Toszkán lankákon 8 – Montepulciano, nem csak boraival

banner montepulciano

Pienzából 13-15 km Montepulciano, amely borai miatt került tehát a listánkra.

Igaz, be is szereztük itt a kötelezőnek vélt válogatást, melybe még montalcinoi brunello is jutott, s a városban valóban lépten-nyomon beleütközik az ember ezekre az élvezetekre csábító kínálattal, pincészetek képviseleteivel, speciális programokkal, ám a városka ennél jóval többet nyújt. Nem beszélve arról, hogy lényegében mi nem is voltunk képesek élni ezzel a lehetőséggel, mivel kocsival jöttünk, s ha egyikünk vezet, nem szerencsés borkóstolóra épített programban gondolkozni.

cantine, kollázs

Ma azonban már másként építeném fel ezt a látogatást. A szervezett borutak programjaiba kissé beletekintve, lehet jobban jár az utazó akár annak némileg emeltebb költségeit is bevállalva (bár akkor azokban benne foglaltatik az útiköltség is, amely akkor nem a saját gépkocsinál merül fel), ahol sokszor összekapcsolják azt városnézéssel is, olyan egyébként elzárt palotabelsők bemutatásával is, amiről a messziről jött turista nem is tud. S a szakmai vezetés, a bennfentes információk s egy külön kis világ hangulata pedig egyértelműen ezen utak által nyújtott többletek közé sorolható.

Központi információk a helyszínen beszerezhetők a Palazzo del Capitanoban a Logge della Mercanzia irodáiban a Piazza Grande/Via Ricci sarkán.

A városka nagyobb is, dombosabb is mint amire számítunk, s még három falán kívül vagyunk, amikor szembesülünk az első veszteséggel. A 605 méterre emelkedő domb alján, szokatlan magányban gyönyörű templom mellett visz felfelé az út, amelyről nem észleltük, hol tudtunk volna lefordulni róla, megtekinteni a templomot.

monttepulciano. graf

Ez nem volt más, mint az id. Antonio da Sangallo által – a római Szent Péter bazilika meg nem valósult, antik bazilikák építészete szerinti Bramante tervekre támaszkodó –  egykori búcsújáró temploma, a San Biagio. Azaz Szent Balázs.

San Biagio kollázs 2

A templom központi (görög-kereszt) alaprajzú, két szabadon álló – jobboldali befejezetlen – harangtoronnyal, hibátlan kupolával, a firenzei reneszánsz kiemelkedő alkotása. Udvarán hangulatos kétsoros árkádú kanonokház és kút, amely már Sangallo halála után, de ugyancsak annak tervei szerint épült.

Montepulciano falainál

Minden esetre lelkesen kaptatunk a girbe-gurba, le-föl kanyargó utcákon, egyelőre minden irányzék nélkül, mert így utólag megállapítható, hogy valahol oldalról támadjuk be a várost, az általában javasolt, északi, alsó végétől a Porta al Prato (3) kapunál indulás helyett, ahonnan a főutcán, a szakaszonként más-más nevű korzón végighaladva juthatnánk fel, 50-60 méteres színt különbséget leküzdve, a mintegy 1,5 km-re levő főtérre (28), a Piazza Grandera.

Montepulciano-Map-2

2014 nyár P1470327 Montepulciano

2014 nyár P1470328 Montepulciano

S a Logge del Grano falán hat golyócskájával árulkodó Medici címer már a várostörténetből is sejtet valamit, ami a mintegy három évszázadon át Siena és Firenze között, a fennhatóságért, váltakozó eredménnyel zajló küzdelmekről, s végül a Mediciek/ Firenze javára (1511. év) eldőlő viszonyról mesél.

2014 nyár P1470329 Montepulciano

2014 nyár P1470330 Montepulciano

2014 nyár P1470331 Montepulciano

2014 nyár P1470382 Montepulciano ab

Montepulciano házak, stílusok 1

Ennek a már említett firenzei szövetségbe olvadásnak a jelképe, a ledöntött sienai farkas helyére állított Marzocco oszlopa, a Porta al Prato közelében.

