Toszkán lankákon 3 – San Gimignano főtemploma

San Giminignano- Collegiata3

San Gimignano központi terét róla nevezték el Piazza del Duomonak, de a plébániatemplomot hívják még röviden Collegiatanak, amelynek a jelentése káptalani templom, noha püspök sohasem székelt benne. Hivatalos titulusa szerint
Szűz Mária Mennybemenetele templom, de leginkább egyszerűen, csak a dómként emlegetik.

Prédikált itt (boldog) Clairvaux-i Szt. Bernát, későbbi III. Jenő pápa; Assisi Szt. Ferenc; Girolamo Savanarola vagy Felice da Montalto, későbbi V. Sixtus pápa is. Fennállása óta napjainkig egyébként 48 elöljárója volt, akik közül számosan igen magas rangig vitték
a katolikus egyházon belül, egyikük még (1410-14. között) ellenpápa is volt. A város erős vallási kötődéséről  igen beszédes adat, hogy az 1745-ben számlált 1 308 fős népességéből 235 fő volt egyházi személy (pap, szerzetes, apáca).

san gimignano könyvborító_0A templom történetéről kivonatosan annyit érdemes tudni, hogy 1000. körül kezdtek az építésébe, s III. Jenő pápa emeli plébániatemplomi rangra 1148-ban, amely által fontosságában és privilégiumaiban megerősödik. 1171-ben pápai bullával autonómiát kap, s ezáltal kikerül az addigi volterrai püspöki függőség alól.
A kezdetben valószínűleg szerény méretű templom több átépítésen és bővítésen is keresztülmegy, melyek folyamán idővel a tájolását is megváltoztatják az eredeti – a katolikus előírás szerinti – keleti bejáratról nyugatira. Ugyanígy a szentély átkerül régi nyugati oldalról, a keletire. A homlokzat középső nagy rózsaablaka is az eredetileg a nyugati falra, a lenyugvó nap felé szokásos elhelyezést tükrözi. A tájolás megváltoztatásában valószínűleg szerepet játszhatott az a tény is, hogy a via Francigenan áthaladó zarándokok így közvetlenül beléphettek az utcáról a templomba. Főbejárat helyett azonban így is “csupán” 2 oldalajtót nyitnak, mely a két oldalhajóba torkollik,
s melyekről fennmaradt, hogy a jobboldalit a nők, a baloldalit a férfiak használhatták.

A templomot a második ünnepélyes felszentelése (nagy restaurációs munkálatok) után, 1575-től nevezik Szűz Mária Mennybemenetele templomának, addig a város névadója és védőszentje, San Gimignano pártfogása alatt állt, s akinek szent ereklyéjét (egy ujját) őrzik is a bazilikában. Bazilika rangra a templomot 1932-ben XII. Pius emeli.

Külső homlokzata robusztus, a néhány architektikus elemtől eltekintve dísztelen, s hátsó, északi falához tapasztva egy ugyanilyen egyszerű négyzetes, kő harangtorony áll – talán egykori lakótorony újrahasznosításaként.

Előtte széles lépcsősoron mai “zarándokok”, turisták színes serege piheni ki fáradtságát és közben issza magába e középkorból itt maradt város-zárvány egyszeri látványát.

2014 nyár P1470056 San Gimignano

A homlokzattal összhangban levő belső udvara, amelyre a bazilika és a városházi
Torre Grossa közé tapasztott árkádon át jutunk – csakúgy, mint a belépővel megközelíthető templomba – ugyanígy sallangtalan, kissé álmos, a mediterrán nap hevétől izzó terecske, melyet egy helyi személyiség után Piazza Pecorinak neveznek, de hívják még a Prépostság terének is. Itt századokkal korábban a templomkerti temető volt. A végtelenül békés hangulatot a hátsó falnak támaszkodó zenész lágy fuvolaszóval festi alá. Tőle balra a vasráccsal elzárt árkádos loggián át jutunk a templomba, de még belépés előtt megcsodáljuk a sienai Giovanni di Cecco, 1472. évi megbízás alapján épített keresztelő medencéjét, mely néhány évtizeddel ezelőtt még használatban volt. Mögötte
a falon Angyali üdvözlet freskó, melyet transzparens színei és tiszta vonalvezetése miatt többen Domenico Ghirlandaionak tulajdonítanak, de sokan inkább Sebastiano Mainardi munkáját látják benne, esetlegesen egy Ghirlandaio vázlat használatával.

