Budapesti mozaik – Józsefváros, Sorsok Háza

Nem gondoltam volna, hogy a Keleti pályaudvarral is beleesek saját, szokásos csapdámba. Vagy a felvezetés sikerül olyan hosszúra, hogy ketté kell vágni – ez már megvolt az előző bejegyzéssel. Vagy valami olyanra bukkanok, ami mellett nem lehet elmenni: ez jön most.

Sorsok Háza P1730944- Józsefvárosi pályaudvar

Azért persze nem teljesen független a Keleti pályaudvartól. Annak keletkezéstörténetével közvetlenül összefügg a mostani helyszínem, a Józsefvárosi pályaudvar. A MÁV első vonalának végállomása ugyanis a mai Józsefvárosi pályaudvar, eredeti nevén Északi majd Losonci indóház 1866-ban épült pályaházánál volt. Az indóház kapacitása azonban a vasúthálózat pest-budai centrális kiépítése folytán hamar csekélynek bizonyul a MÁV rohamosan bővülő országos hálózata, s a gazdasági növekedésben a vasút kiemelt szerepe következtében.

Északi_Indóház és Pest- Losonci vaspálya 1873

A forgalomhoz mérten hamarosan világossá vált, hogy szükséges lesz egy Központi pályaudvar létesítése, amit a vállalat tervbe is vett. A tervezés során több alternatíva merült fel, amikor a később Keleti elnevezést nyert pályaudvart is eredetileg a körút mellé tervezik, esetleges összeköttetéssel a személyforgalomtól leválasztott áruszállítói résszel, amelyet meghagytak a józsefvárosi területén.
Utóbbi jellegzetes profilja a tüzelőanyagellátás volt, melyhez a város felőli oldalon hatalmas széntér, illetve a mai Kőbányai út teljes hosszában széncsúszdák szolgáltak.
A személyforgalom leválasztása után az állomás 1936-ig teljességgel csak a teherforgalmat látta el, a kocsirakományú és darabárú küldemények fel-és leadása formájában (sok, a közelben épült gyár iparvágányait is kiszolgálva).

Bp. Józsefváros ötvenes évek

Jókai Mór, A gazdag szegények regényéből fennmaradt leírása az állomásnak nem tekinthető éppen fényesnek, már az akkori szemlélő megítélésében sem.

„…egy kicsiny, inséges pályaházacska fogadta a felső Magyarországról érkező utasokat, akik onnan aztán a város leghosszabb, legszűkebb és legdöcögősebb stáczió – utczáján keresztül jutottak el, omnibuszháton a vendégfogadókkal ellátott zónába […] A napos tiszt benn ül a szobában, az a távírógépnél van elfoglalva. Ilyen kritikus időben az állomások folyvást korrespondeálnak… Nem is tréfa dolog, negyvennyolc óráig egyhúzamban ott ülni abban a kis butikban, lesni a vonatot, jó vágányba igazítani a váltót… A kapus a csengetyűhöz ment s megadta a jelt a vonat érkezéséről. A kolomphangra előjött az egyenruhás hivatalnok, meg egy pár teherhordó birkabőr süvegben, ködmönben, bagaria csizmában. A vonat itt prüszkölt, dörömbölt már a város alatt, valami karistoló hangot is vegyítve a zaj közé, ami szokatlan volt. Ez a hóekének a harsogása, amit maga előtt tol a mozdony… […] A vonat áll a mozdonyon kivűl egy szeneskocsiból, azután jön a postakocsi, ahhoz van kötve egy katonaszállító tárkocsi, mely tömve van munkásokkal, arra következik egy sárgára és zöldre festett waggon, I. és II. osztályú szakaszokkal, leghátul egy kakaószínű III. osztályú, a bagázsiás szekereket úgy látszik, elhagyták valahol.”

A Központi pályaudvar átadása előtti (1883) utolsó menetrendben található először a Budapest-Józsefváros formában a megnevezés. Vélhetőleg az abban az időben gyorsan fejlődő, polgárosodó városrész vívta ki, hogy a pályaudvart róla nevezzék el.

A Központi pályaudvar 1884. évi átadása után a korábbi utasforgalmi helyiségeket, várótermeket, pénztárakat, királyi várót megszüntették, átépítették. A személyforgalmat részlegesen majd 1936-tól állítják vissza, illetőleg a II. világháborús károk (az állomás 60%-a megsemmisült, ill. megrongálódott) helyreállítása után a vidékről induló teherszállító vagonok mellé felcsatoltak néhány személyszállító kocsit is, ahol a termelők áruikkal együtt elérhették a főváros piacait.

Később a Nyugati tehermentesítésére átterelték ide a nemzetközi darabáru szállítást, illetve a Keletiből bizonyos viszonylatok helyi és távolsági vonatait. Érkeztek ide ingázók, illetve egyes elővárosi  személyforgalmat bonyolító vonatok is. A 70-es évektől fokozatosan szerepet kapott a konténeres ágazat is, s a személyszállítás évről-évre ingadozó forgalom mellett vegetált. Miután a teherforgalom céljára megépült a Soroksári logisztikai központ (BILK) a gyér, majd 2005. évben szintén megszűnt személyforgalom mellett, lehasznált épületeivel, raktáraival a pályaudvar lényegében funkció nélkül maradt.

Mindahányan ismerjük a területén időközben kialakult hatalmas kínai piac (Négy Tigris) jellegzetes képét, nyüzsgő, tiri-tarka piacozó világával, olcsó termékek tömegével a szűk pénztárcákat vonzó, vevőcsábító kínálatával.

Sorsok Háza P1730956- Józsefvárosi pályaudvar

Közben a MÁV igyekezett a területtől megszabadulni, s különböző tervek születtek annak hasznosítására, a szabadidő parktól a villamos remízig bezárólag. Miközben a legtöbb ötlet, ahogy felröppent róla hír, idővel úgy halt hamvába – az állóvízben 2013. évben új mozgás keletkezett. A Páva utcai Holokauszt központ igazgatója ötlete nyomán a kormány úgy döntött, hogy a Józsefvárosi pályaudvar Fiumei út felé eső darabjára Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye néven múzeum épüljön itt. A helyszín kiválasztását indokolta, hogy innen indultak a budapesti halálvonatok a náci lágerekbe.

Sorsok Háza P1730954 a- Józsefvárosi pályaudvar

A projektet 2014. évre, a holokauszt emlékévére kívánták megvalósítani, s a koncepció kidolgozására, illetve kiépítésére beindultak a pályázatok, illetve – kívülről szemlélve –
igen gyorsan, a tragikus XX. századi történelmi időszakot megidéző épületek nőttek ki a földből. Az egykori lágerépületek, barakkok, s egy marhavagonokból épített torony, melyből a Dávid-csillag alakú fémhíd nyúlik ki, együttesének alkotója F. Kovács Attila Kossuth díjas építész. A kompozíció része egy olyan peron, amelyről azok a bizonyos vonatok indultak, s máig áll.

Sorsok Háza P1730994- Józsefvárosi pályaudvar

A tervek megépültek, s 2015. évben az épület megnyitásra készen állt.

S akkor ismét megtörtént az, ami hazánkban nem egyedi eset: magam is írtam már hasonló történetről a Rácz fürdő kapcsán.

Az épület máig nem nyitott meg – állaga természetesen az állásban, s a fenntartó gondoskodás híján csak romlik -, s beindult a nagy népi veszekedés, hogy ki miért nem járul hozzá a múzeumhoz vagy a projektben szereplő személyek részvétele, vagy a koncepcióhoz, vagy bármi más ok miatt. Részleteket lásd itt.

Sorsok Háza P1730981- Józsefvárosi pályaudvar

Harmadik éve áll a múzeum, amelyet a bent járt, fenti 444.hu blog szerzője így jellemzett tavalyi írásában:

” … megdöbbentő, hogy már két teljes éve elkészült az utóbbi évek messze leglátványosabb magyar középülete, és mégsem voltak képesek megnyitni 2015. márciusa óta.
…az egész így ahogy van, kiállítás nélkül is olyan erős vizuális és érzelmi élmény, amilyent más múzeum a csúcsformájában sem szokott nyújtani.

Sorsok Háza P1730975- Józsefvárosi pályaudvar

A szív megszakad, az ész fennakad.

Reklámok
Kategória: építészet, Magyarország, Történelem | Címke: , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Budapesti mozaik – A Keleti, Baross és a vasút

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’…
Legfölebb ha omnibuszon.

-írja Arany János gyönyörű Epilógusában.

Az Üstökös karikatúrája a pesti omnibuszok zsúfoltságáról

Keszthelyi hintómúzeum kollázs

Bizony, az iparosodás előtti korban az emberek nagyon ritkán, akkor is általában kényszerűségből hagyták el lakóhelyüket. Az 1830-as, 40-es években pl. Pest-Budára, ha valaki nem a bécsi hajón érkezett, annak kocsin kellett jönnie.

Tehetős ember a saját fogatán utazott fel a fővárosba, amit a fiatal mágnások sportteljesítménynek tekintettek. Akinek erre nem telt, az a postakocsit vette igénybe, amely a levelek és csomagok mellett utasokat is szállított, mintegy 20-30 km/óra sebességgel.

Utazás fogaton és postakocsin

Fenti, csaknem romantikus ábrával szemben, létezett azonban egy másik szcenárió is, mivel az ország útjai nagy része primitív, (jobb esetben) alap nélküli kavicsolt útból állt.
Postakocsi viszontagságok- ábra a Közlekedéstudományi SzemlébőlAz országos jelentőségű utak kiépítettsége és állapota is erősen szakaszos jellegű volt, többnyire porba- sárba fúlt. 61 vármegyéből 26-ban egyáltalán nem volt kiépített közút. A mai országunk területét figyelembe véve 1800 körül mindössze 700 km volt a közúthálózat hossza, de fél évszázad alatt (1850-re ) sem haladta meg az 1770 km-t, s a Trianon előtti országhatárokon belül sem több 4000 km-nél.

A rossz utak, a hidak hiánya miatt — a nagyobb folyókon általában csak révátkelések voltak — egy 100 km-es utazás néha 6 — 7 napig is eltartott, miközben az utas és az áru nagy kerülőkre kényszerült.
A postajáratok megbízhatatlanok, gyérek és lassúak voltak – s mindezek mellett drágák is.

Ebbe a lassú világba robbant be a gőzvontatású vasút, mely a példánál maradva, Budapest-Bécs vonalon a korábbi átlagosan 2 napos zötykölődéses utat néhány órára csökkenti, s a vasút az elkövetkező évtizedekben az ipari gyártás, áruszállítás, kereskedelem területén a legfontosabb húzóágazattá vált. Mindemellett tömegek számára megnyitotta a világot, s az  utazás hétköznapivá váló élményét. A Keleti pályaudvaron 1894-ben már kb. 4 és fél millió érkező utast és mintegy ugyanennyi induló utast regisztráltak egyetlen évben.

P1730639 Baross tér

Az Idegenvezetők hétvégéjén, harmadikként a csikorgó hidegben a Keleti pályaudvaron vezetett sétán ébredt fel figyelmem a vasút történelmet formáló szerepe iránt, amikor néhány évtized leforgása alatt a sárba ragadt középkorból egy polgári, modern világba repíti a kor emberét,  Budapesten (Pest-Budán) is szédületes változásokat hozva mozgásba.

S itt megint nem kerülhető meg Széchenyi szerepe. Bármerre jár is a világban, mindig olyan tekintettel néz szét, mit lehetne hasznosítani, átplántálni a „csúnyácska haza” földjére. Természetesen ő az első, aki, amidőn 1832-ben Angliában utazgatván, felismeri a vasút jövendőt formáló hangsúlyos szerepét, gazdasági és társadalmi jólét elérésének legfontosabb elemét. A Hitelben írja: ” A jó közlekedés előfeltétele a kultúra felvirágzásának”. Elkötelezettsége a haladás iránt, s hatalmas tettvágyától ösztönözve lett a reformkor közlekedéspolitikájának legnagyobb hatású kezdeményezője és irányítója.

Széchenyi vasúthálózat javaslata

A “Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül” c. tanulmányát már mint az első felelős magyar kormány közmunka- és közlekedésügyi minisztere terjeszti elő és fogadtatja el az 1848. 30.tc-ként, s amely komplexitása (vasúthálózat, közutak, folyók és csatornák szerves egészbe foglalása – s tettei ennek lenyomatai: Lánchíd, a folyami és balatoni gőzhajózás megteremtése, az Al-Duna szabályozása, a Tiszavölgy rendezése) ma is lenyűgöző. Kossuth híres mondása róla, igencsak helytálló: “Ujjait a kor ütőerére tevé, és megérezte lüktetéseit“. Másik tőle lejegyzett mondat pedig részben szerénységét, részben tisztánlátását példázza, melyet a szabadságharc leverése után beköszöntő abszolutizmus, magát civilizátorként beállító miniszterének, Alexander Bachnak címzett : “Miniszter úr, a vasutakat nem Ön hozta, hanem az idő.”

P1730645 Baross szobor- Merkur saruja

Műhely a MÁVAG gyárban 1880.-s.Mert ez az idő az ipari forradalom világon átsöprő hulláma, melyet a gőzgép feltalálása hozott fantasztikus lendületbe, s nyomában kibontakozó iparágak: a vas- fém és gépipar (öntödék, szerszám- és járműgyártás) és kapcsolódó műhelyek szaporodnak el a haladó városokban. Hazánkban a korszakot fémjelző nevek: Ganz, Schlick, Láng, Oetl, MÁVAG stb.

