Tündérmezei barangolások – Csengersima

Éppen egy éve annak, hogy engedve a csábításnak, becsatlakoztam a nordicos csoport egyik kirándulásába, amely az ország legészakkeletibb csücskébe, Szabolcs- Szatmár- Bereg megyébe vezetett. Ez volt lényegében az egyetlen terület Magyarországon belül, ahol még életemben nem jártam. Merthogy igen messze van, s a híres fekete-vonat gyűjtőterülete volt ez, amely a szocialista érában olcsó és szegény munkaerőt szállította a főváros építkezéseihez, akik egész héten itt gürcöltek, igénytelen munkásszállásokon laktak, hogy aztán a rövid hétvégére hazavigyék családjuknak a túléléshez szükséges keresetüket. Vagyis: mélyszegénység, elmaradottság, keleti határszél. Nem vagyok híve a katasztrófa turizmusnak- s ez számomra valahol azt jelentette: mások nyomorán elszörnyedni.
Aztán lassan szállingóztak a hírek: Nyíregyháza csodálatos megújulásáról, a sok innovációról, ami áthidalva a sok évtizedes lemaradást, a városnak új fényt adott- s még különleges látványossága is akad, az egyedülálló állatkertje.

Ha már a szervezést és utazást más megoldotta helyettem: hát elmegyek, s nincs többé ekkora fehér folt számomra hazám térképén.

Szabolcs- Szatmár- Bereg megye tkp

Életem egyik legszebb utazása volt.

Amit kaptam: mindennek a cáfolata volt, ami addig a fejemben ezzel a tájjal kapcsolatban élt, s a különleges látványoknak, élményeknek olyan sűrűsége, amivel másutt nem találkoztam. Először is a táj: a tavasz üdítő éledése a Tiszahát folyókban gazdag vidékén. Akármerre vitt is az utunk, gondozott, tiszta falvak- nyomornak csak nagyon elvétve, s erősen figyelve bukkantunk nyomaira. Kúriák, kastélyok hihetetlen gazdagsága, s ami nagyon jó volt, hogy amiket láttunk, mind gondosan felújítva, szeretetteljes igyekezettel kiállításoknak helyet adva, ezzel is célt kínálva az arra járó látogatóknak. S minderre a koronát felteszi azoknak a templomainak látványa, amelyek szintén egyediek, s itt igencsak gyakoriak: festett, fakazettás református templomai, sokszor különálló fa haranglábbal, s belsejükben népi hímzésekkel, melyek motívumai visszaköszönnek dekorációjukban, falaikon is. Mindannyiszor elállt a lélegzetünk tőle.

Móricz Zsigmondot, e vidék szülöttét idézve: “Az országnak ez a legtávolabbi része, az egész ország legcsodálatosabb darabja: a történelmi Magyarországnak utolsó tündéri mezeje.”

Mindezekhez remek idegenvezetőnk volt, aki a célállomások közötti buszozást megtöltötte történetekkel, betekintést nyújtott az itt élők mindennapjaiba, közeli és távolabbi múltjába. Én így egy év távlatából, nem a tényleges útvonalunkat követem, melynek állomásait bejelöltem a fenti megye térképen, hanem inkább szemezgetek a megélt élményekből, ahogy azok még előbukkannak az emlékeimben.

Így indításul azt a kis ékszerdoboz középkori templomot szeretném bemutatni, aminek már az elhelyezkedése sem mindennapi. Csengersima kicsiny falujának közepén, a Szamos holtága által körbeölelve, kis kiemelkedő félszigeten áll, mint egy mesében.

P1750426 Csengersima

A kicsinyke templom első alakjában 1210-1220 körül épülhetett. II. András második halicsi hadjárata után ajándékozta a földterületet egyik lovagjának, aki itt fogadalmi templomot épített – amely a mostani kicsiny templomnak is csak töredék nagyságát tette ki. Ekkor még ez természetesen katolikus templom, az 1600-as évek végétől már református templomként tartják számon.

