Vizek mentén Szabolcsban

Még mindig elnyomja minden tettvágyunkat a kánikula (azaz a latinból: kutya meleg), s legfeljebb elepedten csak a vízre tudunk gondolni. Hogy haladjak mégis a már több mint egy éve tett túránk leírásával, most a víz mentén keresgéltem témát.

Először hát jöjjetek el velem a Tisza szabályozása során Magyarországon megépült első jelentős méretű műtárgyhoz, a Tiszalöki Vízlépcsőhöz! A Tiszalöki Vízlépcső első blokkját 1956-ban helyezték üzembe, s a duzzasztóműből, hajózsilipből és erőműből álló építmény befejezése 1959-re esett. Összkapacitása 12,9 MW.  Az elsőség büszke címét aztán 1974-ben megépült, 28 MW kapacitású kiskörei vízerőmű vette el tőle.

Többségünk számára az ipari műtárggyal létrejött találkozás az első személyes élmény volt. Őszintén szólva, nem egy Hoover gát állt előttünk, de nem is vagyunk Amerikában. Egyedül tán az előtte álló Vilt Tibor szobor (= Energia) méretei hatottak monumentálisnak, amikor lélegzetvisszafojtva követve halk szavú helyi vezetőnket, megpillantottuk az együttest. P1750791 Tiszalök

Hát hogy is van ez a hármas funkció?

Vigyázat!, sok “száraz” leírás következik, de nekem ez kellett, hogy valamelyest átlássam a létesítmény jelentőségét.

A Tiszalöki Vízlépcső építésének terve már 1863-ban megfogalmazódott. A 20. század elején az Alföldön szűkössé vált vízkészletek, s számos súlyosan aszályos év hatására, s a Trianonnal elcsatolt viszonylag kiegyensúlyozott termést hozó Bácska és Bánát biztonsága nélkül féltek, hogy éhínség zúdulhatna Magyarországra. Így született meg 1937-ben az öntözési törvény. Ennek nyomán nagyarányú öntözés fejlesztési programba kezdtek a Tiszántúlon.

1941-ben megindult, majd többször megszakadt a Keleti főcsatorna építése, amely végül 1956-ban készült el a Tiszalöktől Bakonszegig (Berettyó) nyúló 98 km hosszú szakaszon. Vizét a Tiszalöki Vízlépcsőnek köszönhetően gravitációs úton nyeri a Tiszából, mely az öntözésen kívül többek között Debrecen ivóvíz bázisát is biztosítja.

P1750793 Tiszalök, kanyarátvágás a vízlépcsőnél

A vízlépcső – mely a Tisza 518,2 fkm szelvényében egy kanyarátvágással keletkezett, ami közben folyamatosan nagyon-nagy területről szívatták ki a vizet a földből, majd a talajvízszint süllyesztés után beépítették a műtárgyakat. Az 1954 -re elkészült duzzasztómű három, egyenként 37 méter széles nyílását billenőtáblás mozgógáttal lehet elzárni.

A hajózsilip 1958-ban készült el, s a duzzasztómű jobboldali pilléréhez csatlakozik. A zsilipkamra hossza 85, szélessége 17 méter; akár 1200 tonnás uszályok is átzsilipelhetnek rajta. Ezáltal állandó hajóút biztosítható a Tisza 80 fkm és a Bodrog 50 fkm hosszú folyószakaszain.

P1750824 Tiszalök

P1750820 Tiszalök

A tervezett megoldás azonban mégsem jelentette volna a folyó teljes értékű hasznosítását.

Dr. Mosonyi Emil professzor szenvedélyes érvelése nyomán született döntés arról, hogy a Tisza folyón komplex hasznosításra alkalmas vízlépcső épüljön, mely a korábbi tervekben már szereplő duzzasztómű és hajózsilip mellett szerves egységként tartalmazza a villamos energia termelésre alkalmas vízerőművet is.

Duna múzeum, Esztergom - a modellezés

S ahogy az hazánkban lenni szokott: dr. Mosonyi Emilt, aki nem csak a főtervezői munkát végezte, de kijelölték az építés irányítására is, elűzték az országból, megrágalmazták, miközben szakértelmére minden kontinensen igényt tartottak.
A szakmai- tudományos munkája révén a vízerő hasznosítás, vízépítés világhírű, elismert szakembere, hét évtizeden át aktív szereplője a területnek, Új Zélandon nevét 1993 óta tudományos díj hordozza.

tiszalöki erőmű építéseTöbbek között, amivel megrágalmazták, hogy az erőmű építéséhez (Rákosi éra) ő igényelte a rab-munkát.
Nos ehhez, mint párton kívüli mérnöknek nem is lett volna lehetősége, de tény, hogy azt 1500 hadifogoly többé-kevésbé pusztán fizikai (kézzel, kordékkal, lovakkal) munkájával építették meg. Emléküket az erőmű kijáratának túloldalán állított oszlop őrzi.

P1750792 Tiszalök

A vízerő telepet 1959-ben helyezték üzembe. 3 db  Kaplan-turbinával rendelkezik, melyek névleges teljesítménye egyenként 4,5 MW. A létesítmény víznyelése 300 köbméter (turbinánként 113 m³/s) másodpercenként- a Tisza vízhozama 600 m³, azaz mintegy fele hasznosítás nélkül tovább folyik. Azonban ennek is megvan a jó hatása az élőflórára, mivel az átömlő víz feldúsul oxigénnel.

Az erőműbe beépített 4,8 m átmérőjű turbinák függőleges tengelyére vízszintesen 4 darab lapát van beépítve. A víz a csigaházban ezt megforgatja, s a tengely felviszi az erőt a tetején beépített generátorba. (Bocs, vagy valami ilyesmi).

P1750812 Tiszalök turbinák

A bejárat előtt még megtekinthetjük azt az 1956-2007 között üzemben volt turbina lapátot (Ganz gyártmány), melyet akkor egy korszerűbb, jobb hatásfokúra (Voith-Siemens) cseréltek. Míg a régi lapátok 2 méteres vízszint különbségig tudtak üzemelni, a karcsúbb tengelyen forgó nagyobb méretű, teljesen rozsdamentes újak, cca. 1,5-1,6 méter szintkülönbség mellett is még működnek. S mivel a Kiskörei erőmű megépítésével megnőtt, 1 m-el megemelkedett az aljaszint, s innentől kezdve már ez a régi lapát nem volt megfelelő.

Itt persze felmerült a kérdés, milyen mély is a Tisza? Igazából dodonai választ kapunk:
A (szőke) Tisza folyamatosan hordja az iszapot, ahol nagyobb sebességgel folyik a víz, ott nem rakódik le, ahol alacsonyabb, ott folyamatos a lerakodás. Maga a vízmélység 2 részből áll: alvízi rész, felvízi rész. Utóbbi most kb. 3 m-el van magasabban. Ez alatt azt értik, hogy 94,6 m jelenleg a Tisza felső vize, amelyet az Adria, tengerszint feletti magasságaként határoznak meg.

A szobor lába alatt leolvasható az utóbbi évtizedek nagyobb árvizeinek szintje.

Normál esetben a vízszint 1-2 cm-t állandóan változik, amely a vízhozamtól is függ, locsolási szezonban például fellép vízszint csökkenés, de azt a duzzasztóval kompenzálják. Már 10 cm vízszint különbség mellett, csúcsra járatás során jelentős energia betárolást eredményez.

Az erőműben elhelyezett történelmi áttekintést adó tablókon van egy igen érzékeny fotó.

2000. január végén-február elején a Tiszán levonuló cianid- és nehézfémszennyezés megérkezésekor a főcsatorna tiszalöki zsilipje nem tudta kizárni a ciánt, és az alvízi oldalon is megemelkedett annak koncentrációja. Ezt látva a torkolatban 24 órán belül szádfalas elzárást építettek, amivel sikerült elérni, hogy a nem sokkal később odaérkező nehézfémszennyezés már nem jutott be a csatornába. A cianidtartalmú vizet a Nyugati-főcsatornán és a Halastói-tápcsatornán át vezették vissza a Tiszába. (Wikipedia)

Miután látogatásunkkor kiderült, hogy engedélyünk csak a Vízerőmű látogatására szólt, mivel a duzzasztómű, hajózsilip másik céghez, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszalöki Vízlépcsőjének ügyintézésébe tartozik. Így számunkra még az erőmű külső- ugyancsak robusztus szerkezeteket hordozó falának megtekintése volt lehetséges, ahol viszont igen filigrán építmények is megleptek bennünket. Az épület beton sávjai aljában fecskék ragasztották kicsiny fészkeiket nagy felületen.

P1750829 Tiszalök, fecskefészkek

Távozásunkkor még látjuk azt a transzformátor telepet, amely révén az itt termelt áramot betáplálják az országos hálózatba. Ez a gyűjtési rendszer összekapcsolja Magyarország valamennyi villamos energia termelő (a paksi erőműtől a legkisebbekig) alállomását, így bárhol valami üzemzavar, villámcsapás stb. miatt valaki kiesik, a többi el tudja látni az áramszolgáltatást.

P1750833 Tiszalök

Remélem nem írtam sok butaságot össze, mert azért a technika nem kenyerem. Legfeljebb, ameddig még át tudtam látni a dolgokat, az a néhány lóerővel dolgozó szárazmalom működési elve, Esze Tamás falujában, Tarpán.

P1750155 Tarpa, szárazmalom

De ha már vizet ígértem, az igazi, szinte a számra kívánkozik, hogy békebeli kikapcsolódást a Nyíregyházi Sóstó partján sétálva éltük át.

P1750618 Nyíregyháza Sóstó

P1750627 Nyíregyháza Sóstó

P1750622 Nyíregyháza Sóstó

A Sóstó tulajdonképpen Nyíregyháza üdülő övezete, csónakázó tóval és stranddal, de itt található az állatkert, s a Sóstó Múzeumfalu skanzenje.

P1750636 Nyíregyháza SóstóP1750637 Nyíregyháza SóstóA terület  az itt levő sós vizű kis tóról kapta a nevét, amit régen Igricének hívtak.
A termálvizű tónak régóta gyógyhatást (jódos, brómos vizek csoportjába tartozik) tulajdonítottak, ezért itt már az 1700-as évek végén fürdőházat építettek. Krúdy még gyönyörű tölgyfás ösvényeit énekli meg, melyet már Anonymus is említ Nyír erdeje részeként. Itt van a város tüdeje, hiszen 320 hektáros erdő veszi körül.

A sóstói tölgyes erdő létrejöttének van egy népszerű legendája is, amit szívesen mesélnek az ilyen történetekre fogékony hallgatóság előtt: A 18. századi földesúr ideje nagy részét Bécsben töltötte, s szerencsejáték szenvedélye miatt igencsak fogytán volt a pénze. Törte is a fejét, milyen jövedelmező üzlet után nézzen. Megszületett egyszer csak a nagy ötlet: a mák, melynek ára ekkoriban nagyon magas volt, s a földesúr nem teljesen józanul, mulatozás közben azt találta ki, mákot fog termeszteni Nyíregyházi birtokán. Meg is írta gyorsan az ispánnak, hogy azonnal vessék be földjét mákkal. De a nagy sietségben lehagyta az ékezetet. Ezért nem mákkal, hanem makkal ültették be az ezer holdját.
Így van az, hogy mák helyett szép tölgyes erdőt látunk itt.

Az 1930-as években nyitották a sóstói hideg strandot, akkori mértékkel számos modern berendezéssel. Az erdőn át vezető villamos vasút közlekedett ide a város központjából. 1931-1934 között még művésztelep is működött itt Rudnay Gyula szervezésében.

P1750633 Nyíregyháza Sóstó

P1750624 Nyíregyháza Sóstó

Sóstó növekvő népszerűségét kihasználva az utóbbi időkben kiterjedt építkezésekkel korszerűsítették, bővítették, gazdagították a parkot. Felújították a régi fürdőházat, Aquarius néven élményparkot létesítettek, s még díjnyertes gyermektábor (Kisvakond) is működik a strand szomszédságában.

Sóstó_fürdő 1
Ennyivel tudtam hozzájárulni némi felüdüléshez a tikkasztó meleg napokban.

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, hidak, Magyarország, Természet
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Vizek mentén Szabolcsban bejegyzéshez

  1. Márta Szakács szerint:

    Nagyon érdekes volt, köszönöm szépen!😊😊😊

    Fölöttem a felhő ezt írta (időpont: 2019. júl. 2., Ke 13:55):

    > elismondom posted: “Még mindig elnyomja minden tettvágyunkat a kánikula > (azaz a latinból: kutya meleg), s legfeljebb elepedten csak a vízre tudunk > gondolni. Hogy haladjak mégis a már több mint egy éve tett túránk > leírásával, most a víz mentén keresgéltem témát. Először há” >

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.