A vasút magyarországi előzményeihez tartozó kuriózum, az az 1827. évi kísérlet, amely a ló vontatta lebegő vasúttal  Kőbányán valósult meg, s melyről már korábban részletesebben megemlékeztem. Ugyanakkor a lebegő vasút balsikere miatt hazánkban kezdetben nem talált osztatlan támogatásra a vasút gondolata sem. Ugyanez hátráltatta az első távolsági közforgalmi lóvasút (Pozsony – Nagyszombat, 1840) első szakaszának megnyitását is. Igaz, a gőzüzemű vontatás a távolsági közlekedésben a lóvasutat versenyképtelenné tette, ám a városokban a villamos megjelenéséig fontos szerepet töltöttek be.

1866. aug. 1. első lóvasút Pesten

lovasut_a_deak_teren

1846. július 15-én József nádor és felesége nyitotta meg Magyarország első gőzüzemű vasútvonalát, Pest és Vác városa közötti 33 km-es szakaszon.
Az ünnepély alkalmából a főhercegi pár is elgördült az első szerelvényen Vácig, amely utat a 10 perces Dunakeszin töltött várakozási idővel összesen 1 óra alatt tették meg. Ezen az ünnepélyes első utazáson jelen volt Széchenyi István és Petőfi Sándor is.

Pesti Indóház 1846-47 - Nyugati pu elődje

Igaz, az állomás, akkori szóval élve, indóház, kicsit megkésve, 1847-ben épül meg, nagyjából a mai Nyugati pályaudvar helyén, homlokzatával kissé túllógva a később kialakított nagykörút vonalán. A Pesti Indóház terveit Paul Eduard Sprengler császári és királyi mérnök készítette, a kivitelezés Zitterbarth Mátyás nevéhez fűződik. Budapest világvárossá fejlődésével azonban ezt az épületet kinövik, s ezért le kellett bontani.

Nyugati pu. új csarnok építés 1877

1877. évben új csarnokkal bővítik, miközben az eredetileg a Gyár (ma Jókai) utca vonalába eső homlokzatát a Nagykörút kiépítése miatt átalakítják, s gyakorlatilag az első, még működő épülete fölé, annak folyamatos bontásával emelik az Eiffel építő iroda neve alatt jóváhagyott új pályaudvart. (A Nyugati nevet csak 1891-ben kapja, amikor az Osztrák Államvasút Társaságtól megváltja a MÁV elődje.) A pályaudvar vasszerkezete a maga korában technikai bravúrnak számított, a szerkezeti elemek gyártásában a Ganz gyár is közreműködött.

nyugati-pályaudvar-p1110509

Az első vasúti törvény, 1836. évben (XXV. tc.) a megvalósítást egyéni vállalkozókra bízta.
A Budapest – Vác vonalat (melynek célja Pozsonyon át Bécs elérése volt) Ullmann Móric koncessziója révén magántőkéből építették, s Magyar Középponti Vasúttársaság néven működtették. Az elsőt hamarosan követte a Pest-Szolnok 99 km-es vasútvonalának lefektetése, s Magyarországon igazi vasútépítési láz tört ki.
A közhangulatot ismét verssel, Petőfi Sándor elragadtatott soraival szeretném érzékeltetni:

VASÚTON
Tenger kéj veszen körűl,
Közepében lelkem fürdik…
A madár röpűlt csak eddig,
Most az ember is röpűl!

Hegy, fa, ház, ember, patak
És ki tudja, még mi minden?
Tűnedez föl szemeimben
S oszlik el, mint köd-alak.
….
Száz vasútat, ezeret!
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek.

Ezek a föld erei,
Bennök árad a müveltség,
Ezek által ömlenek szét
Az életnek nedvei.

A 21. század ezer csodát látott elkényeztetett embereként szinte pirulok, ennyi gyermeki hit és öröm láttán “csupán” egy vasút, s a rajta (vagy 30 – 40 km/óra sebességgel) robogó, gőzt pöfögő vasparipa okán.

Igaz, amikor Magyarország bekapcsolódik a vasútépítésbe, Európában már több helyen létezett vasút, s alkalmazásaiban a legkorszerűbb megoldásokat veszi át. Az első mozdonyokat még külföldről – Ausztria, Belgium, Németország – szerzik be, de az 1870-es évek elejétől már elkezdődik a magyar vasúti gépgyártás is (Magyar Királyi Államvasútak), s a millennium idejére legyártják az 1000. mozdonyt is, s 1900-ra a gyorsvonati gőzmozdonyok már elérik a 100 km/óra sebességet. 1959. évben fejeződik be a magyar gőzmozdony gyártás, s a magyar ipartörténet ezen kiemelkedő időszakának a Vasúttörténeti Park mozdonygyűjteménye állít egyedülálló emléket.

Vasúti mozdonyok VU 1911

A személyszállító kocsikat már kezdetektől itthon gyártják – a Vasút Pesti műhelye készítette, forgóvázas 4 tengelyes kivitelben, s ezek az I. világháborúig üzemben is maradnak.

Az első vasúti pályát walesi és porosz acélból, Resicabánya sínszegeivel rögzítették, s a talpfákhoz 50 000 db magyar tölgyfa került feldolgozásra.

S épülnek is szaporán a vasúti vonalak, nagy mennyiségű munkát adva kubikustól az út- és hídépítő mérnökökig, de az erdőgazdaságoknak is, talpfa szükségletük és azok rövid élettartama miatt szükséges gyakori cseréje okán, s az üzemelés során a szénbányászat számára rohamosan bővülő piacot biztosítva.

A vasút-építési törvényben lefektetett állami kamatbiztosítás árnyoldalaként sok csalásra, panamára is sor került. Hiszen a törvény kimondja, hogy a vasútvonalak árát az állam, saját kárára is kénytelen kifizetni. Ezáltal számos hamis számlázás -silány anyagfelhasználás- kísérte a vállalkozók számára biztos üzletté vált vasútépítést.

Az ugrásszerűen szaporodó vasúti hálózat hossza számokban:
1850: 222 km, 1860: 1.615 km, kiegyezés éve 2.341 km, 1873: 6.253 km, 1885: 9.022 km, 1896-ban 14.878 km, s 1914-ben eléri a történelmi Magyarországon a legnagyobb  vonalkiterjedését,  22.869 km-t. Az I. világháború után aztán a vonalak, járműállomány jelentős részben idegen kézbe, országhatáron kívülre kerül, s a Trianon-i határozat következtében számos vágány folytatás nélküli holtvágánnyá válik, s az enyészeté lesz, s el is pusztul.

Már Széchenyi által kidolgozott koncepció szerint a vasúthálózatnak Buda-Pesten – mely az ország egyetlen nagy ipari és kereskedelmi központja, s világvárosi szerepre emelése is ezt kívánná – alapuló központosított rendszerben kellett megvalósulnia, fővonalak (4), mellékvonalak és szárnyvonalak útján. Nagyszabású terve a szabadságharc eseményei, s (kimenetele) miatt meghiúsult, de már az 1836.évi 25. tc programja megfogalmazásában is 12 ill. 13 fővonalból 7-nek Buda-Pestről kellett kiindulnia.

IMG 3462 - 2018. március 15.S mivel éppen ünnep előtt vagyunk megemlítem, hogy az 1848. évi szabadságharcban a hadvezetés korán felismerte a vasút előnyeit, s bevonta azt a hadiesemények (a csapatok, hadianyagok, utánpótlás szállításánál) levezénylésénél, illetve Pest kiürítésénél. Részletesebben ezekről a lázas időkről az érdeklődők itt olvashatnak.

A szabadságharc leverése után a magántulajdonú magyar vasutak egy részét államosították, a Bach-korszakban osztrák és francia befektetők szerezték meg a vasútépítés koncessziós jogait, akik részvételével megindult a további vonalak építése.

Lényegében 1873-ig kiépültek a Budapestre befutó fővonalak, melyek pályaudvarait a vasutakat építő különböző társaságok először külön-külön saját vonalaik számára építették fel, kezdetben még minden tekintet nélkül a vonalak egymás közötti kapcsolataira.
A vidéki városok és gazdasági körzetek egymással való megfelelő összeköttetése jórészt elmarad.

Mivel a különböző nyomvonalakat különböző társaságok építik, így azok nem mindig követték a legkedvezőbb irányokat, sokkal inkább, az egyéb gazdasági kívánalmakat. Így aztán az is megesik, hogy a vasút látszólag indokolatlanul kanyarog, ám ténylegesen így is nagy szerepet töltött be az ország hálózati lefedettségében, mely az európai átlagot meghaladó sűrűségű. Széchényi ebben is előre látta a buktatókat, s mindenképpen az állami és centralizált vasúthálózat építés mellett tört lándzsát.

Míg a fővonalak szerepe a nagy távolságú forgalom bonyolítása, addig a helyi érdekeltségű vonalak egy egy szakasza 2 – 250 km között változhat. Ugyanakkor ezek a helyi érdekű vonalak, vagyis a vicinálisok, a magyar vasutak többségét (mintegy 58%-t) jelentik, amelyek a fővonalakra ráhordják az azok által nem érintett vidékek utasait, áruit.

A Déli Vasúttársaság kanizsai vonalához 1861. évben megépül a Déli pályaudvar elődje, 1867-ben pedig a losonci vonal megnyitásakor épült a 2005-ig váltakozó profillal és forgalommal még működő, ám folyamatosan lepusztuló Józsefvárosi pályaudvar.

Jozsefvaros_pu, Wikipedia

Déli pu P1570753 2016. 02.26

A kiegyezés megkötése után felgyorsult a vasútépítés üteme. Ekkor vette kezdetét a magyarországi tiszta magánvasúti rendszer átalakulása vegyes rendszerré. A kormány felhatalmazást kapott jelentős, vasút- és csatorna fejlesztésre fordítható államkölcsön felvételére. Ezzel lehetővé vált az állam szerepvállalása, s a következő évtizedben mintegy 1000 km hosszú új vonalat épített, illetve a gyakran csődbe jutó kisebb magántársaságokat sietve felvásárolta.
Mindemellett a magánvasutak működése, üzletpolitikája egyre nyilvánvalóbban szembe került az ország gazdasági érdekeivel. A magas árufuvarozási díjak különösen az 1880-as évektől kezdődő agrárválság éveiben csökkentették a magyar mezőgazdasági termények világpiaci versenyképességét. A kormánynak alig volt befolyása a magánvasutak üzletére,
a MÁV vonalai pedig – a magánvasutak vonalai közé ékelődve – nem alkottak egységes hálózatot. Mindezen okok egy céltudatos államosítási politika kialakulásához vezettek.

Első megváltásra 1868. június 2.-án,  a Magyar Északi Vasút Józsefvárosi pályaudvarra (akkori köznyelvben: losonci indóház) befutó, Pest- Hatvan- Salgótarján 126 km-es vonala esetében került sor. Ez fogja elindítani az igényt egy nagyobb pályaudvar megépítésére, amely 1884-ben teljesedik be, az első állami tulajdonú pályaudvar, a Keleti átadásával. Ekkor leválasztják a teherforgalmat, amely marad a Józsefvárosi pályaudvaron, a személyforgalomról, mely a fellendült utazási kedv, s az addig ismeretlen turistaforgalom mellett már szükségessé válik.

Az államkincstár kezelésébe vett vasutat a hamarosan megnyíló Zákány-Zágráb vonallal közös igazgatóság alá helyezve 1869-ben létrehozzák a Magyar Királyi Államvasutak társaságot, mely gyakorlatilag a MÁV jogelődje.

P1730636 b Baross tér, Baross szobor

A dualizmus évtizedei során, Baross Gábor tevékenysége folytán éri el a vasúti fejlődés a virágkorát. 1883-ban közlekedési államtitkár, majd 1886-ban közmunka és közlekedésügyi miniszter, fiatalon, 44 éves korában bekövetkezett haláláig 1892. májusáig.

Hatalmas lendülettel és akaraterővel kezdte meg és végezte munkáját. Széchenyi leghívebb követőjének tartják.

Befejezi az elindult államosítási (utolsó hulláma 1889-91) folyamatot, melynek végeztével a MÁV vonalainak hossza elérte a 7500 km-t, az egész hálózat 62 %-át, s kezében volt a főútvonalak egységes rendszere. Hivatali idejére mind személyszállításban, mind áruszállításban 90 % fölötti a vasúti közlekedés aránya.
Baross Gábor az államosítás mellett ésszerűsíti a vasúti közlekedés üzemvitelét, szervezetét és üzletpolitikáját. A vasútnál előírta a magyar nyelvtudást és nyelvhasználatot, vasúti tisztképzőt indít (a Rákóczi úti Luther házban). Ő vezette be a zónadíj rendszert, amelynek következtében a MÁV tiszta nyeresége néhány év alatt meghaladta a magántársaságok felvásárlásából adódó adósságot.

Amikor Baross miniszter lett, a MÁV személydíjszabása egész Európában a legdrágább volt. Még Ausztriában is ugyanazért a menetdíjért kétszer akkora utat lehetett megtenni, mint Magyarországon. A személyszállító vonatok kihasználtsága 20 % alatt volt, a magyar nép túlnyomó része nem utazott a drága vonaton. Az utasforgalom a legrövidebb és a leghosszabb távolságokon volt a leggyengébb. Ezen változtatott azután a Baross Gábor (szakmai körökben erősen opponált) zónadíj rendszere – melynek nevéből értelmezhető a lényege, ezért itt most a részletes taglalásába – bár rendkívül érdekes – nem akarok belemenni, de az eredmények (lásd fent) magukért beszéltek.

