Tallinn és a Dómhegy (Baltikum 33)

Linda, Kalev király özvegye, férje halála után hatalmas, kőből készült síremléket épített, amelyhez a követ kötényében hordta össze oda, ahol a mai Dómhegy = Toompea Kalevipoeg és Kreutzwald szobor, kollázsemelkedik, ami az egyetlen kiemelkedő pontja
(43 m) Tallinn városának. Ezt az észt mondát, amely itt a Kalevipoeg nemzeti eposzuk hősének immár halála utáni továbbéléséről beszél (akár a finn Kalevala), a nép emlékezetében darabokra hullt, jórészt feledésbe merült eposz töredékeiből a XIX. századi nemzeti ébredés idején Friedrich Reinhold Kreutzwald szőtte egybe és egészítette ki, mígnem huszonkétezer soros egésszé kerekedett.

Mert ahogy a már nemrég hivatkozott Baltikum 4 írásomban nagy vonalakban végigkövettük, a mai észtek ősei már a kezdetektől éltek ezen a területen, sőt ők használják ma is azt a nevet, amelyen legelőször (Krisztus születése körüli idők) írásos formában említik a Balti tenger keleti partvidékén élő népeket a latin aestii (keletiek- észak germán szó után) névvel. Ugyanakkor ezek a népek a történelem folyamán sosem alkották az uralkodó osztály részét, ősi földjeiken mindig elnyomottak, jobbágyok, földművelők maradtak, akik először csak 1918-ban kerültek önálló, államalapító pozícióba.

Tallinn IMG_2716 vikingek

Dúlták a partjaikat vikingek, majd ezután következett első északi hódítók, a dánok nevéhez kötik a város alapítását, melynek neve Taani linn = dán vár/város. Ők erősítik meg az itt (Toompeán) már akkor létezett fából készített várat. (1219. év)

Tallinn látkép, 1647- gravírozás A.-Oleariuse könyvben


A dán név nem maradt azonban sokáig, mivel 1347-ben a dán király eladja a várost a Kardtestvérek rendjének, s a német keresztesek és az utánuk beözönlő telepesek által használt megnevezése 700 éven ( – 1918-ig ; illetve ezután a német megszállások idején) át Reval. Rävala a környező tartomány – illetve püspökség neve volt, melynek székhelye itt volt .

Mint ahogy a történelmi keresztes lovagállam, Livonia területe nagyjából a mai észtek illetve lettek által lakott területekre terjedt ki, ahol az őslakosok keresztény hitre térítése zajlott. Az ország egésze váltakozó módon hol svéd, és/vagy német, hol lengyel,- sokszor mások uralkodtak az északi, mások a déli országrészen – illetve 1710-től orosz felségterület volt.

Toompea vár urai
A nemesség, és a vezető réteg azonban dominánsan a német maradt, akik többnyire széleskörű autonómiát nyertek a különböző hódítóktól, a helyi közigazgatási, vallási és jogrend nem változott. Ennek nyomán itt máig uralkodó a református vallás.

A történelmi városrész területileg két részre osztható: a Dómhegy és Alsóváros. Ezeket már a középkorban fal választotta el egymástól is.

A város kiugró pontján fekvő Toompea 800 év óta Észtország hatalmi központját tölti be. A Toompea együttesként ma ismert várkastély tömbje az idők folyamán többször változtatta formáját, a korok és stílusok nyomát őrzik az egyes bővítések, átalakítások. Eközben a középkori erőd és vár, palota és kastély szerepén át, ma az észt parlament (Riigikogu) székhelyéig módosult a funkciója.

A_Toompea_kastély,_a_hatalom_központja

Toompea kollázs

A Toompea kastély (Toompea loss) legrégebbi része a 13. századi lovagvár, mely védőfalai megerősítésére a Kardtestvérek lovagjai, a sarkain különböző méretű és funkciójú tornyokat emeltek. Ezekből ma már csak 3 áll, mivel a délkeleti, “Stür den Kerl” nevűt, a 18. században az új orosz főkormányzói rezidencia kialakításakor lebontották.
A legjelentősebb (és legmagasabb) közülük, a maga 45,6 méteres magasságával rá is szolgált egy külön becenévre, ő a Hosszú Hermann (Pikk Hermann) bástya, melyen a független Észtország kék-fekete-fehér nemzeti lobogója leng, ezzel egyúttal Tallin egyik szimbólumaként is kezelik.