2014 nyár P1470062 San Gimignano

2014 nyár P1470065 a San Gimignano

Annunciation -Domenico_Ghirlandaio - v. Sebastiano _Mainardi-_WGA08776

Az eddig látottak alapján felkészülünk egy román stílusú, belül sivár falakkal határolt, viszonylag üres, tágas belső tér látványára, ahol legfeljebb az oltár nyújt még valamely kiemeltebb megmunkálású részletet, relikviát.

S belépve a ragyogó nyári napsütésből, először csak a félhomályt észleljük, aztán a hirtelen előtűnő mozgalmas látványtól szabályosan hátrahőkölünk, s egy ideig lépni sem bírunk,
a láb tényleg földbe gyökerezik. Rám legalábbis ezt a hatást tette. Egyik legnagyszerűbb, legőszintébb templomélményem volt. Ez a templom lenyűgöző, de nem az egyház gazdagságáról szól. Nem abban az értelemben tárháza a művészeti kincseknek, mint a legtöbb nagy templom és bazilika, ahol az egyik hatalmas műtől a másikig tántorgunk,
s leginkább áhítatunk is a művésznek szól.

Duomo belső _2339

Itt belépsz egy templomba, amelyben érzed a földműves, a napszámos, a hitükért Róma arénáiban nemrég megszaggatottak mélyen átérzett hitének áhítatát. Itt nem csúszik el az egyszerű belépő a fényes márványpadlón, szilárd a talaj alattad, de a fejed fölött ott az azúran kéklő mennybolt arany csillagaival és a mennyország káprázatával. S a falakon körbevesz a biblia, mint a kisgyermek első meséskönyvében, szépen rajzolt történeteivel, ahol nem kell az értelmezéshez sem a felszentelt pap magyarázata, sem a magasan képzett művészettörténész szakvezetése.

Duomo_di_San_Giminango_3a

Szájtátva állsz a képek előtt, s azok megszólalnak, s mesélik a történetet, amint arra a templomokban kifüggesztett képek, ünnepeken kihajtogatható szárnyas oltárok, s megannyi ábrázolás az írástudatlan hívők okulását hivatva szolgáltak. De itt az egész egybefüggő történet, az ó- és újtestamentum elvonul előtted, miközben magába ölel,
s kizárja körülötted a világot, s te magad ott lépdelsz a Szentíráson belül, nincs más, ami figyelmed eltérítené. Tisztán, egyszerűen, közvetlenül. Nincs elvont szimbolika, éteri lebegés és szentek hada. Itt emberek születnek, élnek, járnak, harcolnak, közvetlen szereplői vagy épp szemlélői a történeteknek.

Collegiata - ótestamentumi történetek 3, Noé bárkát épít -részlet

Collegiata - ótestamentumi történetek 4, Noé és az állatok a bárkába szállnak 2

Duomo_di_San_Giminango_6

San Gimignano_Crossing_the_Red_Sea -Pharaoh and his soldiers are drowned crossing the Red Sea, from the Old Testament cycle by Bartolo di Fredi

Egy darabig velem egy ütemben egy fiatal német apuka meséli a képek történetét két apró 5-7 éves szöszke, angyali bájú gyermekének. A gyerekek leülnek a földre, s feszült figyelemmel hallgatják. Nincs izgés-mozgás, amikor a gyermek már futna máshová, de a szülői önkény fegyelmezi. A képeken megjelenő történet leköti és magával ragadja őket.
Én egy idő után le is “körözöm” őket, mert azért gyorsabban haladok. Mikor elhagyjuk a templomot, a két gyerek törökülésben még valahol az Új testamentum közepe táján,
s ugyanolyan figyelemmel tekintenek fel apjukra a mesélőre, s a képekre.

Collegiata - újtestamentumi történetek 7 _Júdás csókja

Nagy fájdalmamra azonban nem lehet fényképezni, ám a múzeumi belépőket árusító üzletben (ahol viszont a jegy mellé ingyenesen adnak audioguidot) 5 €-ért a templom teljes, bőségesen illusztrált történetét meg lehet vásárolni. Én ebből merítve próbálom majd olvasóimnak láthatóvá tenni azokat a részleteket, amelyekről beszélni szeretnék.
S noha a templom, mint a fenti belső képekről már látható, tetőtől talpig freskókkal borított, s alkotókként felsorakoztatható a 14.-17.-i században alkotó neves, firenzei és sienai festőiskolához tartozó művészek egész kara, én itt csupán a két bibliai ciklusra szorítkoznék.