Colonna del Marzocco

A Marzocco Firenze szimbolikus címer-állata, mely a Firenzei Köztársaság világi szoborállítása első darabjaként került köztérre, a Piazza della Signoriára, valamikor 1377. táján. A Marzocco valószínűleg az előző firenzei szimbólum, Mars isten római kori szobrából levezetve nyerhette furcsa nevét, amelyet 1333-ban az Arno hatalmas árvize sodort el.
Az oroszlán mancsával Firenze liliommal díszített pajzsát tartja. A Marzocco olyan erőteljes kifejezője Firenzének, hogy harci kiáltásaik ezzel indulnak, katonáit marzocceschi-knek hívták, vagy a történelem feljegyezte, hogy a pisai hadifoglyokat kényszerítették a szimbólum megcsókolására.

A szobortól elindulva gyakorlatilag végigjárhatjuk Montepulciano történelmi belvárosát, zömében reneszánsz paloták sorával, de az építészet különböző megelőző illetve következő korszakai képviselőivel is találkozhatunk városnéző sétánk során. A város Pienzához képest összetettebb, kevésbé egységes benyomást kelt, ám tele meglepetések sorával.

Montepulciano házak, stílusok 2

Első ilyen kép, amely szemünkbe robban, a Pulcinella figurájával díszített torony, amely egy óraszerkezettel összekapcsolva üti el óránként az időt.

2014 nyár P1470336 Montepulciano

Pulcinella eredetileg a délolasz és nápolyi népi színházak figurája. A reneszánsz ideje óta leginkább a többnyire ravasz, kissé darabos, botladozó, együgyű ám ugyanakkor furfangos és falánk szolga figurája, valamikori színes kosztüme bő ujjú fehér ruhává változott, arcán fekete félmaszkkal, fején hegyes végű kalappal. Petruska és a magyar Vitéz László rokon vele.

A legenda szerint egy nápolyi püspök hozta ide figuráját, de a feljegyzések nem tudnak egyetlen erre járó nápolyi püspökről sem, vagy egyéb erre utaló részletről, ezért valószínűbb, hogy a fa alapú festett lemez öltözékű szobor inkább a város színházi hagyományait hivatott idézni. Montepulciano ugyanis már a XVII. században létrehozott irodalmi Accademiája keretein belül hamarosan működtetni kezdett egy színházat. A város humanista költőjéről, Polizianoról (1454-1494) elnevezett Teatro Poliziano ma is működik Bruscello Poliziano név alatt, ahol a város polgárai betanulásában, szabadtéren mutatják be a népi komédiától a klasszikusokig a mindig eseményszámba menő előadásokat.

2014 nyár P1470339 Montepulciano

A torony helye térré szélesedik, amellyel szemben széles lépcső vezet fel a 13. századi alapítású San Agostino templomhoz. A tér nevét a templom építészéről, a firenzei Michelozzoról (1396-1472) kapta. Az Ágoston-rendiek temploma homlokzatának átalakítását Michelozzo az 1437-1439. közötti években kezdte el, amikor is a munkálatok megszakadtak, s csak 70 évvel később folytatódtak.

2014 nyár P1470341 Montepulciano

A homlokzat első két szintjéről leolvasható az az organikus átmenet, amely a késő gótika, s az új esztétikájú reneszánsz kialakuló formanyelvét képezi, s melyben Masolino da Panicale és Lorenzo Ghiberti mellett Michelozzo alapvető szerepet játszott.
(A 30 évvel később emelt Rossellino féle pienzai dóm már a letisztult reneszánsz példája.
)
Ezen túl a rózsaablak, az ajtó, illetve a fölötte levő lunettában elhelyezett festett terrakotta szoborcsoport fűződik nevéhez. A csoport közepén a Madonna a gyermekkel, balján Keresztelő Szent János, jobbján Szent Ágoston püspöki ornátusban.

2014 nyár P1470342 Montepulciano, a

A templomtól pár lépésnyire még régebbi múlt emlékeit fedezhetjük fel a Palazzo Bucelli falán.

2014 nyár P1470364 Montepulciano

A falba ágyazott kövek, temetkezési urnák és feliratok a környék etruszk és római múltjáról vallanak. Pietro Bucelli (1684-1754) a Sienában tanult nemes, hamarosan belevetette magát a kor divatjává vált archeológiai kutatásokba. 1711-től, visszatérve szülővárosába Montepulcianoba, egészen az antik etruszkok kötötték le figyelmét, melynek eredményeként tekintélyes gyűjteményt halmozott fel itteni palotájában Montepulciano és Chiusi környékén gyűjtött leletekből. A gyűjtemény nagy részét aztán késői örököse elajándékozta, s ma az Firenzében található, csak kisebb darabok láthatóak még a városi Museo Civico kiállításában.

