Szentendre, ősz, október

szentendre-skanzen-p1660042

szentendre-skanzen-p1660040-a

szentendre-skanzen-p1660052

szentendre-skanzen-p1660062szentendre-skanzen-p1660063-aszentendre-skanzen-p1660271szentendre-skanzen-p1660065szentendre-skanzen-p1660131szentendre-skanzen-p1660059szentendre-skanzen-p1660146szentendre-skanzen-p1660083szentendre-skanzen-p1660088-bszentendre-skanzen-p1660215szentendre-skanzen-p1660090-a

szentendre-skanzen-p1660158szentendre-skanzen-p1660188

szentendre-skanzen-p1660195

szentendre-skanzen-p1660193szentendre-skanzen-p1660196-a

szentendre-skanzen-p1660175-aszentendre-skanzen-p1660104szentendre-skanzen-p1660209szentendre-skanzen-p1660102

szentendre-skanzen-p1660247szentendre-skanzen-p1660230szentendre-skanzen-p1660232szentendre-skanzen-p1660270-aszentendre-skanzen-p1660128szentendre-skanzen-p1660127-aszentendre-skanzen-p1660140

szentendre-skanzen-p1660257szentendre-skanzen-p1660260szentendre-skanzen-p1660273szentendre-skanzen-bejarat

Kategória: építészet, Magyarország, Történelem, Természet | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

’56-os emlék és zarándokok a Hajnal kapunál (Baltikum 15)

vilniusangelai-cs13

Vilnius városfalát a terjeszkedő orosz birodalommal szembeni védelem céljából kezdik építeni 1503-ban. Az építkezésben minden városlakó kivette részét, Vilnius vajdája, Mikolajus Radvila (az “Öreg”) vezetésével.
Az 1522-re megépült 2,5 km-es városfalat 9 kapu és 5 torony tagolta. Ezekből a kapukból ma már csak egyetlenegy, az egykori Medininkai kapu maradt fenn, míg a város egész erődítmény rendszerét 1799. évben, a Rzeczpospolita feldarabolása után, a cári kormány leromboltatta.

panorama071-a-keretes-txt

A város déli részén nyíló kapu eredeti nevét a mai fehérorosz határon fekvő kis Medininkai helységről kapta, melyen keresztül az út Minszk irányába vezetett, míg a később meghonosodott Hajnal kapu /-litvánul Aušros Vartai- vagy lengyelül Ostra Brama – / elnevezésre számos – földrajzi, személynévből, ill. hitéletből levezett – magyarázat létezik, de erre most nem térnék ki.

A Hajnal-kapu fennmaradását a  belső oldalára 1719-ben épített kápolnában őrzött kegyképnek köszönhette, amely csodatevő erejéről messze földön ismert volt.

hajnal-kapu-regen-es-ma-kollazs

A kapu ma lényegében két szerkezeti egységből áll: az eredeti városfalba épített városkapuból a külső oldalon, az óváros felől közelítve pedig a hozzáépített kápolnából.
A négyszög alaprajzú városkapu falai 2-2,6 méter vastagok, s a kapu bejárata fölött áldást osztó Jézus Krisztus freskó, a pártázat reneszánsz díszítésében két griffmadár által közrefogott litván címer látható.

vilnius-img_6926-gyo-hajnal-kapu-kivulS a kapu bal oldalán az a tábla, amely emléket állít a mai litván – magyar vonatkozású eseményének.

1956. november 2.-án, Mindenszentek ünnepén, itt volt a helyszíne annak a szimpátia tüntetésnek, amelyet a vilniusi egyetemisták a magyar forradalom és szabadságharc hírére szerveztek.

A békés szimpátia tüntetés a közeli Rasų (Rasos) temetőből indult, mely  Vilnius ma létező legöregebb temetője, s lényegében Vilnius és Litvánia történelmének open air múzeuma, annyi XIX. – XX. században elhunyt nemzeti nagyság nyugszik itt, – de katonai temető is egyben.

Tehát az összegyűlt mintegy 500 diák gyertyát gyújtva elénekelte nemzeti hősei sírjánál a betiltott litván nemzeti himnuszt és a legkedvesebb Mária éneket, amelyek elénekléséért korábban több száz embert Szibériába hurcoltak. A temetőből, kart-karba öltve, énekelve vonultak a Hajnal kapuhoz, hogy kifejezzék szolidaritásukat a magyar forradalommal és a forradalmi ifjusággal.

A karhatalom – értesülve a megmozdulásról – közbelépett. Az Óvárosba vezető kaput bezárták, teherautóval a tüntetők közé hajtottak, a fiatalokat gumibotokkal szétkergették, illetve számos diákot őrizetbe vettek. Szerencsére halálos áldozatok nem voltak.

A tüntetésen résztvevők többségét a KGB utasítására már másnap kicsapták. Köztük volt a 19 éves Tomas Venclova is, aki többször megírta életrajzi vonatkozású vallomásaiban, hogy számára ez volt az egyik hatás (a másik a Paszternák per), ami elfordította a hivatalos (és édesapja, mint a rendszer vezető kádera által is képviselt=emberarcú kommunizmus) ideológiájától.  Őt ugyan az apai tekintély még megmenti az egyetemről történő kizárástól – egy év “betegszabadság” után folytatja, de oda már mint ellenzéki tér vissza. Később, az 1975. évi helsinki záróokmány aláírását követően egyik alapítója a litván Helsinki csoportnak. Ezért, ezekért 1977. évben emigrálnia kell az országból.

S 30 évvel a magyar forradalom leverése után, 1986-ban egy bécsi kongresszusra érkezve, Venclova hirtelen elhatározással, november 7.-én átrepül Budapestre, s a forradalomra emlékezve virágot visz a Bem szoborhoz. Ennek az utazásnak a lenyomata az Útmutató című verse, ami már szerencsére nekünk is úgy hat, mint egy időutazás:

Repülővel egy óra sincs, és ott vagy. A határőr
simán átenged: ráérősen lapozgatja útleveled
(örökös háborúban az egyetlen fegyver),
aztán int; mehetsz. Persze, sok minden megváltozhat
évek, hónap, akár egy perc alatt;
de a kockázat így se nagy. Falak rozsdállanak,
a Mayerling-kor lakó-odvai. Ünnep. Kirakatokban
évtizede nem látott arcok. Zászlódísz, transzparensek.
Ilyenkor a legjobb jönni, lazít az ország; a hatalom
víkendezik, az archívumok zárva, a kiskatona
csak tessék-lássék tiszteleg; nyilván a börtönökben is
csak két-három őr marad, akikben ég
a hivatástudat.

Mindennek középpontja – a szegfű. Tömör, neutron-lüktetésű.
Két órával később, ahogy arra sétálsz,
még mindig ott fekszik a talapzaton. Úgy rémlik legalábbis.
Mihaszna gesztus. Vártál rá harminc évet.
Országot cseréltél, sorsot, barátokat – de amit akartál, meglett.
Ők, akik e téren összegyűltek (nem mind tért haza),
száz évet vártak. Még többet: száznyolcat. Hiába, no:
alföldek, sztyeppék, ködök már csak ehhez szoktak: várnak.

(A teljes vers elolvasható itt:               http://halasizoltan.hu/en/muforditas/vers/litvan/tomas-venclova/276-utmutato  )

A kapu város felöli belső oldalán nem állt mindig kápolna, amely ma Vilnius egyik legkiemeltebb pontja, a katolikus hívek elsőrendű zarándok helye.

A kápolna legfőbb ékessége és értéke a Szűz Mária kegykép, az irgalmas Szűzanya viszonylag ritka ábrázolásmódjával, a gyermek Jézus nélkül, s kezeit keresztben keblére helyezve, szelid tekintetét a földre veti. Az eredeti kép ismeretlen festő műve 1600-1625 közötti évekből, amelyet 100 évvel később mesteremberek rózsákkal, tulipánokkal, nárciszokkal és szegfűkkel díszített aranyozott bádoglemezzel borítottak, hogy az eredeti képből csak az arc és kezek látszanak ki.

A városkapuk a középkorban gyakran helyet adtak vallási ereklyéknek is, a korabeli elképzelések szerint oltalmazva a várost, és áldást nyújtva a rajtuk áthaladó utazóknak. A ma álló kápolna homlokzatán ezt fejezi ki a latin fohász:
Mater Misericordiae, sub tuum praesidium confugimus, azaz „Irgalmasság Anyja, a te oltalmad alatt menekülünk meg”.

vilnius-p1630390-a-hajnal-kapu

Az eredeti festmény kezdetekben a kapu belső oldalán kis fülkében függött. 1626-ban jelentek meg a karmeliták Vilniusban, és itt, a kapu mellett juttattak nekik területet templom építésre, majd 1668-ban bizta rájuk az Irgalmas Szűzanya kép őrzését a kormányzat. Ekkor építik meg az első, fából készült kápolnát a kép védelmezésére a kapu város felöli oldalán.

vostraja_brama-_1889-vincent-slendzinskiVilnius és Litvánia római katolikus és ortodox hívői között egyre nőtt tisztelete, majd csodatevő erejébe vetett hit.