Tallinn P1650377 Pikk Hermann

A képen a torony mellett látható oldal időben a legfiatalabb eleme (1930.) az együttesnek, mivel itt előtte a várfal állt. A déli szárny újjáépítésére hozott határozat után, itt a keleti oldali palotával összhangba hozva emelték a Belügyminisztérium céljára a hivatalt, majd palotához illő környezet céljából hozták létre előtte a parkot.

A Hosszú Hermann és a Pilsticker torony között futó nyugati fal a mészkő szikla tetején 149 méter hosszan húzódik. Ennek reneszánsz szakaszát a Hosszú Hermann tornya mellett alakították ki a svéd uralom alatt (1589.), a stockholmi királyi vár mintájára. Az  udvar közepét az Tallinn, Toompea, nyugati falegykori konvent várfalra támaszkodó épülete foglalta el, amely a lovagi korban a szervezeti élet lényeges szükségleteit nagy termeivel szolgálta: tanácsterem, refektórium, dormitórium, kápolna stb.
1843-ban az épületben börtönt alakítottak ki, amely okán az 1917-es februári forradalom idején a benyomuló tömeg azt felégette.
A függetlenségét elnyert Észtország alkotmányozó gyűlése határozott 1920. évben aztán úgy, hogy a konvent alapjaira építi meg az Észt Parlament (Riigikogu) új épületét.

A nyugati fallal átellenben áll az a II. Katalin orosz cárnő rendeletére készült Észt kormányzósági épület, amely homlokzatát leginkább fényképezik a turisták, mivel innen, a Kastély tértől (Lossi Plats) szokás megközelíteni a Toompea együttesét.

Toompea Kastély tér, kormányzói palota

Az épülethez fűződő történet szerint, miután 1710 -ben az észt területet meghódító I. Péter orosz cár 1711. karácsonyát itt töltötte Toompeán, ám nem volt elragadtatva tőle, ezért megépíttette Kadriorgban a saját rezidenciáját. Toompea ezáltal csaknem egy fél évszázadon át érintetlenül maradt, mígnem II. Katalin cárnő 1764 -ben látogatást tett a balti tartományaiban.
Ő viszont a Kadriorg kastélyában eltöltött egy éjszakán betegedett meg, a White-hall,Valge-saal-Martin_Siplane_ (1)kastély rossz komfortja következtében. Ekkor rendeli el egy korszerűbb, reprezentatív épület kialakítását ezen a helyen. Az épület (1773.) külső jegyeiben a barokk motívumok az uralkodóak, belseje azonban már inkább a korai klasszicista stílust követi. Legszebb terme a piano nobilén, középütt elhelyezkedő díszterem (white hall), amelyet ceremóniák tartására használtak, csakúgy akkor, mint a jelenlegi parlament által.

Míg a cári időkből még a klasszicista pompa öröklődött át napjainkra, a mai 101 tagú parlament tevékenységét már sokkal inkább a skandináv mintára berendezett falak között tölti.

Aki jobban körül szeretne nézni a Parlament épület belsejében az a csatolt videoklipen megteheti.

De amit a mai észt parlamentről érdemes elmondani, az korántsem a berendezés milyensége, hanem a tartalom! Tudtam ugyan valamennyit az utazásom előtt is az elképesztő új utas észt rendszerről, amely jellemzői az elektronikus (papír nélküli) kormányzás, az internet alapú ügyintézés, az így formát öltő intelligens állam és hozzá kapcsolódó digitális vállalati szolgáltató szektor, ám igazából az azóta itthon utánaolvasottak alapján nőttön-nő lelkesedésem.

Már nemzetközileg ismert az országnevük szellemes angol kifordítása: Estonia – e-stonia.

A rejtély kulcsa az észt ID kártya (személyi igazolvány), amivel bármilyen tranzakciót le tudsz bonyolítani.

