Genf óvárosa – keresztül-kasul a Vieille-Villén.


Az óvárosba felmehetünk sokkal kalandosabb, s a középkort jobban megidéző módon. Genf óvárosa ugyanis rengeteg titkos járatot rejteget, amelyet még a középkorban a várost védő katonák használtak, hogy rövid úton eljussanak őrhelyükig a város belső udvarain is keresztül vágva. Ezek sokszor fedett alagutak, vagy csak annyira keskeny sikátorok, hogy egyesekben helyenként még egy sovány ember is csak “lapjával” tud  közlekedni. Ezek némelyike le is van zárva, csak kiemelt napokon nyílik meg a nagyközönség előtt, mint pl. még a rómaiak idejében kialakított Monetier passage, egy évben egyszer, az Escalade évfordulóját megelőző vasárnapon.

Genf P1700125 Passage des Degres de Poules

Passage des Degres de Poules = Tyúklétra átjáró

Ugyanígy katonai célokat szolgáltak azok a girbe-gurba utcák, melyek lejtős rámpáikkal, időnkénti oldalkitérőkkel szabdalt, meredek lépcsős szakaszaival mind védelmet nyújtottak az ellenség nyilaival vagy golyóival szemben, hiszen azok egyenes útjában holtteret képeztek, miközben a védők remekül ki tudták használni előnyös helyzetükkel.

De nem, mi most nem megyünk fel ezeken a szűk utcákon, hanem folytatjuk sétánkat ott, ahol abbahagytuk, vagyis az óváros legkiemeltebb látványosságainál. A St. Pierre katedrálistól továbbra is a Rue de l’Hôtel-de-Ville-n sétálunk. Itt ismét szembeötlik az a svájci sajátosság, ahogy egyszerű eszközökkel – konkrétan a zászlóikkal – folyamatosan ünnepi díszbe öltöztetik városaik egyes kiemelt részeit, épületeit. Láttuk ezt már a Mont-Blanc hídnál, de itt, az óváros legfőbb “sétáló utcájában” a Rue de l’Hôtel-de-Ville-n és folytatásában a Grand Ruen ugyanez a kép fogad, ha bármikor arra járunk.

2008.12.24. 0001 Genf vieille ville, Rue de l'Hôtel-de-Ville

A fényes üzleteken/ galériákon kívül ezen a szakaszon egy-két különleges ajtókopogtató, ami megragadja figyelmünket. Aztán itt a kereszteződés előtt elértük a Városháza jelentős tömbjét.

Genf 20191206_121635 Városháza

Az utca névadója, a Városháza 500 év óta a politikai élet kiemelt színtere. Az már helyi specialitás, hogy nevével ellentétben – (Ma a városháza az Egyetemkertben álló Palais Eynardban székel.) – jelenleg Genf városa és kantonja parlamentjének ad helyet.
A törvényhozó hatalmat a Nagytanács képviselő testülete alkotja, melynek ülései nyilvánosak. A végrehajtó hatalmat a kisebb Államtanács gyakorolja, melynek terme az épület legrégibb részén, a Baudet toronyban található. Működik még itt számos közigazgatósági szolgálat is, köztük az Állami Charles Armand-Dumaresq- Az első Genfi Konvenció aláírásaKancellária és a Nagytanács Főtitkársága.

Nemzetközi jelentőséggel bír a hely, hisz 1864-ben itt írták alá 16 állam részvételével, Dufours tábornok elnöklete alatt azt az első Genfi Konvenciót, amelyből kinőtt a Nemzetközi Vöröskereszt. Ugyanitt, az Alabama teremben rendezték 1872-ben az USA és Anglia közötti viszályt, amely szintén megalapozta Genf békéltető szerepét a nemzetközi konfliktusokban.

A leglátogatottabb helye az épületnek gyönyörű belső udvara marad, ahol nyaranta koncerteket is adnak. Különlegessége az a keresztboltozattal fedett, enyhén emelkedő kövezett rámpa, mely eredetileg ágyuk felvontatását tette lehetővé, ám később a tanácsurak kényelmét kiszolgálva, a lovaikról le sem szállva, a harmadik emeletig, termeik ajtajáig tudtak azon feljutni.