Az első csodákról szóló tudósítások 1671-ből származnak; 1761-ig 17 csodatételt jegyeztek le.
A Mária-kép hivatalos elismerésére akkor került sor, amikor XIV. Kelemen pápa 1773. április 5.-én kiadott bullájában bűnbocsánatot hirdetett azok számára, akik az Aušros Vartai Istenanyához fordultak.

Nemzetközi használatban a hely lengyel megnevezése, az Ostra Brama terjedt el.

Talán emlékeztek még a Pan Tadeuszból már korábban becsatolt idézetre (amely az Andrzej Wajda film gyönyörű záróképei alatt is elhangzik):

Szent Szűz, aki a fényes Csensztohovát véded,
Osztra-Brámán tündökölsz, s vigyázod a népet
Novogrodek nagyhírű, váras városában!
Ahogy egykor gyermekként megóvtál csodásan
(mikor sírva ajánlott oltalmadba engem
jó anyám, s én halódó pillám fölemeltem
s egyházadig úgy mentem már a magam lábán,
elmondani visszanyert életemért hálám):

 A kép évszázadokon át a város egyik jelképe maradt, s  fokozatosan elterjedt híre a környező országokban is, s hamarosan zarándoklatok színhelyévé vált. A kép vallásos tisztelete fennmaradt a II. világháború után is Litvánián kívül Belorussziában és Lengyelországban, de világszerte terjedtek kópiái, s épültek neve alatt kápolnák.

A kápolna oldalfalait mintegy nyolcezer ezüst fogadalmi ajándék dísziti, amelyet az imameghallgatás után a hivők a testi (lábak, kezek) és lelki (szív) gyógyulás jeleként helyeztek el. A kápolnában jelenlegi megjelenítésük feltehetőleg a 2002. évi gondos rekonstrukció eredménye.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

II. János Pál pápa 1993. évi litvániai útja során meglátogatta a kápolnát is, ahol rózsafüzér imát mondott, s az emeleti ablakból fordult az utcát sűrűn betöltő tömeg felé.

A kegykép hozzájárult a litván nemzeti tudat kifejlődéséhez. A Vilniusi Akadémia is az “Aušros Vartai” szüzet választotta védőszentjének. Az ábrázolás számos művészt is megihletett, írók és költők mellett többek között Stanislav Moniuszko zeneszerző 1846-ban négy litániát komponált az “Aušros Vartai királynője” tiszteletére.

Kategória: építészet, Baltikum, kultúrtörténet, Litvánia, Művészet, Vallás | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Kitérő a vilniusi ortodox templomokhoz (Baltikum 14)

vilniusangelai-cs13

Nem terveztem, hogy írjak külön róluk, hiszen a sok templom közül, amiben jártunk, vagy legalább kívülről megtekintettük, éppen ortodox alig volt a szervezett programban. Most azonban olyan izgalmas képekre bukkantam épp a már bemutatott Istenanya tiszteletére felszentelt ortodox templom (Vilniaus Skaisčiausios Dievo motinos cerkvė) kapcsán, hogy nem tudom magamban tartani.

Emiatt pedig nem kerülhetem el, hogy még pár adattal ki ne egészítsem az előző leírást. Tehát még a litvánok megkeresztelkedése előtt alapított templomot eredetileg a kievi metropolia, St. Alexios után nevezik el. A templom nagy támogatója Konstantin Ostrogski (1460-1530) herceg- aki Litvániában elsőként viselhette a nagyhetman nevet- megmaradt a katolikus királyság idején is keleti-ortodox hitében, s ő állíttatta helyre és bővítette a templomot, miután 1506-ban beomlott a kupolája.

1609-ben a templomot megkapják a görög-katolikusok s a körzetre jellemző stílusban újra átépítik. Ezt az állapotot kívánja ábrázolni Ivan Trutnev (1827- 1912) egyházi historikus festménye. (1)
1748-ban leég a templom, elhagyatottá válik, s egyéb, nem templomi célokra hasznosítják. 1785-ben barokk stílusban rekonstruálják. (2) A Kosciuszko féle nemesi felkelés idején az orosz katonák a templomot újra lerombolják. Az erősen megrongálódott épületet 1808-ban a helyi prelátus eladja a Vilniusi egyetemnek. Az egyetem klasszicista stílusban átépítteti (3), s előadó-és anatómia termet alakítanak ki benne.

1865-ben az ortodox hívő közösség visszakapja imahelyét, amikor a templom elnyeri mai formáját.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Még egyszer, a szovjet időkben veszti el eredeti rendeltetését, amikor amfiteátrumot alakítottak ki benne.

A székesegyház közelében megnéztük a kis girbe-gurba Literatu gatvéban a falakon eredeti módon kiállított keramikus tárgyakat. Az utcácska korábban könyvesboltok és antikváriumok sorának adott otthont, de lakott itt egykor rövid ideig Mickievicz és  Miłosz is, s úgy tűnik  a művészetek ma sem hagyták el. A falakon több mint száz kerámia-, fából, fémből vagy üvegből készült plaketton emlékeznek meg neves íróikról, költőkről, litván művészekről.

Egy újabb keresztutca végén másik látvány csábítana, de futunk tovább, így csak itthon kereshettem utána annak, mit nem láttunk:

vilnius-p1630070-st-paraskeva

Ez pedig nem más, mint a a St. Paraskéva (Šv. Paraskevės cerkvė, v. Pyatnitskaya) ortodox templom, mely e ma látható formáját csakúgy Nikolaj Chaginnak köszönheti, mint az előbbiekben körüljárt ortodox templom. Ugyanő tervei szerint épült a Szt. Anna templom harangtornya is. (A litván megnevezésből már lehet következtetni a vallási hovatartozásra is: a bažnyčia kifejezés a katolikus templomokra, a cerkvė, v. sobor az ortodoxokra használatos.)

Pedig ehhez a templomhoz köthető egy nagyon érdekes irodalmi legenda, melyet Venclova így mesél el:

…a tizenhetedik század legvégén igazi polgárháború kezdődött – kezdetben a Sapiehák és a többi nemes között. Hamarosan beavatkozott Svédország és Moszkva … azaz Nagy Péter…. Svéd, orosz és szász hadak bolyongtak az országban, erőszakban és rablásban nem maradtak el egymás mögött; … A szerencsétlenségek tetőpontján Nagy Péter kétszer ellátogatott Vilniusba a szövetségeséhez, …
Azt mondják, hogy volt vele egy fekete inasfiú, aki állítólag etióp hercegi családból származott, de a konstantinápolyi rabszolgapiacon vásárolták. A vilniusi Nagy (Didžioji gatvé) utcában található Pjatnyickaja-templomon van egy fekete márványtábla, amely azt állítja, hogy a cár a templomnak adományozta a svédektől zsákmányolt zászlókat, és ugyanezen alkalommal megkereszteltette a fiatal etiópot… A kisfiú sorsa nem mindennapi: később tábornok lett, és a legnagyobb orosz költő, Alekszandr Puskin dédapja.

Ha már költőkről is szó esett: amint az ember kicsit belemélyed a litván történetekbe, csakhamar mindenütt litván szálba botlik. A legújabb aktualitás: Bob Dylan, idei irodalmi Nobel-díjas, életrajzában ezt olvasom: “Bob Dylan 1941. május 24-én született a Minnesota állambeli Duluthban Robert Allen Zimmermann néven. Nagyszülei Litvániából, Oroszországból és Ukrajnából vándoroltak ki Amerikába. “

És innen elindulunk a következő ortodox templom bevételére, ahová sikerült már bejutnunk is!

10-vilnius-university-tower_1200-bb

A képen a nyilakkal részben ezt a következő célpontot, az orosz-ortodox Szentlélek templom és kolostort (Šv. Dvasios cerkvė) jelöltem, másrészt csak emlékeztetőül a ferde nyíl, egy már bejárt részre, a városfal és félkör alakú Subačiaus bástya felé mutat, előtte a szép zöld parkkal. (Még az Užupis-i képeinkbe belógó sárga daru is ott van🙂 ). Alul a  St. Paraskéva templom, de láthatunk itt többet is leendő témáinkból- köztük- a fejedelmi sapka díszű Szent Kázmér tornyát, vagy alatta az újabb ortodox templomét, a Szent Miklós csúcsos hegyét.

vilnius-p1630380-szentlelek-ortodox-tmpl

Az Aušros Vartų gatvében járunk, csak néhány lépésre a Vilnius legikonikusabb jelképétől, a Hajnal kaputól. Ide majd természetesen visszatérünk. Most azonban a három ortodox vértanú (Algirdas idején jöttek téríteni) János, Antal és Eustachius templomát tekintjük meg, amely Litvánia legfontosabb ortodox temploma, s az egyetlen, amely még ma is működő kolostorral – sőt 2-vel: egy a nőknek, egy a férfiaknak- rendelkezik. /Van Vilniusban egy katolikus Szentlélek templom is – természetesen nem keverendők egymással!/
Az ortodox közösség által 1597.-ben alapított templom és kolostor volt az egyetlen templom 1609 után, amely nem került át görög-katolikus kezelésbe. Érdekessége, hogy latin kereszt alaprajzú, amely ortodox templomok esetében ritkaságnak számít.

vilnius-p1630383-szentlelek-ortodox-tmpl

Ez a templom is másképpen nézett ki korábban, az egykori fatemplomot felváltó kőépület legszebb alakját 1753-ban, Glaubitz keze nyomán éri el, aki a Bazilitákhoz (fenti, udvarból készült 4. képen annak épülete látható) vezető, már bemutatott, gyönyörűszép kapunak, vagy a Misszionáriusok templomának is az építőmestere volt.

