Vilnius legszebb temploma (Baltikum – 10)

vilniusangelai-cs13

Előző fejezetben volt szó az 1655. évi orosz – kozák támadásról, meg némi stukkó díszről és az azt készítő mesterekről. No ezek miatt most egy kitérővel elhagyjuk a vilniusi belvárost, hogy megmutassam azt a soha nem látott habos tobzódást, ami a maga nemében egészen egyedi, különösen, hogy templomról van szó. Vilnius Antakalnis nevű városrészében járunk.

vilnius-p1620705-szent-peter-es-pal-templom

vilnius-p1620678-szt-peter-es-pal

vilnius-szent-peter-es-pal-tmpl-img_6637gy

vilnius-p1620670-a-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620694-szt-peter-es-pal-angyalok

De azért – talán már nem meglepő ez nálam – egy kis történelmi háttér.

A Jagellók kora volt a Litván Nagyfejedelemség virágzó időszaka.
Mivel II. Zsigmond Ágostnak nem született utódja, hogy megmentse a lengyel-litván szövetséget 1569-ben Lublinba hívta össze mindkét ország nemességét, s az addigi, a király személyén nyugvó personalunió helyett egy tényleges, intézményes alapokon nyugvó unióra tett javaslatot a két állam között. Ugyanez év július 1.-én a litván nemesség is elfogadta a lublini uniót, melynek lényege: a közös államot egy király irányítja, de a két ország közigazgatási intézményrendszere különálló maradt. Ezt nevezték Rzeczpospolitának, avagy Két nemzet köztársaságának (angol nyelvű források szívesen nevezik Commonwealth-nek), melynek a fővárosa innentől Varsó, egyben ez a XVI. század végétől a király és udvarának székhelye is.

1569-lublini-unio-utan

A közös uralkodót a nemesekből álló szejm választja, közös a valuta és külpolitika, ám külön maradt a kincstár, a hivatalok, a hadsereg és a bíróságok.

Lényegében ez volt Európában a legelső kvázi demokratikus politikai rendszer – még ha csak a nemességre is korlátozódott, amiből kinőttek a későbbi alkotmányos monarchiák a kontinensen.

A nemesek kiterjedt jogokat kaptak, ám ezek növekvő hatalmi harcokat, viszálykodásokat eredményeztek az alacsonyabb (szlachta) és magasabb (mágnások) nemesek, valamint a választott király között. A  jogi értékek viszonylagossá váltak, az állam autoritása csökkent, amely védelmi funkciója betöltésében károkat okozott. Végül az 1652. évi országgyűlési határozat a liberum vetoról, amely minden egyes képviselőnek vétójogot adott a törvények meghozatalánál, megbénította a parlamenti működést, ezzel végső soron pusztulásba sodorta a köztársaságot.

Az ország különböző nemesek és zsoldosaik egységeire esett szét, mindenki a saját érdekeit űzte. Anarchia uralta az országot, a nemzeti lojalitás helyébe regionális érdekkötelékek léptek. A meggyengült egység hamarosan magára vonta a külső hatalmak figyelmét, s területszerző politikájuk céljává tette. Ez aztán pusztító háborúk sorozatába taszította  a lengyel-litván államot, délkeleti határain fokozódó zaporozseci kozák felkelésekkel, akik elégedetlenségét – mai Ukrajna területén éltek, amely része volt a Rzeczpospolitának – kihasználva aztán az orosz cár velük szövetségre lépve támadott, Lengyelország felől pedig a svédek özönlötték el az országot. Ez Sienkiewicz Özönvíz regényének az időszaka, az első északi háború 1655-1660. periódusa.