Szakmai életútja rendkívül látványos, vas akarattal végbevitt tettei a magyar gazdasági élet: a közlekedés és hírközlés, a kereskedelem és az ipar szinte minden területén hatottak. Pályája utolsó szakaszában Baross kezébe kerültek a gazdaságpolitikának szinte összes nagy kérdései, ugyanis 1889-ben a Kereskedelmi Minisztérium vezetője lett, amely egyesítette a kereskedelmi, ipari és közlekedési ügyeket. Kiemelkedő tevékenysége a postai ügyek területén (postahivatalok száma, postaügynöki hálózat, postaszállításban a vasút háromszorosa a közútnak, távírdák vasút általi üzemeltetése, Postatakarékpénztár megalapítása, távíró és telefon létesítés állami joggá, posta és távirda egységesítése), harca a dunai hajózás fejlesztéséért, kiépíti Fiume kikötőjét, menetrend könnyű kezelése érdekében bevezeti az egységes időszámítást, 1891. augusztus 1.-től számítva egész Magyarország a Középeurópai Időzónába tartozik… hosszú még a lista.

Munkáját minden egyéni érdek nélkül végezte, a közéleti erkölcsben engedményeket nem tett. Ám másoktól is megkövetelte a fegyelmezett munkát, előtérbe helyezte a szakmai képzettséget, a színvonal emelését. A következetességéről és határozottságáról híres Baross Gábor a vasútügy terén elért eredményei miatt kapta a “vasminiszter” jelzőt.

Az Al-Duna szabályozás ügyében fáradozva, a Vaskapunál tett útja alatt kapta el egy betegség, mely hirtelen halálát okozta. Az ország teljesen megrendült halálán.

Halála után 3 nappal 1892. május 12.-én a főváros a Stáció utcát átkeresztelte Baross utcára, 1902. évben pedig a Keleti pályaudvar előtti teret Baross térre.

Emlékének adózva gyűjtést rendeztek egy felállítandó szoborra, s a kisemberek is szívesen adták hozzá részüket az ügy megvalósításához. Az 1893-ban meghirdetett pályázatra 20 pályamű érkezett amelyekből a szoborbizottság Strobl Alajos szobrának ítélte az első díjat. Ugyanakkor azonban tett bizonyos módosítási javaslatot, amelyet a művész nagyon zokon vett, nem fogadta el, illetve hosszasan küzdött mindenféle fórumon igazáért. Ez azonban mit sem segített, s így, a második helyezet, Szécsi Antal valósíthatta meg tervét.
1898. november 20.-án hatalmas tömeg részvétele mellett került sor a szobor felavatására a tér központjában, a szökőkúttal kialakított parkban.

Bartoss tér, egykor.hu

A főalak, Baross Gábor bronzba öntött polgári ruhás szobra kemény elszántságot éreztetve áll magas talapzatán. Jobb kezét egy eredeti, a Vaskapu-szorosból kirobbantott szikladarabra helyezi. A 825 cm magas haraszti mészkőből faragott kőtalpazaton, elől a vasút géniusza, hátlapon a vízi közlekedés (hajózás, Vaskapu szabályozása) domborművei. A két mellékalak, egyik oldalt a vasút építését (vasúti fogaskerék, egyéb szerszámok) jelképező alak, a másik oldalon Barossnak babérágat nyújtó Mercur, a közlekedés és kereskedelem allegóriája  áll.

A II. világháborúban egy ágyupárbajban az emlékmű fő alakja ledőlt talapzatáról, ám -ellentétben a pályaudvarral és környező házakkal – nem sérült meg súlyosabban, így visszaállították helyére.

A tér átépítése miatt 1968-ban a szobor átmenetileg átkerül a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe, azonban a téren kiépített aluljáró és metró állomás együttese miatt már nem kerülhetett vissza eredeti helyére. 1971. évtől hosszú évekig a Keleti pályaudvar Thököly út felőli oldalában, félreeső helyen a Verseny utca közelében kerül felállításra, a busz végállomás nyüzsgő forgatagába.

Baross szobor, Keleti indulási oldal

2013. decembere óta ismét kiemelt helyen, a tér előterében áll.

Következő bejegyzésben már bejárjuk a Keleti pályaudvart és némileg a környezetét és a Baross teret.

P1730644 Baross tér, Baross szobor, szárnyas saru

Kategória: építészet, Magyarország, Művészet, Városnézés | Címke: , , , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Budapesti mozaik – Meglepetés Pesterzsébeten

Az idei Idegenvezetők világnapja legszebb meglepetése számomra a pesterzsébeti Szent Erzsébet templom volt. A programsorban a bemutatás ígéretesen hangzott, ezért is kerekedtem fel meglátni az alábbiakban leírtakat:

Az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom freskóit Dr. Décsei Géza prépost plébános elgondolása szerint Nagy Sándor festőművész, a gödöllői iskola utolsó képviselője festette 1938 és 1943 között. A mester alkotásait a tanítvány, Iván Szilárd „Nagy Sándor Sixtusi kápolnája”-ként említi. 

Igazából költői túlzásnak tartottam a méltató sorokat, s őszintén meglepett belépéskor a templom látványa.

Ez a ritkaságszámba menő hazai látvány bennem valóban felidézte azokat az olasz templomokat, ahol a falak teljes felületükön mesélnek, körbeölelnek, s képeikkel megelevenítik a Bibliát. Nagy Sándor ezt a templomot 68 évesen kezdte el festeni, s öt éven át dolgozva az állványokon, egy olyan korban teremtette meg szecessziós mesterművét, amely korban az már rég elfeledett stílusirányzat volt.

Szent Erzsébet plébánia templom IMG_3434, Pesterzsébet
Nagy Sándor (1869 – 1950) művészi pályafutása, mint fent említették, szorosan kötődött a Gödöllői Művésztelephez, mely 1901-1921 között működött.

Alapítói Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor voltak. A művészek közül sokan Gödöllőre is költöztek családjukkal együtt. A csoportra a preraffaelitizmus, tolsztojánizmus hatott, központban a kereszténység otthon-, szeretet- és család eszméje. Tagjai a képzőművészet és iparművészet egységére törekedtek, olyan művészetet akartak létrehozni, amely a magyar nép ősi motívumkincseiből táplálkozva megszünteti a hagyományos polgári művészetet. Állami támogatással gobelin-, szőnyegszövő- és szobrásziskolát alapítottak. (Wikipedia)

Nagy_Sándor_festő_fényképe (fotó - Balogh Rudolf, Vasárnapi Ujság 1910)Ő maga,  a számunkra kevéssé ismert nevű művész, távolról rokona Vaszary János festőnek, s ifjan bejárta azokat az iskolákat, amit az előző századforduló művészei bejártak. Római ösztöndíjasként magába szívja annak kultúráját, a romantika középkor imádatát, Raffaello és a reneszánsz, a mívesség szeretetét. A párizsi Julian Akadémia és művészeti élet sokszínű áramlatában a szimbolizmus eszmeisége hagy maradandó nyomot munkásságában. Dekoratív rajzainak stilizált nőalakjai, átszellemült, fénnyel írt emberek, angyalok, szörnyek, szecessziós virágszimbolikája – hitek és kultúrák jelképeiként tűnnek fel. Számos könyvillusztrációja (gyermekkönyvek, Ady versek, ex librisek) különleges grafikai tehetségét példázzák.

Bontakozó szecessziós szimbolizmusának jó hátteret adott a római idők óta barátja, Körösfői-Kriesch Aladár alapította gödöllői műhely, amelynek 1907 óta már ő is lakója, feleségével Kriesch Laurával. A Gödöllői műhely mintaképei az angol Arts and Crafts mozgalom iparművészet központú szemlélete, helyi színeket adva annak a magyar népművészetből és gazdagítva az erdélyi faluközösségek kézműves iparával. Nagy Sándor festői, grafikusi tevékenysége mellett ismertek bőrdíszmunkái, bútorai, üvegfestményei, feleségével együtt készített szőnyegei, szövött kárpitjai. Tudatosan vállalták a magyar romantikus-historizmus témaköreinek továbbépítését, a “magyar preraffaeliták” szerepét.

Szent Erzsébet plébánia templom P1730693 A szegény asszony két fillére, Pesterzsébet

Szent Erzsébet plébánia templom P1730684 Jairus leányának feltámasztása, Pesterzsébet

Szent Erzsébet plébánia templom P1730332, Pesterzsébet- Szt István évi ciklus

A gödöllői iskola a szecessziós összművészeti gondolat kibontakozása idején nem csak művészeti, hanem vallásos, szociális és életviteli kérdések megválaszolását tűzte maga elé, a városi létforma egyidejű bírálata mellett. Megkésett romantikusokként a naturalizmussal szembeállították az idea festészetet. 1910 után az avantgard tagadásával szemben a hagyományőrzést is feladatuknak érezték. Aztán Körösfői-Kriesch Aladár 1920. évi halála után a magyaros szecesszió irányzata végképp háttérbe szorult. A két világháború szétszórta a művésztelep tagjait, s jórészt hallgatás kísérte Nagy Sándor munkáit is.
A két világháború között többnyire grafikai sorozatok és megújult, levegős, fénnyel telített akvarellek születtek műhelyében. 1934-től megbízott tanárként a festészeti technikák (falképfestés és temperafestés) tárgyat tanította a Képzőművészeti Főiskolán. Csupán nyugdíjazása előtt, 75 évesen nevezték ki a freskó tanszék élére.

Ahogy egyre inkább háttérbe szorult, a munkásságát kedvelő Décsei Géza prelátus,  művészeti író és műgyűjtő állt mellé, és 1936 -tól megbízta plébániái –  a pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya és a Szent Erzsébet templomok díszítésével, ezzel munkát – s falakat biztosítva számára. A pesterzsébeti freskók jelentőségét is csak a közeli barátok ismerték. Halála után 15 évvel, Bernáth Aurél az első, aki késői tiszteletét fejezi ki, s új rangra emeli.

Szent Erzsébet plébánia templom P1730702 Kánai menyegző, PesterzsébetItt megjegyzendő még, hogy a korban ezeknél a templomoknál egyedüliként, nem állami megbízásra készült a munka, így szabadságot is nyert a hivatalos – neobarokk – főiránytól, bár igaz, a festő díjazása is szerény, a hívők filléreiből gyűlt össze.
A gazdasági válság idején ez többnyire csak a nyomortól mentette meg, amit 1- esetleg
2 havonként tudtak számára fizetni, esetenként 150-350 pengő nagyságrendben. (A megőrzött számlák szerint 1937 – 1941 között, összesen 9950 pengőt.)

Nagy Sándor 1946.évtől komolyan betegeskedett. Dolgozni nem tudott, támogatást nem kapott, s így néha orvosságra sem telt. 1950. március 14-én bekövetkezett halálának hírét még a napilapok sem közölték. Gödöllőn temették el.

Csak kiemelés szerűen, a nyilvános középületekben található munkái:
Marosvásárhely: Kultúrpalota (Művelődési Ház)
Budapest: Lipótmezői kápolna
Budapest: Pesterzsébeti plébániatemplom
Budapest: Szent Imre kollégium kápolnája
Budapest: Maglódi úti kórház kápolna
Temesvár: Szeminárium kápolna
Budapest: (Regnum Marianum kápolna)
Gödöllő: Premontrei főgimnázium
Veszprémi Petőfi Színház
Szabadkai Városháza
Csornai Plébániatemplom szentélyfreskója

De visszatérnék a templomra, amely egy korábbi kis kápolna helyén, 1908 és 1910 között, Bánszky Mihály tervei szerint, neogótikus stílusban épült. A korabeli képet nézve, akkor még szinte beépítetlen a terület, s piacozók kínálják portékájukat rajta.

Templompiac sarga BIG_0005108123

Ma az erzsébeti sétálóutca fut ki a kellemesen kialakított térre. A 400 fő befogadására alkalmas (ülőhely 250, állóhely 150) templom helyi műemléki védelem alatt áll.

Szent Erzsébet templom, Pesterzsébet7

Nagy Sándor amikor elkezdte a munkát, először a Szent Erzsébet életét elbeszélő szárnyas oltárt készítette el, majd a szentélyt és boltozatát.

A falakon a nagy mesterségbeli tudást és gyorsaságot kívánó klasszikus freskótechnikával (al fresco) dolgozott, mellyel igen kevesen próbálkoztak a 20. század folyamán.