Jan Krysztof Glaubitzot (1700-1767), a sziléziai születésű, Csehországban kiképzett építőmestert az 1737. évi nagy tűzvész után hívták meg a város templomai újjáépítésére. Jellegzetes stílusa annyira meghatározóan alakította a város képét, hogy a litván, vagy vilniusi  barokk megteremtője címét hozta alkotójának.

A templomot 1873-ban Muravjov kormányzó utasítására megtisztították sok díszítő elemétől, s egy  újjáélesztett bizánci stílussal ruházták fel. Ekkor került mellé a klasszicista, különálló templomtorony is.

Muravjov, ahogy mondják, még a város sziluettjét is megváltoztatta kissé. Az erősen szlavofil főkormányzó minden igyekezetével szerette volna Vilniust és Litvániát Oroszország és a pravoszlávia kereteibe beleilleszteni. Parancsára kitataroztak rengeteg elhanyagolt vilniusi templomot, újakat is építettek, a katolikus templomokat pedig, amennyire a lehetőségek engedték, átalakították pravoszlávvá. Még a litván katolikus védőszent (és király) Szent Kázmér templomából is pravoszláv székesegyházat csináltak.

Ami viszont megmaradt, s belépésünkkor letaglóz, az a gazdagon díszített belső, az ikonosztáz, s a falak szokatlan erős színezése s az egész berendezés mozgalmassága.

vilnius-p1630435-szentlelek-ortodox-tmpl

Itt a közelben még egy neves ortodox templom van, a Szent Miklós templom, amely az útvonalunknak háttal, a Városháza tér ellenkező oldalán van, így kameráink többnyire csak a tornyát tudják bezoomolni.

vilnius-p1630103-szent-miklos-ort-tmpl

Rendesen mellbe is vág, amikor az interneten látom a fotókat róla, s még az ebéd is megkeseredik utólag, ami mellett hosszan ücsörögtünk ide egy-kétszáz méterre, ahelyett, hogy….

ort-szt-miklos-kollazs-3

Egyébként építéstörténete, sőt korábbi építésze is akár az előző, Szentlélek templomnál leírtakból átmásolható lenne. De még abban is egyezik, hogy ugyanezen a néven van az óvárosban egy kis gótikus, katolikus templomuk is, szintén régi, nagy hagyományokkal.

didzioji-gatve-69202560

Aztán alkalmunk volt még a busszal jártunkban – keltünkben néhány kupolát, vagy egyéb, ortodox templomot sejtető részletet ellesni.

A fenti, folyó feletti kupolákat sikerült beazonosítani – 3 néven is, amelynek fordításának nem futnék neki. Ki-ki válasszon magának belőle: Vilniaus Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkvė – Church of Our Lady of the Sign, Vilnius – Orthodox church of the Apparition of the Holy Mother of God. Teljesebb képet nyerhetünk róla, az inteneten fellelt légifelvétel alapján :

ortodox-tmpl-nerisnel-dievo-motinos-ikonos

Az interneten 14 vilniusi ortodox templomnak leltem nyomát. A már bemutatottak mellé készítettem egy kis galériát a nem említettekről is.

Ez a legutolsó kép annak a Szentháromság templom és bazilita kolostornak, a ma újra a görög katolikusok által használt templomnak a részlete, amelyről már többször esett szó részben a kapuja, részben Mickiewicz és a Konrád cellája kapcsán. Egy azonos szögből készült régi képeslapot találtam az együttesről, mint amit magam is lefényképeztem a beállványozott tornyú templommal a Szentlélek templom és kolostor udvarából, ám itt látszik még régi fényében. A képet a szélére jegyzettek szerint Jan Bułhak, a kora XX. század pionír fotográfusa készítette, aki 1911-től Vilniusban mint a város fotográfusa kezdte munkáját, s ezen a területen körülbelül olyan szerepet töltött be, mint nálunk Klösz György. Eltérés, hogy ő zseniális képeit Vilniusról és Litvániáról egészen a II. világháború végéig készítette. Utána haláláig (1950) Varsóba helyezte át székhelyét.

ort-szentharomsag-templ-es-bazilita-kolostor-5729_b1267129221

Remélem Ti is úgy élveztétek velem ezt a kis kitérőt az ortodox templomok világában, mint ahogy én  örültem, minden újabb felfedezés kapcsán.

Kategória: építészet, Baltikum, Litvánia, Művészet, Vallás | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Kupolák, homlokzatok és harangtornyok (Baltikum 13)

vilniusangelai-cs13

Hát tovább már nem kerülhetem el. Írnom kell a templomokról, amelyek Vilniusban minden sarkon és kanyarban ki- és felbukkannak, és amik ezáltal a leginkább városkép alkotó tényezők. De ameddig jó ezeket látni és izgalommal boncolgatni új – és új megjelenési formájukat, nehéz erről úgy beszámolni, hogy ne váljon nagyon egysíkuvá az írás, amit szeretnék elkerülni. Nem tudom sikerül-e, s még most sincs igazi koncepcióm mi lenne a legjobb megközelítési mód. Menni a térkép szerint, a vallási felekezetek vagy az építészeti stílus szerint? Egyelőre bezárom azt a nyitva hagyott területet, amire az előző bejegyzésben, a Szent Anna templomhoz vittelek Benneteket.

Merthogy ez a terület bizonyos értelemben az óváros keleti széle is, melyet a kis Vilnia patak meredek partja szegélyez- s az Alsóvártól az egykori városfal is idáig futott – s ezen túl már csak erdők szabnak határt a tekintetnek.

sv-_onos_baznycia

A térképen lekövethető útvonalunk, melyen az eddig már megismert Katedrális tértől a Pilies- vagy Vár utcából balra nyíló, ferdén elnyúló Bernardinų utcácskán át belefutottunk a gótikus szépségbe, a Szent Anna templomba (litvánul a templom bažnyčia, a Szt. Anna pedig a Šv. Onos).

bernardinu-gatve

vilnius-img_5038-szt-mihaly-szt-anna-es-bernardinusok-tmpl

És ezzel már egyetlen tenyérnyi helyen azonnal 3, lényegében különböző stílusú vilniusi templommal is megismerkedhetünk, ahogy a fenti légi fotón látható.

Az előtérben a Szent Mihály (Šv. Mykolo bažnyčia) vagy Szent Mihály arkangyal templom a Bernardinus nővérek kolostorával, Vilnius egyetlen fennmaradt reneszánsz egyházi épülete.

vilnia-_1803-harom-keresztA litván nép megkeresztelésében a ferencesek nagy szerepet játszottak, s mint hittérítők már a kora XIV. században jelen voltak.  A már említett három kereszt monument is az első megölt ferencesek emlékére lett felállítva vértanúságuk helyszínén, a közeli dombon.

A városban dominánsan a rend obszerváns ága honosodott meg, melyeknek ezidőben nagyhatású prédikátora Sienai Szent Bernardin (1380-1444) volt, kinek eszméi Európa – szerte gyors ütemben terjedtek. Különösen békeszerző hatása volt nagy, és ehhez Jézus nevének tiszteletével nyerte meg a szíveket. Észrevette, hogy a sok fegyverrel, zászlóval és pártjelvénnyel szemben neki egyetlen fegyvere van: az üdvözítő Jézus Krisztus. Nevének monogramját (IHS) arany betűkkel egy kis pajzsra írta, melyet kezében tartva prédikált. Ez a pajzs hamarosan a béke és a testvériség jelévé vált, és házak, templomok, városházák kapuja fölé tették az emberek. Attributumai közül éppen ez, a napsugarakkal körülvett IHS monogram a legjellegzetesebb.

Litvániában fentiek hatására a ferenceseket gyakran bernardinusként említik.

vilnius-img_1726-fotozsuzsi

Amikor feltekintünk ezen reneszánsz templom homlokzatára, a leírt monogramon kívül láthatunk jellegzetesen barokkos toronysisakokat is. Ennek alapján itt is elmondható, mint szinte mindenre e sokrétű városban, hogy kevés épülete maradt egységes, a stílusok gyakran összefonódnak még egyazon épületen belül is. Hiszen a sorozatos tűzvészek, pusztító háborúk miatt szükségessé vált újjáépítések és kibővítések, vagy akár a hosszan elhúzódó építkezések alatt bekövetkezett stílusváltozások, mind otthagyták nyomukat.
Az UNESCO ezért is döntött úgy, hogy nem egy épületre, hanem a teljes – mondhatni kontrasztokkal teli – óvárosi együttesre nyújtja a világörökségi védjegyet 1994-ben.

A város sokrétűsége sem merül ki csak az építészeti stílusokban, de vonatkozik ez a nemzetiségi, a vallási, nyelvi összetételre is, amely nyilvánvalóan alakította évszázadokon át a város arculatát, kozmopolita jellegét. Egy velencei követ egyszer hetvenkét vallást számolt össze a városban, bár valószínűleg jócskán túlzott.

