Az alapítás éve, 1903 (Király színház)

mozaik3.2

Mielőtt továbbmennénk a történetben, szeretnék egy rendhagyó megállót beiktatni.
A teljesség igénye nélkül, sőt teljesen szubjektív válogatásban gondoltam egy kis összeállítást készíteni az érintett év sajtójából. Vagy még szűkebben a Vasárnapi Ujságból szemezgetnék, ami az egyetlen, az interneten összes évjáratában hozzáférhető periodika –
s én most is lapozgattam benne, a témámhoz kapcsolódó híreket keresve. S ilyenkor kicsit belecsöppen az ember a kor mindennapjaiba, s különböző módon fogják meg az ott látottak, olvasottak.

Először is, ezen a télen kemény hidegek (leghidegebb napon -18°-ot mértek) látogatták meg a fővárost (is), s a Dunán képződött jégpáncélt, illetve az átmeneti enyhülések alatt megindult jégzajlás által előidézett torlaszokat a folyam délmagyarországi szakaszán robbantani kellett, megelőzendő a veszélyes árvizeket.

1903 jézajlás- épülő híd, Forrás:Fortepan 27660

S ahogy a Fortepan képen látható, épül az új híd, melyhez 1898-ban fogtak hozzá, s melyre eredetileg a sajtóban mint Eskütéri (mai Március 15. tér) hídra hivatkoztak, s igen nagy részletességgel látták el az olvasó közönséget a hídra, az építkezés mozzanataira vonatkozó információval.

27682- Erzsébet híd építés , pesti hídfő

Eskütéri híd építése kollázs

Az az érzésem, hogy akkoriban minden átlagos polgár olyan kiműveltté vált a hídépítés mélységeiben, hogy ma katedrát kaphatna hozzá egy szabadegyetemen.

A híd hossza egyik pillértől a másikig 290 méter, a pillérektől a hídfőkig, a dunai rakodópartoknak az áthidalása pedig mindkét oldalon 42-42 méter, s így a hídvonal egész hossza 374 méter. Ezzel – egészen 1926-ig tartotta a világrekordot
a legnagyobb, egynyílású közúti lánchidak között.
(Igaz le is rombolták hozzá a pesti belváros egyik legjellegzetesebb, a
Sebestyén utca és tér, Rózsa utca, Hal tér, Duna utca stb. által meghatározott szögletét, ahogy ekkor tűnt el a régi városháza, az Atheneum nyomda és a Kúria épülete – míg a szintén útban levő Belvárosi Plébániatemplom épphogy csak megúszta ezt a sorsot.)

régi belváros kollázs

 A híd csak röviddel átadása (október 10.) előtt kapja meg az engedélyt a királytól, hogy azt a boldogult királynéról, Erzsébetről nevezzék el, kinek a hatalmas kultusza halála
(1898. szeptember 10.) után tán még magasabbra hágott, s folyamatosan tudósítanak az újságok egyre újabb szoboravatásokról, vagy arra történő gyűjtésekről, szoborépítő bizottságokról az ország minden részéből.

VU 1902 Erzsébet szobor bíráló bizottság 03

A híd avatására végül a királyt képviselő József főherceg jelenlétében, szakadó esőben került sor, ám ennek ellenére ezrek vettek részt az eseményen.

VU 1903 Erzsébet híd 332

Ha már szobrok szóba kerültek, kijelölték a készülő Vörösmarty szobor helyét a Gizella (ma Vörösmarty) téren, s az évben többször értekeztek a Szabadság térre állítandó Szabadságszoborról, mely az 1848/49-es szabadságharcnak, az egykori Újépület helyén állítana emléket, s a húsz éve elkezdődött gyűjtés már jelentős összeget eredményezett.

 Gizella tér - Gerbaud ház 1902- Fortepan 27643

Ami viszont az év folyamán meg is valósult, Ligeti Miklósnak a Városligetben november
8.-án felavatott Anonymus szobra, amelynek sokáig forgalomban volt egy olyan koncepciója is, hogy látható arccal készülne – s ennek megmintázását Hermann Ottóról tervezte a művész.

Az év első felét bőven lefoglaló külpolitikai események a horvátországi zavargások és a szerb királygyilkosság, majd az első Karagyorgyevics uralkodó I. Péter beiktatása voltak. Külön fókuszba került ezek kapcsán a Karagyorgyevics gyerekek magyar nevelője, míg a belföldi politikai tudósítások sűrűn fényképezik a képviselőket az előző év októberében átvett új Országház épületének elhagyása közben. S a tavaszi ülésszak végén, az ellenzék sorozatos obstrukciója után, Széll Kálmán miniszterelnök elnöki székét is elhagyja, lemond. Az első igazán zajos botrány azonban még várat magára, 1904. év decemberéig, amikor a képviselők az ülésteremben rombolva, székeket törve fejezik ki tiltakozásukat,
az ún. zsebkendőszavazás következtében kialakult politikai helyzet miatt.