Genf 20191206_121621 Arzenál és Városháza

Genf P1690992 L' ancien arsenal

A Városházával átellenben a 18. századi Arsenal, melynek falán a tető alatt futó frízek  a város történelméről szólnak, ahol újra kiemelt hely jut az Escalade (1602) oly sokszor megénekelt éjszakájának.

L' Arsenal

Ez a hely a római időkben szabadtéri piac volt, melyet a 15. század elején fedél alá vontak. 1588-ban kapta árkádjait, amikor búza tárolót alakítottak ki benne. 1720 -ban nyerte el új, fegyvertári funkcióját. Árkádjai alatt néhány ágyú áll abból az egykori 200-ból, mely Genf falait védte, s mögöttük a mozaikos fal is a történelmi időkről mesél. (Témáik: Cézár megérkezése i.e. 58-ban, Genf grófja és a középkori vásárok, a protestáns menekültek fogadása.)

Genf 20191206_121932 Arzenál

Az ágyuk túlnyomó többségét Napóleon hadai vitték el, s kalandos történetek szólnak mintegy 48 db visszaszerzéséről, melyek később mégsem kerülték el sorsukat, beolvasztásra kerültek. Az itt kiállított 5 db-ból négyet a Bécsi Hadtörténeti múzeum szolgáltatott vissza 1923-ban. Az ágyúcsövek igen szépen díszítettek, sokszor állatfigurákkal az erő és éberség szimbólumaként.

Genf 20191206_121734 Arzenál

Az Arsenal felső szintjén levéltár működik.

Genf 20191206_122200 Rue Puits-Saint-Pierre

Az Arsenal lefele lejtő kicsi Puits-Saint-Pierre utcájában áll Genf legöregebbnek mondott lakóháza a Maison Tavel – melyben ma helytörténeti múzeum lakozik. Erről az épületről már részletesen szóltam itt.

Genf 20191206_122818 Maison Tavel

A városháza oldalában a neoklasszikus kapun áthaladva, a Treille sétánya nyújt kellemes kikapcsolódást, pihenést a világ leghosszabb, több, mint 120 méteren húzódó fa borítású padsorával, s panoráma kilátást a városra, mögötte a Saléve és Jura hegységgel.

A sétány bejáratát képező kapu tengelyében Pictet de Rochemont államférfi és diplomata szobra, aki a napóleoni háborúk utáni nagyhatalmi értekezleteken elismertette Genf önállóságát, területének bővítését és csatlakozását a svájci kantonokhoz. 1815-ben elérte a nagyhatalmaknál Svájc örökérvényű semlegességének ratifikálását.
A városháza öreg, Baudet tornyának tövében a Café Papon vendégei múlatják kellemes környezetben az időt, s ha lenézünk a sétány padjaitól a rámpa tövébe, bizony alattunk a Bastion parkot, s a Reformátorok falának lépcsős előterét fedezhetjük fel.

Hát persze, hiszen a Place Neuveről a Dufour tábornok lovasszobra hátterében magam is lefényképeztem a rámpát, ami végigfut az Egyetemkert oldala mellett.

genf-025-place-neuve-gen-dufour-lovasszobra

Ez a ma gesztenyefákkal szegélyezett sétány a város legrégebbi sétánya, melynek létrehozásába 1516-1518 között kezdtek. Eredetileg a rámpát az óváros kormányépületeinek védelmére alakították ki, ahol ágyuk és őrszemek pásztázták a terepet, ellenséget keresve. Miután a város fenyegetettsége csökkent, új funkcióval ruházták fel a sétányt, ahol futószőlővel (= Treille, a névadó) fedett lugasokat emeltek a padok fölé. Igaz az erre alkalmazott farács gyakran elkorhadt, s a vadszőlőt hamar fákkal A_hivatalos_genfi_gesztenyefa, Wikimedia Commonshelyettesítették, mivel a sétány olyan nagy népszerűségre tett szert, hogy a város legfőbb találkozási helyévé vált. Az emberek itt korzóztak, hiszen a tó partja még sokáig egész más módon hasznosult.