A technika nehézsége, hogy a képet nedves vakoltra kell festeni, ráadásul elég rövid idő alatt. A vakolatnak ugyanis ” meg kell húznia”, azaz olyan állapotba kell kerülnie, amikor már ujjal nem nyomható be. Néhány óra múlva viszont a felület már annyira kiszárad, hogy nem képes a festéket megkötni. E rövid idő alatt kell a festményt biztos kézzel, javítás nélkül elkészíteni. Ha valamit elront az ember, azt vagy le kell vernie és újrafestenie, vagy száradás után javíthat a sokkal kevésbé tartós secco technikával.
A nagyobb képeket emiatt akkora részekre kell osztani, amekkorát egy nap alatt meg tud festeni a művész. (Az egymás mellé vakolt felületek közötti illesztéseknél varratok keletkeznek, amiket soha nem lehet tökéletesen eltüntetni.)
A freskónál a festéket a vakolatból a felületre vándorló mész köti meg olyan erősen, hogy pár nap múlva súrolókefével sem mosható le onnan. (ifj.Bóna István)

A nagy elődöktől ellesett technikákat alkalmazva különleges, vízfestmény hatású freskófestészetével iskolát teremtett. A festékanyagok igényes megválasztásánál olyan anyagokat használt amelyek évszázadok, egyes esetekben évezredek alatt bizonyították megbízhatóságukat. Princípiuma volt, hogy időálló alapon, időálló anyaggal és eszközökkel dolgozzék.Tanársegéde visszaemlékezése szerint a falképeket a friss, nedves vakolatra tojástemperával festette, s utólag speciális védőréteggel vonta be. Az 1995. évi restaurálás feltárása szerint pedig a fal alapszínét nem festéssel, hanem színezett vakolattal készítették. A főjelenetek köré boruló sgraffito dísz egységbe foglalja a képeket.

A munka az évszakok szerint változó színhelyeken zajlott. Télen készültek a műteremben a tervek, tanulmányok. A tanulmányok után következett a kartonra való rajzolás, s a körvonalak kiszurkálása, amely révén tavasszal és nyáron a helyszínen faszénnel átvitték a falra. Kezdetben, betegségéig az idős mester naponta 8-9 órát dolgozott az állványokon.

A szentélyben két kortárs állami és egyházi esemény határozta meg a témaválasztást.
1938-ban ünnepelte az ország Szent István halálának 900. évfordulóját és ugyanezen évben az egyház elnyerte a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezését.
Az ősmagyar téma Trianon utáni identitás keresésben rendkívül népszerű volt. A magyarság történetének és a vallásos ikonográfiának egybefogása nem volt mindennapi vállalkozás. A szentély középső Szent István üvegablakát is Nagy Sándor tervezte.

Szent Erzsébet templom kollázs 2

Az alulról feltekintő néző számára sajnos sok részlet elsikkad, amiket legfeljebb a szakmai képzőművészeti kiadványokban érhet tetten az ember. A szentély boltozatán, a templom neogótikus stílusához alkalmazkodva a gótika kedvelt csillagos ég ábrázolásait megújítva, lendületes csillagkép együtteseket fest.
A szentélyt záró diadalívre a Mennyei Jeruzsálem témájára a trecento freskóit és táblaképeit idéző, vízszintes képsávokból felépülő kompozíciót fest. Lefelé haladva a szintek gazdag virágözön és gyümölcsábrázolások között egységbe forrnak. A virágokat,
a fákat a bűntelenség előtti állapot egyedüli képviselőinek tartották a századfordulón.
A diadalív lefutó pillérein 3-3 táncoló angyal figura Boticellitől a preraffaelitákig , az angyalok arca az art-decoig kelt érzeteket.

Szent Erzsébet plébánia templom P1730662, Pesterzsébet

A szentélyt lezáró diadalív és kereszthajó közötti keskeny boltszakaszra Angyali üdvözlet és Jézus születése, valamint a Pásztorok imádása majd a Királyok imádása lírai képei kerültek.

A kereszthajó festését a szentélytől jobbra levő falképekkel kezdte. A sokalakos kánai mennyegző gazdagon illusztrált színes elbeszélése, az asztaldíszek halmazával nekem különösen kedves. Alatta Krisztus megkeresztelése már eléggé merev, ikonográfikus. Velük szemben lévő falon a tizenkét éves Jézus a templomban, illetve a Házasságtörő nő történetéhez a szép mellékoltár után jutunk el.

Kereszthajó_Kollázs,_jobb_oldal

Szent Erzsébet plébánia templom P1730706, Krisztus megkeresztelése Pesterzsébet

A kereszthajó másik, a különleges szószék melletti falát nagyon rosszul tudtam fényképezni, ezért az értelmezéshez (Jézus feltámadása és a Szentlélek eljövetele) összeállítottam egy kollázst, külső forrásból merített képek felhasználásával.

Szent Erzsébet templom, Jézus feltámadása, Szentlélek eljövetele kollázs

Ennél valamivel jobban sikerültek a Levétel a keresztről és a Sírbahelyezés kompozícióiról készült fotóim.

015 Szent Erzsébet plébánia templom P1730374, Pesterzsébet

A főhajó 1941-ben elkezdett négy monumentális freskója a legkiérleltebbek, mind színeikben, ritmikus kompozíciójukban, az ornamentika gazdagságában, a dekoratív szecessziós vonaljátékokban.

A templom bal oldalán, belépéskor elsőnek a Szegény asszony adakozását ábrázoló jelenet akár ennek a templomi díszítésnek az elkészültét is illusztrálhatja. Mellette a Tékozló fiú hazatérése drámai jelenetét látjuk, érzelmekben és karakterekben gazdag, egzotikus tájba foglalt képén.

006 Szent Erzsébet plébánia templom P1730393 A szegény asszony két fillére, Pesterzsébet

008 Szent Erzsébet plébánia templom P1730394 A tékozló fiú hazatérése, Pesterzsébet

Szent Erzsébet plébánia templom P1730676 A tékozló fiú hazatérése, Pesterzsébet

A jobboldalon a főhajóban ma már kevésbé idézett témák – Jairus lányának feltámasztása, ill. Az ördöngös Gadaremus megszabadítása – feldolgozása látható.

038 Szent Erzsébet plébánia templom P1730397, Pesterzsébet

Míg az első jelenet misztikumát számos szimbólum és ellentétpár (élet-halál, fény-árnyék) részletező gazdagsága adja, a geometriai vonalak mentén szerveződő kép meglehetősen statikus, a másodiknál inkább a lélektani kifejezés kerül előtérbe, az izgatott csoportok sokkal inkább mozgalmas ábrázolása útján.

Szent Erzsébet plébánia templom P1730690 Gadaremus megszabadítása, Pesterzsébet

Noha  pesterzsébeti templom freskó díszítése a korban szokatlanul magas technikai színvonalon készült, a freskók egy része 50 év alatt, a gondatlan épületfenntartás miatti súlyos beázások következtében erősen megrongálódott. Emiatt 1995. évben szükségessé vált restaurálás a beázott falakat romboló kikristályosodott sók (itt: magnézium és kénsav) eltávolítását célozta, illetve a végleg elpusztult részek pótlását.

A freskók készítésével ellentétben, kevésbé igényes módon készültek a szentély és hajó mennyezete és festése, illetve a díszítőfestők munkái. Utóbbiak silány alapanyag használata miatt azok jelentős színváltozásokon mentek át (pl. kékek zölddé, sárgák barnává ill. fehérré alakultak), amin a restaurálás nem változtatott. A mennyezet festés vékony gipszrétegre enyves kötőanyaggal került, amely tisztítása is helyenként lehetetlen, illetve folyamatosan hullik. Itt ideig-óráig lehet a mai tudomány állása szerint lassítani a folyamatot.

Remélem ez még hosszú ideig lehetővé teszi számunkra a templom nyújtotta látvány élvezetét, amit egy, a honlapukon talált hangulatos képpel szeretnék is aláfesteni.

Studio Bakos képe a templomról

A nagyon értékes szakmai információkat Gellér Katalin : Nagy Sándor pesterzsébeti freskói c. múzeumi füzetéből merítettem.

Kategória: építészet, Magyarország, Művészet, Vallás | Címke: , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Budapesti mozaik – Bolgárok a Terézvárosban

Régen nem szaporítottam budapesti bejegyzéseimet, de most eljött a városi séták éves nyitányát adó eseménysorozat, a 2018. évi Idegenvezetők világnapja. Nem lehetett tudni, hogy ez a február utolsó hétvégéje minden hidegrekordot megdönt, s magam is tömbbé fagytam a vasárnapi 2 órás – lényegében a szabadban – vezetett sétán.

Idén apróbb események között szemezgettem, de én minddel gazdagodtam. Csütörtökön a bolgár kisebbség budapesti (terézvárosi) épületeiben jártam. A Bolgár Kultúrális Intézet az Andrássy út 14. alatt,  Paulheim József által 1876-ban tervezett épületben található, s igazán megható az az irántunk megnyilvánuló szeretet és figyelem, a kapcsolataink elhivatott ápolása, amit a nekünk bemutatkozó szereplők ott képviseltek. Pillanatnyilag pl. egy olyan moziplakát kiállítás látható két szinten az Intézet bemutató termeiben, amit egy lelkes sumeni amatőr gyűjtött össze a XX. század 30-as éveitől a 80-as évekig Bulgáriában vetített magyar filmekről. Nagy kedveltségnek örvendtek Bulgáriában a magyar filmek, s döbbenetesen nagy mennyiségben el is kerültek oda, amiket elkészültük után szinte azonnal szinkronizáltak és vetítettek. A két világháború között a magyar filmipar igen produktív volt, csupán 1943-ban pl. 50 filmet gyártottak egy év alatt.

Bolgárok a Terézvárosban - Filmplakátok kollázs

A kiállított plakátok legkorábbi darabja a Halálos tavasz 1939-es plakátja. A plakátokon a 30-as évek legismertebb sztárjai, akikért a bolgárok ugyanúgy rajongtak, mint az itthoni közönség: Szeleczky Zita, Jávor Pál, Karády Katalin, Tolnay Klári.

Sumennek korábbi nevezetes magyar vonatkozása, hogy a menekülő Kossuth és serege
1,5 hónapos Vidin-i tartózkodás után itt kapott szállást, s serege egy része itt is telepedett meg. A helyiek hozzájuk kötik a sörfőzés technikájának eltulajdonítását. Nekik köszönik az első fúvós zenekar megalapítását Bulgáriában. Még “magyar származású” szavuk is keletkezett egy Safranik nevű honvédtiszt nevéből, aki ott tartózkodása alatt megszervezte az első világi színházat, s rábeszélt a szereplésre néhány nőt is  – holott addig színházat csak férfiak játszottak – s így honosodott meg a “könnyű nőcske” – safrantie még ma is élő kifejezés a bolgárban.

Ennél még meglepőbb információ volt, hogy Debrecen történelmi visszatekintése szerint, városukat egy Debrezu nevű (valószínűleg a török megszállás elől menekülő) bolgár nemes alapította 1396. évben. (Remélem a neveket és szavakat jól jegyeztem le, mert csak hallás után tudtam tájékozódni.)

Andrássy u. 14. P1730151 a koncertteremA bolgár kultúra helyi terjesztői tiszteletre méltó igyekezettel törekszenek a bolgár-magyar kulturális kapcsolatokat fenntartani, s gazdagítani: 2-3 hetenként változó kiállításokkal, hetenként különböző rendezvények, események (koncertek, irodalmi estek, egyéb összejövetelek) sorával törekszenek változatos és vonzó megjelenésre, mindezt ingyenesen és általában este 18 után kezdődő időpontokban.

Nyelvtanfolyamokkal, táncházzal, magyarországi bolgár színházzal már a Bajza utcai (44.sz.) épületükben várják az érdeklődőket.

Bajza u. 44. P1730152

Ennek a hihetetlen habos epertortára (hát, ha még az évtizedek piszka sem látszana rajta!) emlékeztető épületnek a Bálint Zoltán – Jámbor Lajos építész páros a tervezője.
/Csakúgy mint néhány évvel később a szomszédos Lederer háznak, melynek harmadik emeleti homlokzatán a vakolatba rakott mozaik-fríz (Kernstok Károly-Róth Miksa) a különleges külső ékessége. Ma az Orosz Föderáció Kereskedelmi kirendeltsége lakik benne./

A századforduló neves építész párosának együttműködése 1897-évre vezethető vissza, majd ezután 37 éven át, 1934-ig közösen alkottak. Számtalan és sokféle épületet terveztek és építettek meg. Volt közöttük bérház, iskola, szobor felépítmény, műteremház, püspöki palota, kastély, szálloda, fürdő stb. Főleg a korban divatos szecessziós stílusban emelték épületeiket. A kivitelben a használhatóság, a szemet gyönyörködtető küllem, a szép belsők, a kényelmes lakhatási megoldások jellemzik munkáikat. Együtt tervezték több nagy nemzetközi kiállítás magyar pavilonját- az 1900. évi Párizsi világkiállítás pavilonjaival nagydíjat nyertek. Zala György és Ligeti Miklós városligeti műtermes villái is az ő munkáik.

A mai funkciójában a Bolgár Országos Önkormányzat és egyéb kapcsolt intézményei házaként, korábban a bolgár iskolaként ismert épületet 1899-ben építtette magánpalotájaként Baruch Sámuel erdélyi származású földbirtokos és vállalkozó.
A gazdag, 1878-ban magyar nemességet nyert gyártulajdonosról feljegyezték, hogy sokat adakozott gyermekintézményeknek, kórházaknak.

Baruch ház 1890 k.

Baruch Sámuel háromemeletes palotájának architektúrája korát kissé megelőzve szecessziós, de egészen más jellegű, mint szomszédja. A homlokzatot neogót és neoreneszánsz hatást sem nélkülöző gazdag növényi ornamentika díszíti, kétoldalt pártázattal kiemelt széles rizalit tagolja, a harmadik emelet erdélyi udvarházakra emlékeztető lodzsás kialakítása az utca zárt sorú beépítését határozottan oldja.

