Angyalok, költők, lázadók (Baltikum 11)

img_2379-vilnius-artis-hotelNem akartam azt a címet adni, hogy az angyalok városa, mert tudjuk, azt már más lefoglalta. Pedig úgy tűnik nekem, hogy Vilnius is törekszik kissé magáévá tenni ezt az attribútumot is, ahogy már az első szállodánkban feltűnt, recepció melletti kecses kisplasztika is sugallta.

Aztán egy városon kívüli kirándulásból jöttünk “hazafelé” a buszon, amikor a város határában beugrott látókörünkbe egy különleges, a Város nevét tartalmazó kiírás, tetején csücsülő angyalkával. De hiába volt a kezünkben a fényképezőgép, mire felocsúdtunk, már el is tűnt a kedves látomás. Itthon aztán tűvé tettem utána az internetet, annyira szerettem volna ezt a vilniusi bejegyzések elé kitűzni, de egyetlen hívó szóra sem dobta ki a rendszer a megoldást. Aztán most a napokban a véletlen – és a sok olvasás – mégis segített: elég volt megtudni az alkotó szobrász nevét Vaidas Ramoškáét, aki 2009. évre, Vilnius Európa kulturális fővárosa eseményeihez tervezte a fehér, néha ironikusan mosolygó kis angyalfigurát.

vilniusangelai

S ha figyelmesen járod a várost, itt-ott felbukkan többször még.vaidas-ramoska-angyalok

Igaz, arról is szóltam már, hogy Vilnius leginkább barokknak mondható városában a templomok száma igen magas, vagyis az angyalok is jogosan tartózkodnak itt, amely város fölött még a felhő is barokk – ahogy egyszer neves írója Czesław Miłosz mondta.

Nem véletlenül emlegettem, és idéztem előző bejegyzéseimben már számos alkalommal Mickiewiczet, Miłoszt, vagy Venclovát, hisz épp utóbbi adja Vilniusról az alábbi meghatározást, amihez ezt a bejegyzésemet igyekszem felépíteni:

“(Vilnius) Soha nem tartozott a Hanzához, mint Riga és Tallin… Bár Vilniusban voltak kézművesek és kereskedők, történetét és mindennapjait a nagyfejedelmek és a mágnások, teológusok és költők, végül pedig összeesküvők és felkelők határozták meg.”

A nagyfejedelmekről már esett szó, a mágnások közül eddig talán csak az egyetlen Pac szerepelt a Szent Péter és Pál templom kapcsán, de tervezek még alkalmasint kitérni a Radziwiłłekre (litvánul: Radvilákra), a költők és összeesküvők illetve felkelők pedig sok esetben egybekapcsolhatóak.

A Lengyelország három (1772, 1793, 1795.) felosztása után elveszett függetlenség
a litvánokra az elnyomó orosz cári rendszert hozta. Litvánia – Lengyelországgal közös – történelmében ezért kiemelten kezeli az orosz uralom elleni két lázadást, 1830-31-ben (novemberi felkelés) és 1863-64-ben (januári felkelés), amely mindkettő elbukott és fokozott orosz elnyomást eredményezett. /1832. -Vilniusi egyetem bezárása,
1864. – litván nyelvű sajtótermékek betiltása, erőltetett russzifikáció – hivatalos nyelvvé az oroszt, hivatalos vallássá a pravoszlávot tették./

Ezen felkelések kovásza volt az ébredő nemzeti mozgalom, ami a 19. század elején hol is máshol, mint az egyetemi ifjúság köreiben, titkos társaságaiban vette kezdetét. Mickiewicz is egyetemistaként csatlakozott a vilniusi Filomaták Társasága hazafias köréhez, s gyújtóhangú romantikus verseivel adott jelszavakat fentiek programjához.
A társaság azonban lelepleződött, s tagjait 1823-ban elítélték s a börtönné átalakított bazilita (görög katolikus) kolostorban tartották őket fogva. Fél évig itt volt bezárva Miczkiewicz is, majd egyik tanára közbenjárására kiszabadult, de Oroszország belsejébe száműzték. (1829-ben hagyja el végleg Oroszországot, s így Vilniust is).
Ennek önéletrajzi elemei bukkannak fel később az Ősök négy részes drámai költeménye III., a száműzetésben írt fejezetében. Ez tartalmazza a filomaták perének elemeit,
a börtöncella illetve az ezen belüli – az őrök lefizetése után meglehetősen kötetlen – élet leírását. A két világháború között egy történész megállapította Mickiewicz cellájának helyét a kolostorban, melyet főhőse után Konrád zárkájának hívnak.