2014 nyár P1470365 Montepulciano -3

2014 nyár P1470377 Montepulciano

2014 nyár P1470372 MontepulcianoChiusi, mely alig 20 km-re fekszik innen, volt a székhelye a 9 etruszk lucomone leghatalmasabbjának, Porsennanak, az akkori Clusinum királyának. Bizonyára felrémlik még azoknak, akik olvasták a római regék és mondák gyűjteményét, számos történet harcairól, illetve békekötéséről a rómaiakkal.
Ő volt az, aki előtt Mucius Scaevola jobb karját a tűzbe tartotta, bizonyítandó bátorságát.

Az már csak a magamfajta kíváncsiaknak a jutalma, hogy ahol lehet minden nyitott kapun benézek, így találtam tekintélyes bankudvart, vagy éppen elgyönyörködhettem egy kapualj nem mindennapi belső festésén.

2014 nyár P1470368 Montepulciano

Az, hogy Montepulciano nem kis város, látszik falain belül és azon kívül is található templomainak nagy számán is.

A város védőszentje, Sant’ Agnese Segni, aki a város dominikánus rendi apácája
(1268-1317.) volt, s a fennmaradt legendák számos csodát tulajdonítanak neki. A városi múzeumban őrzik azt a Domenico Beccafumi festményt, amelyet a város elöljárói a
XVI. században rendeltek a Tanácsterem díszítésére,  s a szentet a város makettjével ábrázolja.

Sant' Agnese Montepulciano modelljével, kollázsA szent titulusát viselő templom közvetlenül a Porta al Prato városkapuján kívül áll.

Mi sétánk során belebotlottunk a Santa Lucia templom 1653-ban emelt épületébe, amely mögött a képbe mosolygó torony nem más, mint a San Agostinoé, amelyet annak jobb hátsó végére építették.

2014 nyár P1470479 Montepulciano

2014 nyár P1470481 Montepulciano

A Chiesa del Gesù a Montepulcianoban 1557-ben megjelent jezsuiták megbízásából épült 1691-ben, melynek azonnali átalakításával rendtestvérüket, Andrea Pozzot bízták meg. A külső homlokzat így is befejezetlen maradt, az első szintig terjed csak a travertin borítás. Végső formáját 1730-ban nyeri el, jellegzetesen barokk belsejével. Kiemelt zarándokhely a templomban a Madonna delle Tre Ave szentélye.

2014 nyár P1470385 Montepulciano, Chiesa del Gesu

Chiesa del Gesu e Santuario Madonna delle tre ave

tkép. Montepulciano, corso utvonala

S a korzó felső végét zárja a szerviták Santa Maria dei Servi temploma, mely a legrégibb hagyományokra tekint vissza, s homlokzatán még megőrizte XIII. századi eredeti struktúrákat, bár tégla harangtornya XVI. századi.

2014 nyár P1470409 Montepulciano - Chiesa Santa Maria dei Servi

A szervita atyák 1262-ben érkeztek Montepulcianoba, s első átmeneti templomuk után itt, éppen a falakon kívül, épült meg az 1355-ben felszentelt templomuk, ám az is elpusztult. Egyetlen Madonna kép maradt fenn az eredetei templomból, melynek ritkaság számba menő különlegessége, hogy kőre festették. A templom kiemelt muzeológiai jelentőségű kincsei között ez a kőre festett Madonna della Santoreggia biztosan a legértékesebb.
A XVII. századi helyreállítási munkálatokat ugyanaz a jezsuita barát, Andrea Pozzo irányította, akivel már imént találkoztunk, s így lett az egyhajós kis templom belseje szintén barokk ízlésű.

Chiesa Santa Maria dei Servi és La Madonna della Santoreggia

Kicsiny templom válogatásomra a koronát majd a főtéren a dómmal helyezzük fel, ám itt a felső város “szirtfokán” mindenképp érdemes kicsit megállni. Mi is kiszusszantjuk magunkat a kilátóként kiképzett téren, s a látvány az egyházi birtokokra (térkép szóhasználata: Podere Apostoli) nem mindennapi.