Walter Crane (1845–1915) angol képző- és iparművész, aki 1900-ban egy hónapos magyarországi és erdélyi utazást tett, az akkori főváros legszebb házának nevezte.
(Forrás: Óvás!)

Bajza u. 44. P1730153 a

Ami külön kiemelendő, hogy a dúsan díszített homlokzat bejárati kapuzata, a fölötte kiugró erkéllyel nem stukkó, hanem faragott kő.

A ház 1944-ben a zsidók számára kijelölt kényszerlakhely, csillagos ház lett.

Bajza u. 44. P1730187Ma műemlék, amelyben korábban a Gorkij könyvtárnak, majd 1954-től a bolgár nemzetiségeknek biztosított iskola működött, 2011-ig, bezárásáig. Az első bolgár iskolának a magyar állam 100 éve, február 25.-én a Lónyai utcában  adott helyet, amely jelentőségét mutatja, hiszen jelenleg is mindössze 3 nemzetnek : bolgár, görög és lengyelnek van iskolája Magyarországon. A kisebb létszám miatt itt már csak kétnyelvű nemzetiségi óvoda, és a másutt – magyar, egyéb iskolákban – látogatott normál tanítás után délutáni időpontokban, kiegészítő nemzetiségi iskola működik első emeletén.

Az épület többi helyiségét a Bolgár Országos Önkormányzat hivatalai, Bolgár Kutatóintézet, a Malko Teatro veszi igénybe, illetve 2 szintet bérel a Milestone Intézet, amely középiskolás diákokat készít elő angolnyelvű egyetemek felvételijére.

Az épületbe belépve azonnal kapunk némi ízelítőt a szecesszió világából, amire a koronát a lépcsőház gyönyörű kovácsoltvas korlátjai és liftje teszik fel.

Bajza u. 44. P1730170

Itt, a liftház előtt van egy kisebb – elég rosszul megvilágított kiállítás a bolgár kertészek magyarországi életéről. Ezt én itt ki is hagynám, hiszen a fenti linken már korábban foglalkoztam a témával, ahol megítélésem szerint érzékletes képet sikerült festenem nehéz, ám az akkori Budapest életében nagyon fontos helyet elfoglaló tevékenységükről.

Bajza u. 44. P1730178

És az emeleten egy gyönyörűségesen megmaradt ebédlő helyszínre készített bútorzata rabolta el szívünket, amely az intézet vezetője szerint beköltözésükkor is még olyan remek állapotban volt, hogy a közben itt felcseperedett több száz iskolás ellenére is, más karbantartást nem igényelt, mint némi bútorfényt.

Bajza u. 44. P1730230

Bajza u. 44. P1730220

Bajza u. 44. P1730256

S mindez bármikor megnézhető, mondták vezetőink – elég csak becsöngetni a kapun, ha valaki arra járva szívesen megtekintené.

S a legutóbbi időben a vendéglátás sem okoz már gondot, hisz megnyílott a kicsinyke kávézójuk, mely házias ízekkel (bolgár és magyar) kisebb mennyiségben ebéddel is szolgál. Grisa pedig a bolgár juhtúrós lepénynek a mestere, amit megrendelésre bármikor megsüt. De a kis Trákia Delikát üzletében egyéb bolgár specialitások is fellelhetőek.

Bajza u. 44. P1730293 bolgár büfé

Kategória: építészet, Magyarország, Művészet | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

A láthatatlan harmadik – Cospicua, Grand Harbour

A Három Város Málta Nagy Kikötőjében magától értetődő fogalom. Az előző bejegyzésben már megismerkedtünk Sengleával, mely egyike a Három Városnak. Nézzük hát meg közelebbről, mit is tudhatunk róluk?

A Grand Harbour képét a két félsziget, melyen Senglea, a French Creek és Dockyard között, illetve Birgu fekszik, a St. Angelo várával a Dockyard és a Kalkara Creek között, határozza meg leginkább. A harmadik város pedig a kettőt a szárazföldi frontjukon összekapcsoló Cospicua vagy Bormla, az ő kétszeres erődítés vonalával, amelyet a magasból igen látványossá, a falat csipkéző bástyák tesznek.

Cottonera map a Három Város . Brocktorff rajz, mfq1220

Ez utóbbi város a kevésbé megfogható turista szemmel, mivel az útikönyvek is alig foglalkoznak vele (legfeljebb felsorolás szerűen, és érdektelennek minősítve – ami természetesen tévedés). Mi magunk is lényegében annyit nem láttunk belőle, amint az idegenvezető a Felső Barakka kertek kilátó teraszán állva, széles mozdulattal intett irányukba, hogy az az ujjszerűen benyúló 2 félsziget a Három Város. Abban sem voltunk biztosak, hogy jó irányba nézünk-e, – hisz annyi minden nyúlt be ott ujjszerűen, s az, hogy a kettő lényegében három, végképp értelmezhetetlen volt. Mondhatni a képletben a fekete ló Cospicua, alias Bormla volt.

Mindezért én elég behatóan megpróbáltam többször is meghatározni, hogy hogy is van ez a Három Várossal, s a hozzájuk szorosan kötődő Santa Margerita és Cottonera vonalakkal. Utóbbiak keletkezéséről a Nagy Kikötő posztomban már részletesen írtam, ezért itt legfeljebb még annyit tudnék hozzáfűzni, hogy a britek időszakában felmerült a Nagy Kikötő Vallettával szembeni szárazföldi oldalán a Cottonera vonal továbbvitele. Ezzel a szándékkal épült meg a már tárgyalt Corradino lines is, a másik oldalon pedig Kalkara illetve a Rinella öböl felé tervezték a leágazását. Erre azonban már nem került sor, de a falakat tagoló bástyák és a helyenként lélegzetelállító barokk városkapuk így is impresszív elemekkel gazdagítják a Lovagi erődítmények tematikájú világörökségi javaslat helyszíneit. A következő öbölben fekvő Kalkarával együtt pedig szokás a területet a Cottonera régió összefoglaló névvel is illetni.

Tehát sokáig próbáltam kitalálni, hol is kezdődik Cospicua, amíg a fenti, s néhány hasonló térképet meg nem találtam. Így kiderült, hogy még jártunk is ott, ha csak buszban ülve is, hiszen az alábbi fotók itt készültek:

De lényegében mindaz, ami az öbölből a Sheer bástyánál beljebb helyezkedik el – sőt: a Sengleánál látott dokkok legtöbbje is – már Cospicuához tartozik. Vagyis egy másik nézőpontból, itt, ami a vitorlások mögött felrajzolódik a horizontra:

Grand Harbour IMG_0934 2.nap V

🙂 világos ugye?

Nem-e?

Hát akkor segítsen barátunk, a Google:

Birgu-Bormla-Senglea-French Creek-Corradino

Vagyis itt a vízparton, erről a kissé jobbra megtörő öbölszakaszról beszélünk, a jachtkikötő mólói után.

Bormla-Cospicua tkp

Bormla-Cospicua öböl, kollázs
S ez az a szárazföldbe torkolló partszakasz, ahol Lord Nelson admirális és Alexander Ball kapitány a franciák kiűzése után horgonyt vetettek, s a Santa Tereża rakpartról a helyiek lelkes üdvözlése fogadta őket.

A történelmi dokumentumokon már a főníciai időkből felbukkan a település neve,
Bir Mula (az Úr kútja) formában, amelyből alakulnak később a Bormula, Bormla formák.
A neve összefügghet azzal, hogy a helység friss víz ellátása a körülötte elhelyezkedő dombok természetes forrásaiból bőséges volt, de tengerparti közelsége révén is vonzotta a telepeseket.
Santa_Margherita__Cottonera_Lines_mapA Nagy Ostrom idején azonban a lakosság bemenekült Birgu és Senglea védett falai közé, miközben az oszmán hadak a Salvatore és Santa Margerita dombok magasából ágyúzták három hónapon át Birgut.
A győzelem és az újjáépítés után merül fel – Bormla stratégiai fontosságát felismerve – (1635-1638/ Floriani, Firenzuola) a Margerita lines építése, s amelyet 1671-re be is fejezték. Igaz, később még de Tigne hadmérnök is munkálkodott rajta, s ténylegesen
1736-ban lett kész vele, történetesen már a később indult, Cottonera vonal megépítése után. Lehet, hogy már említenem sem kellene, de a Cottonera vonalakat elrendelő nagymester, Nicolas Cotoner (1663-1680) is megkeresztelte a várost: Città Cottonera névre, de végülis maradandó egy másik nagymester elragadtatott 1722.évi névadása, Città Cospicua (=szembetűnő) lett. Idővel a hely a lovagok között új reputációt nyert, mint kellemes vidéki üdülő övezet, s egyre többen alakították itt ki hétvégi villáikat, palotáikat (pl. The Lodge, Daritama ház, Gargallo rezidencia). 1717. évben alkották meg a szabályos utcahálózaton alapuló város tervét.

Kedves történetet mesélnek a St. Louis bástyáról. (A rajzon Birgu alatt a második.) Mintegy száz évvel ezelőttig a Cottonera régió lakosai nagy része tengerész volt, akik hosszú hónapokig tartó utakat tettek a tengeren. Hazatértük mindig nagy öröm volt családjuknak, de a helyi lakosság számára is. S az érkezők előrejelzésére a St. Louis bástyán egy hírnök posztolt, ki kezében távcsővel innen messzire ellátott, a horizontot fürkészve. Amint beazonosított egy érkező helyi hajót, futott értesíteni az érintett családokat, barátokat, ismerősöket – valamint a helyi banda vezetőjét, akik ilyen alkalmakkor kivonultak üdvözölni a hajót valami népszerű dalt játszva. Ezért ezt a bástyát is-Sur tal-Pażan vagy Tal-Bxajjar azaz Előhírnök bástyának nevezték.

Charles Frederick de Brocktorff(1775/85 - 1850) - watercolor

A britek bevonulásukkor nagyon meggyőzőnek találták a lovagok által létrehozott kikötői infrastruktúrát, s haditengerészetükkel megtelepedvén, nekifogtak maguk is ezek további fokozatos kiterjesztéséhez. Az öbölben raktárakat, kötélverő üzemeket, kisebb gőzüzemi műhelyeket és élelmiszerellátó létesítményeket, valamint tiszti szállást telepítettek,
s mindenek előtt nekiláttak az első szárazdokk építéséhez itt, a gályakikötő cospicuai végében. 1842-1848 (más források szerint 1844-47) között megépült 1. számú dokkot majd tíz év múlva megnövelik, illetve 1861 – 1909 között továbbiakat építenek a French Creek-i oldalon. A gályakikötőt átnevezik Dockyard öbölnek, amelyet egyúttal a fő haditengerészeti kikötőjükké tették.

A dokk alapozásához a Halikarnasszoszi (ma Törökország, Bodrum) mauzóleum márvány tömbjeit is felhasználták, amely feltárásoknál a British Museum megbízásából archeológusok kutattak, s 1857. októberében innen érkezve rakta ki a HMS Supply hajó Máltán azokat. A mauzóleum – amelyről minden későbbi ilyen síremlék a nevét kapta – az ókori világ hét csodájának egyike, a Kr. e. 353-350 közötti perzsa királyi helytartó Maosolus és felesége Artemisia számára készült, s az antik architektúra egyik legfontosabb művének tartják.

dockyd 1897-maltaramc.com

Ma ennek a dokknak a bejáratánál építették a város két oldalát összekötő kis fém gyalogos hidat.

Mindezek a lendületes építkezések a rakparton és dokknál, számos új munkalehetőséget teremtettek a helyi lakosságnak, amely gazdasági erősödéséhez és az életszínvonal növekedéséhez a nagyszámú tengerész beszállásolása is jelentősen hozzájárult. Így fokozatosan megszületett Málta új technológiai társadalma a hajóépítés-javítás és kiszolgáló ipar területén, s Európa legjobbjai közé küzdötte fel magát.

Brocktorff - Naval Arsenal 2093719a

A britek azonban nem csak a dokkot és környékét építették ki, hanem 1853-ban a Margerita vonalhoz csatlakoztatva a St. Clement védművet és a Verdala erődöt (fenti vázlaton pirossal kiemelve) és barakkokat.

S. Margherita lines, Bormla - Fort Verdala

A Verdala erőd aztán az I. világháborúban Hadifogoly táborként szolgált, elsősorban török és német foglyok számára. A britek ezt a helyi lakosság előtt teljes titokban tartották, így még a környező cospicuai házak lakóinak sem volt sejtelmük a barakk lakók kilétéről.

Fort Verdala-January-1917-Kaisers-birthday-gymnastics-display-team-line-up

Legnevesebb foglyai a Franz Joseph, Hohenzollerni herceg, a német császár első unokatestvére – hazájában nemzeti hős, illetve a Távol-Keleti fronton sok szövetséges hajót elsüllyesztő Emden német hadihajó kapitánya, Karl Friedrich Max von Müller.
De itt töltött 9 hónapot az akkor még fiatal, ambiciózus, tengeralattjáró hajó kapitánya, Karl Dönitz, a második világháború idején a Német haditengerészet főparancsnoka és Adolf Hitler öngyilkosságát követően 23 napig a Német Birodalom elnöke.
A nürnbergi per után ezúttal 10 év börtönbüntetés várta, amelyet Berlin híres Spandaui börtönében töltött le.