bazilitak-konrad-cellaja-kollazs

S hol volt ez a bazilita kolostor? Mindenki elmegy előtte, aki Vilniusban jár, még ha nem is tud róla. A Hajnalkapu felé, melyben a Baltikum leghíresebb zarándok helyéhez, az irgalmas Szűz Mária kegyképet őrző kápolnához igyekezve, jobb kézre, a Filharmónia épülete után, megcsodáljuk a templom és monostor Szentháromság domborművével díszített bejárati kapuját, Jan Krysztof Glaubitz 1761. évben készült mesterművét.

vilnius-szentharomsag-kapu-img_1902-fotozsuzsi

Arra jártunkkor a mögötte levő templomot éppen renoválták, mint az a lenti középső képen látható, ám kíváncsiságból kutattam kicsit az interneten, s a mellékelt külső és belső képeket találtam, amelyet 2014. decembere – és 2016. szeptembere közötti időszakban készültek.

szentharomsag-kapu-bazilita-templom-es-kolostor-kollazs

vilnius-p1630440-bazilitak-tmploma-az-ortodox-szentlelek-tmpl-udvarabol

A filomaták társasága, mint a neve mutatja, a tudomány barátainak társaságaként indult,
s eleinte gyűléseik sem álltak másból, mint saját írásaik megvitatásából és szerény mulatságokból, sokszor a környékre és természetbe vezetett, így užupisi kirándulásokkal tarkítva. Efajta összejövetelek és kirándulások persze nem minősíthetők lázadásnak, de a rendszer résen volt, s haladéktalanul megtisztította az egyetemet mindenkitől, aki akárcsak szimpatizált is a titkos társaságokkal. (A filomaták pere után két évvel Pétervárott kitört a dekabrista felkelés – ami az elnyomás szigorát is maga után vonta.)

Az užupisi kirándulás a mai látogatónak is kihagyhatatlan úti cél. Užupis gyakorlatilag az óvároshoz tartozó dombos, erdőkkel övezett városrész, s amit a nevében kifejez
(už = mögött, upė= folyó) a folyón túli, a folyó másik oldalán levő terület.

img_6747gy-uzupis

A folyó a kis Vilnia, amely képeivel már találkozhattatok a Baltikum 7. számú jegyzetemben.

vilnius-p1620954-vilnia

S maga a városrész kicsit Szentendre, kicsit Montmartre.  7 000 lakosából mintegy 1 000 a művész, akik a 200 éves házakba galériákat költöztettek, s színes művésztelepeket létesítettek.

A kora középkortól a szegény városrészben zömében kézművesek, elsősorban zsidók telepedtek meg.Temploma a Szent Bertalan templom a vilniusi fehérorosz kisebbség imahelye. Gyermekkora Užupisát Tomas Venclova ekképp ábrázolja:

Gyermek – és fiatalkoromban még majdnem falu volt, ahol zelnice meggy virágzott, ugattak a kutyák, kukorékoltak a kakasok, az orgonabokrok sűrűjében fából épült árnyékszékek álltak, a nők a patakban mosták a fehérneműt, a férfiak az udvarban vágták a deszkát, a lányok papucsban vagy akár mezítláb jártak az utcán.

 A holokauszt után elnéptelenedett területre kezdtek beszivárogni a kétes egzisztenciák, prostituáltak, bűnözők, s tanyát ütöttek a kiürült házakban. Nyomukban a városrész egyre lepusztultabb, kopottabb lett, ahol mállott a vakolat, bedőltek a falak, az ablakok üveg és keret nélkül ásítottak az utcára.