2014 nyár P1470404 Montepulciano

2014 nyár P1470408 MontepulcianoMint ahogy még egy nem szokványos látványon is fennakad a szemünk, s hinni sem akarunk neki: A templom oldalában Gattavecchi névre hallgató pince nyílik.

2014 nyár P1470413 Montepulciano, Cantina Gattavecchi

A pince története visszanyúlik a napóleoni időkre, amikor különböző viszontagságokat követően a rendházat felszámolták, s helyiségeit gazdasági célokra hasznosították.
A templomhoz csatlakozó rendház épülete először gabonatároló volt, majd a Gattavecchi család szerezte meg, szőlészeti tevékenysége folytatásához. A hagyományok szerint ők voltak az elsők egyike, akik a Vino Nobilét palackozták. A templom alatt a sziklába, illetve tufába vájt pincékben tárolják boraikat, s újabban az egykori refektórium termében éttermet is nyitottak a degusztációk levezetéséhez.

mo tkp 2

montepulciano tkp jelmagyarázat

S itt, a templommal szemben inkább csak sejtjük, mint látjuk a Fortezza, az erőd épületét, melynek falai fölénk tornyosodnak, s őrzik emlékét az egykori Castrumnak, mely már a VI.- VII. században is itt állott, fontos útvonalak fölött őrködve, a város legmagasabb pontján. Az évszázadok alatt sok változáson ment keresztül, hol Siena, hol Firenze uralma alatt, de eredeti katonai szerepét, mint vár illetve erődítmény, majd csak az 1614. évi földrengés után veszti el, s veszít stratégiai jelentőségéből. Érdekes fejezete történetének, amikor 1881-ben nyilvános árverésen értékesítik, s ekkor mintegy 600 embert foglalkoztató selyemhernyó tenyésztésre rendezik be. Miután a komplexum átszáll városi tulajdonba, 1935-1982. között gimnáziumot működtetnek benne, s az utóbbi évtizedekben újabb irányváltásként, a legkülönbözőbb kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak ad elegáns helyszínt, ápolt környezetével.

Fortezza kollázs

Itt, a Fortezza mellett elhaladva közelítjük meg a város magját, legősibb centrumát, reprezentatív politikai és vallási középpontját. Már messziről vezet a jelenlegi főtér legrégibb épületének, a városházának a tornya.

2014 nyár P1470425 Montepulciano

A Palazzo Comunale, vagyis a városháza építése a XIII. század második felében kezdődött (erre az időszakra nyúlik vissza belső loggiás udvara), s befejezése (1424 – 1440.) és végső formája kialakítása Michelozzo nevéhez kötődik. Ami természetesen azonnal feltűnik, az hasonlósága a firenzei Palazzo Vecchioval, azzal az eltéréssel, hogy az itteni szimmetrikus elrendezésű. Természetesen ez nem véletlen, hanem I. Cosimo de’ Medici kifejezett kívánságára történt, aki az első toszkán nagyherceg, s így Montepulciano ura is volt.
A terasz és torony kőcsipkéi természetesen a guelf mintázatot (a ghibellin cakkos) követik.

A toronyból kiváló panoráma nyílik.

2014 nyár P1470444 Montepulciano

A tér épületeinek másik, ezúttal nagyobb szabású megújítása a XV.-XVI. században következett be, s így a korszak vezető kulturális irányzata, a (firenzei és római) reneszánsz köszön vissza rajtuk. A város tehetős nemesei vezető művészeket és építészeket vonzottak magukhoz, hogy palotáik arculatának megújításával növeljék és tükrözzék presztízsüket. Az idősebb Antonio da Sangallo miután az erődítmény falainak megerősítését a Mediciek megbízásából itt végezte, 1519-ben elvállalta a Contucci palota tervezését, de a tér gyönyörű kútja is a nevéhez fűződik. A  Contucci palota piano nobiléje szalonjának freskóit Andrea Pozzo jegyzi, míg a Tarugi palota átalakítását a római Jacopo da Vignolának tulajdonítják, s a dóm kivitelezésére az orvietói Ippolito Scalza nyerte el a megbízást.

Piazza Grande panorama

A tér egyik vonzereje az 1520-ban emelt Griffek és oroszlánok kútja Antonio da Sangallo il Vecchio megfogalmazásában. A kút fölötti díszpárkányon Firenze oroszlánjai tartják a (város urainak a) Medicieknek elől labdacsokkal, hátul a firenzei liliommal díszített címerét, míg a két szélen Montepulciano címere jelképei, a griffek keretezik a képet.

