Toszkán lankákon 2 – San Gimignano

San Giminignano banner

Aki É-ÉK-ről közelíti meg Toszkána szívét, mint mi – és gondolom általában a magyar utazók teszik – elkerülhetetlenül első megállóként beiktatják San Gimignanot, a tornyok városát.

A városka, mely teljes mértékben megőrizte középkori arculatát, mindenek előtt arról a 13, még ma is álló lakótornyáról nevezetes, melyből egykor 72 db-al büszkélkedhetett. Ezen lakótornyok keletkezése – elszaporodása jellegzetesen az 1300-as évek időszakához köthető, amikoris a város legnagyobb virágzását élte, s a via Francigena (Franciaországot Rómával összekötő) zarándokútja fontos tranzitállomásaként kereskedelmi centrummá vált, gazdagodó nemesekkel és 12 ezer főt számláló lakossággal.

San Gimignano in miniatura

A gazdagság kialakulásában jelentős szerepet kapott a sáfrány, melyet San Gimignano körüli földeken termesztettek, s már 1228-ból fennmaradt, hogy ezzel váltotta meg háborús adósságait. De még ennél is csiklandósabb legenda, hogy még a Vatikánban is megpróbálták megvesztegetésre felhasználni az akkoriban igen magasra értékelt virágot.

sáfrány -zafferanoA sáfrány még napjainkban is megőrizte magas értékét, hiszen a reggeli órákban, még a kelyhek kinyílása előtt óvatosan leszedett virágból, lassú szárítás után kinyert anyag kilogrammjához, mintegy 150.000 virág begyűjtésével jutnak.

Ezzel a “San Gimignano-i arannyal” finanszírozták a tornyok építését is, mint ahogy megalapozta gazdasága és kereskedelme fellendülését egyaránt.

A nemes és tehetős családok toronyházaikat részben az ellenséggel szembeni védekezésül, ám méginkább gazdagságuk fitogtatására építették.

/ A jelenséget már tárgyaltam korábban Regensburg  ( ) kapcsán, ahol éppenséggel olasz mintát követve 20 túlélő lakótornyot rejt a város szövete, ám ott a jellegzetes német stílusba ágyazódva, inkább raritásként, mint egységes városalkotóként megjelenve./

torony miniaturaTénylegesen bevehetetlenek voltak ezek a tornyok, melyek kapui is sok esetben magasan a járdaszint fölött helyezkedtek el, s belsejükben is felvonható létrákkal közlekedtek. Nem is volt itt igazán kényelmes lakni, eleinte a helyiségek átlagos mérete
1 m x 2 m volt, csekély berendezéssel, míg a falak vastagsága elérte a 2 métert. A földszinten többnyire bolt és műhely, az első emeleten  szobák, s a legfelsőn a konyha, hogy tűz esetén a lakók még kimenekülhessenek.
A tényleges lakótér nem is terjedt ki többnyire a torony teljes magasságára, amely leginkább lakója gazdasági potenciálját hirdette. Hiszen ilyen nehéz konstrukciójú és legkevésbé gazdaságos építkezést csak a tehetős családok engedhettek meg maguknak. Egészen addig zajlott a magassági versengés, míg a város törvénybe nem iktatta, hogy egyetlen torony sem épülhet a városházáénál, az 54 méteres Torre Grossa-nál magasabbra.

Minden toronynak megvan a maga története, s az égboltra rajzolódó sziluettjükről szívesen aposztrofálják a várost középkori Manhattanként is.

A fent vázolt virágzásnak, azután az 1348. évi pestisjárvány vetett véget, amikor a város szinte teljességgel elnéptelenedett s, függetlenségét feladva Firenzéhez kötötte sorsát.
A gazdasági megtorpanásának is köszönhető, hogy napjainkig konzerválódott a középkori város 600-700 éves falaival, miközben másutt a fejlődés elsodorta az idejét – vagy divatját múlt épületeket, struktúrákat. Itália más jelentős középkori városaiban továbbá, a természeti csapásokon túl háborúk is pusztítottak, ám ezt a dombra épült kis települést ellenség valójában soha nem tudta bevenni.

Körülbelül ennyit tudunk a városkáról, amikor velencei szállásunkat elhagyva kocsink szaporán falja a kilométereket, s éppen dél tájban feltűnik az a sziluett, amiről rögtön tudjuk, célba értünk.

2014 nyár P1470029 San Gimignano

San Giminignano, kollázs 1

Ám autónknak még meg kell küzdenie azokkal a meredek emelkedőkkel és kanyarokkal tarkított útvonallal, ami nemhogy a középkorban, de még ma sem teszi egyszerűvé a
334 méter magasra telepedett város kapujának megközelítését. (Frissen szervizelt autónk annyira nehezményezte ezt a kis kihívást, hogy a műszerfalán megjelenő és innentől folyamatosan világító kijelző miatt másnap reggel már egy sienai műhelyben kezdtük a napot. Mind az olasz segítőkészség – mind az én 4 féléves nyelvtanfolyamom jól vizsgáztak 🙂 .)