Terjedelmi okokból ugyancsak nem foglalkoznék ezeknek a festőiskolák személyiségei pályájának, és alkotásainak bármilyen fokú elemzésével sem, bár magam gyakran elővettem Giorgio Vasari (1511-1574.) enciklopédikus művét, melyben saját koráig bezárólag összegyűjtötte az összes olasz festő, szobrász és építész munkásságát. Ugyanis ezek a művészek sokkal többen vannak, mint akikről mi – ha csak általánosságban is, de – hallottunk.
Olaszországban járva azonban elkerülhetetlenül találkozik az ember alkotásaikkal,
s egy-egy vidéken hozzászokik bizonyos nevek egyre sűrűbb említéséhez. Úgy gondoltam, ezért én sem mindig kerülöm ki e nevek leírását, s így legalább mindenkinek – aki blogom olvasása után – esetleg Olaszországba utazik, már szintén ismerősebben csenghetnek ezek a nevek, amikor majd óhatatlanul belebotlanak.

Duomo_di_San_Giminango_ homlokzati fal belső

Ezért nem is foglalkozom részleteiben pl. a templom belső homlokzati falának részletes leírásával, amelynek alakításában olyan művészek nevét elengedhetetlen kiemelni, mint a Szent Sebestyén mártíromságát megfestő Benozzo Gozzoli – akinek egyébként további lenyűgöző freskóit (Szent Ágoston élettörténete) találjuk ugyancsak itt San Gimignanoban, a Sant’Agostino templomban.
Ugyanitt Jacopo della Quercia szépséges, festett faszobrai, vagy Taddeo di Bartolo alkotásai, közöttük a kétségtelenül Dante ihlette pokol jelenetek. Lippo Memmi, Memmo di Filippuccio, Pier Francesco Fiorentino, Antonio da Colle, Cigoli és Pier Dandini még néhány név a templom művészeinek sorából.

A templomba lépve, a bal oldalhajó falán, az oltártól a homlokzati rész felé haladva látjuk időrendben az Ótestamentum történeteit, 3 sorban – fentről, a lunettáktól kezdve. Alkotójuk Bartolo di Fredi 1367. évben festette őket. Bartolo di Fredi egyike a legismertebb sienai festőknek a XIII. század második felében, s meghalt 1410.-ben. Képeinek derűs frissessége, a bibliai tárgyú témák szabad interpretációja, melyeket életből vett részletekkel gazdagít, élvezettel tölti el a szemlélőt. Képeit nézve árulkodó részletek fedezhetők fel kora világszemléletéről, tárgyairól vagy éppen ruházatáról.

Collegiata - ótestamentumi történetek 1. Világ teremtése

San Giminagno_Creation_of_Adam-OT_102_Bartolo_di_Fredi_

Collegiata - ótestamentumi történetek 1. Éva teremtése

A Bartolo di Fredi ciklus utolsó részének képei sajnálatos módon elvesztek amikor a XV. században egy templomi kórus kialakításába kezdtek, – amit később lebontottak – melyek ugyanígy kárt szenvedtek az orgona felszerelésekor illetve többszöri átalakításakor.

San Gimignano Collegiata - ótestamentumi történetek, 2

Fenti képekből egy saját összeállítású kollázs, közepén a Noé részegsége ábrázolásával.

Ótestamentum, kollázs 1

A szemben levő falon az Újtestamentumi történet ugyanígy az oltártól indul, ám a második sorban a keresztre feszítésnél – mely méreteiben cca. négyszerese a többi képének – megfordul, mivel Krisztus Földön túli életét külön ciklusban tárgyalja. A képek elkészítésének idejét a legutóbbi elméletek szerint 1333-1341. közöttre teszik, s alkotóit Simone Martini iskolája követőiként határozzák meg. Eleinte Lorenzo Ghiberti, majd Giorgio Vasari is egy névtelen festőről beszélnek, miközben sienai Barna (vagy Berna)-ként emlegetik, aki mialatt ezeket a freskókat (el)készítette, leesett az állványról és 2 napon belül meghalt.