2014 nyár P1470448 Montepulciano, pozzo-kút

2014 nyár P1470427 Montepulciano

2014 nyár P1470446 Montepulciano

A városházával szemben levő oldalon, a régi városfalra támaszkodó palota reneszánsz átalakítását 1519. évben kezdte meg da Sangallo, Giovanni Maria del Monte bíboros – a későbbi III. Gyula pápa – megbízásából. Az épület sarkán még ma is látható a del Monte címer, míg a traventin burkolású első két szint fölé emelt barokkos mezzaninó már új bővítésről, s egyben tulajdonosváltásról tanúskodik. A palotát a felső szinttel 1690-ben egészíttette ki a Contucci család, s ekkor kerül sor az első emeleti bálterem/ szalon különleges térhatású díszítésére is.
A Contucci család saját legendáriuma szerint cca. 1000. óta él Montepulcianoban, s a legrégibb patrícius családok közé számítják magukat.
A család egyes tagjai korán elkezdtek szőlőműveléssel és bortermeléssel is foglalkozni,
s egy, az 1700-as évekből származó dokumentum alapján, szintén a Vino Nobile egyik szülőatyjaként tartják számon magukat. Pincéik akkor, s most is itt, a város régi falai, s a Piazza Grandén levő rezidenciájuk alatt húzódnak, s innen a térről is szabad bejárással megtekinthetőek.

Contucci palota kollázs 2

A palota báltermének fotóit annak honlapjáról vettem át. A freskók készítőjéről, a díszítőfestés – épületperspektíva és festészeti illúziók – terén iskolát teremtő Andrea Pozzoról már itt többször is szóltam, de nem tudom említés nélkül hagyni, hogy korábban találkoztunk már vele legfontosabb alkotása, a római Loyolai Szt. Ignác templom mennyezetfreskója kapcsán a “Római levelek” 9. fejezetében.

A város urbanizációjának jelentős lökést, s rangjának emelkedést adott 1561. évben történt püspöki székhellyé nyilvánítása. Az elindult lázas építkezések között azonban legnagyobb fontosságot egy új, a kapott rangnak megfelelő, méltányos székesegyház építése kapott.
A város lakói elhatározták, hogy a téren álló, 1400-as évek második felében épült
Santa Maria plébániatemplomot katedrálissá alakítják.

A város lakói az 1570-ben kezdődött bontási és átépítési munkálatokat 16 év múlva felfüggesztették, mert elégedetlenek voltak azzal. Pályázatot hirdettek inkább új tervekre,
s újabb 8 év múlva, 1594-ben az orvietói Ippolito Scalza terveit hagyta jóvá
I. Ferdinánd de Medici nagyherceg. Igaz a végleges épület csak 63 évvel tervezője halála után készült el, külső, díszítő burkolata sohasem került fel rá, s tornya is az előző, plébániatemplom harangtornya volt.

2014 nyár P1470452 Montepulciano

A katedrális belseje tágas, latin kereszt formájú, magas falpillérekkel tagolva, három hajóra oszlik. A főhajó dongaboltozatos, míg a keresztboltozatos mellékhajóiból
6-6 műértékekben gazdag kápolna nyílik. Balra az elsőben található pl. a régi templomból megmaradt XIV. század elejéről származó keresztelő medence, mögötte
Andrea della Robbia liliomos terrakotta oltára.

2014 nyár P1470436 Montepulciano

Különleges bája van annak a kicsinyke Madonna a gyermekkel táblaképnek, melyen a Kisjézus vörös hajjal van ábrázolva. (Sano di Pietro da Siena 1406-1481.)

Katedrális, műkincsek, kollázs

A bejárati ajtó mellett baloldalon Bartolomeo Aragazzinak, V. Márton pápa titkárának síremléke áll, melynek elkészítésére még életében (1427.) adott megbízást Michelozzonak. A megbízás egy nagyszabású L’Aragazzi síremlékre szólt. Michelozzo a művet 1438-ban, az Agostino templomon végzett munkálatai idején fejezte be, s a megbízó 1429-ben halt meg. A  műemléket aztán a századok folyamán meglehetősen széthordták, az ajtó melletti szarkofágon látható szoboralak finom ábrázolása azonban, márványba vésett örök emlékezetét megőrzi az elhunytnak, mely egyben az első reneszánsz síremléke a művészettörténetnek. Az eredeti emlékműből még mintegy hat darab részleteiben fellelhető itt a templomban is (főoltár angyalos fríze, az oltár mellett álló két angyal alak, a presbitériumban az áldásosztó Krisztus), de jutott 2 angyal pl. a londoni Victoria és Albert múzeumba is.