A jelenleginél kisebb méretű templom mai alakját két periódusban nyerte el. A XIV. században a nyugati, s részben északi és déli falát elbontották, s ekkor építették a támpillérekkel megerősített hajót az eredeti szentélyhez. A törökök szolgálatába szegődött krími és dobrudzsai tatárok, az ún. utolsó tatárjárás keretében 1717-ben, a török szultán utasítására feldúlták Erdélyt és a Máramarosokat, a Habsburg csapatok figyelmének elterelése céljából. Ekkor felégették Csengersima kicsiny templomát is, s a benne található eredeti fa berendezések teljesen elpusztultak, melyek pótlására csak fokozatosan került sor. Ezután ismét bővült a nyugati csarnokkal, és akkor került a nyugati homlokzat fölé a templom tömegét hangsúlyozó huszártorony.

P1750452 Csengersima

Az 1800-as évek vége felé aztán repedés keletkezett a szentély diadalívén, amely  kiküszöbölését célozva hihetetlen – visszahozhatatlan – pusztítást hajtottak végre az épületen, ekkor verték le a diadalívet, s a támpillérjeit is.

Belépve, a meghitt, kicsi belső tér színvilága elragadtatással tölt el bennünket. Az égszínkék fa burkolatokat lendületes népi motívumok díszítik, s a szószék hangvetője különleges pompája emeli a hely egyszerű, de nagyszerű szépségét.

P1750476 Csengersima

P1750516 Csengersima

Ám amiről igazán híres ez a templom, az az 1761-ben elkészült festett kazettás mennyezete, annak motívum rendszere. Belépve a templomba, mi is szájtátva tekergetjük nyakunkat és fogadjuk be a többnyire népi díszvilágú, és a helyenként bibliai idézeteket tartalmazó szöveges táblákat. Ám ezen kívül ekkor még nem is gondolunk többre.
Pedig az ötvenhat festett fatábla népies motívum kincse önmagában is sok elemzésre adhatna okot, mivel itt nem csak a sima díszítőkedv működött, de minden kazettának üzenete van. Hiszen a “mennyező” mester a még 1761-ben élő számos ősi motívumot dolgoz itt fel és viszi ábráiba, melyek vallanak a benne élő tudásról, hitről, világról és önmagáról.
Az elsőre megfejthető látvány további tartalmakkal bír, mondhatni az alkotó képvilága további rétegeket rejt. A fiatal lelkész asszony elbeszélése során mi is számos, – és ebben a megvilágításban elsődleges – értelmezést kapunk, mely ámulatba ejt.

P1750471 Csengersima

Először is, a fatáblákat általában a felkelő nap nyitja meg, az, ami mozgásba és működésbe hozza. Ez sohasem egy statikus kép, az egész egy folyamat. Itt Csengersimán ezt úgy hozták létre, hogy az ablakpárkány nagyon simára van simítva, az veri vissza a felkelő nap első  sugarait, amely megvilágít egy-egy kazettát. Ezek között fellelhető a 12 égövi jegy szimbóluma is, s azokra az adott időszaknak megfelelően esik be a fény. (Ehhez persze legalább egy évig meg kellet figyelni, hogy mikor hová vetődik a fény, s így az adott időszak égövi jegyei nem is lineárisan követik egymást a képkockákon, ezáltal az sem kis kaland a látogatónak, hogy felfedezze őket a sík mennyezeten.)

P1750489 Csengersima, jobbról-balra Atyaisten, Ősrobbanás, Az élet teremtése

P1750471 Csengersima, Nap, Hold és Szél

Miközben a festett táblákon megjelennek az európai (föld, víz, levegő, tűz, éter) illetve ázsiai (tűz, víz, föld, fém, fa) értelmezés szerinti öt elem rendszerei, helyet kapnak az asztrológiai és csillagászati ismeretek is. Mindig ott van például a Nap – lásd utolsó képsorunknál – mely egyrészt mindig férfi minőségű, s mely megtestesíti az Élő Istent, a Teremtő Istent. Több összetettebb ábrázoláson középütt sokszor megjelenik egy fekvő S betű, mely szintén a napnak (sol) a jele, ezt az utalást hordozza. A Hold női minőséget jelöl, korábban az anyaistenségek jelképe, a kereszténység óta pedig Szűz Máriáé. Sok helyen a levegő/ (a pünkösdre utaló) szél, a Szentlélek megtestesítője.

P1750474 Csengersima

Mi már ezen is ámulunk, de az igazi, a templomhoz köthető, átfogó magyarázathoz ezután jutunk. Ugyanis ezek a kazetták a Krisztusi üdvtörténetet mesélik el, azt magyarázzák, abba a világrendbe engednek betekintést, melynek Krisztus a lényege.

Én szorgalmasan jegyzeteltem, ezért nem mindig tudtam precízen követni az összes kiemelt ábrát a mennyezeten, mégis szívesen továbbadom az elhangzott értelmezést, mert annyira magával ragadó. Aki pedig ezután jár arra, ennek alapján talán szélesebb értelmezést és izgalmas felfedezéseket tehet.

Tehát induljunk a csillagjegyekkel, miközben itt, az érvényes értelmezés szerint az első csillagjegy a Nyilas, hiszen az egyházi év kezdete az adventtel indul. Ez az a csillagjegy, amely semmi más jegyből nem táplálkozik, felülről nyert erőből indul el. Ez az indítása is a kazettás mennyezetnek.
P1750493 CsengersimaA Szentély irányából kezdődő képeken, elsőnek egy életfát látunk, mely, balról felfelé átlósan (= Nyilas jelölése ) elkezd nőni, két hajtásban kihajt, közben hozza a sötét és világos virágokat, majd a végén mindez egy csúcshajtásban egyesül. Vagyis : adventben járunk, a várakozás időszakában. Az első zsenge mely megjelenik, ami előre mutat a várakozás, a felkészülés időszakára, hiszen a Szentírás a zsengét mindig Krisztusra mondja.

P1750494 CsengersimaAki a születés kazettákon meg is jelenik. Merthogy a Bakban születik meg Jézus, ez a téli napforduló kezdete, a karácsonyi időszak, amikor a sötétséget megtöri a világosság = Jézus születése. A Bakra, asztrológiai jegyére (a szarvára) utalóan az önmagába visszatérő csavart vonal utal. Itt az ábra a népmesék hurkos-farkú sárkányára nyúl vissza, miközben farkánál tartalmaz még egy igét a Bibliából. ” Az asszonyi állatnak magva megrontja a kígyónak (gonosz) fejét.” Azaz a születő gyermek, az ember/Krisztus eljövetele, mely letöri a gonoszt, s elhozza a világosságot.

P1750486 CsengersimaS következő jegy a Vízöntő, mely Krisztus megkeresztelésére utal. Itt alul látszik sárgával a kancsónak a szája, melyből pitypang szóródik ki, amelyet az üdvtörténetbe helyezve elmondhatjuk, hogy ez Krisztus megkeresztelkedése, amellyel megkapta az Atyától a szent lelket, s elindul 30 évesen a megváltó munkájára.

(Sokszor nem csupán egy tábla utal az adott csillagjegyre, vízöntőként értelmezett további kazetták ebben a templomban is fellelhetőek, ám szerintem ez a leglíraibb.)

Halak jegyS a Halak jegye, a két egymásra feszülő, egymásra támaszkodó eleme mutatja az áldozat vállalása sokszor veszteséggel, gyakran halállal jár, ám a halál ellenpólusa az élet. Minden áldozat, önfeláldozás elválaszthatatlanul veszteség és nyereség kettőse, amiben benne van a reménység is. Krisztus elindult a megváltó útjára, melyhez tanítványokat hívott. Ezek legtöbbje halász ember volt.

P1750499 Csengersima

A Halak után a Kos-ba lépünk, amely itt ez a kétfejű madár. A nyak ívéből rajzolódik ki a P1750511 Csengersima, Koskosnak a szarva, a madár teste edényszerű, szárnyai angyalszárnyak. A Kos időszakában van a tavaszi napforduló. A tavasz a megújulás, a feltámadás jele. Ez a kazetta amin legjobban látszik, hogy mennyire kimérte a mester a napnak az útját, mert filmen is rögzítették, amint a szentély ablakból egy hosszúkás haránt fény belép, s először csak a madár bal fejét világítja meg, majd úgy lép át a jobb fejére, hogy akkor már a balt nem éri fény, mintegy átfordítva a madár fejét.

A Bika jegy szimbóluma egy stilizált bikafejet ábrázol. Ezt könnyen rávetíthetjük a csengersimai mennyezet Bika kazettájára, melynek alsó felében a pofája, felfelé P1750473 Csengersima, Bikapedig a két szarv emelkedik. A Bika mindig dinamikus, önmagát gyarapító, a teremtés képét öltő figura. Ebben az időszakban a növények is kibújnak a földből, ekkor még nem a bő termés ígéretét nyújtva, hisz még maguknak is erősödniük kell. Krisztus szolgálatának is ezt a vetületét mutatja meg, amikor lélekben is erősödnie, készülnie kell.

Ikrek csillagképEzt követi, amikor elkezd tenni, gyógyítani, tanítani – ezt adja elénk az Ikrek csillagkép.
P1750507 Csengersima, IkrekAz Ikrek jegye közvetíti a Szentlélek képét, ugyanis a felkelő nap éppen pünkösd napjaiban világítja meg ezt a táblaképet. Az Ikrek csillagképe az, amikor már az emberek tudatosan igyekeznek gyarapodni, mind anyagi javakban, mind ismeretekben, tudásban. A kazetta képén kancsóból indul ki teljesen párhuzamosan a két élet, jelenti az egymás mellett való megállást, testvérként ott lenni a másik mellett.Viszont egy egészen más minőségű odaadást is hirdetett Krisztus. Amikor nem tud megállni, nem tud gyógyítani, nem tud segíteni amint szeretett volna, hanem azért jött, hogy önmagát adja értünk. Ami már nem két egyenrangú fél egymás melletti megállása, hanem az önmagát áldozásának aktusa.

P1750508 Csengersima, PelikánEzt mutatja egy jól ismert motívum, ami a Rákban következik. Ez a fiait vérével tápláló pelikán, aki az éhínség idején feltépte begyét, és így etette fiókáit. Ez egyben mindig Krisztus kereszthalálának a képe is, mert ahogy a madár táplálta az övéit, úgy adta Ő a vérét értünk.

A következő két kazetta az Oroszlán és Szűz ábrázolásánál már adódtak némi találgatások, illetve a kettő jelképekkel való összekötéséből következtettek leginkább az Oroszlánra, aki általában Józsefre utal, majd a Szűzben az angyalszerű, szeráfszárnyú ábrát egyértelmű Mária ábrázolásnak tartják.

A Szűz utáni jegyünk, a Mérleg, ami mindig az egyensúlyra utal.

P1750511 Csengersima, Mérleg
Krisztus az ő kereszthalálával gyakorlatilag ezt az egyensúlyt teremtette meg Isten és az ember között. Ez volt küldetésének lényege.
A Mérleg csillagképet igen messze visszanyúlóan egy hajószerű, billegő hintázó bárkával ábrázolják. Az egyensúlyt itt a három torony – hagyományosan az egyház épülete, a templom – és kétfelől két holló biztosítja. A kép megidézi a Noé bárkáját, mely biztos egyensúllyal hordozza az egyház épületét, ennek értelmezése: Krisztus teste maga az egyház, mely három tornyának jelentése – az imádság, vagy hit tornya, a tudás, vagy iskola tornya, és a jó cselekedetek tornya.

P1750473 Csengersima, szarvasS a következő csillagjegyünk a Skorpió, furcsa módon a szarvas ábrázolásban lelhető fel.
A skorpiónak az önmagába harapó tulajdonsága, egyszerre megélt kettőssége a lefelé is, meg felfelé is, ég és föld között, élet és halál ambivalens ölelése benne van a jegyben. Itt a szarvas feje lefelé hajlik, ugyanakkor az agancsa meg felfelé tart. A Skorpióban Krisztus pokolra szállásának van a képe előttünk, mint aki alászáll a poklokra, de azt tudjuk, hogy harmadnapon pedig feltámadt, és felment a mennybe.

S itt bezárul a kör a csengersimai mesében.

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: Magyarország, Művészet, Utazás, Vallás
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.