San Gimignano Collegiata újtestamentum ciklus ford.2

Lippo_e_federico_memmi,_scene_del_nuovo_testamento

Hogy tényleg létezett-e vagy sem, egy sienai Barna festő, stílusa alapján a freskók mestere mindenképpen a Simone Martini műhelyhez tartozott (korabeli dokumentumokban mint egyik társát emlegetik), akinek a pozíciója nagyrészt Simone távozásával erősödhetett meg. Simone Martiniről tudott, hogy 1334-től az Avignon-i pápai udvarban működött. Egyesek e mestert Lippo Memmivel helyettesítik, aki Simone Martininak sógora, s műhelyében ténylegesen társa volt, valamint feltehetőleg apjának, Memmo di Filippuccionak is megörökölte san gimignanoi “Pictor civicus” rangját. Mások, ugyanezen vonalat követve Lippo Memmi Federico (v.Tederico) nevű testvérével azonosítják a lehetséges társat, illetve egyenesen Simone Martini testvérével, Donato Martinivel.

Collegiata - újtestamentumi történetek 1- Jézus születéseAmíg azonban a nagy Simone művei sokkal éteribbek, s a gótika elegáns interpretációi voltak, addig a Collegiata falán megjelenített új testamentumi történet nyelvezete sokkal
e világibb, kifejezésmódja drámaibb, alakjai egyedi vonásokkal rendelkező, s erős érzelmeket sugárzó hús-vér lények, de ha kell, nem hiányzik belőlük az emelkedettség sem.

Collegiata - Gesu al Tempio fra i Dottori

San Gimignano_Judas_receiving_payment_for_betraying_Jesus,_Lippo_Memmi

Collegiata - újtestamentumi történetek 6 - Ima a Getsemáné kertben

Collegiata - újtestamentumi történetek 12

És bár azt ígértem, csak a két ciklusról fogok a templom kapcsán beszélni, azonban azt a kis ékszerdobozt említés nélkül hagyni, amely a templom büszkesége, a korai toszkán reneszánsz egyik kiemelkedő alkotása, nem lehet.
S ez Santa Fina kápolnája, melyet Giuliano és Benedetto da Maiano tervei alapján
1468-ban alakítottak ki. A szent hamvai az oltár alatt, míg fejereklyéje egy igen szép,
őt ábrázoló finom mívű aranyozott mellszoborban, az oltár feletti tabernákulumban kaptak eredetileg helyet. A kápolna építészeti finomságairól a válogatott anyaghasználatról,
a különböző díszítő elemeiről itt most nem mennék részletekbe. Két oldalfalát díszítő freskókat – Fina életéből – azonban Domenico Ghirlandaio jegyzi. Az 1475-ben elkészült mű kivitelezésében segítségére voltak bátyja David, és sógora a sangimignanoi
Sebastiano Mainardi.

Santa Fina kápolnája

S most már nem kerülhetem el, hogy a tizenöt évesen (1238-1253.) elhunyt Santa Fina életéről ne szóljak.

Collegiata - Gozzoli: Santa FinaNeve származhat a “finom” jelzőből, mely jámborságára, kitartására, kedvességére történő utalás, de lehet a Josefina egy rövid formája is. Egy elszegényedett családban igen szerény körülmények között nevelkedett, ám már gyermekként oly kecses és elegáns volt, hogy Gerini és Benozzo  Gozzoli is lefestették.

Tízéves korában súlyosan megbetegedett, s ettől fogva egy igen kemény tölgyfa deszkán kellett aludnia. Közben meghalt édesanyja is, ám a gyermek sorsát türelmesen viselte, s fájdalmait nem mutatta, s hitében sohasem rendült meg. Mindenkihez barátságosan fordult, s Istennek folyamatos imádsággal mondott köszönetet. A nép már életében elkezdte szentként tisztelni. A legenda szerint halála előtt megjelent neki Szent Gergely és megjövendölte közeli elhunytát. Halálakor állítólag a város harangjai maguktól megkondultak, s számos egyéb csodás jelenségről is beszéltek. A csodák láttán a város lakói elhatározták, hogy a dómban temetik el, s
50 évvel később felépítették Santa Fina kórházát, mely minden beteg számára menedéket kellett nyújtson.

A kápolna jobboldali falán Ghirlandaio azt a jelenetet örökítette meg, amikor Szent Gergely bejelenti Santa Finának halála eljövetelét, míg a baloldali falon Santa Fina gyászszertartását ábrázolja, számos utalással csodatevő erejére.

Domenico_Ghirlandaio_-_Announcement_of_Death_to_St_Fina_-_WGA08755

Ghirlandaio,_Obsequies_of_St_Fina

Nándi atyának köszönöm megtisztelő és gyors segítségét fordításom átültetésében a magyar szóhasználatra, ami nélkül jó pár zöldség bennmaradt volna bejegyzésemben. 🙂

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Művészet, Olaszország, Utazás, Vallás
Címke: , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.