vilnius-p1620741-szt-peter-es-pal-szent-katonak-kapolnaja

S ez az első eset Vilnius történelmében, hogy a város, 1655. augusztus elején, idegen kézre került. A fellegvárba bevette magát a moszkvaiak helyőrsége, s ott egy éven át tartotta magát. Szörnyű pusztítás kísérte a megszállást: civileket, szerzeteseket, apácákat sem kímélő öldöklések, több mint tízezer vilniusi áldozattal, fosztogatás, 17 napon át dühöngő tűzvész jelezte a kozákok lába nyomát. Alekszej cár a Hajnal kapun át ünnepélyesen bevonult a városba és Litvánia nagyfejedelmének kezdte nevezni magát.

vilnius-p1620715-szt-peter-es-pal-tmpl-michal-kazimierz-pacA Vilniust leégető és kifosztó kozákok kiűzése esetére Mykolas Kazimieras Pacas (lengyelül Pac), 1667-1682. Litvánia hetmanja (legmagasabb rangú katonai vezető) és Vilnius vajdája fogadalmat tett, hogy a háború alatt itt, az Antakalnis városrészben leégetett kolostor és templom helyébe újat emel – amelyet egyben a Pac család családi sírboltjául is szánt.
A templom bejárata fölött családi címerét helyeztette el.

Ez Vilnius egyetlen fogadalmi temploma, és homlokzatán álló könyörgés alapján az itt elhangzó misék mindegyike a békéért szól. A mondat latinul – amely kis szójátékot is tartalmaz az adományozó, Pac nevére történő áthallással:
Regina Pacis, funda nos in Pace.
Béke (Pacok) királynője erősíts meg minket a békében.

Az épület 1668-1676. között meg is épült, s Pac olasz mestereket, Giovanni Pietro Pertit és Giovanni Maria Gallit bízta meg a belső tér díszítésével. A templomot elborító, mintegy
2 000 szobor megalkotásán irányításuk alatt bizonyára többen is dolgoztak, míg létrejött ez a fantasztikus tér. Sík felületet szinte nem találunk benne, s a fehér káprázatos fénye tovább növeli az összhatást. Az egyszerű látogató csak kapkodja a fejét, s a levegőt.
Az ábrázolások tömege, a növényi ornamentikától kezdve, a szimbólumok rendszerén át,
a helyi és római szentek alakjának, életének, bibliai történetek elmesélésén át, erények és hívságok, élet és halál motívumai mind szerepelnek itt. Művészettörténészek, (biblia) kutatók még ma is fejtik fel a szálakat, hogy mi mindent rejtenek a stukkók ezrei, mivel nem maradt fenn dokumentáció az eredeti tervekről.

vilnius-p1620713-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620668-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620698-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620727-a-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620662-szt-peter-es-pal-o-adoranda-trinitas

A templom főhajója bejáratánál két szobor áll: Szent Kristóf, melyről már tudjuk, hogy Vilnius védőszentje – és a Halál. A Halál – mely részben a barokk egyik elmaradhatatlan figurája, s a figyelmeztetés, hogy mindenki elmúlik, s a halálban mindenki egyenlő. Ezt jelképezi a figura fejére helyezett királyi korona, illetve a lábánál fekvő püspöki süveg és tiara. Ellenpontját képezi a templom másik végében a sekrestye ajtaja feletti Feltámadt Jézus ábrázolás.

A főoltáron a templom névadó szentjeit, Szent Péter és Szent Pál búcsúját ábrázoló kép Franciszek Smuglewicz (litvánul: Pranciškus Smuglevičius) alkotása, tehát későbbi keletű, mint maga a templom, s a festővel már az előző bejegyzésben is találkoztunk. A főoltár oldalsó falfülkéjében álló Ecce Homo szobor különlegessége, hogy a palástot viselő “Antakalnisi Jézus” fejét emberi hajjal díszítették.

A templomnak a stukkók mellett a másik kiemelkedő dísze a hajót formázó kristálycsillár, mely részben az Egyház jelképeként is felfogható, részben arra is emlékeztet, hogy Szent Péter halász volt.