2014 nyár P1470432 Montepulciano

Ám a katedrális igazi ékszere a főoltár triptichonja, Taddeo di Bartolo sienai mester
1401. évben elkészült, Mária mennybevitelét ábrázoló alkotása. (Őrá pedig a sangimignanoi templom pokol ábrázolásainál nem tértem ki részletesebben.)

A triptichon központi része a mennybe szállt Madonna angyalokkal körülvett alakja, miközben alatta a 12 apostol Mária üres sírja fölé hajló ábrázolása látható, stb.
Alul a predellán jelenetek Jézus Krisztus életéből.

Katedrális, főoltár-Assunzione - Taddeo di Bartolo

Hogy az áhitatból kicsit evilági vidámságra váltsunk, kölcsönveszem a város egyik művészeti eseményén, a kínai Xu Hongfeinek szabadtéri szoborkiállításán készült fotót a montepulcianoblog.com oldaláról.

xuhongfei-montepulciano2

S igazából már csak címszavakban: A katedrálissal szemben lefelé futó utca a Via Ricci, a középkori kereskedők utcája, szép példáit sorakoztatja fel a XIV. századi gótikus építkezés városi megjelenésének. Mindjárt a sarkon a Palazzo del Capitano vagy pár házzal lejjebb, a Palazzo Neri Orselliben székelő Museo Civico épületei.

2014 nyár P1470447 Montepulciano, Pal. del Capitano Popolo

Via Ricci

És még számtalan apróság, amit fel lehetne sorolni, ha nem nyúltam volna már eddig is minden határon túlra. Minden esetre magam is levontam a tanulságot, hogy teljesen elhibázott volt a koncepciónk, s Montepulcianora nyugodtan rászánhattunk volna egy egész napot, legfeljebb az etruszk emlékeket a közeli Chiusiban kerestük volna, Arezzo helyett.

A városban ezer dologba lehet botlani, mint ahogy nekünk is ilyen, talált öröm volt a Misericordia laikus társaság kicsinyke múzeumának kiállítása, középpontjában az egykori temetkezési relikviák és kellékek szokatlan tárgyaival.

Misericordia kollázs

De a városban mindig van valami rendkívüli képzőművészeti kiállítás, mint pl. idén
április 1.- és november 1. között a Museo Civico szervezésében megrendezésre kerülő, a barbizoni iskolával rokon, helyi kötődésű századfordulós festmény kiállítás, de rendszeresen szerveznek zenei műsorokat, koncerteket (saját zeneakadémiájuk van) is.

Macchiaioli

S aki augusztus utolsó vasárnapján járna arra, részese lehet, a minden évben megrendezésre kerülő hordógörgetésnek (Bravio delle Botti), amikor két jó erőben levő legény, a Marzaccotól elindulva felgörget egy-egy  80 kg-os hordót a Piazza Grandén levő célpontig, csekélyke 1 700 méter távon versenyben a 8 városnegyed többi indulójával.
A bravio maga a díj, egy helyi művész által festett zászlódrapéria.

2014 nyár P1470376 MontepulcianoÉs akkor még nem jártuk végig a helyi kézművesek igényes kis boltocskáit, nem ültünk be megkóstolni a helyi tipikus tésztaételt, a picit, vagy nem időztünk láblógatva egy jó kis igazi, olasz kávé mellett.

Moltepulcianonak van továbbá egy természetvédelmi területként ápolt tava, de itt a közelben már csak egy macskaugrásnyi, ha valamely, az antik korokban is ismert melegvizes termában szeretnénk fáradt tagjainkat kikúrálni.
Adhatok néhány tippet: Bagni San Filippo, Bagno Vignoni, S. Casciano Bagni, Chianciano Terme, Rapolano Terme és maga Montepulciano (S.Albino).

Reklámok

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Művészet, Olaszország, Utazás, Városnézés
Címke: , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.