Szent Pál nyomában Máltán

málta11

A római időkben a sziget mai fővárosa még nem is létezett, a rómaiak (majd utánuk az arabok és sokan mások) az előző telepesek nyomán a sziget belsejébe húzódva, annak legmagasabb pontján alakították ki városukat, mely ma a Mdina nevet viseli.

Málta P1670899 Mdina

Málta IMG_4820 Zsu - Mdina

A név kiejtése egyébként imdina, s az arab megnevezéséből maradt fenn, ami nem jelent mást, mint város. Mint ahogy a ma már vele egybenőtt Rabat jelentése is előváros.
A föníciaiak után, akik a szigetet is és ezt a várost is Maletnek nevezték, a rómaiak adják neki a Melita nevet. Itt, Mdinában található a római villa (Domus Romana), mely ezen idők J. Quintin's Insulae Melitae Descpitio, 1536legjelentősebb lelete a szigeten. A mai felfogás szerint a rómaiak idején nem is volt több város a szigeten (Gozon is egy, Gaulos- a mai Victoria/Rabat), s a területet elszórt villák és gazdaságok tarkították. Mindazonáltal ekkor a szigetcsoport- mely Szicília provinciához tartozott- gazdaságilag felvirágzott: méz, bor, rózsa és finom vászon legismertebb termékei.

A rómaiak legfőbb tengeri kikötője egyébként a hajótörés öble közelében levő Salina Bay-i öbölben volt, ahol ma leginkább csak sólepárlás folyik. Az idevezető út mentén is számos sólepárló telep működik, mint ahogy a Szent Pál szigete előtti hatalmas kerek, tengerbe telepített medencék a haltenyésztést szolgálják.

A rómaiak idejére tehető legfontosabb esemény a sziget történelmében Szent Pál hajótörése volt. Egy idelátogató sem kerülheti el az emlékezetét Máltán.
IMG_1061 3.nap V Rabat, Wignacourt múzeumNem csak a kiemelkedő számú, Szent Pál alakját és a hajótörést megörökítő festmény és szobor, amivel mindenképp találkozunk, de legalább húsz templom és kápolna van erre a névre szentelve.
Az évszázadok folyamán a máltaiak egy sor legendát is szőttek köré, melyet a folklór továbbörökített. Van forrás, amit
ő fakasztott, de a számomra legkedvesebb történet, amely elmondja, hogy ittléte alatt eltűnt az összes mérges kígyó a szigetről, de az itt maradottak is elvesztették fullánkjukat.

Rabat városa a legfőbb hordozója ennek a kultusznak. A főterén emelkedő, 17. századi Szent Pál plébánia templomot állítólag annak a háznak a helyén emelték, amelyben a hajótörött apostolt megvendégelő városi elöljáró, Publius lakott. Publius, aki addig a rómaiak itteni fő támaszának számított, nemcsak a keresztény hitre tért Szent Pál hatására, de ő lett Málta első püspöke is, illetve később a kereszténység első szentté avatott mártírja Máltán.

Rabat- kollázs

A rabati plébánia templom oldalához csatlakozó St. Publius kápolna, amely a Máltai lovagok számára lett létrehozva, alatt található Szent Pál barlangja, amely a római időkben börtönként szolgált, s a helyi hagyomány szerint itt tartották fogva Szent Pált, 3 hónapos máltai tartózkodása alatt. Itt mondjuk kissé ellentmondásos a történet, mert, ha fogolyként volt itt bezárva, akkor nem történhettek meg a legendás gyógyítások és tanítások, amellyel elvetette a katolicizmus alapjait a szigeten. Ugyanakkor a Biblia szerint szabadon mozgott a szigeten, amit a rómaiak lehetővé tehettek neki, s ez már jobban illene a képbe. A barlang kultikus szerepe új ösztönzést kapott a Lovagrend Máltára érkezésével, amikor 1617-ben Alof de Wignacourt nagymester támogatásában részesítette. A barlang ez időtől emelkedett a századok folyamán neves búcsújáró hellyé.

Málta P1680023 Rabat, grotto

A máltaiak minden esetre Pál apostol fellépésétől számítják a kereszténység jelenlétét a szigeten, melynek a nyomait rejti a Rabat területe alatti, a korai keresztények szertartási és temetkező helyeként szolgáló kiterjedt katakomba rendszer. Ezekben a sírokban ugyan találtak pogány, vagy zsidó sírokat is, az azonban kétségtelen, hogy legnagyobb kiterjedésüket a rómaiak idejében élték, akik szigorúan tiltották a város falain belüli temetkezést. S Rabat keleti fele, ahol feltárták ezt a nekropoliszt, már kívül esett az akkori város, Mdina városfalán és vizesárkain. A legjelentősebbek, az egyenként mintegy
négyezer m² területen a Szent Ágota-katakombák és Szent Pál-katakombák, melyek keletkezése a késő 3. századra tehetők. A terület mintegy 10%-át nyitották meg a látogatók előtt.

Szent Pál katakombákhoz - kollázs

A Szent Pál katakombák a legnagyobb kiterjedésűek egész Máltán, melyek egykor 1400 sírt rejtettek, s ezekből mintegy 900 fennmaradt. A temetkezőhely középpontját egy csarnok képezi, s annak mindkét végében egy ún. agapé asztal látható. Ennek tanúsága szerint a római időkben szokásban volt az elhunytaktól egy közös étkezés (és esetleg virrasztás) keretében búcsút venni, de a Halottak ünnepén ill. Mindenszentekkor is itt gyűlhettek össze a közösségek. Az agapé asztalok alacsony peremű kerek, a sziklából egyben kivájt alakzatok, körülöttük kőpadkával, a római étkezések triclinium asztala mintájára, mely utóbbi körül félig fekvő pózban költötték el az ételeket.

IMG_0207 3.nap V Rabat, katakombák

A csarnok egyik feléhez kis kápolna is csatlakozik, míg három oldalát járatok veszik körül, amelyekben különböző sírtípusokat figyelhetünk meg. A leggyakoribb az egyszerű boltozatos falfülke (loculi sír), vagy pusztán a kőbe vájt üreg. A sírokat egy kővel lehetett lezárni. A kisebb üregek, mintegy polcnyi méretben, gyermeksírokat rejtenek, míg vannak kétszemélyes, baldachinos kiképzésűek, amibe még fejtámaszt is faragtak. Régen freskók díszitették a falakat, ezek azonban idővel lekoptak, vagy elhalványodtak.

Málta IMG_4884 Zsu - Szt. Pál katakombák

A sziget első katedrálisa, Mdinában is Szent Pálról kapta a nevét, azonban Mdinára majd egy külön fejezetben térek ki.

Ami ezen túl a nevére szentelt számos templom közül kiemelést érdemel, az a Valletta-i Szent Pál hajótörése kollégiumi plébániatemplom, amely egyike Valletta legöregebb templomainak, gyakorlatilag a város építésével együtt keletkezett. Az 1582-ben elkészült szerény, 5 oltáros templomot később kibővítették, s ma három hajós, sekrestyével és oratóriummal, s a mellékhajókban 10 kisebb, kupolában záródó kápolnával. A szűk utcából megközelíthető templom, értékes művészeti alkotások gyűjteményével része Málta Kulturális Örökségének.

Szt. Pál hajótörés temploma- kollázs

A főoltáron a hat arany-és ezüst szobor a római Szent Pál Bazilika apostoli szobrainak identikus másai. Az oratóriumot Szent Mihály Arkangyal tiszteletére avatták.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

A templom sok szép művészeti alkotása között szembeötlő helyen nyer kiállítást a Szent nagyméretű, fából faragott, színes szobra (készült a templom tervezőjének testvére, Melchiorre Gafà római műhelyében 1659 körül), melyet február 10.-én, a hajótörés napján, a hívők vállukon viszik körbe Valletta utcáin.

Szt.Pál tituláris szobra, Hajótörés templomában, Valletta

Ez a nap hivatalos ünnep Máltán, s a leírások szerinti nagyszabású ceremóniasorozat pompás látvány, s minden érzékre ható egész napos eseményeivel valóságos népünnepély.
A nyitányát délben a Felső Barakka kertek alatti ágyukból leadott díszlövés adja, majd elindul a Nemzeti Filharmonikusok zenés felvonulása, a  ‘Marċ tas-Siegħa’ parádé, mely végigkíséri az egész napot. Az utcák zászlókkal, drapériákkal, lámpafüzérekkel díszített pompája, az erkélyekről záporozó papírkonfettik özöne növeli a hangulatot, az ünnep fényét. S az ujjongó tömeg megtölti az utcákat.
Az egyházi körmenet kezdete délután 6 órakor
a testvériségek jelképeit és relikviáit tartó papi és egyházi személyek ünnepélyes kivonulása. Ekkor indul az első önkéntes csapat, vállán Szent Pál nehéz szobrával, harangzúgás, a tömeg örömrivalgása és dicshimnuszok kántálása kíséretében, meghatározott útvonalon a Szent János társkatedrális irányába. Ott ünnepi mise, s a hajótörési történet felolvasása adja a további programot. A szobrot végül visszaviszik helyére, ahol a templomban folyamatos misézés zajlik. Az esti tűzijáték s egyéb  gasztronómiai élvezeteket is nyújtó események mellett zárul a nap.

Ezt a hosszas leírást csak azért fűztem be ide, hogy némileg érzékelhetővé váljék az a szellemiség, amely Szent Pál mélyen gyökerező jelenlétét jelzi a sziget életében.

A templom a Szent Pál életének szomorú záródásából még két relikviát őriz: egy darabját annak az oszlopnak, amelyen Kr. u. 67-ben Rómában lefejezték, illetve a jobb csuklócsontjának egy darabját a kéz alakzatú urnatartóba zárva.

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: Málta, Történelem, Vallás, Városnézés
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Szent Pál nyomában Máltán bejegyzéshez

  1. Rózsáné Nagy Jolán szerint:

    Érdekes, hogy a héten minden remete Szent Pálhoz vezet, és önnél is ez a téma. Málta több figyelmet érdemelne magyar részről, mert a pálosok története is összefonódik a remete Szent Pál életével vagyis leginkább a halálával. Elgondolkodtam a Mdina város nevén, mert nekem ez Medina. A magyar ősiségben, a Medina és a Fönícia is közel volt hozzánk, és a gyanúm szerint sok közünk volt hozzá. Sajnos ezekről tágabb összefüggésekben alig hallani. Rabat= Rab-at, Szent Pál a hajon raboskodott, amikor a Vatikánba akarták vinni, de hajótörést szenvedett Máltán. Szent Pál testét Nagy Lajos királyunk szerezte meg hadisarcként a Pálosoknak. Szent Pál mumifikálódott teste Magyarországon van. Magyarország első védőszentje lett, bár ezt kevesen tudják, mert elfelejtették velünk.

    • elismondom szerint:

      Az a helyzet, hogy kezdetben úgy terveztem, hogy a téma lezárásánál utalok az egyetlen magyar szerzetesrendre a pálosokra. De utánanéztem, s Remete Szent Pál, aki a pálosok névadója, nem azonos a Máltán hajótörést szenvedett, 13. apostolként is (Lukács,az Apostolok cselekedeteiben róla ír) emlegetett tarzuszi Szent Pállal, aki kb. Kr.u. 5-67 között élt, míg az egyiptomi születésű Remete Szent Pál Kr. u. 227/228 – 341 között élt. Szent Pál apostolt Rómában, az Ostia felé vezető úton fejezték le, s a hagyomány szerint ott is temették el, s sírja fölé emelték Róma második legnagyobb bazilikáját (az első, azaz a Szent Péter Bazilika áll Szent Péter sírja fölött) a gyönyörű Falakon kívüli Szent Pál bazilikát (Basilica di San Paolo fuori le mura).

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.