Van itt, a rámpa végén még egy nevezetesség, éspedig az egy tipikusan genfi tisztségviselő, a Sautier * által megfigyelt gesztenyefa, melynek első levele megjelenésekor ünnepélyesen bejelentik a tavasz megérkeztét Genfbe.
     *A sautier eredetileg egy afféle kiemelt rangú városházi mindenes, az őrség parancsnoka volt, – ma ezt a nevet a genfi kanton parlamentjének főtitkára viseli.
1818 óta vezetik a hivatalos statisztikákat, s bizony volt már év amikor januárban, máskor csak április végén feslett ki az első levélrügy a “hivatalos gesztenyefán”.

És mintegy az óváros történelmi korokat idéző hangulatát fokozva, itt egy cca. 100 méteres körzetben 3 napórát is felfedezhetünk. Egyiket már megmutattam az Arsenal tetőtere alatt, másikkal a Városháza 1455-ben épült Baudet tornya büszkélkedik, s a vele szemben levő kis mellékutcában,  St. Germain (a még meroving alapokra 1334-ben épült) templom őrzi a kora középkor helyreállított nyomait. A híres genfi óraiparnak ekkor még nyoma sem volt, majd csak a hugenották megérkeztével, 1550 után szaporodnak el a cabinotierek kis órakészítő műhelyei, amelyekből kinőnek a híres óra manufaktúrák is.

A városházától, mintegy a Rue de l’Hôtel-de-Ville folytatásában lefele futó Grand Ruen folytatjuk utunkat. Azaz máris megállunk a második háznál (Grand Rue 40.), mely ma Rousseau múzeumként működik, mivel a város neves szülötte itt élt korai éveiben.

Genf P1690964 Grand Rue könyvesbolt
Az utcát mondják a galériák és antikváriusok utcájának is, de számos apró szépségre és hangulatos étteremre is bukkanhatunk sétánk során.

Genf, f210653640 Grand Rue 15, kapu Jacques Pictet ház (1690-1693)

Genf P1690968 Grand Rue Jardin D'Eden

Genf, f210706976 Pl. du Grand Mézel- Grand Rue
Genf, f210624256 Grand Rue 18 -Rue du Cheval Blanc

És itt valahol a Grand Rue elvékonyodik, s megnevezése Rue de la Citére vált.

Genf, f210883240 Rue de la Cité

Az utca erősen lejt, s már látni is az irányát: belefut majd a Tour de l’Ilhez vezető hídba a Rhône-n. Vagyis elértük a Rues Basses elegáns üzletekben bővelkedő területét.

Genf, f210877392 Rue de la Cité- Tour de l'Ile

Ám előtte még megszemléljük azt a szökőkút díszét képező szoborkompozíciót, amely itt egy kisebb kereszteződés meghatározó (pihenő, s) tájékozódási pontja.

Genf, f210983672 La Fontaine de l'Escalade
S mit gondolsz kedves olvasó, mit ábrázolhat a mű? Igen! Persze hogy az Escaladét (Johannes Leeb, 1857). S ezek itt a gaz savoyard harcosok, akik a falhoz támasztott létrájukon felfelé törnek, ám a torony tetején szilárdan áll Genf szimbolikus alakja, kezében a város címerével, fején a városfalat ábrázoló koronával.

S innentől az Alsóvárosban folytatjuk városnézésünket, amely legtöbbször a fogyasztási lázat kielégítő (vagy éppen azt felébresztő) csillogó üzletek során vezet, jóllehet így is mindig van mit megcsodálnunk a város építészeti emlékeiből.

Genf P1690942 sárkányos kút a Rue du Rhône-n

De attól tartok, újra meg kell szakítanom a bejegyzést, mert megint túlméretes lett az ismertetőm.

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Svájc, Történelem, Utazás, Városnézés
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.