A második világháború alatt a város lakóit evakuálták a célponttá vált falak közül, vidékre. A súlyos bombázások után a város romokból történő visszaállítása hosszú ideig eltartott.
Az 1956. évi Szuezi válság után a brit kormány elhatározta a külföldi költségeinek a csökkentését, s máltai haditengerészeti bázisán azonnali leépítését hajtotta végre, az akkorra mintegy 13 ezer főt számláló dolgozóinak. Ez súlyos szociális válságot idézett elő, s az addig virágzó terület gazdasága is zuhanó repülésbe került. A terület hosszasan a szakszervezeti mozgalmak központja volt, s a máltai költségvetési deficit jelentős részét termelte a halódó ágazat.

Az utóbbi időkben jelentős erőfeszítéseket tesznek a dockyard új módokon való hasznosítására. Legutóbbi, bizakodásra okot adó esemény, a britek által további épületekkel bővített egykori gályaraktár, és területének bérbe adása a Máltai Amerikai Egyetem (AUM) számára, amely a Cospicua rakpart Senglea felőli oldalát foglalja el.

AUM_001

Ezzel szemben található Cospicuának a Lovagok idején plébánia templommá alakított Szeplőtelen Fogantatás temploma, ahonnan  Nagypéntek idején a nevezetes körmenetek indulnak.

Kategória: Málta, Történelem, Utazás, Vallás | Címke: , , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Lovagi erődök és dokkok sora a Grand Harbourban, Málta

Elhagyva Florianát a Nagy Kikötő fő viziútja csaknem bevezet a szárazföldi Marsa  városába, hogy aztán Paola felé fordulva számos öbölre szakadva kialakítsa azt a képet, amely leginkább kifejezi a Grand Harbour arculatát, 5 fő öblével (creek), az azokon kiépült városokkal, a Három várossal ( Senglea, Cospicua/Bormla, Vittoriosa/Birgu) és Kalkarával.

Marsától a Rinella Bay-ig- kollázs

Az elénk táruló látvány azonban már kevésbé beszél az utazási magazinok turista csalogató öbleiről, mint inkább egy nagyléptékű ipari kikötőről, konténerek, raktárházak, betonsilók, rakodó- és (többszintes) emelődaruk, úszó és szárazdokkok, hajójavító műhelyek egymást követő sorával.

Málta P1670677 Grand Harbour, Marsa Creek

Málta P1670683 Grand Harbour, Marsa Creek

Így szemre, a laikusnak elég idegen, majdhogynem érdektelen látvány. De ugye tudjátok, hogy nekem ez kevés, mindig feltolul a kérdés, mi van hát mögötte?

És természetesen van mögötte, sok minden, sok réteg.
Van egyszer a mai tevékenység – a gépesített, kevés munkást igénylő, mérnöki teljesítményekkel csillogó, majdhogynem zárt rendszerek, a kereskedelmi szállítmányozás új formái, a szabványosított 20 lábas konténerek és ro/ro rakodási rendszerek forradalmasított szolgáltatásával. Ezzel szemben áll a 20. század első felének színes nyüzsgése emberek és áruk szakadatlan mozgásával, gabonasilók üzemeltetése, ömlesztett áruk fogadása, kis máltai bortermelők raktári kereskedése, és az újabb energiaforrások (szén/gáz – olaj) szerint változó erőművek ipari beruházásaival.

Kikötői árumozgatás- 20.sz. eleje, kollázs

Marsában ma már az erősen környezetszennyező erőművet is lebontották, s a kikötő olaj és gáz logisztikai centerré alakult, s egyéb árufogadás kizárólag az élőmarha importszállításokra korlátozódik.

Ugyanitt a Marsa creek Paola felőli oldalán (Magazin és Laboratory  rakpartok) kezelik a legtöbb rakományt, ami a Grand Harbourba érkezik: tömegáruk: gabona, cement, gázolaj, túlméretes rakományok, járművek, ro/ro szállítmányok. Itt van a konténer terminál, a
86 ezer tonna kapacitású Kordin gabona siló, s újonnan megépült bulk cementet kezelő létesítmény, föld alatti olaj tankok. Alig száz évvel korábban itt még szénraktárak voltak, épp csak megkezdték a felismert új energiahordozó, az olaj felszíni és földalatti tárolását szolgáló létesítmények kialakítását. Mégis leginkább a brit haditengerészet hatalmas lőszerraktáraként hasznosult akkor ez a terület. A mediterrán flotta nagyságához mérten el lehet képzelni, milyen mennyiségű robbanószer tárolása zajlott a Royal Navy Armement depot-jaiban föld felett, és föld alatt. Az már csak apróság volt, hogy kisebb hajójavító műhelyek mellett itt működött a tengerészek börtöne is.

Ha elvonatkoztatunk a Marsa öböl gazdasági és brit katonai szerepétől, és mélyebbre tekintünk emberi történetében, nagyon messzire, az antik időkig vissza lehet nyúlni. Már a város, Marsa neve is beszédes: ez ugyanis az arab/ főniciai kikötő szóból ered – mint ahogy számos általunk is bejárt hely nevének összetételében is fellelhető a szócska: Marsaxlokk, Marsascala, Marsamxett. Itt nevezetesen az Öbölbe ömlő legnagyobb folyónak, a  Quorminak lehetett a torkolata, melynek öblében még az 1860-as évek előtt homokos Abela_könyve_Máltárólstrand volt, friss kagylók és folyami rákok lelőhelyével.
Feljebb, másfajta, – archeológiai – leletekre támaszkodva alapította meg a máltai nemes, Gian Franġisk Abela a sziget első múzeumát. Villáját a jezsuitákra hagyva kapta később a gazdagon beültetett és művelt terület a Jezsuiták hegye megnevezést, hogy majd a helyén megépült két, szennyezett, kormos levegőt terítő erőmű után a nevén kívül több ne is maradjon.

Mint ahogy nem maradt nyoma annak a Kr.e. 3700 körüli hat megalitikus templomnak sem, amely a Corradino /Kordin fennsík platójáról (Paola) a Nagy Kikötőre letekintve, egykori népes település nyomait sejtette. (Egyéb hasonló, ám fennmaradt leletek a közelben a Ħal-Saflieni Hypogeum és a Tarxieni templomok.)
Míg helyükön ma már csak egy lényegében letarolt, lakatlan – csak az ipari, raktár felhasználású – zóna található, az utolsó templom köveket a britek építették be a fennsíkon (1871-1880) létesített Corradino Lines-ba, amely a Ras Ħanżir, vagy Polverista ponttól a Cottonera vonal erődítményeiig húzódik. A Lovagi erődítmények Málta kikötőiben néven javasolt világörökségi helyszínbe egyébként a Corradino Lines-t is belevonták a program felterjesztői. Bár a katonai jelentőségét hamar elveszítette, a vonal többnyire v alakú falai és árkai, az ipari terület építményei között a szemtől sokszor rejtve, de fennmaradtak.

Marsa- Paola- Corradino lines, kollázs

A Lovagok kapcsán elmondandó legnagyobb történethez, az 1565. évi nagy török ostromhoz ez a terület egyébként azzal kapcsolódik, hogy itt éppen a törökök legfőbb táborozási és felvonulási terepe volt. A délkeleten fekvő Marsaxlokk kikötőjéből a szárazföldön át vonulva közelítettek a legfőbb célponthoz, a Nagy Öböl bevételéhez.

Die Belagerung von Malta- Ankunft der osmanischen Flotte (Matteo Perez d'Aleccio)

Mint tudjuk ez nem sikerült nekik, s talán a véletlen folytán, de éppen itt, Marsában már a békés baráti kapcsolatok erősítéseként létesült 1874-ben az a török temető, amelyről Abdul Aziz török szultán látogatásakor egyeztek meg, az erős kisebbségben levő muszlim közösség használata számára. Építője Emanuele Galizia (1830-1906) stílusában visszanyúlva a mór építészeti mintákra, egy eklektikus, romanticizáló együttest hozott létre, mely ugyan igen látványos, de teljességgel idegen ebben a környezetben.

Török temető, Marsa- kollázs

Igazából a lovagkorhoz kapcsolni a helyet, éppen a Corradino lines kiindulási pontjával, a Polverista ponttal lehet. A  Ras Ħanżir (amely formájáról – disznófej – kapta beszédes nevét) területen 1756-ban Pinto nagymester emeltette a lőportornyot, mely egy kiépítendő, ám anyagiak híján soha meg nem valósult bástyás erődítményvonal első elemeként szolgált volna.

Malta;_view_of_the_city._Etching_by_M-A._Benoist,_c._1770,_after J.Goupy,c. 1725

Málta P1670701 Sliema Grand Harbour Senglea, GardjolaA Lovagrend számos ehhez hasonló lőpor tároló tornyot telepített, lehetőleg Vallettán kívüli néptelen helyeken, az ott 1634-ben  felrobbant, 22 életet követelő torony elpusztulását követően.
A lovagok erődítményeinél főleg a 16. század végétől előszeretettel alakítottak ki – a francia katonai építészet mintáit követve – a bástyákban lőpor tárolókat, s ezek egyik kedvelt formája volt a falon túlnyúló, többnyire a sarkokra épített kilátók, a bartizánok (hívják még enchauguettének, guaritenek – máltai: gardjola), természetesen azzal a feladattal is, hogy őrködjenek. Gyönyörű példája ennek a Senglea földnyelvről a Grand Harbour öble fölé nyúló tornyocska, melyen a fület és szemet ábrázoló jelek egyben figyelmeztetik az ellenséget, hogy a helyet vigyázzák, felügyelik.

Málta P1670698 Sliema Grand Harbour Senglea

És ezzel képletesen már be is vettük a kanyart a Senglea félsziget bal oldalát szegélyező öböl, a French Creek felé. (A név természetesen itt is a történelemmel rezonál: A napóleoni kor francia megszállói ide vették be magukat.)

Málta IMG_4598 Zsu - Valletta French Creek

Málta P1670690 Grand Harbour French Creek

French Creek dokkok, kollázs, h

S itt már amit a szem felfog, egyben a tényleges mai tevékenységet is leírja: különböző hajóállások: nyitott és fedett (száraz)dokkok, hajójavító- és építő műhelyek, köröttük és felettük munkálkodó óriásdaruk. Hiszen ember emlékezet óta, a kikötőkben zajló állandó tevékenység a hajók tisztítása, javítása, újrafestése, átépítése, szerelése, mindenféle igényei szerinti kiszolgálása, a tengerészettől elválaszthatatlan.

IMG_0929 2.nap V French Creek

Ám a leginkább szembeszökő, az öbölben kikerülhetetlen óriás, amelynek leleplezését ígértem ezzel a mondattal: “mi is a célja annak az olajkút szerű építménynek, amely ugyancsak beletolakodott valamennyi panoráma képünkbe..

MG_0830 2.nap V Valletta, Grand Harbour- French Creek

Ha kicsit erőltetett módon is, de az elmúlt napok után idézhetném itt Rejtő Jenőnek is egy öröklétbe merevedett mondatát: A kíváncsi turista olyan, mint a szerelmes férj. Mindent elhisz és semmit sem lát.

Ugyanis vezetőnktől azt a felvilágosítást kaptuk, hogy nagy hajók vízen történő javításához, mondhatni azok ” mobil szervize ” működik itt, miáltal nem kell semmilyen hajójavító műhelyt becserkészniük, azonnal érkezés után itt beúsznak a méretes hajók, s máris fürgén – a több emeletre felérő állványzaton munkába veszik őket. Hát tátottuk is a szánkat rendesen, hogy is láthattunk volna még csak hasonlót is, mi szárazföldi patkányok, akiknek legnagyobb tengere a Balaton.

Azután akárhány cikket, YouTube videót (egy ilyen monstrum ideszállításáról) olvastam, néztem, találtam róla kutatásaim során, bizony mindben olajfúró toronyról, vagy
-állomásról szól a rege, amellyel képesek akár több ezer méteres mélységben, a kora eocén/paleocén kori rétegekbe lejutni feltáró fúrásaikkal. Ilyen céllal állomásozott már itt 2014-2015 között egy hasonló berendezés, s miután nem koronázta siker a feltevéseiket, elvontatták.
De kérdezem én, miért pont itt? Valletta világörökségi helyszínén, a sziget legnagyobb földrajzi vagyona, – ahogy ők besorolják – a Grand Harbour közepén? Nincs itt elég mélytengeri helyszín, Málta teljes kerületén?

A mostani olajfúró azonban maga szorult javításokra, s azért van itt, s csökkenti minden látogató felhőtlen élvezetét. De feltette már a kérdést a Valletta 2018 társaság elnöke is, szavaival élve: a Palumbo shipyard előtt parkoló szerkezet rombolja a Nagy Kikötő esztétikáját, kilátását. Egyetlen válasz, hogy nincs válasz arra, meddig még? Úgy tűnik, a szolgáltató, a French Creek nagy részét hosszútávon bérlő olasz Palumbo társaság kétéves szerződése valamikor ez évben jár le a MOG -al (Mediterranean Oil & Gas Plc) aláírt munkákra.

Málta P1670684 Grand Harbour French Creek

A szörny gyakorlatilag a 6-os számú dokk, az un. Kína dokk előtt parkol. Ez az a dokk, amely a VLCC (Very Large Crude Carriers) 300.000 to hordképességű, igen nagy méretű hajók befogadására is alkalmas. A beruházást (1979) a kínai kormány támogatta, ugyanakkor nevében akaratlanul is utal rá, hogy a szárazdokk intézménye a kínaiak találmánya, mely,  ahogyan a hajók nőttek, mindenképpen szükségessé vált a javításukhoz. Ezen oldaltámaszok biztosítása nélkül, a ballaszt eltolódásával a hajók egyszerűen felborulnának.

French Creek szárazdokk építés, kollázsHMS Lord Clyde in Dry Dock, 1872 _o-001

A French Creek dokkjai egyébként a brit Admiralitás terjeszkedési igénye (a szomszédos Dockyard Creekből) nyomán jöttek létre, a korábban itt megtelepült kereskedelmi közösség, s hajójavító műhelyei, sólyái átköltöztetésével Marsába. Az első dokk építése 1865-ben indult meg, s az I. világháború nagy csatahajói számára létrehozott 8-as dokk egyenesen a világ legnagyobbjának számított akkor. Ezek a létesítmények nagyban hozzájárultak a Mediterráneumban a brit tengeri fölény biztosításához, békében, háborúban egyaránt.

Senglea_fortifications_mapS miközben lassan bejártuk a French Creek dokkjait, kívülről körbejártuk a Senglea lovagi erődítés nyugati falait is. Azaz azt, amit az angolok újra felépítettek belőle, mivel a dokkok kialakításakor bizonyos részeket le is szakítottak belőle, hogy helyet nyerjenek. De nem csak az angolok, a II. világháború bombázásai igen erősen érintették Sengleát- hiszen a French creek dokkjai kiemelt célpontok voltak. Lényegében a városban az volt a kevesebb épület, ami nem pusztult el. A szép Gardjola is rekonstrukció eredménye, az erődből pedig lényegében már csak a külső bástyák maradtak fenn.

Az eredeti erődről annyit már itt-ott elejtettem, hogy a Lovagok Máltára érkezésekor és letelepedésükkor a Grand Harbour öbölben, mindössze egyetlen erődítmény szolgálhatott katonai védelmükre: a Castrum Maris – a lovagkor St. Angelo erődje. Ezzel szemben levő földnyelv, mely csak vékony szállal kötődött a szárazföldhöz, ezért csak l’Isla = sziget nevet adták neki, majdnem lakatlan volt. St. Julian kápolnáján túl a két szélmalma volt a legnagyobb építménye, s eleinte a nagymesterek nem is láttak benne egyebet, mint kellemes vadászterepet, s nyári rezidenciáik ideális telepítési helyét.

Aztán 1551-ben a törökök váratlanul lerohanták Máltát, s bár a fő szigeten nem jártak sikerrel, ezért Gozo ellen fordultak, ahol jószerivel az egész lakosságot, 6000 embert elhurcoltak rabszolgának. A gozoi invázió felébresztette a lovagokat, s a sebezhető védelmüket biztosítandó, elkezdtek építkezni.
Fort St. Michael, vassallohistory, 3 Ekkor került sor a Fort St. Michael és a Fort San Elmo kialakítására, amelyet a Nagy Ostromig rohamléptekben, majd utána részben az újjáépítésekkel, részben további megerősítésekkel folytattak.
Az l’Isla-n elsőnek a szárazföld felőli bejárat biztosítására, s Bormlát megvédendő a délnyugat felőli támadásoktól, emelték azt az egyszerű, téglalap alakú egy alacsony bástyán elhelyezett ágyúállással megerősített várat, a Fort St. Michaelt, melynek egykori kb. helyét az az óratorony jelzi, amely a Senglea-i panorámán mindenütt feltűnik. Ma már a St. Michael névről a szárazföldi front ék formájú bástyájára asszociálnak, amely kiszögellésétől indul a French Creek oldali erődfal. A St. Michael bástyán is áll egy nagyméretű echaugette.

Málta IMG_4740 Zsu - Senglea

Az erőd elkészült 1553. májusára, D’Homedes nagymester alatt. Az abban az évben nyomába lépő nagymester, Claude de La Sengle (1553-57) folytatta a vár, s a sziget falakkal, történő megerősítését. Először a French Creek vonalán emelt védőfalat, a sziget csúcsán, a Senglea pontnál erős bástyát emeltetett a már bemutatott gardjolával, majd a szárazföld s a gályakikötő biztosítására egy tömör bástyával, a Sheer bástyával zárta le a Porto  delle Galere (=Dockyard Creek) végét. Végül magát az erődöt is körbevette egy védőfallal. Az ily módon erődített Sengleában felhúzta még a gályakapitányok Porto delle Galere oldali palotáját (Dockyard terasz), hogy azok az öböl sengleai felén állomásozó gályáik közvetlen közelében legyenek.

IMG_1265 5.nap V Senglea, Dockyard Terrace

Ennyi elvégzett munka után, el is nevezte a várost önmagáról, Sengleának.

Birgu - Senglea, Siege of Malta -fresco, Wiki

Így hát volt már neve is a lassan beépülő településnek, bár a régi is, mindmáig használatban van. Érdekes módon, ez mindegyik városra elmondható a Három városból, melyek ugyan egy összefoglaló néven, de egyenként minimum két azonos mértékben használt saját jogú néven futnak, s akkor még nem is beszéltünk az amolyan állandó eposzi kellékként viselt jelzőkről, mint itt Senglea esetében pl. a “Legyőzhetetlen” (Città Invicta) – amely a Nagy Ostromban kiérdemelt szerepét díjazza.

Senglea ténylegesen fontos szerepet játszott az 1565. évi Nagy Ostromban, s 10 török rohamot állt ki, s bár súlyosan megrongálódott, de falai alatt dölt el az ostrom sorsa.
A károk helyreállítása és az erőd fejlesztése 1581-ig tartott, azonban Valletta megépültével szerepe csökkent. A 17. és 18. században különböző külső védművekkel bővítették, melynek egyik példáját láthatjuk a sziget csúcsán levő bástya aljában, tengerszinten a
St. Angelo erőddel szemben levő oldalon. 1690-ben a parti sziklákból “fazonra” alakított
10 lőréses ágyúállás a Senglea ponti bástya megerősítését szolgálta. Mint látjuk, ma már annak tetején közparkot alakítottak ki.

Málta IMG_4745 Zsu - Senglea

L'isla - Senglea- Jardin la Guardiola- kollázs
IMG_0836 Senglea 2.nap V
S miután remény sincs rá, hogy ezzel a bejegyzéssel elérjek Veletek az öbölbeli sétahajózás végére, ezért legalább Sengleáról lekerekítem a képet. Befordulva hát a Dockyard Creekre, amely mai látványában keveredik a San Angelo erőd oldalának luxus jachtokkal ékes képe, a sengleai oldal apró színes csónakjaival, végükön a harmadik város, Cospicua waterfrontjával.

Málta IMG_4756 Zsu - Senglea
Málta P1670710 aa Sliema Grand Harbour

Málta P1670713a Grand Harbour Senglea

S a fenti kép végén, a gályakapitányok palotája mellett újra eljutottunk ahhoz a bizonyos Sheer bástyához, amely az erődített város ezen szakaszát zárja.
De….

Mastekranen_Holmenitt még elmondom az ezzel az épülettel kapcsolatban tett felfedezésemet. Ugyanis megnéztem mit jelenthet a bástya neve. S persze a sima szótár semmi értelmest nem ad ki, s lényegében azért, mert ez egy használatból teljesen kiment dolgot takar. Mégpedig egy középkori, egy- vagy két masszív, fa gerendából készült, a talpánál rögzített s (kátrányozott) kötelekkel összefogott darut, amellyel súlyos rakományok mozgatását végezték. Leginkább hajókészítő műhelyek használták, mivel minél nagyobbak lettek a vitorláshajók, annál nagyobb- és nehezebb lett az árbocuk, amelyet már a korábban szokásos módon, kézi erővel nem tudtak a hajótestbe beemelni és felállítani.

Egyik leghíresebb képviselője ezen szerkezeteknek, a Koppenhága egykori Királyi Haditengerészeti Bázisán, Holmenben álló Masting sheer (Mastekranen), mely 1751. évben került átadásra. Sok korabeli festményen találkozhatunk ezen szerkezetekkel, s most már tudom, hogy nem a festő fantáziája alkotta. :-).

Entrance_to_the_Port_of_Copenhagen_with_the_Masting_Sheer_seen_to_the_right_1830 - John Christian Dahl, Thorvaldsen Museum, Koppenhága

A Sengleai Sheer bástyát említik Maċina-ként is, (az olasz macchina – gép szóból, amelyet aztán a britek cserélik a sheer kifejezésre), s hamar találtatik hozzá kép is.

L'Isla - Senglea- Macina, kollázs

Sengleán 1629 -ben állították fel az első Maċinát a feljegyzések szerint. A faanyag azonban Máltán különösen kitett az időjárásnak, ezért a rövid élettartamú gerendákat gyakran cserélték (egy erről szóló feljegyzést megőriztek 1709. évből). 1864-ben aztán a fa elemeket felváltották kovácsoltvassal. Az eseményről már részletesen beszámolt a The Illustrated London News. Ahogy tudósítanak róla, a szerkezet feladata nehéz tárgyak hajóba/ vagy hajóból emelése, s amit a 25 tonnás vas szerkezet 40 tonna összsúlyig képes teljesíteni.

A lovagok idején ez a súly feltehetőleg csak részletekben mehetett volna. Akkor a hajó árbócokat, s a hajó egyéb tartozékait a bástyától balra található raktárakban tárolták a Store Wharfon, ám léteztek kisebb szerkezetek is, másutt a kikötőben. Fennmaradt az is, hogy privát vitorlások fizetés ellenében szintén igénybe vehették a szolgáltatást.

Aztán valamennyi épülethez rögzített szerkezet felett elszállt az idő, kiszorították azokat az 1925-ben Máltán is megjelent úszó daruk. Az Admiralitás 1927-ben leszerelte a vas emelő szerkezetet, s ezzel már csak az emlékezete, ami fennmaradt.

Dockyard Creek, Macina, Sheer Bastion

Kategória: építészet, Málta, Történelem, Utazás | Címke: , , , , , , , , , | 1 hozzászólás

Lovagi erődök Málta kikötőiben – Valletta, Floriana

Valletta régi kikötőjét balról lezáró kétszintes bástya a város legmagasabb pontján épült, a tenger szintjétől, mintegy 60 méterre emelkedve, akadálytalan cca. 270°-os látószöget biztosítva az előtte fekvő öbölre.

Málta P1670329 Valletta

Felső szintjét az Upper Barrakka kertek jellegzetes árkádsora még hangsúlyosabbá teszi, míg egy szinttel lejjebb, az ágyúk számára a sziklából kialakított téglalap alakú platform, a ma 11 ágyúval ékeskedő Saluting Battery található.

Grand Harbour , Szt.Péter és Pál bástya - kollázs

IMG_0932, Valletta, Felső Barrakka, lift 2.nap V

Amíg eddig a Sciberras félsziget körül bejárt útvonalunk jórészt az új erődépítések kezdeti szakaszára ad példát (2 bástya közötti összekötő védőfal, kurtina), itt már ténylegesen gyönyörűségét leli, akinek éppen ez érdeklődésének kiemelt tárgya. Majd tágítom a kört, azonban most egy helyben, a képen látható együttesnél maradva, ha fentről lefelé folytatjuk a haladást, a két árkádsor alatti alacsonyabb, szabálytalan trapéz-forma kiugrás, a Fort Lascarisként ismert rész, már az angol időszak alatt került hozzáépítésre. Ennek előterében álló épület, zászlóval a tetején az előző fejezetben említett régi vámház épülete 1774-ből.

A Szt.Péter és Pál bástya védelme az olasz lovagok hatásköre volt, mint ahogy a flottáért és a tüzérségért is ők feleltek. Annyira megkedvelték ezt a kiváló adottságú helyet, hogy hamarosan társasági találkozó pontjukká is vált, majd 1661-ben, az olasz lovag Fra Flaminio Balbani engedélyt kért egy árkádos loggia építésére, ahol a lovagok szabad idejükben kikapcsolódhattak. A loggia eredetileg fedett volt, azonban 1775-ben Ximenez nagymester a tetőt lebontatta. 1824-ben nyitották meg közparkként, s attól az időtől kezdve vált szokássá itt emlékművek emelése különböző méltóságok, társadalmi szereplők részére.

Málta P1670344 Valletta, Felső Barrakka kertek

Málta P1670326 Valletta, Felső Barrakka kertek

A bástya alsó részén kapott helyet a Saluting Battery, amely a kezdetektől fogva ünnepi (nemzeti és vallási) alkalmakkor díszlövések leadására szolgált. Így üdvözölték beérkező méltóságok hajóit, tengeri vagy katonai győzelmeket, valamely uralkodó elhunytát, beiktatását.
1824 után hajóskapitányokat is eligazították a pontosan déli 12-kor leadott lövésükkel, kronográfjaik beállítását segítve, mely szolgáltatás egészen 1923 novemberéig fennmaradt. A britek érkezése után ugyancsak átvették az időjelzés feladatát a korábbi, lovagok által a
St. James Cavalieren működtetett jelző rendszer helyett, amely a napi ritmust (napkelte, dél, napnyugta) – és imák idejét – keretezte, az első és utolsó lövésekkel egyben a városkapuk nyitását és zárását is jelezve. A Saluting Batterynél is a fejlődés ütemében változtak a használt lövegek, s gyakorlatilag ott is minden fő típus sorban megjelent.

Napjainkban újra bevezették a déli díszlövés alkalmazását, s esetenként az ide látogató hajók üdvözlésére is elsütik az ágyukat a Máltai Örökség Alapítvány önkéntesei.

Málta P1670652 Grand Harbour Valletta, Lascaris

Az egykori Lascaris kertek (innen a neve) helyén alakították ki 1854. évtől a Lascaris erődöt, vagy ágyúállást, amely részben a magas falakról lejjebb helyezte a védelmi szintet, részben az új, nehezebb és erősebb lövegek elhelyezése számára is megfelelt.

Már az előző fejezetben is többször érintettem, hogy a kikötő körzetében ebben az időszakban ez- vagy az az épület lebontásra, átépítésre került, illetőleg korábban a brit erődépítések kezdeti időpontját 1860. évek körüliben határoztuk meg. S lényegében mindahány hátterében a Krími háború kihatása állt.

A Krími háborút (1853-56) az orosz cárnak a fekete tengeri tengerszorosok megszerzésére irányló terjeszkedési törekvése robbantotta ki. Az orosz szárazföldi hegemónia megtörésére a franciák és angolok (utóbbiak veszélyesnek látták az oroszok kijárathoz jutását a Földközi tengeren) fogtak össze. A britek ekkor 15 ezer katonát Máltáról (java részük a helyi máltai lakosságból verődött) is idevezényeltek.

Ebben a háborúban sok, már a modern háborúkat előrejelző mozzanat jelent meg.
A küzdő felek hadiflottáin először rendszeresítettek a korábbi tömör vasgolyók helyett robbanólövedékeket. (Tudjuk, ami nagy romboló erejű, s régen csak a mozsarak mérete tette lehetővé ezek betöltését, ostromágyuké nem.) Ez természetesen azonnal felvetette az erődök, falak, a kikötő védelmének újra gondolását, kiigazítását, modernizálását is.

Málta P1670333 Valletta, ágyuállás a Lascaris sarkábanA Lascaris Fort lekerekített sarkaiból a jobboldalin alakították ki a löveghelyet.
Az erődön belül 2 szinten megépített kazamatákból később barakkok lettek.
A II. világháború idején 46 méterrel a Upper Barrakka kertek alatt, itt alakították ki a máltai brit főhadiszállás titkos földalatti termeit, az ún. a Lascaris War Rooms-t. 1943. júliusában Szicília invázióját (Husky operáció) innen irányította Eisenhower tábornok, oldalán főparancsnokával Cunningham admirálissal, Montgomery tábornaggyal és a légi marsall Tedderrel.

Lascaris War Rooms - vassallohistory

Az érzékenyebb szeműek már bizonyára rég méregetik a képeken, hogy mi ez az anakronizmus:  lovagkor- és égbenyúló betontorony?

IMG_0921 2.nap V Grand Harbour, Valletta, Barrakka lift, régi vámház

Elismerem, engem is meghökkentett, de hát nem ez az első, és nem is az egyetlen eset, amikor egy szükségessé váló beruházás belekerül egy sok évszázados környezetbe. Ugyanakkor az legalább annyira hamis lenne, ha egy új “középkori” tornyot építettek volna a rakpartról, a városba másodpercek alatt felrepítő liftnek. S ráadásul, ha nem is olyan régi, de ennek a liftnek is volt már elődje, az 1905-ben épített szerkezet. A régi lift átadásától 1973-ig működött, összekötve a Lascaris rakpartot a Felső Barrakka kertekkel.
A használaton kívül került liftet 1983-ban lebontották, majd EU támogatásra támaszkodva 2009-ben felvették a Grand Harbour regenerációs projektek közé, s néhány hónappal a
St. Elmo hullámtörő híd újjáépítése után, 2012. decemberében átadták a közönségnek.
A lift 2 kabinja egyenként 21 fős befogadó képességgel egy óra alatt 800 személy szállítására képes az 58 méteres magasságba. A viteldíja 1 €, de akik a Három városba közlekedő kompot (itt a vallettai kikötője) igénybe veszik, az utazás napján ingyenesen szállhatnak a liftbe.

Barrakka lift 1905, 2017

A Barrakka liftet szemlélve, észlelhettük azoknak a falaknak, árkoknak a szédítő méreteit, amik már a szárazföldi védművei Vallettának, s amelyek egy esetleges támadó fél bejutása elől elzárják az utat.

A három oldalról vízzel mosott város déli, szárazföldi oldala már más védelmet igényelt.  Szt.Péter és Pál bástyától beforduló védőművön már igen nagy bőségben mutatkoznak meg azok az elemek, amelyekkel a fő falakat erősítették kívül, vagy belül. Ezeknek mindenkori célja az ellenség minél távolabb tartása ostromcéljától, a fő falaktól, és hátráltatása előrejutásában.

Van itt már sok minden, mi szem-szájnak ingere. A vallettai városfal belső oldalán a két magas ágyúállás, a St. James’ és St. John’s Cavalier a fal fölé nyúlva volt hivatott a támadókat elhárítani. A rajzokon berajzolt 2 db kicsi alakzatról (útikönyv nélkül) az életben nem ismernénk fel a monumentális alakzatokban, hogy ez egy ágyúállás lenne. Tervezője az olasz Francesco Laparelli és a kivitelezést felügyelte a máltai építész, Girolamo Cassar. Ezek olyan nevek, amelyekkel Valleta kapcsán lépten-nyomon találkozunk. Az elsőben ma kulturális intézmények, kiállítások – a St. John’s Cavalierben pedig a Lovagrend, SMOM máltai nagykövetsége található.

Aztán a külső védművek csak igazán változatosak. Közvetlenül a városfal (kurtina) előtt látható a sáncárok, majd a Countergardok = ellenvédművek, azaz a katonai erőd vádőgátjai, Valletta - felül és térkép 001amelyek alacsony falakkal a bástyák és árok előtt, a bástyák közvetlen belövését akadályozzák. Az ellenvédművek előtt is árkot szokás ásni.
Majd Pietro Paolo Floriani 1634-ben javasolta egy második védelmi vonal kiépítését, hogy az ellenség ne lásson rá közvetlenül a fővárosra, ezzel is kitolva a távolságot Valletta falai elől.
A munkálatok el is indultak, de elhúzódtak, s a 4 km hosszú védelmi vonal – bástyákkal, pajzsgátakkal, gyalogsági állásokkal, vizesárokkal, vársíkkal stb.- teljes kiépítése már a francia hadmérnök, Mondion nevéhez köthető 1716-1721 között. Az utolsó eleme ennek a vonalnak a florianai városkapu – Porta des Bombes – felépítése volt, s előtte már olyan újabb, komplikált mélységi védművek, mint a szarvmű (la Galdiana), vagy koronamű is található. Összességében ezt a vonalat tekintik a Vauban francia hadmérnök fémjelezte bástyás (olasz) erődépítészet csúcspontjának a Máltai Lovagok korában.

Eleinte itt ezen, és a partok mentén futó védelmi falakon kívül nem is épült más, mint egy szerény kis kápolna, majd a portugál nagymester António Manoel de Vilhena (1722-1736) épített ki először itt saját jogon várost.

Mi Florianán egyáltalán nem jártunk, azonban lévén a tematikám szerint a lovagi erődítmények Málta kikötőiben, ezért itt mindenképpen kellett szólnom róla.
Talán még egy dolog, ami engem nagyon megfogott a régi fotók között tallózva, a granaries/ vagy il Fosos/fossa – azaz magtárak igen látványos előfordulása, a San Publius plébánia templom előtti téren. A tér egyébként egyike Málta legnagyobb városi tereinek, s igen szívesen használják nagy tömeg-események rendezésére, mint a fiatalságnak open air koncertek (a The Isle of MTV is itt volt), de a pápalátogatások alkalmával a Szentatya celebrálta nyílt misékre is itt került sor.

ancient-granary-lids-and-saint-publius-parish-church-in-floriana-malta- Fotó Tropki

Nem ez volt az egyetlen hely egyébként Valletta (már én is említettem a St. Elmo előttit) és Floriana mentén, ahol ilyen magtárak készültek, de ez volt a legnagyobb, 76 darab föld alatti, harang formájú tárolójával, melyet hatalmas kősapkákkal zártak le, kinyitásáig habarccsal leragasztva.

1940s Floriana workers haul grain from underground granaries

Floriana, 1940-es évek. A gabona tárolókból vételező munkások

Célja, hogy ostromok esetén legyen megfelelő ellátás biztosítva, hiszen a jól lezárt, és szárazon tartott silókban évekig (4- és még tovább) elállt a gabona. Egy egy siló befogadó képessége 60-80 tonnáig terjedt, így a San Publius tér összesen cca. 5000 tonna tároló kapacitással rendelkezett.
Létrehozásukat még a város megépülte előtt Marino de Redin nagymester (1657-1660) rendelte el, s használatukra még a II. világháború idején is sor került. Itt 1962-ig voltak használatban, ezután új, modern silókat építettek a kikötő körzetében.

Málta P1670655 Grand Harbour Valletta, Barakka lift,

Akkor vissza is térek az öbölbeli hajókázás során látottakhoz, amint a Floriana vízpartja mentén haladtunk. A Floriana erődített fala a Barrakka lift melletti Szt. Péter és Pál ellenvédműnél kezdődik, s a Floriana vonal Szt. Ferenc bástyájánál végződik, közrefogva a Kalkara bástyát és kurtinát, a Crucifix bástyát és kurtinát, a Kapucinus bástyát és kurtinát.

Málta P1670665 Grand Harbour Valletta _floriana, Lascaris rkp

A vízpartján a Lascaris és Pinto (Manuel Pinto de Fonseca nagymester 1741-1773) rakpartok futnak, mindkettő nagymester kivette részét ezen rakpartok kiépítésében.

Grand Harbour , Lascaris Wharf- kollázs

Nyüzsgő élet folyt még a 19./20. század fordulóján is a vámház előtti öbölben. Nagyobb áruszállító hajókon kívül itt várakoztak a kis csónakok, amik előbbieknek segítségül számos szolgáltatást nyújtottak, segédkezve a kikötésnél, a legénység, vagy adott esetben áruk partra szállításában is, nemegyszer máltai árut, szuvenírt kínálva a külföldről érkezőknek. Mások mintegy vizitaxiként ellátták  a személyszállítást, legyen az a szemben lévő partra, a Három városba, vagy Gozóra, ahová többnyire a  jellegzetes latinvitorlás (háromszög vitorla) hajók közlekedtek.

Az alábbi kép az 1920-as évekből való, s alkalmi munkásokat ábrázol, akik egy szénszállító rakományát hordják partra.

1920's Valletta harbour,day labourers coaling a ship

Ennek a szakasznak a legszebb része, a Valletta Waterfrontnak nevezett florianai promenadé, melynek szépen restaurált egykori raktárházai igazi “fotós téma”. A különböző színre festett nyílászáróknak jelentése volt: kékben a halak, zöldben a mezőgazdasági termékek, sárga a gabona és vörös a bor tárolást jelképezte. Sajnos azonban a fotósnak is meggyűlik néha a baja a legkiemeltebb látványosság, a Waterfront fényképezésével, mivel a hatalmas utasszállító tengerjáró hajók hajlamosak kitakarni a képet. Így az én képeim is vagy az első szakaszt, vagy a lezáró épületsort tudták csak rögzíteni.

Málta P1670660 Valletta Waterfront

Málta P1670673 Grand Harbour Floriana-Valletta Waterfront

Ezekben a döbbenetes méretű hajókban látja Málta az egyik túlélési lehetőségét a britek távozásával kiürült kikötőinek, a haditengerészet igényeire alapult és megszűnt szolgáltató iparágainak, s sorra tervezik ezen 300 méteres hajóknak újabb kikötőhelyek kiépítését.(Remélhetőleg nem járnak vele úgy, mint Velence, amikor bizonyos csatornáin keresztülhúzó hajó-monszterek eltakarják a gyönyörű várost.)

Málta IMG_4744 Zsu - Valletta

Málta IMG_4596 Zsu - Valletta

Málta előnyére szolgál, hogy eddig elkerülték az olyan terrorista támadások, mint ami miatt ezek a hajók egyre több korábbi úticéljukat (pl. Tunézia) törölték a listájukról, ugyanakkor ma még ezen hajók befogadása elég komoly környezeti hátránnyal is jár.
A hajók üzemelését szolgáló gépezetet a kikötőben horgonyozva sem kapcsolják ki, ami pedig ma még jelentős környezeti szennyezést okoz. Kiutat jelenthet ezen óriások rácsatlakoztatása a helyi hálózatokra, ami úgy tűnik idő kérdése, hisz a gonddal már nemzetközi szinten foglalkoznak.

A Valletta Cruise Port tervezi azt is, hogy saját üzemelésben beindít egy lukratív hazai körutazási üzletet, amikor egy napos fordulókban szervez utakat, s a kikötőbe visszatérő hajókon az éjszakán át nyitva tartó fedélzeti kaszinók (melynek törvényi hátterét már megteremtették) gondoskodnak plusz vonzerőről.

Na legközelebb továbbsiklunk az öböl iparibb arcát is megszemlélve, s leleplezzük mi is a célja annak az olajkút szerű építménynek, amely ugyancsak beletolakodott valamennyi panoráma képünkbe, amiket a Grand Harbourban lőttünk.

illustrated-map

Kategória: építészet, Málta, Történelem, Utazás | Címke: , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése