Budafoki barokk

Szűkebb értelemben az egyházi barokk műemlékek bemutatásával zárnám a budafoki kitekintőmet.

Amint a sétánkat a Savoyai Jenő téren kezdtük, most ide térnék vissza. A tér meghatározó építménye ma is, korábban is a Szent Lipót plébániatemplom  volt, mégis  ez a régi képeslap számomra meghittebb, már-már meseszerű miliőt áraszt.Budafok Templom tér, klapA templom mai homlokzatát a háromtengelyes törzs fölé 2 emelet magasságba nyúló torony építésekor, 1792-ben nyerte el. A hagymatagos sisak fölött 2 méter magas középkori kovácsoltvas kereszt, a budai karmelitáktól, a rend eltörlését követően került a tetejére.
A kórusablakkal egy magasságban levő szoborfülkékben Szent Vendel és Szent Flórián, Promontórium község védőszentjei. A templom előterében jobb oldalt 1926. évtől áll az
I. világháborús emlékmű, Orbán Antal Bajtársak c. alkotása, mely Budafok városavató ünnepére készült el.

Budafok P1780728 Szt. Lipót templom k

A  síkmennyezetes, egyhajós templom építéstörténete Mária Terézia korához és személyéhez kapcsolódik. Az őslakosság az újonnan betelepülőkkel kinőtte korábbi, fogadalmi templomként épült Péter-Pál kápolnáját. Templom építési engedélyért folyamodtak kegyurukhoz, aki ekkor Mária Terézia volt, mivel Savoyai Jenő halála után birtoka visszaszállt az uralkodóra.
Az engedélyt Mária Terézia megadta, ám kikötötte, hogy a templomot Szent Lipót, Ausztria védőszentje tiszteletére szenteljék fel. Az uralkodó jelentős anyagi támogatása mellett 1753 -ban megkezdődött az építkezés és 1755 kora őszén már át is adták, a kis fatornyos templomot, melynek sem építőjét, sem kivitelezőjét nem ismerjük.

Budafok 164 Szt. Lipót plébániatemplomA templom berendezései lassan, még ezután készültek, azonban felszentelésekor már a templomban volt Mária Terézia két jelentős ajándéka, a vörös márvány oltár, és a nagyméretű, Szent Lipót megdicsőülését ábrázoló oltárkép, Bartholomeus Altomonte alkotása.

Budafok IMG_20190224_111718 a Szt. Lipót plébániatemplom

Mire a berendezések elkészültek, a templom újra kicsi lett. A bővítésre az engedélyt ezúttal már Albert – Albertfalva névadója –  szász-tescheni herceg, Mária Terézia (addigra elhunyt) Krisztina lányának a férje, mint a birtokok örököse, egyidejű anyagi támogatása mellett, adta meg.

A bővítés során lebontották a régi templomhajót, s helyére emelték az új, mai formájában látható hajót, s a főhomlokzat közepén építették meg a késő barokk stílusú templomtornyot. A régi templomból a dongaboltozatos sekrestye s a fölötte levő oratórium maradt fenn. Az 1792. évben újjáépült templom a tetején álló kereszttel együtt 42 méter magasságig szökik.
A kórus 1804-ben készült el, s ekkor az első kis teljesítményű orgonát is kicserélték.
A 19. század második felében gyarapodott 2 oldalkápolnával, s újra is festették.
1904-ben a Riegel cég 2 manuálos 17 regiszteres orgonája váltotta az előző,  100 éve beszerzett orgonát. Mai napig igen sikeres koncerteket tartanak itt neves orgonaművészek közreműködésével Bach és kortársai műveiből.

Budafok 153 Szt. Lipót plébániatemplom

1906-ban színes üvegablakokat is kapott a templom, ám azok a csepeli Weiss Manfréd cégében történt 1926. évi robbanáskor megsemmisültek. 1937. évben a templom teljes belső restauráción esett át. Ekkor készültek szép mennyezeti freskói Mezőkövesdi Takács István és díszítő festő Beszédes László iparművészek alkotásai.

Belépve a templomba igazán lenyűgöz annak filigrán szépsége, harmonikus pasztell tónusai, s a mennyezeti freskók s a díszítő festés sokrétű gazdagsága.

Budafok 176 Szt. Lipót plébániatemplom

Budafok 134 Szt. Lipót plébániatemplom

Budafok IMG_20190224_111606 Szt. Lipót plébániatemplom CS

Budafok 168 Szt. Lipót plébániatemplom

Budafok 175 Szt. Lipót plébániatemplom

A templom sok szépsége mellett számomra legmegkapóbb ez a kék színű, rokokóba hajló szószék, amely mellvédjén megtartotta a barokk díszítéseket: a kartusokban a Jó Pásztor, az egyház alapítása és Szent Vendel ábrázolás mellett a 4 evangélista szobra látható. Egyedül Máté attribútuma hiányzik róla, Lukács mellett ott a kos, Jánosnál a sas, Márknál az oroszlán. A szószék is feltehetőleg valamelyik feloszlatott szerzetesrend templomából került ide.

Budafok 128 Szt. Lipót plébániatemplom

A hajó szentély felőli ellenkező oldalán álló Segítő Szűz Mária oltár egy promontori polgár ajándéka 1762-ből, amely az Innsbrucki dóm főoltárát díszítő  id. Lucas Cranach Madonnája másolata, melyet valamelyik alsó-ausztriai műhelyben dolgozó ismeretlen festő készíthetett.

Budafok 144 Szt. Lipót plébániatemplom
A hivatalos értékelés szerint egy értékes, kvalitásos munka, míg  a Murillo Madonna másolatáról, amely a Mintarajziskola 1880-as évekbeli ajándéka volt, már nem vélekednek ilyen lelkesedéssel. Én nem akarok ünneprontó lenni, de rákerestem mindkét eredeti műre – szerintem mindenki ítélje meg maga a hasonlóság fokát, illetve, hogy melyik tetszik jobban:

Gnadenbild_Mariahilf,_Innsbruck, Lucas Cranach the Elder c. 1530

A Murillo másolat az északi oldalkápolna boltíves belépője feletti ablaknyílást eltakarva került fel erre a helyre.

murillo -immaculate conception, prado

Az oldalkápolna fából készült szép Piéta szobra ismét csak a szerzetesrend felszámolások következtében, valószínűleg Kiscellből, a Trinitáriusok műhelyéből került ide.

Budafok 149 Szt. Lipót plébániatemplom, k

Időrendben ugyan a Szent Lipót templom előtt kellett volna bemutatnom, de talán nem volt az sem helytelen, hogy a legkiemelkedőbb barokk műemlékkel kezdtem a bemutatást. Ugyanígy műemléki védettséget visel a már említett Péter-Pál kápolna, amely a Szent Lipót templom megépültéig 7 évig szolgált plébániatemplomként, majd azután kápolnaként funkcionált.

Budafok P1780896 Szt,Péter-Pál kápolna

A nyeregtetővel ellátott,  Péter Pál utca felé néző épület a település első kőből épült temploma, amely a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál Promontor akkori temetőjében épült fel, egy fából készült ravatalozó helyén. Az akkor még torony nélküli kápolnának sem a tervezőjét, sem a kivitelezőjét nem ismerjük. (A temetőt 1798-ig használták, ma már semmi nem utal rá.)

Fogadalmi templomként épült, amely felajánlást az 1739-ben a pestis járvány idején Knoll József, uradalmi serfőző – egyben a lakosok közül a legmódosabb személy tette, amennyiben túléli a járványt. Ugyanis a már évek óta Promontoron lakó szőlőmunkások, kőfejtők és a kastély alkalmazottai csak időnként tudtak szentmisét hallgatni a kastély egyik erre a célra kijelölt helységében. A felajánló 100 körmöci aranyat helyezett erre a célra  letétbe.

A járvány azonban őt és feleségét sem kímélte meg, mindketten meghaltak, viszont leányuk Veronika életben maradt, és férjével,  1742/43-ban felépítették Promontor első templomát. Az 1743-ra elkészült templom felszentelésére mégis 5 évet kellett várni, mivel Padányi Bíró Márton veszprémi püspök és az Uradalom között nézeteltérések támadtak. Végül is 1748-ban Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére szentelte fel a templomot.
A templom felszentelésekor még nem volt oltárképe. Az első oltárképet az 1751-ben Promontorra kerülő kapucinus atya szerezte be a névadó apostolokról. Ennek később nyoma veszett.

A kápolnát 1831-ben teljesen felújították, új födémet kapott és ekkor épült meg a ma is látható torony. Szentélyében a felszenteléskor egy egyszerű monolit kőtömb volt az oltár, melyet 1831-ben cseréltek le a ma is láthatóra.

Sétánk során a belsejéről csak a kulcslukon át nyerhettünk valamely képet:

Budafok IMG_20190224_133354 Péter-Pál kápolna belső

És most teljes zavarba jöttem, mivel hallottam a kápolna fő nevezetességét képező kegyképről, amit még az ide érkező német telepesek hoztak magukkal, s az oltáron helyezték el.

Utána kerestem ennek is, és íme mit adott ki az internet:

A leírt történet hozzá ugyanaz, amit a templomi vezetés során a Segítő Szűz Mária oltáránál hallottunk. Minden esetre ez a Madonna és gyermeke kép már sokkal bájosabb, mint a korábban ilyenként bemutatott. Én a kép alapján lehetségesnek tartom, hogy a plébániatemplomban látható képnek alapjául éppen ez a másolat szolgált, s ennyi áttétel már kellően eltávolította az eredetitől.

Innen, a templom mellől indul a stációkkal az út a helyi Kálvária szoborcsoportjához.

Budafok P1780914 Stációk

Budafokon az első említés Kálváriáról egy 1796-os iratban történik. Ez három vörösfenyő keresztből állt, melyre festett fémlemezből szegezték fel  Krisztus és a két lator alakját.
A templom feletti Schwarzbergről (Fekete hegy) a keresztek messzire látszottak, a dunai hajósok is tájékozódtak utána. Ettől kezdve a hely Kálvária hegyként szerepel.

A község innentől a keresztúti körmeneteket a Péter-Pál kápolnától a Kálvária hegyre való felvonulással tartotta.

Budafok P1780921 Kálvária

1808-ban aztán lebontották az egyszerű Kálváriát s megépült a lényegében ma is látható, rózsaszínű márványkeresztekből, faragott alakokkal készült és további három szoborból (Mária, Mária Magdolna és János) álló szoborcsoport. Valamikor és ismeretlen okból a korpuszokat kemény mészkő szobrokkal váltották fel, s a térséget a helyi mészkőből épült balusztráddal vették körül. A Kálvária térség alatti kis üregét kitágították és kialakították benne a szentsír fülkét. A szentsír fülke jobb és bal oldalán lépcső vezet fel az emlékhelyhez. A Kálváriát azóta többször restaurálták.

A Kálvária látványos kör alakú terasza igazából csak a légi felvételen tűnik fel, ott állva  előtte, én nem érzékeltem.

Budafok,_a_kálvária_légi_felvételen

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, kultúrtörténet, Magyarország, Művészet, Vallás
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Budafoki barokk bejegyzéshez

  1. Márta Szakács szerint:

    Köszönöm a sok-sok csodát!☺☺☺

    Fölöttem a felhő ezt írta (időpont: 2019. márc. 19., Ke 19:43):

    > elismondom posted: ” Szűkebb értelemben az egyházi barokk műemlékek > bemutatásával zárnám a budafoki kitekintőmet. Amint a sétánkat a Savoyai > Jenő téren kezdtük, most ide térnék vissza. A tér meghatározó építménye ma > is, korábban is a Szent Lipót plébániatemplom volt, ” >

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.