/ Okmányiroda, lakcím-nyilvántartatás, földhivatal, anyakönyvi ügyek, állampolgárság, bevándorlás, rendőrségi ügyek, iskolai beíratás, közjegyző, polgárjogi ügyletek (egy szerződést e-mailben is meg lehet kötni mert van elektronikus aláírás), egészségügy, bankolás, adóbevallás, választás, szavazás sms-ben! E-mailben értesít az egyetem, a rendőrség, a bank – És amit e-mailben válaszolsz az hivatalos levél./

Sőt, legutóbb ennek globális kiterjesztéseként megalkották az e-citizenship intézményét, amely hatására 10 millió e bevándorlónak nyitnak kaput virtuális letelepedésre Észtországban, hozzáférhetővé téve számukra is az észt elektronikus igazgatási struktúrát. (Ez jelenti pl. , “hogy fizikailag nem kell idejönni, de itt van a céged bejegyezve, itt van bankszámlád, itt adózol az itteni szabályok szerint az online felületen, és a digitális technológia segítségével bármilyen szerződést aláírhatsz, vagy például embereket vehetsz fel dolgozni.”)

Akit fent idéztem, és gyakorlatilag oldalszám tudnám bemásolni azt a csodát, amelyet Tallinban c. blogjában 2013. szeptembere – és 2015. májusa között írt bejegyzésein keresztül számunkra is kézzelfoghatóvá és érthetővé tesz. Én habzsolva olvastam minden írását, amik olyan ablakot nyitnak egy másik “posztkommunista” országra, amelyek leginkább csak irigységgel töltöttek el. Mindenkinek ajánlom (el)olvasásra, hisz akár az egészet egy hétvége alatt abszolválni lehet, amibe ugyanakkor a szerző részéről 2 év munka, tapasztalat és kitűnő összefogása van témáinak. Többet, és teljesen testközelből megtudhat az ember belőle, mint számtalan útikönyv kiolvasása után. Nincs olyan, akár érdektelennek látszó téma – nálam pl. ilyen volt a dalosünnep – ami ne hozna eddig nem hallott újdonságokat, vagy nem keltene emóciókat. Egyszerűen nem lehet abbahagyni, annyira olvasmányos, szórakoztató és lebilincselő.

Csak ebben, az intelligens (tudás alapú) társadalom témában írt cikkeiből, kedvcsinálónak, néhány kedvenc mondatom:

Az észt rendszerváltás egyik nagy különbsége a magyar rendszerváltástól az, hogy itt tényleg teljes és drasztikus újrakezdés volt. Részben kényszerből (nem volt továbbélő, vállalható örökség) részben pedig tudatos döntés eredményeképpen (minden, ami ma Észtország, az a Szovjetunió makacs tagadása).
Amikor újra ki kellett találni az egész országot, éppen feljövőben volt az internet. Tulajdonképpen viszonylagos fejletlenségüket fordították akkor előnnyé, ugyanis nem kellett ugyanazokat a (drága) infrastruktúrákat létrehozniuk, hanem a helyi meglévő rendszerek visszahúzó tehetetlenségi ereje nélkül térhettek át azonnal a legfejlettebb technológiákra. Az elavult és kiépítetlen szovjet kommunikációs technológiát azonnal az új mobil technológiák váltották fel,
mellesleg a fejlődés következtében jóval olcsóbban.  

A kormányzat és a közigazgatás internet alapúvá tétele segítette az átláthatóság megteremtését, a korrupció jelentős visszaszorulását.
További előnyök a kiszámítható vállalkozási környezet vagy a társadalom intézményekbe és az államba fektetett bizalma.

..az észt példa egyik legmarkánsabb jelensége a bátorság a változtatásra. -az előremenekülés volt az egyetlen választható út

Sikítófrászt kapok azoktól a mondatoktól, amikor valaki nekem a híres, magyar közigazgatási rendszerről beszél. Mert annak sem közelmúltbéli (1990-2013), sem egy rendszerrel korábbi (1949-1990), sem pedig monarchiabéli birodalmi hagyományait nem tartom olyan örökségnek, amivel kezelni lehetne XXI. századi kihívásokat.

