sóhajok hídja néven ismert, Antonio da Ponte tervei szerint 1602-ben megépítették. A Quarantiából a letartóztatottakat, illetve a rabokat a Bíróság és Törvényszék helységeibe ezen a hídon át kísérték, s bizonyára elröppentek ilyenkor a fájó sóhajok.

CIMG4928 Mari

Ennyi ismertetőt szükségesnek tartottam mielőtt feltárnám azokat a képeket, amelyek a palota jelen állapotában láthatóak, s ahol kijelölt útvonalon vezetett sétánk.
A bejáratnál lehet kapni audio guidot, melynek segítségével kényelmesen végigjárható annak a 38 teremnek a sora, melyek gazdagsága elkápráztat, s mindig azt hiszi az ember bármelyikbe belépve, hogy ezt már nem lehet fokozni. De mindahányszor kiderül, hogy igenis lehet.

2014 nyár P1460711 Velence

Indulni tehát a belső udvar emeleti lodzsa során indulunk, s Atlasz és Herkules szobrai között befordulva, a Scala d’Oro – Aranylépcső ejt rögtön ámulatba. Ezt a dózse lakosztályaihoz vezető díszlépcsőt használta a dózse ceremóniák során. Rajta kívül csak más magas rangúak számára volt fenntartva a maga 24 karátos aranyozásával, Velence dicsőítését szolgáló ikonográfiával, valamint középtájon, a kivitelezésre megbízást adó Andrea Gritti dózse címerével.

2014 nyár P1460715 Velence, La Scala d'Oro

2014 nyár P1460717 Velence La Scala d'Oro

2014 nyár P1460814 Velence La Scala d'Oro

Ezután a dózsék lakosztályai (Sala Grimani, Sala Erizzo, Sala Priuli) gondoskodnak további aranyos ragyogásról ámuló szemeinknek, s kiemelten szép kandallók faragott frízekkel, térkép- és földgömb szobák (Sala dello Scudo) a korabeli Velencei hatalom középpontba állításával, dózse szobrok és képek valamint jelenetek a köztársaság ünnep- és hétköznapjairól.

2014 nyár P1460724 Velence L'Appartemento del Doge

2014 nyár P1460808 Velence

A térképeken Marco Polo és más velencei utazók által bejárt területek ábrázolása.

2014 nyár P1460736 Velence

2014 nyár P1460754 Velence Sala degli Stucchi

2014 nyár P1460751 Velence Sala degli Stucchi

A Filozófusok termének 12 alakja Tintoretto és Veronese ecsetjét dicséri, s a lépcsőházba vezető ajtó fölött Tiziano cca. 1523-ból származó Szent Kristófja viszi vállán a kisdedet.

2014 nyár P1460767 Velence Sala dei Filosofi

Titian_-_Saint_Christophe

2014 nyár P1460790 VelenceSala Erizzo, plafon részlet

2014 nyár P1460802 Velence

2014 nyár P1460804 Velence Sala dell'Antiudienza

2014 nyár P1460813 Velence

Innen a séta útvonala  a második emeletre vezet, s a Nagytanács első emeleti, öbölre néző látványát a végére tartogatja.

Velence, Palazzo Ducale séta útvonal

2014 nyár P1460816 Velence

És hirtelen elfogy a levegő, az Atrio Quadratoban a plafon irányába kapjuk a fejünket.
A dúsan díszített arany keretezésben Tintoretto 1565-67 között festett képe a Priuli dózsét magában foglaló allegóriájával.

CIMG4920 Mari

Casanova az ólombörtönből való szökésekor itt töltötte az éjszakát, mielőtt másnap zavartalanul kisétált volna a palotából.

Elálldogálunk még a négy sarokban keretben felfüggesztett kisebb Veronese és Bassano képek előtt, s mit sem sejtve belépünk a négy ajtó termeként – Sala delle Quattro Porte -aposztrofált helységbe, felkészülve, hogy itt az ajtókra kell figyelnünk. Hát nem.

A plafon különleges stukkódíszítése alatt Tiziano 1575-76-ban festett képe a térdelő Grimani dózse mellékszereplésével.

2014 nyár P1460828 Velence Sala delle Quattro Porte
A Tiziano kép hosszú címe olaszul: Il doge Antonio Grimani in adorazione davanti alla Fede e san Marco in gloria

2014 nyár P1460826 Velence Sala delle Quattro Porte

Ezután az Anti-Collegio kiírás a Collegio, azaz a Bölcsek Tanácsa várótermét, előszobáját sejteti. A Bölcsek Tanácsa sajátos intézmény volt, mely a Szenátus és Nagytanács között működött, bizonyos kisebb ügyek elintézésével, vagy előkészítésével. Idővel egyre kiterjedtebb feladatokkal, különböző albizottságokkal rendelkeztek. Magas presztízsű intézmény volt, ám a vesztegetések elkerülése miatt bizonyos esetekben ők sem hagyhatták el a Dózse palotát. Ennek kellemesebbé tételéhez szolgáltak bizonyára azok a szépséges Tintoretto képek, illetve Veronese mennyezet freskója és Európa elrablás képe, amelyek a Sala della Anticollegio termét díszítik.