A főhajó boltozati freskói Szent Péter életéből vett jeleneteket ábrázolnak, csakúgy mint az orgona fölött triptichonba rendeződő három kisebb kép.

A kereszthajóban helyet kapott két mellékoltár képei, még az előző – lerombolt – templom hagyatékából származnak: Jézus öt sebe ábrázolása, illetve az Irgalmas Istenanya kegyképe – mely a várost a pestisjárvány idején védte. A templom falán az 1710. évi pestisjárványt idéző kép közepén is ez a kép lebeg óvólag.

vilnius-p1620699-szt-peter-es-pal-irgalmas-istenanya-mellekoltar-es-szoszek

A főhajóból 4 leágazó kápolna képezi a mellékhajókat, melyek megnevezése egyben utal díszítésükre is : Királynők kápolnája, Szent Ágoston kápolna, Szent Orsolya kápolna, Katonák vagy Lovagok kápolnája. A katonák kápolnájában helyet kaptak részben a keresztény mártírrá vált katonák alakjai, köztük Szent Márton és Szent Flórián is. Azonban egyértelműen ez az a kápolna, amely az építtető személyéhez kötődik, hiszen egész életét a katonaságnak szentelte, és magára mint lovagra tekintett.

A királynők kápolnája négy női erényt ábrázol: türelem, alázat, tisztaság és irgalmasság.

Szent Ágoston kápolnájában életéből ábrázoltak jeleneteket. Köztük, amikor az elhívást kapja, mint Hippo püspöke, vagy a keresztény filozófia legjelentősebb gondolkodójának tanítására utaló, a Szentháromságot dicsőítő liturgikus énekből vett idézettel. Erre vonatkozóan kedves anekdotát őriz a keresztény hagyomány:

Történt egyszer, mikor a tudós Ágoston Észak-Afrikában tartózkodott, a tengerparton sétálva azon töprengett, hogyan tudná megragadni a Szentháromság lényegét.
Séta közben meglátott egy kisgyermeket, aki kagylóhéjjal merte a tenger vizét egy gödörbe, amelyet a tengerpart homokjába ásott.
– Hát, te mit csinálsz? – kérdezte Ágoston a gyermeket.
– Áttöltöm a tengert a gödrömbe – válaszolta teljes komolysággal a gyermek, és folytatta tovább a meregetést.
– Gondolod, sikerülni fog? – kérdezte nevetve a szent – Nézd meg, milyen óriási a tenger, a kagylóhéj és a gödör pedig milyen pici.
– Előbb kész leszek, minthogy Te megfejted, amin gondolkodsz – felelte a gyermek, majd eltűnt.
Ez a történet a Szentháromság titkának felfoghatatlanságára mutat rá.

A Szent Orsolya kápolnája részben Szent Orsolya és társnői legendáját, részben több korábbi, mártírrá vált szüzet örökít meg. A kápolna üzenete a tisztaságról szól.

vilnius-p1620686-szt-peter-es-pal-szt-orsolya-kapolna

S mindaz, ami eddig nem fért bele, vagy egyszerűen nem bírom kihagyni:

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

A templom építtetőjét Michał Kazimierz Pacot, végrendeletének megfelelően a bejárat küszöbe alá temettették el, s sírfelirata ma a templom falára szerelt táblán olvasható:
“Hic iacet peccator.” – Itt nyugszik egy bűnös.

A templom és kolostor együttest mintegy 4-5 méter magas, 4 kápolnával tagolt fal veszi körül, amely azt hivatott biztosítani, hogy a várost érő támadások esetén is lehessen itt misézni, és hogy hívőknek egyben menedéket nyújthasson.

szent-peter-es-pal-tmpl-kulso

II. János Pál pápa 1993. évben tett 7 napos litvániai apostoli útján a Szent Péter és Pál templomot is meglátogatta, ennek emlékére nevezték el a templom előtti teret róla.

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Baltikum, Litvánia, Művészet, Vallás
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.