A magyar közigazgatás két alfaja a Gizike-Mancika vonalon tevékenykedő irodista nő…Valami tényleg van még bennük a Habsburg örökségből. A birodalmi szemlélet, és az ezzel párosuló arrogancia.

Az észt közigazgatás igen alaposan Mancikátlanítva van. Fájó kimondani, de kirúgták őket. Ahogy otthon is kéne. Helyettük most van mindenkinek chip-es igazolványa és megszűnt a hagyományos hivatalosdi és önkormányzatosdi, okmányirodásosdi és földhivatalosdi. Hogy kicsit egyértelműbben fogalmazzak.
A valamikori tanácsok, nem úgy alakultak át, hogy ugyanaz a gárda kitette az önkormányzat táblát. Hanem abban a túlburjánzott az emberek életére rátelepülő hivatali formában MEGSZŰNT az egész. Jelentős megtakarításokat teremtve ezzel a költségvetés számára mellesleg.

Lehet, hogy ezek hozzák azokat a jelenségeket is, amivel itthon ugyancsak nem találkozol:

Nők az észt kormánybanLemondott az észt pénzügyminiszter Egészségügy, oktatás és nemzetbiztonságA bűvös 1000 euróIngyenes tömegközlekedés Tallinnban

Szerintem ennyi elég ajánlásnak…

A Dómhegyi kormányzati együtteshez tartozik, az építőjéről Stenbock háznak nevezett klasszicista épület, melyben a köztársasági elnök kabinetje található, illetve a kormány tartja itt üléseit. Ennek mintájára számos nemesi ház épült a Toompeán klasszicista stílusban.

Tallinn IMG_2439 V

Tallinn P1650454 nemesi ház

Tallinn, Toompea, kollázs

És a Pikk Jalg (hosszú Dómhegy utca) városkapuja felé igyekszünk, az Alsóváros irányába.

Toompeából lefele, Pikk jalg torony kapu kollázs

Pikk Jalg kapunál,kollázs

De mielőtt átcsapnánk az Alsóvárosba, még visszaugrunk a Toompea központi teréhez, a Kastély térhez. Hiszen éppen itt, kikerülhetetlenül, szemben a volt Észt kormányzósági épülettel, szinte uralja a terepet, az 1894-1900 között emelt orosz Alekszander Nyevszkij székesegyház. Ebbe a környezetbe bizonyosan nem illik, az egyébként nemrégiben szépen felújított hagymakupolás ortodox templom, bár egyértelmű, hogy éppen a tallinniak német beállítottságának ellensúlyaként, az orosz hatalom saját uralma szimbólumaként állította.

Tallinn - A.Nyevszkij katedrális, kollázs

Viszont abszolút a Dómhegyhez tartozik, az innen mondhatni, egy saroknyira lévő Szűz Mária templom, közismert nevén a Dóm (Toomkirik), hiszen a városrész is róla kapta nevét.

Helyén korábban fatemplom állt, ahol a domonkos szerzetesek kezdenek kőtemplom építésbe 1229-ben, mivel itt kolostort terveztek állítani. A 14. században a dánok királyi templommá akarták kiépíteni, ezért egy királyi kápolnát és erkélyt is építettek hozzá. Mai, háromhajós formáját a 15. században kapta. Tornya 1684-ben egy tűzvész következtében elpusztult, ezt később, 1779-ben barokk stílusban építették újjá.

Dómtemplom, kollázs

A dóm egyedülálló fából faragott címergyűjteménnyel rendelkezik, amely 107, az Észtországi Lovagrendbe tartozó nemesi család címerét tartalmazza. A 13–18. század között a tallinni főnemesség kedvelt temetkezési helye volt a templom, amelyben több kőszarkofág található. Orgonája a 19. században Berlinben készült.

És innen pár lépés a városra gyönyörű kilátást nyitó teraszhoz, ahonnan már mellékeltem korábban pár panoráma képet.

Tallinn IMG_2692 FotóZsuzsi, panoráma

De most egy másik kilátónak a sokkal inkább ideillő belső képével zárom a bejegyzést.

Tallinn IMG_2653

Reklámok

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: Észtország, építészet, Baltikum, Történelem
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s