Országház előtt, koll 1

VU 1903 Széll Kálmán lemondása143

Az év nyara pápaválasztást is hozott, hiszen 25 évi pápaság – az egyház addigi történetében a harmadik (Szent Péter és IX. Piusz után) leghosszabb ideig uralkodó – egyházfője elhunyt, VU 1903 XIII.Leo pápa sétája vatikáni kertjébenakit az első modern pápaként tart nyilván a történetírás.
XIII. Leo pápa méltatásában kiemelik, hogy kivitte az egyházat az elzárkózottságból, azt világegyházzá tette, s a pápaság nemzetközi tekintélyét megerősítette. Munkássága sok területen – tudományos, szociális érzékenység, keresztény bölcselet és erkölcsi tanítás – korszakalkotó volt, a sajtó s a nemzetek meleg hangon emlékeztek meg róla.

Ám természetesen rögtön beindult a találgatás is a 64 pápaválasztó – közöttük van Vaszary Kolos hercegprímás – bíboros esélyeit illetően, amelyben alig fér kétség ahhoz, hogy az új pápa is olasz lesz, s rövid konklávé időtartamot jósolnak. Az eljárásban új elemként megjelenik, hogy a szigorú hírzárlat érdekében a Sixtus kápolnában július 31.-én kezdetét vevő konklávéhoz vezető telefondrótokat elvágták.

VU 1903 Pápaválasztás X. Pius 03

VU 1903 Pápaválasztás X. Pius 05

S a várakozásnak megfelelően valóban igen gyorsan, már az
5. szavazás X._Piusután, augusztus 4.-én, megtalálják az új pápát Velence pátriárkája személyében, aki elődjével szemben, nem tartozott a politikus főpapok közé, hanem a hitélet fejlesztése volt mindig a fő gondja.
A X. Pius nevet felvett pápa egyszerű közemberek gyermekeként, lelkipásztorként rendkívüli szerénységével és alázatosságával hihetetlen népszerűséget és bizalmat élvezett hívei körében, egyelőre azonban csak találgatások tárgya volt várható pápai iránya. 11 évig – haláláig – fejti ki tevékenységét,
s az utókor ítéletét kifejezi, hogy 1954-ben kanonizálják, szentté avatják.

A magyaroknak személyes jó kapcsolatai épültek ki már az 1900. évi Szent Gellért ereklyéihez tett velencei/muránói zarándoklat kapcsán vele, amely eseményről készülő (Túry Gyula) festmény részletét is lehozza a Vasárnapi Ujság.

Magyarok_zarándoklata_Velencébe,_festmény_részlet_(Túry_Gyulától).png

A pápaválasztás eseményeinél jóval szerényebb keretek között, mindössze pár sorban értesülhetünk arról, hogy a pálosok visszatelepítése érdekében tett lépések eredményeként hamarosan megnyílik első kolostoruk az Esztergom megyei Szentkereszten.

Bp., Egyetem tér, Pálosok P1190609 szerzetesek nyomában 03

A tudományos szenzációk azok, amik még feltétlen érdeklődésre tarthattak számot – s ezek sorában az 1903. év ismét csak kiemelt jelentőségű. A harmadik alkalommal kiadott fizikai Nobel díjat, megosztva két francia nyerte: a Curie házaspár és Henri Becqerel. A rádium olyan izgalomban tartja a közvéleményt, hogy annak csodáiról, Curie-ék kísérleteiről és előadásairól hosszú- hosszú beszámolókban igyekeznek a közönség elébe menni.

1903 Nobel díj

Megható az a szinte gyermeki izgalom és kíváncsiság, ahogy a kor embere ezen felfedezések irányába fordul és követ minden technikai szenzációt: legyen szó Guglielmo Marconi drótnélküli (rádió) távíró állomásának bonyolult működési leírásáról, vagy éppen a Váci utcai székhelyű Calderoni cég katalógusnak beillő, sokszor oldalakat beterítő hirdetéseinek műszaki cikkeiről, újdonságairól. De ha úgy adódik, lehozzák “Őfelsége” kezének röntgen képét is, az első, 1901. évi fizikai Nobel díjra emlékezve.

Calderoni koll

VU 1903 Turul léghajó felszállásakor 1903. ápr.3. Néha azonban a tudomány oltárán áldozatok is esnek. Így történt ez a Turul meteorológia légballon tizenötödik útja alkalmával is, miután a lipótvárosi gázgyárban történt felszállása közben a keletkezett heves szél hozzácsapta a gázgyár tetőzetéhez, s a négy utazó közül egy, a kosárból kiesvén sérüléseibe belehalt.

A tengerhajózás terén is hozott az év – még ha szomorú apropóból is -, újdonságot. Beindult
a Fiume-New York közvetlen hajójárat, amely Carpathia (lásd még: Titanic) illetve Aurania nevű óceánjáró gőzösein 16 nap alatt teszi meg a távolságot, miközben kiköt Palermóban 1, Nápolyban 2 továbbá Gibraltáron és Algírban fél-fél napra.

27281- Fiume, Carpathia hajó

Sajnos ami miatt az Adria Hajózási Rt. megtette ezt a lépést, az a kivándorlási hullám folyamatos növekedése volt, amely várható lélekszámát 1903. évben is 100.000 fölé jósolták. S a jobb jövő reményében harmadosztályon Amerikába menekülő emberek üzér ügynökökkel szembeni kiszolgáltatottságán igyekeztek segíteni, akárcsak a végrehajtásra váró kivándorlási törvénnyel.

VU 1903 Hajó- magyar kivándórlók 383.png

Mint ahogy gondolom minden magyar család krónikájában megtalálhatóak az Amerikába kitántorgottak, amely fogalom mindannyiszor bánattal szorítja össze az ember szívét, azonban így emberöltők távolságából a képet kicsit át lehet tán festeni. Pár éve összeállítottam egy albumot testvéremnek, s imádott nagyszüleink képei mellé téve a messzire szakadt Etel és Rozi néninek és kinti családjának, úgy az 50-es 60-as évekből származó felvételeit, mellbe vágott az ordító különbség az azonos géneket hordozó lánytestvérek -és környezetük láttán. Egyiken a polgári jólét, csillogó karácsony – s másikon a munkában meggémberedett két kis falusi öreg.

Amerika

Bocsánat, a kis személyes kitérőért.

S miközben élő hozzátartozóink az országot tömegével hagyták el, dicső történelmi múltunk felélesztésén fáradozva delegációk váltották egymást Törökországban és kutatták fel Rákóczi, Bercsényi, Thököly hamvait.

VU 1903 Törökországi magyar sírok kollázs

Nem lankad a figyelem a mozgásba lendült új század egyéb szállító eszközei, így a vasút iránt sem. Folyamatosak a vasútépítések és a vidéki szárnyvonalak lassú pöfékelő vicinálisai többnyire már csak az anyósviccekkel maradnak versenyben, s rohamosan halad a vasút motorizációja. Külföldi példák mintájára idehaza megbízzák a nagy sebességű gőzmotoros mozdonyok és személyszállító vasúti járművek gyártásával a
Ganz és Társa cégét, amely által kibocsátott első járművek próbaüzeme az Arad-Csanádi vonalon kezdődött meg.

27251vasútépítés

Budapesten vizsgálatunk évében már öt éve gyorsan bővülő hálózattal közlekednek villamosok, az elsőnek a nyomvonala éppen a Nyugati és a Király utca közötti 1.000 méteres szakaszt ölelte fel.

24111- Nyugati 1900

A város tömegközlekedése (villamos, lóvasút, omnibusz, földalatti, fogaskerekű, sikló) fő vonalaiban készen áll, de az új izgalom a személyautó még csak épp-hogy megjelenik a köztudatban, s nagy meglepetést kelt, ha feltűnik az utcákon is. Az 1897-ben még körülményesen leírt “önmozgó szerkezetet” több rajzon át ismertetik meg az olvasókkal, mellyel szemben az 1903. évben már a párizsi automobil verseny mondhatni sportos modelljeit veheti szemügyre a közönség.

autó_1897.

VU 1903 autók113

Ennek ellenére még nagyon elterjedt a lovaskocsik, konflisok, – reprezentációra “ötösfogatok” alkalmazása. Ha megtekintjük a korabeli pesti utcákon készült fotókat
VU 1904 reklám -kocsigyártó 087– azon túl, hogy mai fogalmainkhoz képest szinte pangnak, illetve jellemző közlekedő rajta a gyalogos, mindezek a járművek nagy változatosságban megtalálhatóak rajtuk. Zsigmondi Károly kocsi-gyártó pedig szorgalmasan hirdeti termékeit.

17980

27653

24118 Oktogon 1897 körül

VU 1903 gróf Khuen-Héderváry miniszterelnök229.pngEgyéb- Jászai, autón VU 1904 084.png

S itt egy egészen speciális képet tálalok a Fortepan jóvoltából, ami az új köztemető előtti megállót ábrázolja, a századforduló éveiben.

24113 -új köztemető

A Franklin-Társaság jóvoltából minden évben megjelenik a Budapesti czím- és lakásjegyzék (á 16 Korona), mely tanúskodva a főváros rohamos fejlődéséről, évről-évre vaskosabb, 1903-ban közel 2.000 oldalra rúgott. Ebben lapozgatva egy újságíró eljátszott
a nevek elemzésével. Ebből pl. kiderült, hogy a 700 ezer körüli budapesti lakos között legtöbben a Weiszek vannak, csak a címjegyzékben 1.706-szor fordul ez a név elő, amiben még nincs benne a hasonnevű családtagok száma. Ezután a Kovács, majd a Horváth a legáltalánosabb. Külön cikk számol be róla, hogy a fővárosban ez évben mintegy 6.000 fő egyetemista iratkozott be a felső képzésbe – s a legújabb statisztikai kimutatások szerint az emberi élettartam kilátások javultak, kisebb a halandóság, csökkenő járványok és csökkenő gyermekhalandóság következtében. A halálokok között viszont megnőtt a szívbaj, gutaütés és igen keményen a tüdőbetegségek száma.

S hogy ennek a növekvő létszámú lakosságnak pénztárcáihoz eljussanak, a kereskedők fokozott mértékben fejtik ki reklámtevékenységüket a sajtó hasábjain is. Talán mondanom sem kell, a legesendőbbek már ekkor is a nők. Már akkor is mindenre kínáltak csodaszereket, legfeljebb a maihoz képest kissé megmosolyogtató marketing formában.
De hogy éppúgy hatott az akkori olvasóra, arról meg vagyok győződve.

reklám, krémek, illatszerek stb kollázs

De hirdetnek sérvkötőt, vadászgallért, mindenre ható chinin cukrot, gyümölcsgyalut és konzervet, parádi gyógyvizet és gyógyüdülést. Hirdet a textil-kereskedő, ha másként nem, egyszerűen a nevével és címével, és bizony már ekkor is alkalmazták a karácsonyi árengedmények vásárlásra csábító eszközét, jelen van már a Maggi a piacon, s a derék svájciak kínálják itt Glashütte típusú precíziós órájukat is.

reklám 221

A Richter-féle horgony-kőépítőszekrények a lego ötlet ekkori megjelenési formájának tűnnek, ám a legütősebb számomra a felülmúlhatatlan magyar számgép!

reklám 222

S már felfedezik, hogy bármely cikket el lehet adni egy nő kezébe adva, már csak kis finomítás a fényképes (és színes) változat felé, s már el is érkeztünk napjainkhoz. De előtte még én gyönyörködök kicsit a szépséges szecessziós díszítő elemek hullámzásában. Mert ahogy a reklámok nagy részén is látható, művészeti stílusában ez a szecesszió kora, amely meghatározza a századelő gondolati és vizuális élményvilágát.

reklám- számgép

És a Franklin-Társulat címjegyzékében már akadt egy, azaz egy darab – egész oldalas – színes hirdetés is, ami minden bizonnyal utal a vállalkozó tőkeerejére is:reklám, szines

És hogy mennyire nincs új a nap alatt, íme a tetovált amerikai divathölgy, 1903-ból!

VU 1903 Tetovált amerikai nő.png

És ezzel el is jutottunk az 1903. évnek a gyengébb- és szebbik nem megjelenését a jövőben leginkább befolyásoló forradalmi kezdeményezéséhez: az eddig kötelező fűző viselet mellőzését, s a test természetes formáinak szabad teret engedő, azt nem elnyomorító, ám stílusos, az egyéniséget jól kifejező reformruházat megteremtését meghirdető irányzathoz.

Én mondjuk minden korabeli viseletet kellő ámulattal szemlélek, mert az azért tagadhatatlan, hogy a karcsúsított, hosszú, kalappal viselt ruhák mindenkor eleganciával lengik be viselőjét, az ember szinte hallja a selymek suhogását, s irigyli a művészi, akkor még hordható kalapcsodákat.

Zárásul egy válogatást adok kedvenc képeimből a Fortepan eléggé túl nem értékelhető gyűjteményéből, amely beszél a kor öltözködéséről, alakjairól, hangulatairól.

Fortepan-13316

Fortepan-27634 -1900

Fortepan-27641 -1900

Fortepan-Nők, Duna part 1902 22043

Fortepan-29708

Fortepan-20615 -csoport 1900

férfiak-divat

Fortepan-21238

divat -nők

Fortepan-31400 bicske, szüret, tréfálkozás

Fortepan-31394 bicske, szüret

Fortepan-13726 Dombóvár, csoportkép, díszmagyar1904

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: kultúrtörténet, Magyarország, Történelem
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.