Aztán ugyanígy váltogatták egyes lakói is vallásukat, mint ahogy a Szent Mihály templom építtetője is, aki Báthory István idején előbb kálvinista, majd unitárius lett, hogy aztán 1586-tól áttérjen a római katolikus hitre, aminek aztán egyik legvérmesebb védelmezőjévé vált.

vilnius-p1630054-szent-mihaly-tmpl

vilnius-p1630023-tornyok-szent-mihaly-es-egyetemi-templom

Ő pedig Leo Sapieha (1557–1633) volt, a fejedelmi udvar kancellárja, és Litvánia nagy hetmanja, akinek megbízásából épül fel 1594 – 1627 között a  Szent Mihály templom, melyet családja mauzóleumának is szánt.

Leo Sapieha nagyformátumu politikus volt, aki Báthory István és III. Vasa Zsigmond idejében alapozta meg a Sapieha család gazdagságát és hatalmát, amelynek késői tagjai a 18. század végétől már a hercegi cím viselésére is jogosulttá váltak.
Matilda belga királynőnek anyai nagyanyja is ebből a családból származott.
De családja lemenői között mintegy hagyományozódott legmagasabb litván katonai hivatások- nagyhetman, marsall, generális-  mellett voltak  vajdák és nemesi felkelők, II. világháborús lengyel légierő pilóták, írók, de a lengyel Vörös Kereszt első elnöke is, vagy krakkói kardinális, és lengyel külügyminiszter is.
Márvány síremlékét, mely egyedülálló Litvániában, őrzi ma is a templom, mint ahogy rajta és 2 feleségén kívül itt nyugszik még a kriptában számos családtagja is.

churchstmichaelvilnius7-leon-sapieha-tombMa a templom már csak múzeumi célokat szolgál, s a templomi kulturális örökség hordozójaként itt helyezték el több vilniusi templom legértékesebb kincseit, szakrális tárgyait, arany ötvös remekeit, textíliáit.

És itt az utca belefut a már bejárt Szent Anna templomba.

Ezúttal azonban a Szent Anna templom oldalára épült másik templomot, a bernardinusokét tekintjük meg, teljes nevén Assisi Szent Ferenc és Sienai Szent Bernardin templomát. A templom körül futó masszív fal – amely túloldalán Mickiewicz szobra tekint egykori ifjúkora, a Bernardinų gatvei lakóháza irányába – jelzi a neki szánt védő funkciót is.

vilnius-img_1719-fotozsuzsi-bernardinusok-es-mickiewicz

A templom és kolostor, a mellette álló Szent Anna templommal Vilnius legimpozánsabb gótikus együttese, noha már a Bernardinusok is a többszöri újjá- és átépítés során más elemeket is magukba olvasztottak. Mindjárt itt, a külső homlokzaton a gótikus alapokra ráültetett reneszánsz oromzat is példázza ezt.

vilnius-p1620951-bernardinusok-temploma

S ha már a stílusok keveredése került ismét szóba, rögtön itt az előtérben a kedves kis barokk kupola ahhoz az 1617-ben emelt Szent-Lépcsők kápolnához tartozik, amelyben a Szent Heléna által Rómába vitetett lépcsők másolata található.

vilnius-p1630027-bernardinusok-udvara

A Bernardinusok temploma Litvánia legnagyobb gótikus temploma. Főhajója 42,2m hosszú, és 24 m széles. Ezen a helyen ez már a harmadik épülete a ferenceseknek: az első fából volt és leégett 1475-ben, az azt követőt konstrukciós hibák miatt le kellett bontani, s a harmadik, melynek markáns gótikus jegyeit a belső máig megőrizte, 1506-1516 között készült. Készítői közül Michael Enkinger gdanski mester neve maradt fenn. (Ez az az időszak, amikor Vilniusban hatalmas építkezések zajlanak: védőfal, fejedelmi palota; s nyüzsögnek itt a neves- főleg olasz- építészek.)

vilnius-img_6711-gyo-bernardinusok-temploma

Érdekes lehet a templom példáján egyszer lekövetni a vilniusi templomok sorsának fordulatait, mivel az itt leírtak nagy hasonlóságot mutatnak a többi templom történetével.

Tehát a kezdetekben- a sokszor pogány áldozó helyeken – épült fa templomok falait először kővel/téglával váltották fel, s időről- időre bővítették. A XVI. században Vilniusban igen gyakoriak voltak a tűzvészek, így a Bernardinusok temploma pl. csak ebben a században kétszer égett le. A teljes belső berendezéseivel együtt mesemmisült, s a templom, beszakadt árkádjai következtében csaknem összedölt. 1610. évi újabb, hatalmas tüzet kiemelten említik a városra vonatkozó krónikák.

A XVI. századiak azok az északi falon 1981-ben feltárt freskók, amelyek mind méretükben, mind művészi értékük alapján egészen egyedülállóak. Színpompás lehetett eredeti formájában ez a templom, melynek északi falát szinte teljes egészében, a déli és nyugati falakat részben, továbbá a karzatot, és a boltíveket díszítették ilyen falfestmények.

vilnius-p1620941-bernardinusok-temploma-freskok

vilnius-img_6716-gyo-bernardinusok-temploma-freskok

vilnius-p1630036-bernardinusok-temploma-freskok

Az újjáépítés igen hosszú időt vett igénybe, a szükséges pénzalapok ismételt hiánya miatt. A XVII. század közepéig elnyúló rekonstrukciókhoz pedig Báthory Istvántól kezdve, a város gazdag nemesei is, mint Christopher Radziwill,  jelentősen hozzájárultak. Ezen rekonstrukciók során két mellékkápolnát csatoltak hozzá, a főoltárt újjáépítették, s egy keresztre feszített Krisztus szoborral  gazdagították. Ez az 1614-ből származó feszület a legrégebbiként ismert ilyen kereszt Litvániában.

vilnius-img_6713-gyo-bernardinusok-temploma-haromkiralyok-kapolna

Aztán, amiről már szintén írtam, következett Vilnius első, idegen csapatok általi megszállása. Az 1655-1661 közötti, a kozákokkal szövetkezett cári csapatokkal vívott háború szörnyű pusztítással járt. Gyújtogatás, rombolás, fosztogatás és civil emberek lemészárlását követően a meghagyott templomok jelentős részét ortodox szentélyekké alakították át.

A Bernardinus templomban és udvarán szerzeteseket, apácákat, és menedéket kereső lakosokat gyilkoltak, s a kifosztott Isten házát Michał Kazimierz Pac építtette újjá. 1677-ben szentelték fel a 17 oltárból álló fekete, fából készült faragott, festett berendezést.

1764- 1781 között késő barokk stílusban cserélték le a bútorzatot, melyben harmóniába került a szószék, gyóntató székek, padok és a 11 oltár.

1872-ben új, nyolcszögletű harangtornyot építettek a templom keleti oldalán.

A templommal azonos időben épült, északi falához csatlakozó ferences kolostort, melyben a rend noviciátusa, szemináriuma volt, s gazdag könyvtára mellett a középkorban még kódexíró műhely is működött benne, 1864-ben a cár parancsára bezárták. A templomot világi papoknak adták át, akik a belsőt erősen átalakították. Ekkor került át az orgona a ma látható helyére, ám az egykor az egész litván Nagyfejedelemség legkíválóbb orgonája a II. Világháború alatt helyrehozhatatlan károkat szenvedett, s azóta működésképtelen.

vilnius-p1620938-bernardinusok-temploma-orgona

A szovjetek 1949-ben bezáratták a templomokat, s sokáig pusztultak így magukra hagyva. Azután megkezdődött a “szocialista újrahasznosítás”, s a Bernardinusoknál, miután a szomszédos képzőművészeti főiskolához csatolták, a hallgatók munkáit tárolták, leginkább Lenin – mellszobrokat. A ferencesek 1994-ben kapták vissza templomukat. Azóta, ha lassan is, de folyik az épület és értékek helyreállítása, amely fáradságos munka már kézzel fogható eredményeket hozott.

Ezekből az erőfeszítésekből jelentős szerepet vállal az állam, hogy Litvánia kultúrális örökségét fenntartsa. Ugyanakkor a döntő lökést kétségtelenül az EU csatlakozás hozta itt is, mivel így jelentős pénzügyi források válnak különböző projektek révén elérhetővé, melyek egyike 2008-ban éppen a Bernardinusok számára biztosított támogatást.

vilnius-img_6718-gyo-bernardinusok-temploma

A hitéleti téren is megújult a templom, s a város legélénkebb, javarészt fiatalokból álló vallásos közösségét alkotja. A Háromkirályok kápolnában pedig minden vasárnap reggel a vilniusi angolnyelvű katolikus közösségnek tartanak szentmisét.