A 1990-es években kapott új erőre a terület, amikor a művészek, s utánuk már a magasabb társadalmi osztályba tartozó polgárok is felfedezték maguknak. A szovjet érában csak pusztuló épületek új arculatot kezdenek kapni, s az életvitelbe hangsúlyosan kerültek bohém elemek. Ezek a bohémek a humor fegyverével foglalnak állást a politikáról, annak szimbólumaival és rítusaival játszva.
Mindehhez vidám keretet adnak ünnepi rendezvényekkel, felvonulásokkal, karneváljaikkal, versfelolvasásokkal. Megalapították saját Res publikájukat, s hangsúlyt a latin eredeti megnevezésre, a közügyek, a közös dolog feletti közös rendelkezésre helyezték. Az állami ünnepükön, április 1.-én az államhatár táblánál csak vízum igénylésével (kézre nyomott stempli) lehet áthaladni. 🙂

uzupis-koztarsasag-koll

Van saját alkotmányuk, himnuszuk, zászlójuk, és 12 fős “hadseregük” is. Igaz utóbbit azonnal fel is számolták, miután megállapítást nyert, hogy attól senki nem fél.
Az 1997. április 1.-én kikiáltott köztársaság alkotmányának 41 pontja közül íme, néhány:

1./ Minden ember jogosult a Vilnia folyó mellett lakni, s a Vilnia folyó jogosult minden ember mellett elfolyni.
3./ Minden ember jogosult meghalni, de ez nem kötelesség.
12./A kutyának joga van rá, hogy kutya legyen.
16./ Minden embernek joga, hogy boldog legyen.
17./ Minden embernek joga, hogy ne legyen boldog.

 Köztársasági elnökük – az ismert litván zeneszerző, filmrendező Romas Lileikis – mindjárt itt, a híd mellett prezidiál parlamentjében, a Café Užupisban (Užupio Kavinė), ahol a hírek szerint a sör talán még jobb, mint a kávé.

vilnius-p1620968

Sajnos mi csak vágyakozva néztünk be a ténylegesen hívogató asztalokra, mert a szervezett út üteme ennél többet nem engedhetett meg. Én ugyancsak szívesen bóklásztam volna az öreg, Bernardinus temetőjében, amit már csak itthon, az interneten tehettem meg.

bernardinus_temeto-aa

bernardine-cemetery-koll

Ám amit láthattunk, egy újabb angyal!
2002. április 1.-én a főtéren emelt szobor, mely Užupis megújulásának és a művészi szabadság jelképeként fújja trombitáját, diadalmas hírmondója az ifjú balti állam polgárai sikereinek is.

img_6735-uzupis-foter-angyal

Ma már chic is lett itt élni. Nevezetes lakói közül Vilnius korábbi polgármesterét is említő névsorból nekem csak Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911.) zeneszerző és festő neve csengett ismerősen, aki különös, majdnem absztrakt vizionárius képeket festett, amelyeket zenei fúgák és szonáták elvére alapozva komponált. Nem egyszer egyedi módon szintézisbe hozta egyes képeit és muzsikáját, s meghatározta, hogy bizonyos képeihez mely szerzeményét kell lejátszani. Azt mondják festészete hatott Kandinszkijre.

ciurlionis

Visszatérve azonban a teológusok és költők, összeesküvők vonalvezetéshez, nem lehet maironis_-_20_litaiemlítés nélkül hagyni a litván egyház szerepét a nemzeti öntudat ébresztésében, megerősítésében.
S ebben a nemzeti nyelvnek, mint a nemzetet összetartó erőnek, elsődleges szerepe volt.
Már a legelső litván nyelvű világi költeményt, a Metait (Évszakok) is egy protestáns lelkésznek, Kristijonas Donelaitisnak (ő magát Christian Donalitiusnak nevezte,
élt: 1714-1780.) köszönhetik. Az UNESCO 1977-ben felvette
a Metait az Európai irodalmi remekművek könyvtárába.
Neki késői utódja Maironis (1862-1932.) litván nemzeti költő, katolikus teológus, aktív tagja volt a litván nemzetiségi mozgalomnak.