Itt nem bírok szűkíteni:

2014 nyár P1460831 Velence Sala dell'Anticollegio

2014 nyár P1460841 Velence Sala dell'Anticollegio

2014 nyár P1460840 Velence Sala dell'Anticollegio

2014 nyár P1460832 Velence Sala dell'Anticollegio

Nekem ez a kedvencem: Tintoretto – Bacchus és Ariana menyegzője Velence jelenlétében, 1576-77. (Saját fordítás)

2014 nyár P1460834 Velence Sala dell'Anticollegio

Másik Tintoretto ugyanitt: Merkúr és a gráciák

2014 nyár P1460836 Velence Sala dell'Anticollegio

Na és a Veronese kép:

2014 nyár P1460844 Velence Sala dell'Anticollegio

Nekem eddig más fogalmaim voltak az előszobáról ;-).

De arányos volt végül is a díszítettség a Collegioban elénk tárult látványhoz. A fényűzést részben azzal indokolták, hogy itt fogadták a külföldi követeket.

A mennyezet, mely egyike a legszebbeknek a palotában, egyben Veronese legünnepeltebb fő műveit keretezi:

2014 nyár P1460846 Velence Sala del Collegio

2014 nyár P1460849 Velence Sala del Collegio

A dózse és a bölcsek székei fölötti kép, ugyancsak Veronese mű, melyen Venier dózse éppen térdepelve mond köszönetet a Megváltónak a háttérben ábrázolt Lepantó-i győzelemért.

2014 nyár P1460857 Velence Sala del Collegio

Az oldalfalakat Tintoretto 1581-84. között készült munkái borítják a különböző dózsékat ágyazva be a szokásos velencei ikonográfiába.

2014 nyár P1460860 Velence Sala del Collegio

2014 nyár P1460851 Velence Sala del Collegio

2014 nyár P1460853 Velence Sala del Collegio

A terem dekorációs terve Antonio Palladio munkája, s a faburkolatok, emelvény és plafon keretezései Francesco Bello és Andrea da Faenza kivitelezésében készültek.

A falon látható óra közös a szomszédos Szenátuséval, érdekességük, hogy ebben az időszakban készült órák a mai órajárással ellentétes irányban forogtak, s számlapjuk 24 órás beosztást viselt. A Szenátus falán van még egy óra, amely csakúgy mint a Szent Márk téri, a zodiákus jegyeket mutatja. Íme:

2014 nyár P1460876 Velence Sala del Consiglio dei Dieci

A Szenátus a Nagytanács egyik választott bizottságából alakult ki, s eredetileg a hajózási és kereskedelmi ügyek törvénykezését és felügyeletét látta el. Idővel egyre nagyobb területet irányított, s a Serenissima legnagyobb hatalmú intézményévé vált. Nemzetközi szerződéseket köthetett, vezette és felügyelte a hadviselést, döntött az oktatás, egészségügy, a hivatalok működése és a vámügyek felől, de beleszólása volt az egyházi kérdésekbe is. Gazdasági hatalma is kiemelkedő volt. A Szenátus kezelte az állami bevételeket, kölcsönöket folyósíthatott és a pénzverés monopóliuma is ehhez az intézményhez tartozott.

Súlyát mutatja, hogy egyedüliként volt joga a Tízek Tanácsa határozata ellen tiltakozni. Üléseiket a Bölcsek Tanácsának elnöke vezette.

2014 nyár P1460877 Velence Sala del Senato

2014 nyár P1460875 Velence Sala del Senato

Ha lehet, itt még vastagabb és cizelláltabb az aranyberakásos mennyezet. Az eredeti díszítményekből az 1574.évi tűz Carpaccio, Giorgione és Tiziano műveket emésztett fel,
s az újbóli dekorációs munkákkal többek között Tintoretto, Jacopo Palma di Giovane lettek megbízva. A dekorációk az egyes dózsék cselekedeteit dolgozzák fel ünnepélyes és mitologikus formában. Az ülésterem elnökségi székei mögötti nagy Tintoretto képen, a Jézus imádásánál két dózse is megjelenik.

2014 nyár P1460879 Velence Sala del SenatoDe mivel úgy gondolom, hogy már eddig is elég tömény az élmény, adok egy kis szusszanási időt olvasóimnak, mielőtt folytatnánk a sétát a legalább ennyi pompát rejtő további termekben.

Pihenés közben kitekintünk az ablakon és ismerősen köszöntjük a rács mögött feltáruló többszegmensű látványt:

2014 nyár P1460863 Velence

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Művészet, Olaszország, Utazás
Címke: , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.