Megcélozzuk a legfelső parkolót, mert úgy számítunk, hogy leggyorsabban (és tán legkényelmesebben, kevés kaptatóval) itt érünk be a központi térre, hiszen általában ezek szokták a város esszenciáját nyújtani. De ez a város maga az esszencia. Már első lépéseinkkel benne vagyunk a történelemben, középkori falak mentén, szálkásan kirakott tégla úttesteken haladunk, s még az utcanevek és házszámok is kis agyagtáblákból kiégetve igazítanak el.

San Giminagno CIMG4936 Mari

San Gimignano falak, agyagtáblák

A várost a Wikipédia szerint a 10. század óta nevezik San Gimignanonak, Szent Geminianus (312-397.) modenai püspök neve után, aki a legenda szerint az itáliaiakat Attila hunjaitól védte meg, amikor csodálatos módon – halála után – megjelent a város falain.
Ugyaninnen egy napjainkhoz közelebbi információ: 1999-ben Zeffirelli itt forgatta a
Tea Mussolinivel című filmjének nagy részét, mint ahogy az ugyanő rendezte Szent Ferenc életrajzi ihletésű filmjének, a Napfivér, Holdnővérnek is  sok jelenetét vették itt szalagra.

1990. óta a város a Világörökség része.

San Gimignano medievale 2

És már menet közben a pici városkához alkalmazkodó pici boltok, ám tagadhatatlanul helyi termékekkel csábos kínálata szédítené vásárlásra a turistát, ha szem elől tévesztené az elsődleges célját, a város bevételét.

2014 nyár P1470047 a San Gimignano

2014 nyár P1470119c San Gimignano

San Gimignanonak saját, neves bora: a fehér szőlőből készült Vernaccia, amely Olaszország első DOC (eredetmegjelöléssel garantált minőségi termék) megjelölését nyerte el 1972-ben. De ennél korábbi említései az adóíveken és az irodalomban tetten érhetők, melyből kétségtelenül a legrangosabb Dante Isteni Színjátéka. A Purgatóriumban, a toursi IV. Márton pápa böjttel vezekli a bolsenai angolna és vernaccia mértéktelen fogyasztását. Olasz eredetiben: “l’anguille di Bolsena e la vernaccia” – Babits fordításában ez kicsit átalakult:

“s érdemes holt
ott túl az is, kinek csak bőre-csontja,
a Szentegyház hajdan a karja közt volt:
Toursból való; s most bőjttel itt vezekli
a bolsenai ángolnát s vörösbort.”

San Giminignano, borok 3

2014 nyár P1470048 San Gimignano

S miközben a város körbefon a történelmi levegőt árasztó falaival, elvarázsolva lépkedünk az irányba, ahol már felsejlenek azon tornyok, melyek a város fő attrakcióját adják.

2014 nyár P1470043 San Gimignano

2014 nyár P1470050 San Gimignano

San Giminignano -via S. Matteo, kollázs

És akkor hirtelen ott vagyunk a mintegy öt-hét toronnyal ékes központi téren, a Piazza del Duomon, a város politikai és vallási centrumában. Itt áll legfőbb temploma a
Szűz Mária Mennybemenetele bazilika, déli oldalán a városháza a Torre Grossával (Palazzo Comunale), valamint a Palazzo vecchio del Podestà, az egykori városköztársaság elöljárója palotája.

2014 nyár P1470055 San Gimignano

San Giminagno CIMG4947 Mari

2014 nyár P1470067 San Gimignano

2014 nyár P1470081 San Gimignano

San Giminagno CIMG4951 Mari

Miután első lelkesedésből körbecsapongtuk a teret, néhány információt továbbadnék a polgári épületekről. A bazilikára, vagy dómra ugyanis mindenképpen új bejegyzést nyitok.

A Palazzo Comunale – hívják még Palazzo del Popolonak és Palazzo nuovo del Podestànak – San Gimignano egyik legfontosabb épülete, mely 1289-98-ban épült. Alap funkciójában a podestà szállásaként – mivel erre a feladatra a pártatlanság megtartása kedvéért mindig idegent választottak – illetve a városi tanács értekezési helyeként szolgált. 1853. óta az épületben kapott helyet a városi múzeum, de itt van a város képtára a firenzei és sienai iskola számos jelentős művészi alkotásával a 13.- és 17. századból.
Híres még az első emeleti Dante-terem (a tanácsterem), amely a nagy költő 1300. évi rövid tartózkodása emlékét őrzi, a firenzei guelfok követeként. Ezt a termet dísziti Lippo Memmi grandiózus Maesta képe, melynek ihletője a hasonló témájú Simone Martini sienai városházán található festménye volt. Található az épületben még Filippino Lippitől Angyali üdvözlet, a Podestà hálójában erotikus freskók Memmo di Filippucciotól, de a Torre Grossa belső falai is freskókkal díszítettek.

Általában a középkori festészet kedvelői itt lubickolhatnak az élvezetekben, mert a város különböző pontjain (templomokban, középületekben, kolostorokban) megszámlálhatatlan különlegességgel találkozhatnak. De van a városban Modern művészetek galériája, vagy archeológiai múzeum is, etruszk emlékekkel.

Mint ahogy a városban sétálgatva, minden sarkon újabb csodákba botlunk, melyre közeli példa a városháza belső udvara. Innen ugyancsak meg lehet közelíteni a Museo Civicot, s bekukkantva a kapualjba már az ámulat fogja el a betérőt, gazdag (14. – 15. sz.-ban készült) díszítése láttán.

2014 nyár P1470069 San Gimignano

2014 nyár P1470075a San Gimignano

San Gimignano, Palazzo Comunale belső udvar-kollázs

A Palazzo Comunale előtti székhelye a podestànak, börtönként szolgáló Rognosa tornyával, a bazilikával szembeni épület volt, ahol később piciny kis színházat rendeztek be, melynek utódja ma is működik.

A térhez keleti oldalán csatlakozik a kis Piazza delle Erbe (egykori zöldség- és terménypiac), melynek építészeti jellegzetessége az egykori ghibellin Salvucci család ikertornyai. A család a kereskedésből és uzsora nyújtásból meggazdagodván hogy kérkedhessen a gazdagságával, a tornyok magasságának 1255. évben életbe léptetett korlátozásával úgy dacolt, hogy egyszerre kettőt építettek. Így elméletben egymásra helyezve a tornyokat kétségen kívül túlszárnyalta még a városi tanács legmagasabb tornyát is.

2014 nyár P1470068 San Gimignano

A Salvuccik palotája nem maradt fenn, merthogy a kényelmetlen lakótornyokat egyre inkább felváltják a nagyobb helyiségekkel ellátott, élhetőbb téglaépületek, amelyek mindinkább palazzo formát öltöttek. Erre azonban szép példákat láthatunk a Piazza del Duomohoz árkádon át csatlakozó kis háromszögletű tér, a Piazza della Cisterna intakt 12. – 13. századi épületeiben, mint pl. a casa Salvestrini, Palazzo Tortoli vagy a Palazzo dei Cortesi a Torre del Diavoloval.

2014 nyár P1470085 San Gimignano, Piazza della Cisterna, balszél pal.Tortoli

San Giminignano, pza della Cisterna

Ha a Piazza del Duomo politikai és vallási fórum volt, ezt a teret a gazdaság  és kereskedelem sarokpontjaként lehet jellemezni, számtalan kis üzletével és műhelyével.
A tér nevét adó ciszterna pedig a lakosság vízzel való ellátását szolgálta, vagyis itt a mindennapi élet élénk forgalma töltötte be a teret, de ide futott be a via Francigenán Siena felől a Porta San Giovannin át érkező zarándokok serege is.

Voltak itt aranyművesek és aranylemez készítők, éttermek és fogadók, melyek mai leszármazottjaként az egyik leghíresebb a Gelateria Dondoli, akinek a fagyizóján büszkén hirdeti a kiírás, hogy 2006/2007. – 2008/2009 -ben a világ legjobb fagyizójává választották.

San Gimignano, Gelateria Dondoli

Természetesen mi is beálltunk a fenti kollázs bal alsó sarkában a Salvuccik ellenlábasaként a guelf Ardinghellik által épített két torony előtt is még hömpölygő sorba, Dondoli mester fagyiját megízlelni.

Ezután már csak egy fontos dolgunk akadt, hogy a várfalhoz kitérve, végre álló helyzetből nagyot merítsünk a gyönyörűségből, ami a toszkán táj láttán eltölti érzékeinket, s bár itt először – de minden alkalommal újra- meg újra, s meg nem unva, ez egész utunkon ismétlődő kedvenc időtöltésünkké vált.

San Gimignano, várfal

2014 nyár P1470095 b San Gimignano

2014 nyár P1470098 San Gimignano

2014 nyár P1470101 San Gimignano

2014 nyár P1470099 San Gimignano

A falakról már csak a kis violák hiányoznak, a város szentként tisztelt, gyermeklányként Santa Fina violáielhunyt szülöttének, Santa Finának virágai,
melyek a legenda szerint halála (1253. március 12.) évfordulója idején ma is megjelennek a tornyok kemény kövein, s a városfalakon.
De végül is már benn járunk a júniusban, s hogyan is várhattak volna ránk.
Erről, s még sok más vallási vonatkozásról fogok legközelebb mesélni a következő,
San Gimignano-i látogatásunkat lezáró fejezetben.

Reklámok

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Olaszország
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

4 hozzászólás a(z) Toszkán lankákon 2 – San Gimignano bejegyzéshez

  1. Czigler Anna szerint:

    nagyon-nagyon várom a befejező részt. Köszönöm az élményt. Talán egyszer én is “megérinthetem” San Gimignanot.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.