S ahogy a templomot elhagyjuk, máris szemünkbe ötlik a következő torony, ezúttal egy ortodox székesegyházé.

vilnius-p1620924-ter-mickiewicz-szobor-ortodox-szekesegyhaz

S ez a templom egyike a legősibbeknek Vilniusban, hiszen a város alapításával egyidőben is éltek már a területen ortodox hitvallású keresztények. Ezen a helyen 1346-ban Algirdas fejedelem felesége Julianna – Jogaila édesanyja, építteti az első templomukat, gótikus stílusban.
1415 -ben a litván ortodox egyház főtemplomává nevezi ki. Hátoldalán még látható az ebből az időből fennmaradt falrész.

1516-ban itt, az átépített, megnagyobbított székesegyházban temették el Jagelló Sándor ortodox hitű feleségét Moszkvai Ilonát. Ennek a székesegyháznak is igen mozgalmas a története, mind a benne gyakorolt vallások, mind a világi felhasználás terén.

vilnius-img_6728-gyo-ortodox-istenanya-szekesegyh

Az Istenanya tiszteletére szentelt orosz székesegyház mai arculata 1865-1868 között alakult ki, részben bizánci stílusban, ekkor került rá a masszív kupolája is. Ottjártunkkor sajnos nem sikerült bejutnunk, s megnézni ékességét, az ikonosztázát, így meg kellett elégednünk néhány külső felvétellel.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

A székesegyház a Vilnia patak kanyarulatában áll, a patak másik oldalán, szemben vele az Užupis Café már megismert hangulatos épülete, s itt vezet át a kis híd is Užupis kedves, dombok alatti városrészébe.

vilnius-p1630080-a-uzupis-folott

S ugye már nem is meglepő, hogy máris új templomtornyokat fedezünk fel az užupisi oldalra áttérve. Pedig ez már az egykori városfalon kívül fekvő területen áll, a város egyik legfestőibb helyén, az Isteni Megváltóról elnevezett hegyen. Amit látunk, a Krisztus menybemenetele templom és lazarista kolostor, de a vilniusiak csak a misszionáriusok templomaként ismerik.

Zygmunt Vogel 1764-1826 között élt festő ilyen mozgalmas képet festett a misszionáriusok templomáról:

vilnius_panorama-zygmut-vogel-1764-1826-vilniaus-misionieriu-bazycia

Mi is felmegyünk a jó kilátás kedvéért a szép kis parkosított dombra, ahol még láthattunk némi kipótolt és újjáépített falmaradványt a valamikori városfalból.

vilnius-p1630087

Az egykori, híres Subačiaus bástya közelében állunk, ahol Vilnius hóhérja is lakott.

vilnius-p1630090-varosfal

Zárásul csatolok egy 19. századi képet, ahogy az akkori vándor, szintén ebből a magasságból letekintve láthatta a templomtornyok felkiáltójelei között megbújó várost.

marszewski-widok_wilna_spod_gory_turowej-1872-litvan-muv-muzeum

Kategória: építészet, Baltikum, Litvánia, Művészet, Vallás | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

És Napóleon nem vitte el (Baltikum 12)

vilniusangelai-cs13

Tudjuk, Napóleon nemcsak nagy hadvezér volt, de nem tudott ellenállni a szépnek sem. Így, ha megtetszett neki valami, szívesen elvitte szuvenírnek Párizsba, legyen az a 4 db rézló – ma ismét a velencei Szent Márk bazilika tetején, vagy Egyiptom nehéz kőből vésett ókori kincsei. Ekként nem volt feltétlenül üres szóvirág az sem, amikor meglátva a vilniusi Szent Anna templom épületét e szavakra fakadt: “Olyannyira szép, hogy tenyeremen szeretném Párizsba vinni!”

img_6706 gyö-a-szent-anna-templom

Végülis a városba 1812 június 28.-án még nagy sereg élén, diadalmasan bevonult Napóleon – aki a a tavasz óta itt tartózkodó I.Sándor orosz cárt hiába próbálta megadásra kényszeríteni – s ugyanezév decemberében, visszafelé – egyes tudósok szerint már Vilnius érintése nélkül – sietősen távozott, így a templom maradt. Mint ahogy maradt az a hidegtől és éhségtől elcsigázott, megvert, visszavonuló Grande Armée 3269 katonája, akik itt Vilnius területén pusztultak el kihülve, éhen és dehidratálódva.

2001-ben a véletlen során tárták fel csontjaikat egy vilniusi tömegsírban, amelyeknek a beazonosítás után végtisztességet adva, a Szent Péter és Pál templom közelében levő, Antakalnis temetőben helyeztek örök nyugalomra, a nemzeti hősök (így, az 1991. évi függetlenségi harcok) és a különböző háborúk katona áldozatainak temetőjében.

vilnius_antokol_katoni_temeto

vlvlviln73-63-franciak-antokol

A valószínűsíthetően még a Moszkva ellen vonuló Grand Armée maga ásta lövészárkaiba temetett katonák életkora 20-25 év volt, többnyire Dél-Franciaország, Portugália, Spanyolország és Olaszország tájáról származtak.

A fél évvel korábban még mintegy 700 ezer fővel a Nyemanon átkelt seregből ekkorra mintegy 40 ezren maradtak csupán. (De vannak olyan becslések is, amely szerint innen Vilniusból december 9.-én, már csak egy 4000 főt számláló csapat ment tovább, s még másik cca. 34 ezer katona teteme vár felfedezésre ugyanitt.)
A történelem legvéresebb csatájából, Borogyinoból visszavonuló sereget az éhségen túl erősen megkínozta “Tél tábornok”, a még itteni viszonyok között is korán, s igen erős fagyokkal -30/ -37 °C érkező hideg, s a terjedő járványok, különösen a tífusz.

vereshchagin-the-night-bivouac-of-the-great-army-1896-1897

Venclova így írja le Napóleon vilniusi napjait: …a cári Birodalom határát Kaunasnál átlépő Napóleon, Vilniusba nem nyugat felől (ahogy Kaunas fekszik) hanem a legelőkelőbb útvonalon, a Hajnal kapun keresztül vonul be, s 18 napot töltött itt el, meleg fogadtatás mellett.
Tolsztoj a Háború és békében így szól erről az időszakról: ” Minden utca ablakába, amerre csak elhaladt, szőnyegeket raktak, zászlókat tűztek ki, meg az ő nevének kezdőbetűjét, és a lengyel hölgyek kendőt lengettek  köszöntésére. ” A lakosok azt kiáltozták “Az Isten Napóleonnal, Napóleon velünk”.
Az egyetem melletti püspöki palotában, ahol Napóleon megszállt, a rektor és egész nemesi küldöttség köszöntötte. A küldöttség egyetlen tagja sem titkolta, hogy a független állam visszaállításában reménykedik, és ezért cserébe azt ígérte, hogy fegyverrel támogatja a franciákat. A lengyel és litván ifjuság tömegesen állt be Napóleon légióiba.
A császár eközben azzal töltötte idejét, hogy a városban lovagolt, tárgyalt az orosz követtel, Balasov miniszterrel, és hiába reménykedett, hogy I. Sándor cár engedni fog. .. S a Szent Anna templomot a lovassága istállóként használta…
A hadseregében ott volt egy 29 éves fiatal tiszt is, Henri Beyle, aki szintén az egyetem mellett – a mai Francia Nagykövetség épületében – szállt meg, s néhány évtizeddel később Stendhalként dolgozta fel élményeit és ad számot hősein keresztül benyomásairól.

a-visszavonulo-francia-sereg-a-vilniusi-varoshaza-teren-1812-jonas-damelis1780-1840

Megmaradt tehát Vilnius páratlan díszének a Szent Anna templom, mely a lángoló gótika kiemelkedő szépségű mintája, a Csehországból érkezett Benedikt Ried (mondják Rejtnek is) alkotása 1495. évből. Legismertebb műve a prágai Hradzsin gótikus Ulászló terme, de köze volt ugyanitt a St. Vitus katedrálishoz is. Természetesen van a templom építéséről népszerűbb legenda is. Ebben a főszereplők az építész és segédje, utóbbi természetesen beleszeret a főnöke lányába, aki pedig nem adja a lányát. A templom simább, dísztelenebb alját az építész mesternek, míg a felső csupa szépség részt a segéd munkájának, mint égő szerelmének kifejeződését, tulajdonítják.

Az egyetlen építőanyagból készült, égbetörő falak vöröslő szépségét a 33 különböző formájú tégla változatos felhasználásával is fokozták, s az áttört, csipkés, lebegni látszó építményt hatalmas gótikus ablakok fonják körbe, s próbálják a földhöz szögezni.

vilnius-img_1695-fotozsuzsi-szent-anna-templom

A frissen renovált templom belülső gótikus tere hasonlít építője más munkáihoz, míg a három barokk oltár XVIII. századi berendezés.

A templom, és a mellette található 1873-as építésű neogótikus harangtorony mögött még egy egyházi épületegyüttes emelkedik, a Bernardinusok temploma és kolostora, ezekbe azonban, egészen más hangulatuk miatt, inkább egy következő fejezetben adok bepillantást.

Kategória: építészet, Baltikum, Litvánia, Történelem | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Angyalok, költők, lázadók (Baltikum 11)

img_2379-vilnius-artis-hotelNem akartam azt a címet adni, hogy az angyalok városa, mert tudjuk, azt már más lefoglalta. Pedig úgy tűnik nekem, hogy Vilnius is törekszik kissé magáévá tenni ezt az attributomot is, ahogy már az első szállodánkban feltűnt, recepció melletti kecses kisplasztika is sugallta.

Aztán egy városon kívüli kirándulásból jöttünk “hazafelé” a buszon, amikor a város határában beugrott látókörünkbe egy különleges, a Város nevét tartalmazó kiírás, tetején csücsülő angyalkával. De hiába volt a kezünkben a fényképezőgép, mire felocsúdtunk, már el is tűnt a kedves látomás. Itthon aztán tűvé tettem utána az internetet, annyira szerettem volna ezt a vilniusi bejegyzések elé kitűzni, de egyetlen hívó szóra sem dobta ki a rendszer a megoldást. Aztán most a napokban a véletlen – és a sok olvasás – mégis segített: elég volt megtudni az alkotó szobrász nevét Vaidas Ramoškáét, aki 2009. évre, Vilnius Európa kulturális fővárosa eseményeihez tervezte a fehér, néha ironikusan mosolygó kis angyalfigurát.

vilniusangelai

S ha figyelmesen járod a várost, itt-ott felbukkan többször még.vaidas-ramoska-angyalok

Igaz, arról is szóltam már, hogy Vilnius leginkább barokknak mondható városában a templomok száma igen magas, vagyis az angyalok is jogosan tartozkodnak itt, amely város fölött még a felhő is barokk- ahogy egyszer neves írója Czesław Miłosz mondta.

Nem véletlenül emlegettem, és idéztem előző bejegyzéseimben már számos alkalommal Mickiewiczet, Miłoszt, vagy Venclovát, hisz épp utóbbi adja Vilniusról az alábbi meghatározást, amihez ezt a bejegyzésemet igyekszem felépíteni:

“(Vilnius) Soha nem tartozott a Hanzához, mint Riga és Tallin… Bár Vilniusban voltak kézművesek és kereskedők, történetét és mindennapjait a nagyfejedelmek és a mágnások, teológusok és költők, végül pedig összeesküvők és felkelők határozták meg.”

A nagyfejedelmekről már esett szó, a mágnások közül eddig talán csak az egyetlen Pac szerepelt a Szent Péter és Pál templom kapcsán, de tervezek még alkalmasint kitérni a Radziwiłłekre (litvánul: Radvilákra), a költők és összeesküvők illetve felkelők pedig sok esetben egybekapcsolhatóak.

A Lengyelország három (1772, 1793, 1795) felosztása után elveszett függetlenség a litvánokra az elnyomó orosz cári rendszert hozta. Litvánia -Lengyelországgal közös- történelmében ezért kiemelten kezeli az orosz uralom elleni két lázadást, 1830-31-ben (novemberi felkelés) és 1863-64-ben (januári felkelés), amely mindkettő elbukott és fokozott orosz elnyomást eredményezett. /1832 -Vilniusi egyetem bezárása, 1864- litván nyelvű sajtótermékek betiltása, erőltetett russzifikáció – hivatalos nyelvvé az oroszt, hivtalos vallássá a pravoszlávot tették./

Ezen felkelések kovásza volt az ébredő nemzeti mozgalom, ami a 19. század elején hol is máshol, mint az egyetemi ifjuság köreiben, titkos társaságaiban vette kezdetét. Mickiewicz is egyetemistaként csatlakozott a vilniusi Filomaták Társasága hazafias köréhez, s gyújtóhangú romantikus verseivel adott jelszavakat fentiek programjához.
A társaság azonban lelepleződött, s tagjait 1823-ban elítélték s a börtönné átalakított bazilita (görög katolikus) kolostorban tartották őket fogva. Fél évig itt volt bezárva Miczkiewicz is, majd egyik tanára közbenjárására kiszabadult, de Oroszország belsejébe száműzték. (1829-ben hagyja el végleg Oroszországot, s így Vilniust is). Ennek önéletrajzi elemei bukkannak fel később az Ősök négy részes drámai költeménye III., a számüzetésben írt fejezetében. Ez tartalmazza a filomaták perének elemeit, a börtöncella illetve az ezen belüli – az őrök lefizetése után meglehetősen kötetlen – élet leírását. A két világháború között egy történész megállapította Mickiewicz cellájának helyét a kolostorban, melyet főhőse után Konrád zárkájának hívnak.

bazilitak-konrad-cellaja-kollazs

S hol volt ez a bazilita kolostor? Mindenki elmegy előtte, aki Vilniusban jár, még ha nem is tud róla. A Hajnalkapu felé, melyben a Baltikum leghíresebb zarándok helyéhez, az irgalmas Szűz Mária kegyképet őrző kápolnához igyekezve, jobb kézre, a Filharmónia épülete után, megcsodáljuk a templom és monostor Szentháromság domborművével díszitett bejárati kapuját, Jan Krysztof Glaubitz 1761. évben készült mesterművét.

vilnius-szentharomsag-kapu-img_1902-fotozsuzsi

Arra jártunkkor a mögötte levő templomot éppen renoválták, mint az a lenti középső képen látható, ám kiváncsiságból kutattam kicsit az interneten, s a mellékelt külső és belső képeket találtam, amelyet 2014. decembere – és 2016 szeptembere közötti időszakban készültek.

szentharomsag-kapu-bazilita-templom-es-kolostor-kollazs

vilnius-p1630440-bazilitak-tmploma-az-ortodox-szentlelek-tmpl-udvarabol

A filomaták társasága, mint a neve mutatja, a tudomány barátainak társaságaként indult, s eleinte gyűléseik sem álltak másból, mint saját írásaik megvitatásából és szerény mulatságokból, sokszor a környékre és természetbe vezetett, így užupisi kirándulásokkal tarkítva. Efajta összejövetelek és kirándulások persze nem minősíthetők lázadásnak, de a rendszer résen volt, s haladéktalanul megtisztította az egyetemet mindenkitől, aki akárcsak szimpatizált is a titkos társaságokkal. (A filomaták pere után két évvel Pétervárott kitört a dekabrista felkelés- ami az elnyomás szigorát is maga után vonta.)

Az užupisi kirándulás a mai látogatónak is kihagyhatatlan uticél. Užupis gyakorlatilag az óvároshoz tartozó dombos, erdőkkel övezett városrész, s amit a nevében kifejez (už = mögött, upė= folyó) a folyón túli, a folyó másik oldalán levő terület.

img_6747gy-uzupis

A folyó a kis Vilnia, amely képeivel már találkozhattatok a Baltikum 7. számú jegyzetemben.

vilnius-p1620954-vilnia

S maga a városrész kicsit Szentendre, kicsit Montmartre.  7000 lakosából mintegy 1000 a művész, akik a 200 éves házakba galériákat költöztettek, s színes művésztelepeket létesítettek.

A kora középkortól a szegény városrészben zömében kézművesek, elsősorban zsidók telepedtek meg.Temploma a Szent Bertalan templom a vilniusi fehérorosz kisebbség imahelye. Gyermekkora Užupisát Tomas Venclova ekképp ábrázolja:

Gyermek – és fiatalkoromban még majdnem falu volt, ahol zelnice meggy virágzott, ugattak a kutyák, kukorékoltak a kakasok, az orgonabokrok sűrűjében fából épült árnyékszékek álltak, a nők a patakban mosták a fehérneműt, a férfiak az udvarban vágták a deszkát, a lányok papucsban vagy akár mezítláb jártak az utcán.

 A holocaust után elnéptelenedett területre kezdtek beszivárogni a kétes egzisztenciák, prostituáltak, bűnözők, s tanyát ütöttek a kiürült házakban. Nyomukban a városrész egyre lepusztultabb, kopottabb lett, ahol mállott a vakolat, bedőltek a falak, az ablakok üveg és keret nélkül ásítottak az utcára.

A 1990-es években kapott új erőre a terület, amikor a művészek, s utánuk már a magasabb társadalmi osztályba tartozó polgárok is felfedezték maguknak. A szovjet érában csak pusztuló épületek új arculatot kezdenek kapni, s az életvitelbe hangsúlyosan kerültek bohém elemek. Ezek a bohémok a humor fegyverével foglalnak állást a politikáról, annak szimbólumaival és ritusaival játszva.
Mindehhez vidám keretet adnak ünnepi rendezvényekkel, felvonulásokkal, karneváljaikkal, versfelolvasásokkal. Megalapították saját Res publikájukat, s hangsúlyt a latin eredeti megnevezésre, a közügyek, a közös dolog feletti közös rendelkezésre helyezték. Az állami ünnepükön, április 1.-én az államhatár táblánál csak vizum igénylésével (kézre nyomott stempli) lehet áthaladni.🙂

uzupis-koztarsasag-koll

Van saját alkotmányuk, himnuszuk, zászlójuk, és 12 fős “hadseregük” is. Igaz utóbbit azonnal fel is számolták, miután megállapítást nyert, hogy attól senki nem fél. Az 1997. április 1.-én kikiáltott köztársaság alkotmányának 41 pontja közül íme, néhány:

1./ Minden ember jogosult a Vilnia folyó mellett lakni, s a Vilnia folyó jogosult minden ember mellett elfolyni.
3./ Minden ember jogosult meghalni, de ez nem kötelesség.
12./A kutyának joga van rá, hogy kutya legyen.
16./ Minden embernek joga, hogy boldog legyen.
17./ Minden embernek joga, hogy ne legyen boldog.

 Köztársasági elnökük – az ismert litván zeneszerző, filmrendező Romas Lileikis – mindjárt itt, a híd mellett prezidiál parlamentjében, a Café Užupisban (Užupio Kavinė), ahol a hírek szerint a sör talán még jobb, mint a kávé.

vilnius-p1620968

Sajnos mi csak vágyakozva néztünk be a ténylegesen hívogató asztalokra, mert a szervezett út üteme ennél többet nem engedhetett meg. Én ugyancsak szívesen bóklásztam volna  az öreg, Bernardinus temetőjében, amit már csak itthon, az interneten tehettem meg.

bernardinus_temeto-aa

bernardine-cemetery-koll

Ám amit láthattunk, egy újabb angyal!
2002. április 1.-én a főtéren emelt szobor, mely Užupis megújulásának és a művészi szabadság jelképeként fújja trombitáját, diadalmas hírmondója az ifjú balti állam polgárai sikereinek is.

img_6735-uzupis-foter-angyal

Ma már chic is lett itt élni. Nevezetes lakói közül Vilnius korábbi polgármesterét is említő névsorból nekem csak Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) zeneszerző és festő neve csengett ismerősen, aki különös, majdnem absztrakt vizionárius képeket festett, amelyeket zenei fúgák és szonáták elvére alapozva komponált. Nem egyszer egyedi módon szintézisbe hozta egyes képeit és muzsikáját, s meghatározta, hogy bizonyos képeihez mely szerzeményét kell lejátszani. Azt mondják festészete hatott Kandinszkijre.

ciurlionis

Visszatérve azonban a teológusok és költők, összeesküvőkők vonalvezetéshez, nem lehet maironis_-_20_litaiemlítés nélkül hagyni a litván egyház szerepét a nemzeti öntudat ébresztésében, megerősítésében.
S ebben a nemzeti nyelvnek, mint a nemzetet összetartó erőnek, elsődleges szerepe volt.
Már a legelső litván nyelvű világi költeményt, a Metait (Évszakok) is egy protestáns lelkésznek, Kristijonas Donelaitisnak (ő magát Christian Donalitiusnak nevezte, élt: 1714-1780) köszönhetik. Az UNESCO 1977-ben felvette a Metait az Európai irodalmi remekművek könyvtárába.
Neki késői utódja Maironis (1862-1932) litván nemzeti költő, katolikus teológus, aktív tagja volt a litván nemzetiségi mozgalomnak.

Míg a Rzeczpospolita idején a nemesség kultúrájában és nyelvében is lengyellé vált, a katolikus egyház hivatalos nyelve ugyancsak a lengyel volt, főpapjai lengyelek voltak. A misézés vagy lengyelül, vagy latinul zajlott.
Az 1863-64-es nemesi felkelés után az oroszok hozzáláttak a “lengyelkérdés” végleges megoldásának. (Az elnyomók részéről ebben kiemelkedő szerepe volt a vilniusi főkormányzónak, Muravjovnak, aki véres módszerei miatt az Akasztó jelzőt is kiérdemelte.)
A történetet kiollóztam Bojtár Endre már többször idézett könyvéből, mivel ez a része a történelemnek nálunk teljesen ismeretlen:

akaszto-muravjov

A sajtótilalom időszaka, amely közel negyven évig tartott, a litvánok számára majdnem olyan legendássá vált, mint a nagyfejedelmek kora.
Az Aušra (alapítja, szerkeszti Jonas Basanavičius ) csak három évig tartotta magát, de utána a litván sajtó szinte hatványozottan kezdett növekedni. Az  Aušra számaival elfogott csempészeket elítélték, nemritkán száműzték. A könyvhordók Litvániában nemzeti hősi státuszra tettek szert, s miután az ország visszanyerte függetlenségét, az Ismeretlen Katona emlékműve mellé felállították az Ismeretlen Könyvhordó emlékművét is.
Fantasztikus, nem!?  Egy ország, ahol a könyvcsempész nemzeti hőssé válik.

S most már csak néhány Litvániához kapcsolható személyiség rendszertelen felsorolása, ahogy belebotlottam.

amedeo-modigliani_jacques-lipchitz-es-felesege-1916Az ezen a héten záruló Modigliani kiállítás kapcsán akár még aktualitása is lehet: a montparnassi alkotó éveiben szoros baráti köréhez tartozott az 1909-ben Párizsba érkezett litván kubista szobrász, Jacques Lipchitz. 1916-ban készült a festmény, melyen ifjú feleségével az oldalán örökítette meg Modigliani. De az a Chaïm Soutine, akivel a Cité Falguièrei házban egy udvarba nyílt a műtermük, hosszú éveken át élete meghitt barátja, szintén litván származású, szegény zsidó család gyermeke volt, aki mint Lipchitz, a Vilniusi művészeti akadémiáról került Párizsba.

amedeo_modigliani_1917-chaim-soutine

red-hot-chili-peppersSzintén nem olyan rég itt járt Budapesten, s adott koncertet az amerikai rockzenekar, a Red Hot Chili Peppers. Az én fiam is ott volt a koncertjükön, de azt csak tőlem tudta meg, hogy frontemberük, Anthony Kiedis, litván gyökerekkel rendelkezik, ugyanis apai nagypapája litvániai emigránsként érkezett Amerika földjére.

A Las-Vegas-i Killers együttes sztárjának, Brandon Flowersnek pedig a nagymamája származott el Litvániából.

Az amerikai emigráció ugyancsak sok, és nagy hullámokban érintette ezt a kicsiny nemzetet, ám ezt most itt nem tárgyalom, bár néhány nagy irodalmi  képviselőjük kapcsán érintőleg már ez is felmerült az előző fejezetek némelyikében.

Elhangzottakra rímelnek az Amerikába száműzött barátnak, Brodszkijnak Tomas Venclovához írt Litván noktürnjéből az alábbi kiemelések:

II
Szevasz, Tomas. Az én
kísértetem, testemet egy tengerentúli szállodában hagyva,
északi fellegek
rajával szemközt evickél hazafelé,
az Új Világtól elszakadva,
riasztva tégedet.

III
Későre jár Litvániában.
A templomokból hazamennek, gyertyák vesszeit a tenyerek
zárójelébe zárva. A megdermedt udvarokban a
murvában tyúkok kaparásznak.
Zemaitija síkja felett
hó pilinkél, mint az égilakók pora.

Tomas Venclova maga a III. versszakban lefestett képet (gyertyák vesszeit…tenyerekbe zárva) mint metaforát határozza meg, mely a nemzetnek az írásbeliséghez való különleges kapcsolatáról szól.

Kategória: Baltikum, Irodalom, Litvánia, Művészet | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Vilnius legszebb temploma (Baltikum – 10)

vilniusangelai-cs13

Előző fejezetben volt szó az 1655. évi orosz – kozák támadásról, meg némi stukkó díszről és az azt készítő mesterekről. No ezek miatt most egy kitérővel elhagyjuk a vilniusi belvárost, hogy megmutassam azt a soha nem látott habos tobzódást, ami a maga nemében egészen egyedi, különösen, hogy templomról van szó. Vilnius Antakalnis nevű városrészében járunk.

vilnius-p1620705-szent-peter-es-pal-templom

vilnius-p1620678-szt-peter-es-pal

vilnius-szent-peter-es-pal-tmpl-img_6637gy

vilnius-p1620670-a-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620694-szt-peter-es-pal-angyalok

De azért – talán már nem meglepő ez nálam- egy kis történelmi háttér.

A Jagellók kora volt a Litván Nagyfejedelemség virágzó időszaka. Mivel II. Zsigmond Ákosnak nem született utódja, hogy megmentse a lengyel-litván szövetséget 1569-ben Lublinba hívta össze mindkét ország nemességét, s az addigi, a király személyén nyugvó personalunió helyett egy tényleges, intézményes alapokon nyugvó unióra tett javaslatot a két állam között. Ugyanez év július 1.-én a litván nemesség is elfogadta a lublini uniót, melynek lényege: a közös államot egy király irányítja, de a két ország közigazgatási intézményrendszere különálló maradt. Ezt nevezték Rzeczpospolitának, avagy Két nemzet köztársaságának (angol nyelvű források szívesen nevezik Commonwealth-nek), melynek a fővárosa innentől Varsó, egyben ez a XVI. század végétől a király és udvarának székhelye is.

1569-lublini-unio-utan

A közös uralkodót a nemesekből álló szejm választja, közös a valuta és külpolitika, ám külön maradt a kincstár, a hivatalok, a hadsereg és a bíróságok.

Lényegében ez volt Európában a legelső kvázi demokratikus politikai rendszer – mégha csak a nemességre is korlátozódott, amiből kinőttek a későbbi alkotmányos monarchiák a kontinensen.