Míg a Rzeczpospolita idején a nemesség kultúrájában és nyelvében is lengyellé vált, a katolikus egyház hivatalos nyelve ugyancsak a lengyel volt, főpapjai lengyelek voltak.
A misézés vagy lengyelül, vagy latinul zajlott.
Az 1863-64-es nemesi felkelés után az oroszok hozzáláttak a “lengyelkérdés” végleges megoldásának. (Az elnyomók részéről ebben kiemelkedő szerepe volt a vilniusi főkormányzónak, Muravjovnak, aki véres módszerei miatt az Akasztó jelzőt is kiérdemelte.)
A történetet kiollóztam Bojtár Endre már többször idézett könyvéből, mivel ez a része a történelemnek nálunk teljesen ismeretlen:

akaszto-muravjov

A sajtótilalom időszaka, amely közel negyven évig tartott, a litvánok számára majdnem olyan legendássá vált, mint a nagyfejedelmek kora.
Az Aušra (alapítja, szerkeszti Jonas Basanavičius) csak három évig tartotta magát, de utána a litván sajtó szinte hatványozottan kezdett növekedni. Az Aušra számaival elfogott csempészeket elítélték, nemritkán száműzték. A könyvhordók Litvániában nemzeti hősi státuszra tettek szert, s miután az ország visszanyerte függetlenségét, az Ismeretlen Katona emlékműve mellé felállították az Ismeretlen Könyvhordó emlékművét is.
Fantasztikus, nem!? Egy ország, ahol a könyvcsempész nemzeti hőssé válik.

S most már csak néhány Litvániához kapcsolható személyiség rendszertelen felsorolása, ahogy belebotlottam.

amedeo-modigliani_jacques-lipchitz-es-felesege-1916Az ezen a héten záruló Modigliani kiállítás kapcsán akár még aktualitása is lehet:
a montparnassi alkotó éveiben szoros baráti köréhez tartozott az 1909-ben Párizsba érkezett litván kubista szobrász, Jacques Lipchitz. 1916-ban készült a festmény, melyen ifjú feleségével az oldalán örökítette meg Modigliani. De az a Chaïm Soutine, akivel a Cité Falguièrei házban egy udvarba nyílt a műtermük, hosszú éveken át élete meghitt barátja, szintén litván származású, szegény zsidó család gyermeke volt, aki mint Lipchitz, a Vilniusi művészeti akadémiáról került Párizsba.

amedeo_modigliani_1917-chaim-soutine

red-hot-chili-peppersSzintén nem olyan rég itt járt Budapesten, s adott koncertet az amerikai rockzenekar, a Red Hot Chili Peppers. Az én fiam is ott volt a koncertjükön, de azt csak tőlem tudta meg, hogy frontemberük, Anthony Kiedis, litván gyökerekkel rendelkezik, ugyanis apai nagypapája litvániai emigránsként érkezett Amerika földjére.

A Las-Vegas-i Killers együttes sztárjának, Brandon Flowersnek pedig a nagymamája származott el Litvániából.

Az amerikai emigráció ugyancsak sok, és nagy hullámokban érintette ezt a kicsiny nemzetet, ám ezt most itt nem tárgyalom, bár néhány nagy irodalmi  képviselőjük kapcsán érintőileg már ez is felmerült az előző fejezetek némelyikében.

Elhangzottakra rímelnek az Amerikába száműzött barátnak, Brodszkijnak Tomas Venclovához írt Litván noktürnjéből az alábbi kiemelések:

II
Szevasz, Tomas. Az én
kísértetem, testemet egy tengerentúli szállodában hagyva,
északi fellegek
rajával szemközt evickél hazafelé,
az Új Világtól elszakadva,
riasztva tégedet.

III
Későre jár Litvániában.
A templomokból hazamennek, gyertyák vesszeit a tenyerek
zárójelébe zárva. A megdermedt udvarokban a
murvában tyúkok kaparásznak.
Zemaitija síkja felett
hó pilinkél, mint az égilakók pora.

brodszkij-rajza-venclovanak 1970-04-06 -vilniausmuziejai.lt

Tomas Venclova maga a III. versszakban lefestett képet (gyertyák vesszeit…tenyerekbe zárva) mint metaforát határozza meg, mely a nemzetnek az írásbeliséghez való különleges kapcsolatáról szól.

Reklámok

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: Baltikum, Irodalom, Litvánia, Művészet
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Kaunas, az egykori ideiglenes főváros (Baltikum 26) | Fölöttem a felhő

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s