Vaja, kastély és kuruc emlékek Szabolcs – Szatmárban

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében levő kastélyok más jellegűek, mint másutt az országban. Általában kisebbek, inkább kúria típusúak, ám építészettörténetileg mindnek megvan a maga jellegzetessége, illetve számos nagynevű família, országos politikát alakító szereplő családi fészke rejlik itt.

Sz-Sz-_B_kastélyai

Ezek közül kétségtelenül a legnagyobb, és leglátványosabb a tiszadobi Andrássy kastély, amelyről majd külön fejezetben szólok. Mi kirándulásunk során, az eddig már említetteken túl, érintettük a Beregi Múzeum anyagát magába foglaló vásárosnaményi Tomcsányi kastélyt, egykori Lónyay birtokon és tulajdonban álló, mai formájában barokk kastélyt.

P1740952 Vásárosnamény

Ezt a kastélyt csupán kívülről tekintettük meg, amelyet viszont belülről is bejártunk, az innen mintegy 20 km-re fekvő, a Vay család többször átépített, majd a 17. századi reneszánsz formájában visszaállított kastélya volt, Vaján.

P1740698 Vaja

A Szabolcs megye legrégebbi családjai közül való nemzetség nevét Vaja településéről kapta, mely előnévvel első említésük a 14. század közepe táján található, a család egy-egy ágának bárói és grófi ranggal történt felruházása 1783-ban ill. 1830-ban történt. (II. József ill.
I. Ferenc magyar király által.)
Vay_Ádám, ismeretlen festőA család számunkra legismertebb tagja Vay Ádám (1657 – 1719) volt, aki II. Rákóczi Ferenc belső köréhez tartozott, udvari kapitánya, s 1704-től  a munkácsi vár főkapitánya volt. Kalandos ifjúsága után, már érett férfiként állt a szabadság ügye mellé, s lett tántoríthatatlan híve a nagyságos fejedelemnek. Míg a hadseregben Bercsényi Miklós a főgenerális, az ország igazgatásában Vay Ádám volt a második ember a fejedelem után.

Már 1701-ben együtt raboskodott II. Rákóczi Ferenccel a bécsújhelyi börtönben, s 1703. októberében csatlakozott Rákóczi táborához, s szolgálta őt ettől az időponttól, a bujdosásban, Gdańskban bekövetkezett haláláig. Hamvait onnan, 1906-ban, Rákóczi és bujdosótársai újratemetésekor hozták haza, s temették el Vaján a református templom -az egykori várkápolna- előtti kertben.

A kastélyban kétszer járt a fejedelem,  1703. július 4.-én- amikor a haza sorsáról tanácskoztak, illetve 1711. január 31.-én, néhány nappal azelőtt, hogy elhagyta az országot, tárgyalt itt a császári csapatok főkapitányával, Pálffy János gróffal, a szabadságharcot lezáró békekötésről, eredménytelenül.

P1740849 Vaja II. Rákóczi Ferenc

A kastély parkjában szoborpark található, ahol a kuruc kor és a Rákóczi-szabadságharc híres személyeinek mellszobrai láthatók. A park egyébként természetvédelmi terület, amely növényei között számos ritkaság található.

P1740697 Vaja

Egykori várkastélyában ma a múzeum őrzi Vay Ádám nevét, mely a Magyar Nemzeti Múzeum szervezetében működik.

IMG_3516 Vaja

A három szakaszban épült kastély arculatát és belső tereit különösen megváltoztatták a család által az 1860-as években véghezvitt neoromantikus átépítések, ekkor jelennek meg a nyílászárók kőkereteinek eltávolítása és alakja megváltoztatása után, s a padozaton is az asztalos szerkezetű munkák és a fa lépcsőfeljáró.
Csaknem egy évszázadon át áll ebben a formájában, mígnem az 1996-2004 között véghezvitt nagyszabású helyreállítási, restaurálási munkák közelebb hozták a kastélyt a 17. századi arculatához.

IMG_3509 Vaja
A múzeum fantasztikus kiállítási anyaggal rendelkezik a kuruc korról és a Rákóczi szabadságharcról, a Felső-Tiszavidék szerepéről a szabadságharcban. Mivel én egyszer már P1740814 Vajaa Felvidéken járva belebonyolódtam Rákóczi fejedelem életének részleteibe, ezért aztán szájtátva álltam a gyönyörű tablók és kimutatások előtt, szívemből sajnálva, hogy ezeket az ember csak véletlen-szerűen fedezi fel életében, pedig akár az oktatás is sokat profitálhatna belőlük, testközelbe hozva a száraz történelmi adatokat, az arra nem annyira fogékonyak számára is.

A kuruc emlékeket őrző faluban tárogató egyesület is létesült, a hangszer bemutatására helyet adtak a kastély egyik vitrinjében is.

P1740793 Vaja, tárogatós vitrin

A feltételezések szerint a kastély első emeleti dísztermében került sor a Rákóczi Ferenc által folytatott tárgyalásokra. Itt zajlott a megbékélést keresve az a tárgyalás gróf Pálffy Jánossal, amely a haza sorsát volt hivatva rendezni. A császárt képviselő horvát bán megpróbálta őt rávenni az uralkodó előtti meghódolásra, ezért cserébe visszakapta volna magánvagyonát, ám Rákóczi erkölcsi és politikai elveihez ragaszkodva a bujdosást választotta. A Szatmári békét végül 1711. április 30-án kötötte meg Károlyi Sándor és Pálffy János.

A díszterem boltíveinek záródásánál végigfutó festett stukkó díszítés a 2000. év régészeti feltárásainál került elő, mely a kastéllyal egyidősnek mondható.

P1740705 Vaja

P1740742 Vaja

A falak mentén 1658-ból származó kelengye láda, de a könyvtári funkcióra is utaló míves könyvszekrény, illetve egy rekonstruált cserépkályha is helyet kaptak. A falon látható pajzson a családi címer látható, melyet pallosjoggal együtt még Luxemburgi Zsigmond király adományozott 1418-ban a Vayoknak. Nyilván erre utal az a Dürer festmény felfogásában készült kép is Zsigmondról, mely eredetileg egy titkos ajtó borításául szolgált a források szerint.

A Zsigmond királyhoz kötődő családi krónika monumentális darabját képezi a második emeleti nagyterem mennyezetére 1896-ban, a honfoglalás ezeréves évfordulójára készíttetett freskó Lohr Ferenc kivitelezésében. A kép azt az eseményt örökíti meg, amikor az 1396-os nikápolyi ütközetben a Vay család egyik tagja, Vay Titusz, Zsigmond királyt kimenekíti a csatából.

A kép alkotója, Lohr Ferenc hihetetlen mennyiségű templomi freskó (pl. a budapesti angolkisasszonyok templomának mennyezetfreskói, az óbudai katolikus templom mennyezetképei, a miskolci plébániatemplom mennyezetképei mellett további,  50-nél több katolikus templomban) szerzője is, aki festett arcképeket is, mint számos, a kastélyban a Vay család tagjairól látható kép is tanúsítja.
A Szépművészeti Múzeum reneszánsz termének díszítő festését is részben ő végezte.

P1740787 Vaja

Sz-Sz-Bereg, Vaja kastély nagyterem

P1740759 Vaja

P1740808 Vaja Lohr Ferenc - Nikápolyi csata

A nikápolyi csata 1396-ban, a középkori Európa egyik legjelentősebb ütközete volt. Egyik oldalon az évtizedek óta terjeszkedő oszmán haderő, a másikon pedig a Német-Római Birodalom későbbi császára, Luxemburgi Zsigmond vezette keresztény hadsereg állt.
Nikápoly a Duna jobb partján, Orsova közelében, a mai Bulgária területén állt, amely vára bevétele céljából indított a keresztény sereg ostromot, midőn azok felmentésére I. Bajazid szultán seregeivel segítésül sietett.
A küzdelem tétje Európa elözönlése, és oszmán fennhatóság alá kerülése volt.
A törökök mintegy 35-40 ezren lehettek, a keresztény csapat pedig 20-22 ezer főt számlált, melyből mintegy 10 – 12 ezer fős a magyar sereg, a havasalföldi segédhad talán 2 ezer főnyi, s a nyugat-európai lovagi hadak együttesen 8-10 ezer főt tettek ki. Utóbbiak derékhadát a Philippe d’Artois vezette francia-burgundi sereg adta, a Német-Római Birodalomból érkezett egy stájer és egy nürnbergi csapat, valamint a szerzetes lovagrendek: a német lovagrend és  Rodoszról a johanniták lovagjai. Az utolsó keresztes hadjáratra jöttek még németalföldiek, angolok, spanyolok, skótok, lengyelek és állítólag svájciak, valamint olaszok (velenceiek, genovaiak) is.

P1740768 Vaja Lohr Ferenc - Nikápolyi csata

P1740769 Vaja Lohr Ferenc - Nikápolyi csata

A különböző forrásokból, a csatáról írt beszámolók rendkívül bizonytalanok; értékelésük erősen és gyakorta származásuk szerint megosztja a történészeket (még ma is).  A vereséget főképp a keresztény sereg magvának, a nagyobbrészt francia lovagokból álló hadtestnek katasztrófába torkollott támadása okozta. A csata reggelén, míg a többiek még csak készülőben voltak, d’Artois valamilyen oknál fogva önállóan, Zsigmond haditervét felrúgva támadásra indult a parancsnoksága alá tartozó francia és burgundi hadakkal. A franciák a mai napon is részükről bátor haditettként, s a többiek részéről cserbenhagyásként értékelték a végső kimenetelben vereséget és menekülést eredményező küzdelmet. Ami a halottak számát illeti, a keresztény sereg több mint fele teljesen megsemmisült, de a törököknek is nagy veszteségeik voltak.
Ez volt Zsigmond első külpolitikai kudarca. A csata jelentősége elsősorban az, hogy Európa számára bebizonyosodott: a törökök az egész kontinenst fenyegetik.
A csata egyértelmű győztesei ugyan a törökök voltak, azonban végül nem tudták kiaknázni ezt az előnyüket – mongolokkal vívott harcaik következtében. Magyarország ily módon haladékot kapott a sorstól, amit arra használt fel, hogy a 60 évvel később bekövetkező nagy szultáni hadjáratig (1456 – Nándorfehérvár) kiépítette déli végvári rendszerét.

Ez volt hát az az esemény, amely a Vay család kiemelkedésében jelentős szerepet játszott. Az épületben külön kiállítás foglalkozik a Vay család történetével, de helyet kaptak a családi bútoraik és más emlékek.

P1740712 Vaja

P1740714 Vaja

P1740748 Vaja

A különleges bútorok sorából is kiugranak a lépcsőfordulókban kiállított gyermek hintaszék, illetve egylovas szán, melyen állítólag Mária Terézia is utazott.

Nekem mégis a személyes kedvencem, az a különleges kártyaasztal, amely kifordítható alsó lapján gyönyörű tűzzománc képek fedtek, talán az aprópénz őrzésére szolgáló nyílásokat. Fájdalom, elfelejtettem mire is szolgáltak azok.

P1740724 Vaja kártyaasztal

IMG_3508 Vaja

A Vay család családfáján az első levél 1272. évben jelenik meg Ábrahám név alatt, de hogy mikor kerültek Vajára arra nincs megbízható adat. A családi tradíciók szerint itt az első építményt 1418-ban, – a pallosjog megnyerésével emelik, bár az akkor inkább még erődítmény jellegű volt. A XVI. században megépült kastélyt többször bővítik, majd a XVIII. század végétől a XIX. század elejéig lakatlanul állt. Ezután a család azt újra használatba vette, s  az 1940-es évekig birtokosa maradt a településnek.

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Magyarország, Történelem, Utazás
Címke: , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.