A nemesek kiterjedt jogokat kaptak, ám ezek növekvő hatalmi harcokat, viszálykodásokat eredményeztek az alacsonyabb (szlachta) és magasabb (mágnások) nemesek, valamint a választott király között.  A  jogi értékek viszonylagossá váltak, az állam autoritása csökkent, amely védelmi funkciója betöltésében károkat okozott. Végül az 1652. évi országgyűlési határozat a liberum vetoról, amely minden egyes képviselőnek vétójogot adott a törvények meghozatalánál, megbénította a parlamenti működést,  ezzel végső soron pusztulásba sodorta a köztársaságot.

Az ország különböző nemesek és zsoldosaik egységeire esett szét, mindenki a saját érdekeit űzte. Anarchia uralta az országot, a nemzeti loyalitás helyébe regionális érdekkötelékek léptek. A meggyengült egység hamarosan magára vonta a külső hatalmak figyelmét, s területszerző politikájuk céljává tette. Ez aztán pusztító háborúk sorozatába taszította  a lengyel-litván államot, délkeleti határain fokozódó zaporozseci kozák felkelésekkel, akik elégedetlenségét – mai Ukrajna területén éltek, amely része volt a Rzeczpospolitának – kihasználva aztán az orosz cár velük szövetségre lépve támadott, Lengyelország felöl pedig a svédek özönlötték el az országot. Ez Sienkiewicz Özönvíz regényének az időszaka, az első északi háború 1655-1660 periódusa.

vilnius-p1620741-szt-peter-es-pal-szent-katonak-kapolnaja

S ez az első eset Vilnius történelmében, hogy a város, 1655 augusztus elején, idegen kézre került. A fellegvárba bevette magát a moszkvaiak helyőrsége, s ott egy éven át tartotta magát. Szörnyű pusztítás kísérte a megszállást: civileket, szerzeteseket, apácákat sem kímélő öldöklések, több mint tízezer vilniusi áldozattal, fosztogatás, 17 napon át dühöngő tűzvész jelezte a kozákok lába nyomát. Alekszej cár a Hajnal kapun át ünnepélyesen bevonult a városba és Litvánia nagyfejedelmének kezdte nevezni magát.

vilnius-p1620715-szt-peter-es-pal-tmpl-michal-kazimierz-pacA Vilniust leégető és kifosztó kozákok kiűzése esetére Mykolas Kazimieras Pacas (lengyelül Pac), 1667-1682 Litvánia hetmanja (legmagasabb rangú katonai vezető) és Vilnius vajdája fogadalmat tett, hogy a háború alatt itt, az Antakalnis városrészben leégetett kolostor és templom helyébe újat emel – amelyet egyben a Pac család családi sírboltjául is szánt.
A templom bejárata fölött családi címerét helyeztette el.

Ez Vilnius egyetlen fogadalmi temploma, és homlokzatán álló könyörgés alapján az itt elhangzó misék mindegyike a békéért szól. A mondat latinul- amely kis szójátékot is tartalmaz az adományozó, Pac nevére történő áthallással: Regina Pacis, funda nos in Pace. Béke (Pacok) királynője erősíts meg minket a békében.

Az épület 1668-1676 között meg is épült, s Pac olasz mestereket, Giovanni Pietro Pertit és Giovanni Maria Gallit bízta meg a belső tér díszítésével. A templomot elborító, mintegy 2000 szobor megalkotásán irányításuk alatt bizonyára többen is dolgoztak, míg létrejött ez a fantasztikus tér. Sík felületet szinte nem találunk benne, s a fehér káprázatos fénye tovább növeli az összhatást. Az egyszerű látogató csak kapkodja a fejét, s a levegőt.
Az ábrázolások tömege, a növényi ornamentikától kezdve, a szimbólumok rendszerén át, a helyi és római szentek alakjának, életének, bibliai történetek elmesélésén át, erények és hívságok, élet és halál motívumai mind szerepelnek itt. Művészettörténészek, (biblia) kutatók még ma is fejtik fel a szálakat, hogy mi mindent rejtenek a stukkók ezrei, mivel nem maradt fenn dokumentáció az eredeti tervekről.

vilnius-p1620713-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620668-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620698-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620727-a-szt-peter-es-pal

vilnius-p1620662-szt-peter-es-pal-o-adoranda-trinitas

A templom főhajója bejáratánál két szobor áll: Szent Kristóf, melyről már tudjuk, hogy Vilnius védőszentje – és a Halál. A Halál – mely részben a barokk egyik elmaradhatatlan figurája, s a figyelmeztetés, hogy mindenki elmúlik, s a halálban mindenki egyenlő. Ezt jelképezi a figura fejére helyezett királyi korona, illetve a lábánál fekvő püspöki süveg és tiara. Ellenpontját képezi a templom másik végében a sekrestye ajtaja feletti Feltámadt Jézus ábrázolás.

A főoltáron a templom névadó szentjeit, Szent Péter és Szent Pál búcsuját ábrázoló kép Franciszek Smuglewicz (litvánul: Pranciškus Smuglevičius) alkotása, tehát későbbi keletű, mint maga a templom, s a festővel már az előző bejegyzésben is találkoztunk. A főoltár oldalsó falfülkéjében álló Ecce Homo szobor különlegessége, hogy a palástot viselő “Antakalnisi Jézus” fejét emberi hajjal díszítették.

A templomnak a stukkók mellett a másik kiemelkedő dísze a hajót formázó kristálycsillár, mely részben az Egyház jelképeként is felfogható, részben arra is emlékeztet, hogy Szent Péter halász volt.

A főhajó boltozati freskói Szent Péter életéből vett jeleneteket ábrázolnak, csakúgy mint az orgona fölött triptichonba rendeződő három kisebb kép.

A kereszthajóban helyet kapott két mellékoltár képei, még az előző – lerombolt – templom hagyatékából származnak: Jézus öt sebe ábrázolása, illetve az Irgalmas Istenanya kegyképe – mely a várost a pestisjárvány idején védte. A templom falán az 1710. évi pestisjárványt idéző kép közepén is ez a kép lebeg óvólag.

vilnius-p1620699-szt-peter-es-pal-irgalmas-istenanya-mellekoltar-es-szoszek

A főhajóból 4 leágazó kápolna képezi a mellékhajókat, melyek megnevezése egyben utal díszítésükre is : Királynők kápolnája, Szent Ágoston kápolna, Szent Orsolya kápolna, Katonák vagy Lovagok kápolnája. A katonák kápolnájában helyet kaptak részben a keresztény mártirrá vált katonák alakjai, köztük Szent Márton és Szent Flórián is. Azonban egyértelműen ez az a kápolna, amely az építtető személyéhez kötődik, hiszen egész életét a katonaságnak szentelte, és magára mint lovagra tekintett.

A királynők kápolnája négy női erényt ábrázol: türelem, alázat, tisztaság és irgalmasság.

Szent Ágoston kápolnájában életéből ábrázoltak jeleneteket. Köztük, amikor az elhívást kapja, mint Hippo püspöke, vagy a keresztény filozófia legjelentősebb gondolkodójának tanítására utaló, a Szentháromságot dícsőitő liturgikus énekből vett idézettel. Erre vonatkozóan kedves anekdotát őriz a keresztény hagyomány:

Történt egyszer, mikor a tudós Ágoston Észak-Afrikában tartozkódott, a tengerparton sétálva azon töprengett, hogyan tudná megragadni a Szentháromság lényegét.
Séta közben meglátott egy kisgyermeket, aki kagylóhéjjal merte a tenger vizét egy gödörbe, amelyet a tengerpart homokjába ásott.
– Hát, te mit csinálsz? – kérdezte Ágoston a gyermeket.
– Áttöltöm a tengert a gödrömbe – válaszolta teljes komolysággal a gyermek, és folytatta tovább a meregetést.
– Gondolod, sikerülni fog? – kérdezte nevetve a szent – Nézd meg, milyen óriási a tenger, a kagylóhéj és a gödör pedig milyen pici.
– Előbb kész leszek, minthogy Te megfejted, amin gondolkodsz – felelte a gyermek, majd eltűnt.
Ez a történet a Szentháromság titkának felfoghatatlanságára mutat rá.

A Szent Orsolya kápolnája részben Szent Orsolya és társnői legendáját, részben több korábbi, mártírrá vált szűzet örökít meg. A kápolna üzenete a tisztaságról szól.

vilnius-p1620686-szt-peter-es-pal-szt-orsolya-kapolna

S mindaz, ami eddig nem fért bele, vagy egyszerűen nem bírom kihagyni:

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

A templom építtetőjét Michał Kazimierz Pacot, végrendeletének megfelelően a bejárat küszöbe alá temettették el, s sírfelirata ma a templom falára szerelt táblán olvasható: “Hic iacet peccator.” – Itt nyugszik egy bűnös.

A templom és kolostor együttest mintegy 4-5 méter magas, 4 kápolnával tagolt fal veszi körül, amely azt hivatott biztosítani, hogy a várost érő támadások esetén is lehessen itt misézni, és hogy  hívőknek egyben menedéket nyújthasson.

szent-peter-es-pal-tmpl-kulso

II. János Pál pápa 1993. évben tett 7 napos litvániai apostoli útján a Szent Péter és Pál templomot is meglátogatta, ennek emlékére nevezték el a templom előtti teret róla.

Kategória: építészet, Baltikum, Litvánia, Művészet, Vallás | Címke: , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése